Thứ Năm, Tháng Bảy 25, 2024

Thầy Vũ 090 468 4983 (Zalo, LINE, Viber, Telegram)

Số 1 Ngõ 48 Phố Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội (Ngã Tư Sở)

More
  Bài giảng Livestream mới nhất trên Kênh Youtube học tiếng Trung online Thầy Vũ
  Video thumbnail
  Học kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ bài 11 theo sách giáo trình Hán ngữ Kế toán Thuế Kiểm toán
  00:00
  Video thumbnail
  Học kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ bài 11 theo sách giáo trình Hán ngữ Kế toán Thuế Kiểm toán
  01:32:30
  Video thumbnail
  Tác giả của Giáo trình Hán ngữ - Nguyễn Minh Vũ đào tạo khóa học tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp
  01:24:40
  Video thumbnail
  Giáo trình Hán ngữ Tác giả Nguyễn Minh Vũ lớp học tiếng Trung giao tiếp online phát âm chuẩn thế nào
  01:38:35
  Video thumbnail
  Giáo trình Hán ngữ Tác giả Nguyễn Minh Vũ lớp tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân uy tín Hà Nội
  01:25:55
  Video thumbnail
  Giáo trình Hán ngữ Tác giả Nguyễn Minh Vũ đào tạo khóa học tiếng Trung online HSK 123 và HSKK sơ cấp
  01:32:05
  Video thumbnail
  Luyện thi HSK HSKK Nguyễn Trãi Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ lớp Hán ngữ giao tiếp thực dụng
  01:22:41
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Nguyễn Trãi Thầy Vũ đào tạo chứng chỉ HSK 9 cấp và HSKK sơ trung cao cấp bài bản
  01:30:59
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Nguyễn Trãi lớp luyện thi HSK 3 và HSKK sơ cấp lớp giáo trình Hán ngữ Nguyễn Minh Vũ
  01:29:11
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Nguyễn Trãi Thanh Xuân giáo trình Hán ngữ sơ cấp quyển 123 Tác giả Nguyễn Minh Vũ
  01:40:36
  Video thumbnail
  Học kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ bài 10 giáo trình Hán ngữ kế toán Tác giả Nguyễn Minh Vũ
  01:33:35
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung giao tiếp Nguyễn Trãi Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ HSK và HSKK
  01:19:14
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Nguyễn Trãi Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ dạy lớp giao tiếp Hán ngữ HSK 3 HSKK sơ cấp
  01:29:10
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Nguyễn Trãi Quận Thanh Xuân Thầy Vũ luyện thi HSK 123 và HSKK sơ cấp lớp Hán ngữ
  01:36:53
  Video thumbnail
  Trung tâm luyện thi HSK HSKK Nguyễn Trãi Thầy Vũ giáo trình HSK 9 cấp của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
  01:33:47
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi Thầy Vũ chuyên đào tạo chứng chỉ HSK 9 cấp HSKK sơ trung cao cấp
  01:14:55
  Video thumbnail
  Học kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ bài 9 giáo trình Hán ngữ kế toán kiểm toán Nguyễn Minh Vũ
  01:32:36
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi giáo trình HSK 9 cấp và giáo trình Hán ngữ Tác giả Nguyễn Minh Vũ
  01:30:33
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi lớp luyện thi HSK-HSKK Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình Hán ngữ HSK
  01:24:52
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi lớp luyện thi HSK-HSKK theo giáo trình Hán ngữ giao tiếp cơ bản
  01:13:46
  Video thumbnail
  Trung tâm học tiếng Trung Nguyễn Trãi Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ lớp Hán ngữ giao tiếp HSKK
  01:31:51
  Video thumbnail
  Học kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ bài 8 giáo trình Hán ngữ kế toán của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
  01:32:05
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi luyện thi HSK 9 cấp và HSKK sơ trung cao cấp Thầy Vũ ChineMaster
  01:24:56
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi lớp giao tiếp HSK 3 và HSKK sơ cấp Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ HSK
  01:31:39
  Video thumbnail
  Tiếng Trung Nguyễn Trãi Quận Thanh Xuân Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ chuyên đào tạo chứng chỉ HSK HSKK
  01:40:13
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi lớp Hán ngữ giao tiếp HSK 123 HSKK sơ cấp ChineMaster Thanh Xuân
  01:25:22
  Video thumbnail
  Luyện thi HSK tiếng Trung HSKK sơ trung cao cấp Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ
  01:28:27
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ giao tiếp cơ bản HSK 123 HSKK sơ cấp
  01:23:51
  Video thumbnail
  Khóa học kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ dạy lớp giáo trình Hán ngữ kế toán kiểm toán bài giảng 7
  01:36:25
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi ChineMaster Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ đào tạo lớp học online
  01:46:21
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Nguyễn Trãi Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ luyện thi HSK HSKK
  01:32:04
  Video thumbnail
  Luyện thi HSK và HSKK lớp tiếng Trung giao tiếp Thầy Vũ Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội Hán ngữ 5
  01:32:46
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Taobao 1688 Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ giao tiếp thực dụng giáo trình Hán ngữ mới
  01:17:36
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster chuyên luyện thi HSK 9 cấp HSKK sơ trung cao cấp Thầy Vũ Chinese
  01:33:41
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung uy tín Quận Thanh Xuân tại Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ chủ nhiệm lớp Hán ngữ
  01:31:21
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ HSK 123 HSKK sơ cấp
  01:31:15
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Thanh Xuân Thầy Vũ ChineMaster đào tạo giao tiếp HSK-HSKK lộ trình rất bài bản
  01:34:10
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ giao tiếp HSK 123 và HSKK sơ cấp
  01:29:02
  Video thumbnail
  Trung tâm luyện thi HSK-HSKK sơ trung cao cấp ChineMaster Thầy Vũ đào tạo bài bản và chuyên biệt
  01:23:04
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Thầy Vũ chuyên đào tạo khóa học tiếng Trung giao tiếp Thanh Xuân
  01:26:04
  Video thumbnail
  Học kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ bài 6 giáo trình Hán ngữ kế toán kiểm toán giao tiếp thực tế
  01:37:53
  Video thumbnail
  Luyện thi HSK HSKK trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân uy tín TOP 1 tại Hà Nội Chinese
  01:37:59
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân Thầy Vũ HSK Chinese Master ChineMaster uy tín TOP 1 tại Hà Nội
  01:20:52
  Video thumbnail
  ChineMaster trung tâm tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội Thầy Vũ lớp Hán ngữ 3
  01:39:57
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân Thầy Vũ lớp giao tiếp thực dụng theo giáo trình chuyên biệt
  01:32:58
  Video thumbnail
  Khóa học kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ bài 5 giáo trình Hán ngữ kế toán Tác giả Nguyễn Minh Vũ
  01:33:51
  Video thumbnail
  Luyện thi HSK HSKK uy tín Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ đào tạo chứng chỉ tiếng Trung bài bản
  01:28:45
  Video thumbnail
  Trung tâm luyện thi HSK HSKK uy tín tại Hà Nội Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình Hán ngữ 9 quyển 2024
  01:35:13
  Video thumbnail
  Tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội Thầy Vũ đào tạo bài bản và chuyên biệt
  01:29:31
  Video thumbnail
  Khóa học tiếng Trung Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ đào tạo bài bản HSK-HSKK
  01:26:58
  Trang chủTài liệu học tiếng TrungBài giảng tiếng Trung thương mại ứng dụng Bài 6

  Bài giảng tiếng Trung thương mại ứng dụng Bài 6

  Bài giảng tiếng Trung thương mại ứng dụng Bài 6 là bài giảng cực kì hay được Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ bỏ rất nhiều thời gian để soạn thảo ra,các bạn nhớ phải chú ý đón xem nhé.

