5/5 - (1 bình chọn)

Học tiếng Trung thương mại cơ bản cùng Thầy Vũ

Học tiếng Trung thương mại cơ bản bài 8 tiếp tục chương trình đào tạo và giảng dạy trực tuyến uy tín chất lượng của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ trên website forum diễn đàn tiếng Trung hoctiengtrungonline.org và trang web tiengtrungnet.com của trung tâm tiếng Trung ChineMaster Hà Nội TPHCM Sài Gòn. Ngoài kênh đào tạo trực tuyến này ra, các bạn nên theo dõi thêm nhiều nguồn tài liệu học tiếng Trung miễn phí và học tiếng Trung online miễn phí trên website hoctiengtrungonline.com nữa nhé.

Trước khi học sang kiến thức bài giảng mới thì các bạn hãy chú ý xem lại tất cả kiến thức trọng điểm ngữ pháp HSK sơ trung cấp cùng với ngữ pháp tiếng Trung thương mại cơ bản từ bài giảng 1 đến bài giảng 7 trong link bên dưới nhé.

Học tiếng Trung thương mại cơ bản bài 1

Học tiếng Trung thương mại cơ bản bài 2

Học tiếng Trung thương mại cơ bản bài 3

Học tiếng Trung thương mại cơ bản bài 4

Học tiếng Trung thương mại cơ bản bài 5

Học tiếng Trung thương mại cơ bản bài 6

Học tiếng Trung thương mại cơ bản bài 7

Bạn nào muốn tham gia các khóa đào tạo thương mại tiếng Trung xuất nhập khẩu hay là khóa học tiếng Trung chuyên ngành xuất nhập khẩu thì hãy đăng ký theo hướng dẫn trong link bên dưới.

Khóa học tiếng Trung Thương mại

Các bạn học viên chú ý download bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin về máy tính trong link bên dưới nhé. Bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin chính là công cụ đào tạo trực tuyến mà Thầy Vũ chỉ sử dụng duy nhất phục vụ cho công việc hàng ngày.

Download sogou

Bạn nào xem video Thầy Vũ livestream mà chưa hiểu bài ở đâu thì hãy đăng câu hỏi vào trong forum tiếng Trung diễn đàn tiếng Trung ChineMaster nhé.

Diễn đàn tiếng Trung ChineMaster

Sau đây chúng ta sẽ cùng đi vào phần chính của giáo án giảng dạy trực tuyến khóa học tiếng Trung thương mại chuyên đề Học tiếng Trung thương mại cơ bản bài 8 của ThS Nguyễn Minh Vũ bao gồm video Học tiếng Trung thương mại cơ bản bài 8 và tài liệu Học tiếng Trung thương mại cơ bản bài 8 các bạn nhé.

Video bài giảng trực tuyến Thầy Vũ livestream đào tạo khóa học tiếng Trung thương mại online cơ bản chuyên đề Học tiếng Trung thương mại cơ bản bài 8 được phát sóng trực tiếp qua kênh youtube facebook telegram của trung tâm tiếng Trung ChineMaster Hà Nội TPHCM Sài Gòn.

Để bổ sung thêm nhiều kiến thức tiếng Trung thương mại cơ bản nâng cao thì các bạn hãy làm thêm các bài tập luyện dịch tiếng Trung xuất nhập khẩu thương mại và các bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK ứng dụng thực tế HSK sơ cấp HSK trung cấp HSK cao cấp HSK 9 cấp nhé.

在特拉斯的前任鲍里斯·约翰逊(Boris Johnson)的领导下,公司税将从 19% 增加到 25%,但在周五被特拉斯取消。

现在税收将按原计划增加。

在特拉斯的新闻发布会之前,英国政府债券——被称为金边债券——大幅上涨。早盘交易中,长期 30 年期国债收益率一度触及 4.261%。收益率与价格成反比。

但他们在会议结束后回吐了涨幅,到下午 5 点左右,30 年期国债收益率回到了 4.773% 左右。英国时间。

周五英国首相利兹特拉斯的重大改组和取消一项重要的减税承诺不足以安抚市场,英镑和政府债券继续遭到抛售。

在仓促安排的新闻发布会上,特拉斯推翻了取消英国公司税增加的计划——这是她备受争议的“小预算”的第二次回溯,该预算自 9 月 23 日宣布以来一直扰乱市场。

在周五的宣布前几个小时,特拉斯解雇了她的财政部长夸西·克瓦滕,取而代之的是杰里米·亨特,使克瓦滕成为有记录以来任期第二短的财政大臣。

在特拉斯的新闻发布会之前,英国政府债券——被称为金边债券——大幅上涨。早盘交易中,长期 30 年期国债收益率一度触及 4.261%。收益率与价格成反比。

但他们在会议结束后回吐了涨幅,到下午 5 点左右,30 年期国债收益率回到了 4.819% 左右。英国时间。

特鲁斯发表讲话后,英镑在震荡交易中大幅下跌,兑美元汇率下跌约 1.1%,交投于 1.1205 美元附近。

特拉斯的讲话似乎并没有让市场放心,也没有让分析师相信英国的金融风暴已经过去。

盛宝的英国销售交易员迈克·欧文斯 (Mike Owens) 表示,特拉斯在税收决定上的大转弯不会平息事态,反而会让投资者对未来的政治动荡持谨慎态度。

“这一历史性的掉头可能会给市场带来一些欢乐,尽管它可以作为一个警告,增加短期内进一步改变人心的不确定性,这将继续看到经济在利兹·特拉斯的政治困境中走下坡路,”欧文斯说在分析笔记中。

投资公司 eToro 的 Ben Laidler 建议,周五的公告可能来得太晚了。 “有一种感觉,这匹马可能已经逃跑了,”莱德勒在特拉斯发表声明之前发布的一份说明中说。

他说:“小预算恐怖节目的成本已经很高,尚不清楚预期的公司税大转弯能否持续稳定市场。”

“在今天英格兰银行对英国债券市场的紧急支持结束后,任何声明是否足以支撑市场还有待观察,”莱德勒总结道。

在 Truss 的前任 Boris Johnson 的领导下,公司税将从 19% 增加到 25%,但在 9 月 23 日的小型预算中,Truss 取消了这一点。现在税收将按原计划增加。

特拉斯在周五的新闻发布会上说:“很明显,我们的部分小额预算比市场预期的走得更远、更快,因此我们履行使命的方式必须改变。”

贝伦贝格银行将政策掉头描述为“对特拉斯的重大羞辱”,并暗示她作为总理的日子可能屈指可数。

“很难看出特拉斯——他的个人授权现在已经支离破碎——如何能够长期担任总理,”该银行的分析中写道。

“如果保守党议员在未来几天向特拉斯施压要求辞职,我们不会感到惊讶。距离需要举行大选(2024 年 1 月)还有两年多的时间,保守党可能会决定,保持掌权的最佳方式是迅速与新领导人继续前进,”它总结道。

花旗银行更进一步,质疑保守党是否有能力驾驭当前的经济形势。

“这里的根本问题是,是否有任何保守党领袖能够提供可靠的经济方向。我们越来越不确定,”该银行的一份分析报告称。

“这意味着特拉斯总理现在一方面面临她的议会党派和市场之间的挤压。我们预计今天的行动不会减轻财务担忧,”花旗