  5/5 - (3 bình chọn)

  Tài liệu tham khảo chủ đề tiếng Trung thương mại Bài 6

  Bài giảng tiếng Trung thương mại ứng dụng Bài 6 là nội dung bài học hôm nay tiếp tục bài giảng số 5 ngày hôm trước các bạn đã được học,được Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ biên soạn dựa theo giáo án chương trình đào tạo và giảng dạy trực tuyến lớp học tiếng Trung thương mại online cơ bản Thầy Vũ giảng bài theo bộ sách tiếng Trung thương mại ChineMaster 8 . Tài liệu trong quyển giáo trình này rất phù hợp với trình độ cơ bản từ đầu cho người mới bắt đầu học tiếng Trung cho đến nâng cao. Bộ sách được bày bán duy nhất tại 2 địa chỉ của Trung tâm đào tạo tiếng Trung Quận 10 ChineMaster Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân Hà Nội. Các bạn học viên khắp mọi miền tổ quốc đừng bỏ lỡ qua một cơ hội học tập tuyệt vời như vậy nhé. 

  Những bạn học viên nào đang theo học tại Trung tâm tiếng Trung ChineMaster nếu có nhu cầu học khóa học tiếng Trung thương mại văn phòng thì hiện bây giờ Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ đã mở lớp và gửi đến các bạn khóa học tiếng Trung thương mại với giáo trình tiếng Trung thương mại rất uy tín và giá học phí hợp lý. Giao trình này được Thầy Nguyễn Minh Vũ bỏ ra rất nhiều tâm huyết để có thể biên soạn thành,các bạn ấn vào link sau để tham khảo thêm nhé.

  Đăng ký học khóa học tiếng Trung Thương mại 

  Bảng 1000 từ vựng tiếng Trung Thương mại chuyên ngành mới nhất được biên soạn rất lâu bởi chuyên gia ngôn ngữ Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ và còn bởi chuyên gia đào tạo khóa học tiếng Trung chuyên ngành thương mại uy tín trên khắp cả nước,nên các bạn có thể hoàn toàn yên tâm rồi nhé.

  Từ vựng tiếng Trung thương mại chuyên ngành

  Ngoài các khóa học đã cố định từ lâu và là đặc trưng thì Thầy Nguyễn Minh Vũ còn mở thêm lớp học tiếng Trung trực tuyến quá ứng dụng Skype.Toàn bộ nguồn tài nguyên miễn phí được chúng tôi cập nhập mỗi ngày trên website chinemaster.com. Các bạn có thể truy cập vào link sau đây để tham khảo nhé.

  Lớp học tiếng Trung qua ứng dụng Skype

  Trung tâm đào tạo tiếng Trung Quận 10 ChineMaster Thành phố Hồ Chí Minh Cơ sở 2 và Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân Thủ đô Hà Nội từ lâu đã là một địa chỉ học tiếng Trung rất nổi tiếng và uy tín với tất cả mọi người. Các bạn học viên sẽ được trải nghiệm phương pháp đào tạo mới nhất,cùng các bài giảng cực kì hay và bổi ích khi học cùng Thạc sĩ Nguyễn Minh Vũ

  Trung tâm tiếng Trung Chinemaster quận Thanh Xuân Hà Nội

  Trung tâm tiếng Trung Chinemaster quận 10 TPHCM

  Chi tiết Bài giảng tiếng Trung thương mại ứng dụng Bài 6

  Bài giảng tiếng Trung thương mại ứng dụng Bài 6 tiếp tục giáo án chương trình đào tạo tiếng Trung thương mại ứng dụng thực tế của Thầy Vũ giảng dạy trên trang web học tiếng Trung online miễn phí này. Toàn bộ bài giảng trực tuyến cũng như video livestream của Thầy Vũ đều được nhúng trong từng bài học trong từng chuyên mục cụ thể của website này. Có thể nói đây chính là website học tiếng Trung thương mại online miễn phí tốt nhất, bởi vì trang web này được Thầy Vũ đặc biệt quan tâm và chăm sóc do nó mang tên miền trùng với tên thương hiệu nổi tiếng của Trung tâm chuyên đào tạo tiếng Trung thương mại online ChineMaster Hà Nội TP HCM Sài Gòn. Bạn nào thường xuyên theo dõi Thầy Vũ dạy học trực tuyến livestream mỗi ngày qua kênh youtube học tiếng Trung online là sẽ nhận thấy đây chính là kho tàng tài nguyên TRI THỨC CHẤT XÁM khổng lồ của Thầy Vũ. Các bạn có thể học được rất nhiều kiến thức giá trị mà chỉ duy nhất có trên trang web này.

  最后,一些 Twitter 投资者和分析师仍然担心 Dorsey 被拉得太紧,因为他继续经营 Twitter 以及数字支付巨头 Square (SQ)。

  分析师断断续续地要求多尔西选择他的一家公司并全职管理。自 2015 年首次公开募股以来,Square 的股票表现远好于 Twitter 自 2013 年上市以来的表现。因此,一些分析师认为 Dorsey 需要全力以赴发展 Twitter。但其他人认为,他应该利用 Square 的成功,让其他人经营社交媒体平台。

  虽然其他科技高管,尤其是特斯拉 (TSLA) 和 SpaceX 的埃隆马斯克,同时兼顾两个最高职位,但多尔西可以效仿杰夫贝索斯,他最近辞去了亚马逊 (AMZN) 首席执行官的职务,以专注于他的领域Blue Origin 公司和其他商业利益,如华盛顿邮报。

  Moderna 是一家以其 Covid-19 疫苗而家喻户晓的生物技术公司,它正在获得华尔街的最终验证:它被添加到标准普尔 500 指数中。

  标准普尔周四晚间宣布了这一消息,受此消息影响,Moderna (MRNA) 股价周五上午飙升 10%。该股今年以来上涨了近 175%,使 Moderna 的市值超过 1000 亿美元。

  Moderna 加入标准普尔 500 指数意味着大量反映标准普尔 500 指数的被动管理共同基金和交易所交易基金需要将公司股票添加到他们的投资组合中。这是该股周五大涨的一个关键原因。

  Moderna 将取代制药商 Alexion Pharmaceuticals,后者正在被大型制药巨头阿斯利康(AstraZeneca)收购。

  标普表示,该指数变动将在下周三开市前生效。

  Moderna 生产美国食品和药物管理局批准的三种冠状病毒疫苗之一。辉瑞 (PFE) 和 BioNTech (BNTX) 也生产类似于 Moderna 的两剂疫苗,而强生 (JNJ) 则提供单剂 Covid 疫苗。

  Netflix 是流媒体之王,拥有超过 2 亿订户。但现在看来,该平台已将目光投向了主导一种新的娱乐形式:视频游戏。

  据彭博社报道,该公司将在明年提供视频游戏服务。该媒体表示,视频游戏将作为一种新类型出现在平台上——类似于纪录片和单口喜剧。彭博没有详细说明,但据报道 Netflix (NFLX) 不打算为访问游戏收取额外费用。

  视频游戏对 Netflix 来说似乎是一场奇怪的比赛,但随着迪斯尼 (DIS) 等竞争对手的迅速追赶,Netflix 正在寻找是否可以像对好莱坞那样对视频游戏做些什么。电子游戏不仅是一项价值数十亿美元的业务,而且提供游戏可以让 Netflix 成为下一件大事——批评人士称这是它现在需要的。

  迪士尼和康卡斯特的 NBCUniversal 有多种赚钱方式,例如销售钢铁侠玩具和侏罗纪公园主题公园游乐设施,因此这两家公司的收入来源与他们的新流媒体企业 Disney+ 和 Peacock 没有本质上的联系。 Netflix 的情况并非如此。

  该公司的主要收入驱动因素与其带来的每一位订户息息相关。到目前为止,该部门的业务一直在蓬勃发展,Netflix 处于流媒体之巅。然而,它的增长最近开始显得有些缓慢。

  这家流媒体服务在 2021 年第一季度增加了 400 万用户之后,在 4 月份报告称,它在全球拥有 2.08 亿用户。这一数字低于预期,该公司下周报告的下一季度预测也相当乏善可陈。

  该公司一直在寻求多元化,而视频游戏可能是实现这一目标的明智之举。

  游戏世界对 Netflix 来说并不完全陌生。该公司于 2019 年发布了一款基于其热门原创系列“陌生人事物”的视频游戏。

  Netflix 已聘请 Mike Verdu 担任其游戏开发副总裁,并帮助该公司开展游戏业务。 Verdu 在这个世界上有着坚实的血统,因为他是 Facebook Reality Labs 的内容副总裁,负责监督该公司的虚拟现实产品。他还是电子艺界 (EA) 移动部门的高级副总裁,这是游戏界最重要的人物之一。
  Netflix 已经一次又一次地证明,它可以通过向客户提供新的娱乐形式来取得成功。

  但是,买家在购买视频游戏时要小心。其他公司已经尝试过——但失败了——让流媒体视频游戏发挥作用。例如,谷歌 (GOOG) 在 2 月份表示,在推出其新游戏平台 Stadia 后不到两年,它就完成了视频游戏的制作。亚马逊的“Crucible”游戏策略,其“Fortnite”式的免费游戏,也没有成功,它的 Luna 流媒体视频游戏平台也没有成功。

  美国航空公司报告又一轮季度亏损。这很可能是他们的最后一次,因为疫苗接种率攀升,飞机上挤满了渴望再次度假的休闲旅客。

  但航空股仍在下跌,许多分析师表示,这是投资者的买入机会。

  达美航空公司 (DAL) 周三宣布,它在 6 月份实现了盈利,预计今年剩余时间将实现稳健的盈利。

  联合航空 (UAL) 预计将从本月开始盈利,并正在推进其历史上最大的喷气机订单的扩张计划。其他航空公司也发出信号,即将恢复盈利。所有航空公司都希望在再次增加运力时招聘员工。

  除了少数例外,绝大多数航空公司股票推荐都是看涨的。在航空公司分析师对全美八大航空股的 140 条建议中,超过一半是“买入”或“强力买入”建议。分析师只有 18 次敦促投资者卖出。该股票的 12 个月目标价格平均比今天的股票价值高出 30% 以上。
  如果排除引起分析师最关注的两只股票,即美国航空公司 (AAL) 和夏威夷航空公司 (HA),这些建议会更加看涨。

  美国航空公司是美国最大的航空公司,其债务负担也最高,因此信用评级最低。分析师对其股票的目标价中值略低于今天的水平,21 位分析师中有 10 位给出了卖出建议,而只有 3 位买入。

  但标准普尔航空公司首席信用分析师菲利普·巴格利 (Philip Baggaley) 对美国航空的债务水平也不是主要担忧。
  “是的,美国人负债最重。他们可能需要更长的时间来偿还债务负担,”他说。 “所有人都在谈论修复他们的资产负债表。但请记住,他们不仅有更多的债务,而且手头还有更多的现金。”

  夏威夷航空公司依赖于往返一个州的旅行,该州仍然对某些旅客实施受 Covid 启发的限制。其 10 位分析师对其前景大多持中性态度,其中三个卖出建议与两个买入建议相平衡。

  但对于其他航空公司来说,华尔街分析师几乎无所不能。在关注主要航空公司的 21 位分析师中,西南航空 (LUV) 有 17 条买入建议,没有卖出建议。达美航空的得分为 13 分和 0 分,联合航空的得分为 9 分和 3 分。下一级航空公司也有分析师,15 位关注阿拉斯加航空 (ALK) 的分析师中有 14 位推荐其股票。

  这并不意味着该行业的问题尚未结束。
  达美航空报告称,尽管在 6 月份恢复盈利,但在大流行之前,该季度的收入约为 2019 年同期的一半。

  虽然达美航空表示休闲旅行实际上已经从大流行前的水平恢复过来,但航空公司业务中最赚钱的部分是收入较高的商务旅客,而对于主要航空公司来说,则是他们的国际业务。两者都仍然是大流行前水平的一小部分。

  达美航空报告称,6 月份的国内商务旅行约为两年前的 40%。虽然这是 3 月份 20% 水平的两倍,但远未恢复。由于跨境旅行受到限制,尤其是欧洲人来到美国,国际业务的情况更糟。

  尽管如此,达美航空高管仍乐观地认为,劳动节过后,那里将开始出现显着复苏。首席执行官 Ed Bastian 表示,由于如此多的办公室仍然关闭,商务旅客无法拜访客户或供应商,因此几乎没有理由进行商务旅行。但他预计今年秋季晚些时候这种情况将开始发生显着变化。

  “在我们最近的企业调查中,我们近 95% 的账户表示他们将在今年年底前返回办公室,”他周三告诉投资者。

  他还表示,对企业客户的调查显示,“我们 93% 的客户表示,他们将在第三季度比第二季度增加旅行,而且其中许多人的旅行数量可观。所以我认为激增即将到来。

  正如我们在消费者方面看到的那样,我们正在为商业方面做好准备,”他说。

  有人估计,商务旅行可能要到 2024 年甚至更晚才能恢复到大流行前的水平,在大流行期间学会使用 Zoom 会议的企业将永远不会回到过去几年的旅行预算。巴斯蒂安表示,他预计到 2023 年甚至更早,商务旅行将几乎完全恢复。他表示,其调查显示,只有 5% 的企业客户不希望恢复相同数量的旅行,这低于早先调查中表示这一比例的 8%。

  航空公司目前面临的更大问题之一可能是燃油价格——通常是仅次于劳动力的第二大费用。

  Giáo án giảng dạy lớp luyện dịch tiếng Trung thương mại online Thầy Vũ thiết kế bài tập nâng cao kỹ năng đọc hiểu tiếng Trung và kỹ năng dịch thuật tiếng Trung thương mại sau khi học viên đã học xong Bài giảng tiếng Trung thương mại ứng dụng Bài 6 trên lớp học tiếng Trung online qua Skype nhiều học viên.

  Zuìhòu, yīxiē Twitter tóuzī zhě hé fēnxī shī réngrán dānxīn Dorsey bèi lā dé tài jǐn, yīnwèi tā jìxù jīngyíng Twitter yǐjí shùzì zhīfù jùtóu Square (SQ).

  Fēnxī shī duànduànxùxù de yāoqiú duō ěr xī xuǎnzé tā de yījiā gōngsī bìng quánzhí guǎnlǐ. Zì 2015 nián shǒucì gōngkāi mùgǔ yǐlái,Square de gǔpiào biǎoxiàn yuǎn hǎo yú Twitter zì 2013 nián shàngshì yǐlái de biǎoxiàn. Yīncǐ, yīxiē fēnxī shī rènwéi Dorsey xūyào quánlì yǐ fù fāzhǎn Twitter. Dàn qítā rén rènwéi, tā yīnggāi lìyòng Square de chénggōng, ràng qítā rén jīngyíng shèjiāo méitǐ píngtái.

  Suīrán qítā kējì gāo guǎn, yóuqí shì tè sī lā (TSLA) hé SpaceX de āi lóng mǎ sīkè, tóngshí jiāngù liǎng gè zuìgāo zhíwèi, dàn duō ěr xī kěyǐ xiàofǎng jié fū bèi suǒ sī, tā zuìjìn cíqùle yàmǎxùn (AMZN) shǒuxí zhíxíng guān de zhíwù, yǐ zhuānzhù yú tā de lǐngyù Blue Origin gōngsī hé qítā shāngyè lìyì, rú huáshèngdùn yóu bào.

  Moderna shì yījiā yǐ qí Covid-19 yìmiáo ér jiāyùhùxiǎo de shēngwù jìshù gōngsī, tā zhèngzài huòdé huá’ěrjiē de zuìzhōng yànzhèng: Tā bèi tiānjiā dào biāozhǔn pǔ’ěr 500 zhǐshù zhōng.

  Biāozhǔn pǔ’ěr zhōu sì wǎnjiān xuānbùle zhè yī xiāoxī, shòu cǐ xiāoxī yǐngxiǎng,Moderna (MRNA) gǔjià zhōu wǔ shàngwǔ biāoshēng 10%. Gāi gǔ jīnnián yǐlái shàng zhǎng liǎo jìn 175%, shǐ Moderna de shìzhí chāoguò 1000 yì měiyuán.

  Moderna jiārù biāozhǔn pǔ’ěr 500 zhǐshù yìwèizhe dàliàng fǎnyìng biāozhǔn pǔ’ěr 500 zhǐ shǔ de bèidòng guǎnlǐ gòngtóng jījīn hé jiāoyì suǒ jiāoyì jījīn xūyào jiāng gōngsī gǔpiào tiānjiā dào tāmen de tóuzī zǔhé zhōng. Zhè shì gāi gǔ zhōu wǔ dà zhǎng de yīgè guānjiàn yuányīn.

  Moderna jiāng qǔdài zhìyào shāng Alexion Pharmaceuticals, hòu zhě zhèngzài bèi dàxíng zhìyào jùtóu ā sī lìkāng (AstraZeneca) shōugòu.

  Biāo pǔ biǎoshì, gāi zhǐshù biàndòng jiàng zàixià zhōusān kāi shì qián shēngxiào.

  Moderna shēngchǎn měiguó shípǐn hé yàowù guǎnlǐ jú pīzhǔn dì sān zhǒng guānzhuàng bìngdú yìmiáo zhī yī. Huīruì (PFE) hé BioNTech (BNTX) yě shēngchǎn lèisì yú Moderna de liǎng jì yìmiáo, ér qiángshēng (JNJ) zé tígōng dān jì Covid yìmiáo.

  Netflix shì liú méitǐ zhī wáng, yǒngyǒu chāoguò 2 yì dìnghù. Dàn xiànzài kàn lái, gāi píngtái yǐ jiāng mùguāng tóuxiàngle zhǔdǎo yī zhǒng xīn de yúlè xíngshì: Shìpín yóuxì.

  Jù péngbóshè bàodào, gāi gōngsī jiàng zài míngnián tígōng shìpín yóuxì fúwù. Gāi méitǐ biǎoshì, shìpín yóuxì jiāng zuòwéi yī zhǒng xīn lèixíng chūxiànzài píngtái shàng——lèisì yú jìlùpiàn hé dānkǒu xǐjù. Péngbó méiyǒu xiángxì shuōmíng, dàn jù bàodào Netflix (NFLX) bù dǎsuàn wèi fǎngwèn yóuxì shōuqǔ éwài fèiyòng.

  Shìpín yóuxì duì Netflix lái shuō sìhū shì yī chǎng qíguài de bǐsài, dàn suízhe dísīní (DIS) děng jìngzhēng duìshǒu de xùnsù zhuīgǎn,Netflix zhèngzài xúnzhǎo shìfǒu kěyǐ xiàng duì hǎoláiwù nàyàng duì shìpín yóuxì zuò xiē shénme. Diànzǐ yóuxì bùjǐn shì yī xiàng jiàzhí shù shí yì měiyuán de yèwù, érqiě tígōng yóuxì kěyǐ ràng Netflix chéngwéi xià yī jiàn dàshì——pīpíng rénshì chēng zhè shì tā xiàn zài xūyào de.

  Díshìní hé kāng kǎ sī tè de NBCUniversal yǒu duō zhǒng zhuànqián fāngshì, lìrú xiāoshòu gāngtiě xiá wánjù hé zhū luó jì gōngyuán zhǔtígōngyuán yóulè shèshī, yīncǐ zhè liǎng jiā gōngsī de shōurù láiyuán yǔ tāmen de xīn liú méitǐ qì yè Disney+ hé Peacock méiyǒu běnzhí shàng de liánxì. Netflix de qíngkuàng bìngfēi rúcǐ.

  Gāi gōngsī de zhǔyào shōurù qūdòng yīnsù yǔqí dài lái de měi yī wèi dìnghù xīxīxiāngguān. Dào mùqián wéizhǐ, gāi bùmén de yèwù yīzhí zài péng bó fāzhǎn,Netflix chǔyú liú méitǐ zhī diān. Rán’ér, tā de zēngzhǎng zuìjìn kāishǐ xiǎndé yǒuxiē huǎnmàn.

  Zhè jiā liú méitǐ fúwù zài 2021 nián dì yī jìdù zēngjiāle 400 wàn yònghù zhīhòu, zài 4 yuèfèn bàogào chēng, tā zài quánqiú yǒngyǒu 2.08 Yì yònghù. Zhè yī shǔ zì dī yú yùqí, gāi gōngsī xià zhōu bàogào de xià yī jìdù yùcè yě xiāngdāng fáshànkěchén.

  Gāi gōngsī yīzhí zài xúnqiú duōyuán huà, ér shìpín yóuxì kěnéng shì shíxiàn zhè yī mùbiāo dì míngzhì zhī jǔ.

  Yóuxì shìjiè duì Netflix lái shuō bìng bù wánquán mòshēng. Gāi gōngsī yú 2019 nián fābùle yī kuǎn jīyú qí rèmén yuánchuàng xìliè “mòshēng rén shìwù” de shìpín yóuxì.

  Netflix yǐ pìnqǐng Mike Verdu dānrèn qí yóuxì kāifā fù zǒngcái, bìng bāngzhù gāi gōngsī kāizhǎn yóuxì yèwù. Verdu zài zhège shìjiè shàng yǒuzhe jiānshí de xuètǒng, yīnwèi tā shì Facebook Reality Labs de nèiróng fù zǒngcái, fùzé jiāndū gāi gōngsī de xūnǐ xiànshí chǎnpǐn. Tā háishì diànzǐ yì jiè (EA) yídòng bùmén de gāojí fù zǒngcái, zhè shì yóuxì jiè zuì zhòngyào de rénwù zhī yī.
  Netflix yǐjīng yīcì yòu yīcì dì zhèngmíng, tā kěyǐ tōngguò xiàng kèhù tí gōng xīn de yúlè xíngshì lái qǔdé chénggōng.

  Dànshì, mǎi jiā zài gòumǎi shìpín yóuxì shí yào xiǎoxīn. Qítā gōngsī yǐjīng chángshìguò——dàn shībàile——ràng liú méitǐ shìpín yóuxì fāhuī zuòyòng. Lìrú, gǔgē (GOOG) zài 2 yuèfèn biǎoshì, zài tuīchū qí xīn yóuxì píngtái Stadia hòu bù dào liǎng nián, tā jiù wánchéngle shìpín yóuxì de zhìzuò. Yàmǎxùn de “Crucible” yóuxì cèlüè, qí “Fortnite” shì de miǎnfèi yóuxì, yě méiyǒu chénggōng, tā de Luna liú méitǐ shìpín yóuxì píngtái yě méiyǒu chénggōng.

  Měiguó hángkōng gōngsī bàogào yòu yī lún jìdù kuīsǔn. Zhè hěn kěnéng shì tāmen de zuìhòu yīcì, yīnwèi yìmiáo jiēzhǒng lǜ pānshēng, fēijī shàng jǐ mǎnle kěwàng zàicì dùjià de xiūxián lǚkè.

  Dàn hángkōng gǔ réng zài xiàdié, xǔduō fēnxī shī biǎoshì, zhè shì tóuzī zhě de mǎi rù jīhuì.

  Dá měi hángkōng gōngsī (DAL) zhōusān xuānbù, tā zài 6 yuèfèn shíxiànle yínglì, yùjì jīnnián shèngyú shíjiān jiāng shíxiàn wěnjiàn de yínglì.

  Liánhé hángkōng (UAL) yùjì jiāng cóng běn yuè kāishǐ yínglì, bìng zhèngzài tuījìn qí lìshǐ shàng zuìdà de pēnqì jī dìngdān de kuòzhāng jìhuà. Qítā hángkōng gōngsī yě fāchū xìnhào, jíjiāng huīfù yínglì. Suǒyǒu hángkōng gōngsī dōu xīwàng zài zàicì zēngjiā yùnlì shí zhāopìn yuángōng.

  Chúle shǎoshù lìwài, jué dàduōshù hángkōng gōngsī gǔpiào tuījiàn dōu shì kànzhǎng de. Zài hángkōng gōngsī fēnxī shī duì quánměi bādà hángkōng gǔ de 140 tiáo jiànyì zhōng, chāoguò yībàn shì “mǎi rù” huò “qiánglì mǎi rù” jiànyì. Fēnxī shī zhǐyǒu 18 cì dūncù tóuzī zhě mài chū. Gāi gǔpiào de 12 gè yuè mùbiāo jiàgé píngjūn bǐ jīntiān de gǔpiào jiàzhí gāo chū 30% yǐshàng.
  Rúguǒ páichú yǐnqǐ fēnxī shī zuì guānzhù de liǎng zhī gǔpiào, jí měiguó hángkōng gōngsī (AAL) hé xiàwēiyí hángkōng gōngsī (HA), zhèxiē jiànyì huì gèngjiā kànzhǎng.

  Měiguó hángkōng gōngsī shì měiguó zuìdà de hángkōng gōngsī, qí zhàiwù fùdān yě zuìgāo, yīncǐ xìnyòng píngjí zuìdī. Fēnxī shī duì qí gǔpiào de mùbiāo jià zhōng zhí lüè dī yú jīntiān de shuǐpíng,21 wèi fēnxī shī zhōng yǒu 10 wèi gěi chūle mài chū jiànyì, ér zhǐyǒu 3 wèi mǎi rù.

  Dàn biāozhǔn pǔ’ěr hángkōng gōngsī shǒuxí xìnyòng fēnxī shī fēilìpǔ·bā gé lì (Philip Baggaley) duì měiguó hángkōng de zhàiwù shuǐpíng yě bùshì zhǔyào dānyōu.
  “Shì de, měiguó rén fùzhài zuì zhòng. Tāmen kěnéng xūyào gèng zhǎng de shíjiān lái chánghuán zhàiwù fùdān,” tā shuō. “Suǒyǒurén dōu zài tánlùn xiūfù tāmen de zīchǎn fùzhài biǎo. Dàn qǐng jì zhù, tāmen bùjǐn yǒu gèng duō de zhàiwù, érqiě shǒutóu hái yǒu gèng duō de xiànjīn.”

  Xiàwēiyí hángkōng gōngsī yīlài yú wǎngfǎn yīgè zhōu de lǚxíng, gāi zhōu réngrán duì mǒu xiē lǚkè shíshī shòu Covid qǐfā de xiànzhì. Qí 10 wèi fēnxī shī duì qí qiánjǐng dà duō chí zhōng xìng tàidù, qí zhòng sān gè mài chū jiànyì yǔ liǎng gè mǎi rù jiànyì xiàng pínghéng.

  Dàn duìyú qítā hángkōng gōngsī lái shuō, huá’ěrjiē fēnxī shī jīhū wú suǒ bùnéng. Zài guānzhù zhǔyào hángkōng gōngsī de 21 wèi fēnxī shī zhōng, xīnán hángkōng (LUV) yǒu 17 tiáo mǎi rù jiànyì, méiyǒu mài chū jiànyì. Dá měi hángkōng de défēn wéi 13 fēn hé 0 fēn, liánhé hángkōng de défēn wéi 9 fēn hé 3 fēn. Xià yī jí hángkōng gōngsī yěyǒu fèn xī shī,15 wèi guānzhù ālāsījiā hángkōng (ALK) de fēnxī shī zhōng yǒu 14 wèi tuījiàn qí gǔpiào.

  Zhè bìng bù yìwèizhe gāi hángyè de wèntí shàngwèi jiéshù.
  Dá měi hángkōng bàogào chēng, jǐnguǎn zài 6 yuèfèn huīfù yínglì, dàn zài dà liúxíng zhīqián, gāi jìdù de shōurù yuē wèi 2019 nián tóngqí de yībàn.

  Suīrán dá měi hángkōng biǎoshì xiūxián lǚxíng shíjì shang yǐjīng cóng dà liúxíng qián de shuǐpíng huīfù guòlái, dàn hángkōng gōngsī yèwù zhōng zuì zhuànqián de bùfèn shì shōurù jiào gāo de shāngwù lǚkè, ér duìyú zhǔyào hángkōng gōngsī lái shuō, zé shì tāmen de guójì yèwù. Liǎng zhě dōu réngrán shì dà liúxíng qián shuǐpíng de yī xiǎo bùfèn.

  Dá měi hángkōng bàogào chēng,6 yuèfèn de guónèi shāngwù lǚxíng yuē wèi liǎng nián qián de 40%. Suīrán zhè shì 3 yuèfèn 20% shuǐpíng de liǎng bèi, dàn yuǎn wèi huīfù. Yóuyú kuà jìng lǚxíng shòudào xiànzhì, yóuqí shì ōuzhōu rén lái dào měiguó, guójì yèwù de qíngkuàng gèng zāo.

  Jǐnguǎn rúcǐ, dá měi hángkōng gāo guǎn réng lèguān derènwéi, láodòng jié guòhòu, nàlǐ jiāng kāishǐ chūxiàn xiǎnzhe fùsū. Shǒuxí zhíxíng guān Ed Bastian biǎoshì, yóuyú rúcǐ duō de bàngōngshì réngrán guānbì, shāngwù lǚkè wúfǎ bàifǎng kèhù huò gōngyìng shāng, yīncǐ jīhū méiyǒu lǐyóu jìnxíng shāngwù lǚxíng. Dàn tā yùjì jīnnián qiūjì wǎn xiē shíhòu zhè zhǒng qíngkuàng jiāng kāishǐ fāshēng xiǎnzhe biànhuà.

  “Zài wǒmen zuìjìn de qǐyè diàochá zhōng, wǒmen jìn 95% de zhànghù biǎoshì tāmen jiàng zài jīnnián niándǐ qián fǎnhuí bàngōngshì,” tā zhōusān gàosù tóuzī zhě.

  Tā hái biǎoshì, duì qǐyè kèhù de diàochá xiǎnshì,“wǒmen 93% de kèhù biǎoshì, tāmen jiàng zài dì sān jìdù bǐ dì èr jìdù zēngjiā lǚxíng, érqiě qízhōng xǔduō rén de lǚxíng shǔ liàng kěguān. Suǒyǐ wǒ rènwéi jīzēng jíjiāng dàolái.

  Zhèngrú wǒmen zài xiāofèi zhě fāngmiàn kàn dào dì nàyàng, wǒmen zhèngzài wèi shāngyè fāngmiàn zuò hǎo zhǔnbèi,” tā shuō.

  Yǒu rén gūjì, shāngwù lǚxíng kěnéng yào dào 2024 nián shènzhì gèng wǎn cáinéng huīfù dào dà liúxíng qián de shuǐpíng, zài dà liúxíng qíjiān xuéhuì shǐyòng Zoom huìyì de qǐyè jiāng yǒngyuǎn bù huì huí dào guòqù jǐ nián de lǚxíng yùsuàn. Bā sī dì ān biǎoshì, tā yùjì dào 2023 nián shènzhì gèng zǎo, shāngwù lǚxíng jiāng jīhū wánquán huīfù. Tā biǎoshì, qí diàochá xiǎnshì, zhǐyǒu 5% de qǐyè kèhù bù xīwàng huīfù xiāngtóng shùliàng de lǚxíng, zhè dī yú zǎoxiān diàochá zhōng biǎoshì zhè yī bǐlì de 8%.

  Hángkōng gōngsī mùqián miànlín de gèng dà wèntí zhī yī kěnéng shì rányóu jiàgé——tōngcháng shì jǐn cì yú láodònglì de dì èr dà fèiyòng.

  Giáo án chương trình đào tạo trực tuyến lớp học tiếng Trung thương mại ứng dụng thực tế các bạn cần nắm chắc kiến thức của giáo án Bài giảng tiếng Trung thương mại ứng dụng Bài 6 để có thể làm được các bài tập luyện dịch tiếng Trung này.

  Cuối cùng, một số nhà đầu tư và nhà phân tích Twitter vẫn lo lắng về việc Dorsey bị kéo dài quá mỏng, bởi vì anh ta vẫn tiếp tục điều hành Twitter cũng như gã khổng lồ thanh toán kỹ thuật số Square (SQ).

  Đã có những cuộc gọi liên tục từ các nhà phân tích yêu cầu Dorsey chọn một trong những công ty của mình và quản lý nó toàn thời gian. Cổ phiếu của Square đã hoạt động tốt hơn nhiều kể từ khi phát hành lần đầu ra công chúng vào năm 2015 so với Twitter kể từ khi ra công chúng vào năm 2013. Vì lý do đó, một số nhà phân tích cho rằng Dorsey cần phải cống hiến tất cả nỗ lực của mình để phát triển Twitter. Nhưng những người khác cho rằng anh ta nên tận dụng thành công của Square và để người khác điều hành nền tảng truyền thông xã hội.

  Và trong khi các giám đốc điều hành công nghệ khác, đáng chú ý nhất là Elon Musk của Tesla (TSLA) và SpaceX, sắp xếp hai công việc hàng đầu, thì Dorsey có thể noi gương Jeff Bezos, người gần đây đã từ chức Giám đốc điều hành Amazon (AMZN) để tập trung vào không gian của mình. công ty Blue Origin và các lợi ích kinh doanh khác như The Washington Post.

  Moderna, công nghệ sinh học đã trở thành một cái tên quen thuộc với vắc-xin Covid-19, đang nhận được sự xác nhận cuối cùng của Phố Wall: Nó được thêm vào chỉ số S&P 500.

  S&P đưa ra thông báo vào cuối ngày thứ Năm và cổ phiếu của Moderna (MRNA) đã tăng 10% vào sáng thứ Sáu do tin tức này. Cổ phiếu hiện đã tăng gần 175% trong năm nay, mang lại cho Moderna mức định giá thị trường hơn 100 tỷ USD.

  Việc Moderna bổ sung vào S&P 500 có nghĩa là điểm số của các quỹ tương hỗ được quản lý thụ động và các quỹ giao dịch trao đổi phản ánh S&P 500 sẽ cần thêm cổ phiếu của công ty vào danh mục đầu tư của họ. Đó là lý do chính khiến cổ phiếu tăng giá vào thứ Sáu.

  Moderna sẽ thay thế nhà sản xuất thuốc Alexion Pharmaceuticals, công ty đang trong quá trình mua lại bởi gã khổng lồ AstraZeneca của Big Pharma.

  S&P cho biết sự thay đổi chỉ số sẽ có hiệu lực trước khi thị trường mở cửa vào thứ Tư tới.

  Moderna sản xuất một trong ba loại vắc-xin coronavirus được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ chấp thuận. Pfizer (PFE) và BioNTech (BNTX) cũng sản xuất vắc xin hai liều tương tự như của Moderna, trong khi Johnson & Johnson (JNJ) cung cấp một mũi tiêm Covid một liều.

  Netflix là vua phát trực tuyến với hơn 200 triệu người đăng ký. Nhưng bây giờ có vẻ như nền tảng này đã đặt mục tiêu thống trị một hình thức giải trí mới: trò chơi điện tử.

  Công ty sẽ cung cấp các trò chơi điện tử trên dịch vụ của mình trong năm tới, theo một báo cáo của Bloomberg. Cửa hàng này cho biết trò chơi điện tử sẽ xuất hiện như một thể loại mới trên nền tảng – tương tự như phim tài liệu và các chương trình đặc biệt. Bloomberg đã không đi vào chi tiết cụ thể, nhưng Netflix đã báo cáo (NFLX) không có kế hoạch tính phí thêm để truy cập vào các trò chơi.

  Trò chơi điện tử có vẻ là một trận đấu kỳ quặc đối với Netflix, nhưng với các đối thủ cạnh tranh như Disney (DIS) đang nhanh chóng bắt kịp, Netflix đang tìm cách xem liệu nó có thể làm được trò chơi điện tử như những gì họ đã làm với Hollywood hay không. Trò chơi điện tử không chỉ là một ngành kinh doanh trị giá hàng tỷ đô la, mà việc cung cấp trò chơi có thể mang lại cho Netflix Điều lớn lao tiếp theo – điều mà các nhà phê bình cho rằng nó cần ngay bây giờ.

  NBCUniversal của Disney và Comcast có nhiều cách để kiếm tiền, chẳng hạn như bán đồ chơi Người sắt và trò chơi trong công viên giải trí Jurassic Park, do đó, nguồn thu của các công ty về bản chất không bị ràng buộc với các dự án phát trực tuyến mới của họ, Disney + và Peacock. Đó không phải là trường hợp của Netflix.

  Động lực thúc đẩy doanh thu chính của công ty gắn liền với mọi người đăng ký mà nó mang lại. Cho đến nay, hoạt động kinh doanh đang bùng nổ trong bộ phận đó với Netflix đứng đầu ngọn núi phát trực tuyến. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng của nó đang bắt đầu có vẻ chậm chạp.

  Dịch vụ phát trực tuyến được báo cáo vào tháng 4 rằng nó có 208 triệu người đăng ký trên toàn cầu, sau khi tăng thêm 4 triệu trong quý đầu tiên của năm 2021. Con số đó đã không đạt được kỳ vọng và dự báo cho quý tiếp theo mà công ty báo cáo vào tuần tới, cũng khá mờ nhạt.

  Công ty đang tìm cách đa dạng hóa và trò chơi điện tử có thể là cách thông minh để làm điều đó.

  Thế giới trò chơi không hoàn toàn xa lạ với Netflix. Công ty đã công bố một trò chơi điện tử dựa trên loạt phim gốc nổi tiếng “Stranger Things” vào năm 2019.

  Netflix đã thuê Mike Verdu làm phó chủ tịch phát triển trò chơi của mình và giúp công ty thực hiện các nỗ lực chơi game. Verdu có một gia phả vững chắc trong thế giới này kể từ khi anh ấy là phó chủ tịch phụ trách nội dung của Facebook Reality Labs, giám sát các dịch vụ thực tế ảo của công ty đó. Ông cũng là phó chủ tịch cấp cao về mảng di động của Electronic Arts (EA) – một trong những cái tên quan trọng nhất trong làng game.
  Netflix đã hết lần này đến lần khác chứng minh rằng họ có thể tìm thấy thành công bằng cách cung cấp cho khách hàng những hình thức giải trí mới.

  Tuy nhiên, người mua hãy cẩn thận khi nói đến trò chơi điện tử. Các công ty khác đã cố gắng – và không thành công – để làm cho các trò chơi video trực tuyến hoạt động. Ví dụ, Google (GOOG) cho biết vào tháng 2 rằng họ đã hoàn thành việc sản xuất trò chơi điện tử chưa đầy hai năm sau khi ra mắt Stadia, nền tảng trò chơi mới của mình. Chiến lược chơi game của Amazon với “Crucible”, trò chơi miễn phí có tên gọi “Fortnite”, cũng không thành công và cũng không phải là nền tảng trò chơi video trực tuyến Luna của họ.

  Các hãng hàng không Hoa Kỳ báo cáo thêm một đợt thua lỗ hàng quý. Đó rất có thể là lần cuối cùng của họ, khi tỷ lệ vắc xin tăng cao và máy bay chở đầy những du khách muốn đi nghỉ mát một lần nữa.

  Tuy nhiên, cổ phiếu các hãng hàng không vẫn giảm và nhiều nhà phân tích cho rằng đây là cơ hội mua vào cho các nhà đầu tư.

  Delta Air Lines (DAL) đã công bố hôm thứ Tư rằng họ đã có lãi vào tháng 6 và dự kiến sẽ có lãi chắc chắn trong phần còn lại của năm nay.

  United (UAL) dự kiến sẽ có lãi bắt đầu từ tháng này và đang tiếp tục với kế hoạch mở rộng với đơn đặt hàng máy bay phản lực lớn nhất trong lịch sử. Các hãng hàng không khác cũng đang báo hiệu rằng lợi nhuận trở lại đã gần kề. Tất cả các hãng hàng không đang tìm cách thuê nhân viên khi họ tăng cường năng lực một lần nữa.

  Với một vài trường hợp ngoại lệ, phần lớn các khuyến nghị về cổ phiếu hàng không là tăng giá. Trong số 140 khuyến nghị về 8 cổ phiếu hàng không lớn nhất của quốc gia do các nhà phân tích hàng không đưa ra, hơn một nửa là khuyến nghị “mua” hoặc “mua mạnh”. Chỉ có 18 lần một nhà phân tích thúc giục các nhà đầu tư bán ra. Giá mục tiêu trong 12 tháng của cổ phiếu trung bình tốt hơn 30% so với giá cổ phiếu hiện nay.
  Các khuyến nghị thậm chí còn lạc quan hơn nếu bạn loại trừ hai cổ phiếu khiến các nhà phân tích lo ngại nhất, hãng hàng không Mỹ (AAL) và Hawaii (HA).

  American, hãng vận tải lớn nhất của quốc gia, cũng có mức nợ cao nhất và do đó, xếp hạng tín dụng thấp nhất. Giá mục tiêu trung bình của các nhà phân tích đối với cổ phiếu của nó thấp hơn một chút so với mức ngày hôm nay và 10 trong số 21 nhà phân tích đưa ra khuyến nghị bán, so với chỉ ba lần mua.

  Nhưng ngay cả mức nợ của người Mỹ cũng không phải là mối quan tâm lớn đối với Philip Baggaley, nhà phân tích tín dụng chính của hãng hàng không Standard & Poor’s.
  “Đúng vậy, người Mỹ mắc nợ nhiều nhất. Họ có thể mất nhiều thời gian hơn để trả nợ”, ông nói. “Tất cả đang nói về việc sửa chữa bảng cân đối kế toán của họ. Nhưng hãy nhớ rằng họ không chỉ nợ nhiều hơn mà còn có nhiều tiền mặt hơn.”

  Hawaiian Airlines phụ thuộc vào việc đi đến và đi từ một tiểu bang vẫn có những hạn chế lấy cảm hứng từ Covid đối với một số du khách. 10 nhà phân tích của nó hầu hết trung lập về triển vọng của nó với ba khuyến nghị bán được cân bằng bởi hai mua.

  Nhưng đối với các hãng hàng không khác, hầu như không có gì ngoài tình yêu từ các nhà phân tích Phố Wall. Trong số 21 nhà phân tích theo dõi các nhà mạng lớn, Southwest (LUV) có 17 khuyến nghị mua và không bán. Delta là 13 và 0, United 9 và 3. Và cấp độ tiếp theo của các hãng vận tải cũng có các nhà phân tích trên tàu, với 14 trong số 15 nhà phân tích theo Alaska Air (ALK) đề xuất cổ phiếu của hãng.

  Điều này không có nghĩa là các vấn đề của ngành đã kết thúc.
  Delta báo cáo rằng mặc dù đã có lãi trở lại vào tháng 6, nhưng doanh thu trong quý chỉ bằng một nửa so với cùng kỳ năm 2019, trước đại dịch.

  Trong khi Delta cho biết du lịch giải trí đã trở lại và thực sự tăng lên so với mức trước đại dịch, phần sinh lợi nhất của hoạt động kinh doanh hàng không là khách doanh nhân trả tiền cao hơn và đối với các hãng vận chuyển lớn, hoạt động kinh doanh quốc tế của họ. Cả hai vẫn chỉ là một phần nhỏ so với mức độ trước đại dịch.

  Delta báo cáo rằng lượng khách đi công tác trong nước trong tháng 6 bằng khoảng 40% so với mức hai năm trước đó. Mặc dù con số này tăng gấp đôi so với mức 20% ở mức hồi tháng 3, nhưng nó vẫn chưa thể phục hồi. Với những hạn chế về du lịch xuyên Việt Nam, đặc biệt là người châu Âu đến Hoa Kỳ, hoạt động kinh doanh quốc tế thậm chí còn tồi tệ hơn.

  Tuy nhiên, các giám đốc điều hành của Delta vẫn lạc quan rằng sau Ngày Lao động, thị trường sẽ bắt đầu phục hồi đáng kể ở đó. Giám đốc điều hành Ed Bastian cho biết với rất nhiều văn phòng vẫn đóng cửa, không có cách nào để khách doanh nhân đến thăm với khách hàng hoặc nhà cung cấp, vì vậy có rất ít lý do để đi công tác. Nhưng ông hy vọng điều đó sẽ bắt đầu thay đổi đáng kể vào cuối mùa thu này.

  “Trong cuộc khảo sát công ty gần đây nhất của chúng tôi, với gần 95% tài khoản của chúng tôi cho biết họ sẽ quay trở lại văn phòng vào cuối năm nay”, ông nói với các nhà đầu tư hôm thứ Tư.

  Ông cũng cho biết cuộc khảo sát về khách hàng doanh nghiệp cho thấy “93% khách hàng của chúng tôi cho biết họ sẽ tăng chuyến du lịch trong quý 3 so với quý 2 và nhiều người trong số đó có số tiền có ý nghĩa. Vì vậy, tôi nghĩ rằng sự gia tăng sắp tới.

  Và giống như những gì chúng tôi đã thấy ở khía cạnh người tiêu dùng, chúng tôi đang chuẩn bị sẵn sàng cho nó ở khía cạnh kinh doanh, “ông nói.

  Đã có một số ước tính rằng có thể đến năm 2024 hoặc thậm chí muộn hơn để việc đi công tác trở lại mức trước đại dịch, các doanh nghiệp đã học cách sử dụng các cuộc họp Zoom trong đại dịch sẽ không bao giờ quay trở lại ngân sách du lịch của những năm trước. Bastian cho biết ông hy vọng việc đi công tác sẽ gần như trở lại vào năm 2023, nếu không muốn nói là sớm hơn. Ông cho biết cuộc khảo sát của họ cho thấy chỉ có 5% khách hàng doanh nghiệp không mong đợi sẽ tiếp tục chuyến du lịch tương tự, và con số này giảm so với 8% đã nói trong một cuộc khảo sát trước đó.

  Một trong những vấn đề lớn hơn của các hãng hàng không hiện nay có thể là giá nhiên liệu – thường là chi phí lớn thứ hai sau nhân công.

  Nội dung chi tiết tài liệu Bài giảng tiếng Trung thương mại ứng dụng Bài 6 vậy là kết thúc tại đây,các bạn học viên sau khi học bài này đã có được cho mình kiến thức hay tích lũy được gì,có vấn đề gì thắc mắc hãy đăng lên Diễn đàn học tiếng Trung online để hỏi nhé.

  BÀI GIẢNG LIÊN QUAN

  Khóa học - Học phí

  Tài liệu học tiếng Trung thiết yếu

  1. Giáo trình tiếng Trung Công sở
  2. 999 Mẫu câu đàm phán tiếng Trung thương mại ChineMaster
  3. Giáo trình tiếng Trung ChineMaster
  4. Giáo trình tiếng Trung Thương mại
  5. Giáo trình tiếng Trung thương mại Xuất Nhập Khẩu ChineMaster
  6. Giáo trình tiếng Trung thương mại PDF MP3
  7. Sách tiếng Trung Thương mại ChineMaster
  8. Sách luyện dịch tiếng Trung PDF
  9. Giáo trình tiếng Trung Thương mại ChineMaster
  10. Sách từ vựng tiếng Trung thương mại ChineMaster
  11. Giáo trình luyện dịch tiếng Trung thương mại ChineMaster
  12. Giáo trình dịch thuật tiếng Trung thương mại ChineMaster
  13. Giáo trình phiên dịch tiếng Trung thương mại ChineMaster
  14. Giáo trình luyện dịch tiếng Trung HSK 9 cấp ChineMaster
  15. Giáo trình tiếng Trung Thương mại cơ bản
  16. Giáo trình tiếng Trung Thương mại nâng cao
  17. Sách luyện dịch tiếng Trung PDF
  18. Download Giáo trình tiếng Trung PDF MP3
  19. Download Giáo trình tiếng Trung thương mại PDF MP3
  20. Download sách luyện dịch tiếng Trung PDF
  21. Download bộ gõ tiếng Trung Sogou
  22. Từ vựng tiếng Trung Thương mại
  23. Từ vựng tiếng Trung chuyên ngành Thương mại
  24. Từ vựng Quần Áo Taobao 1688
  25. Hợp đồng tiếng Trung Thương mại
  26. Tài liệu tiếng Trung thương mại PDF
  27. Mẫu câu tiếng Trung thương mại
  28. Mẫu câu luyện dịch tiếng Trung thương mại
  29. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 1
  30. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 2
  31. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 3
  32. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 4
  33. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 5
  34. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 6
  35. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 7
  36. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 8
  37. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 9
  38. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 1
  39. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 2
  40. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 3
  41. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 4
  42. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 5
  43. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 6
  44. Bài tập luyện dịch tiếng Trung
  45. Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng
  46. Tài liệu luyện dịch tiếng Trung PDF
  47. Luyện dịch tiếng Trung thương mại
  48. Từ điển tiếng Trung ChineMaster

  Từ vựng tiếng Trung

  Bài giảng mới nhất

  Bạn vui lòng không COPY nội dung bài giảng của Thầy Nguyễn Minh Vũ!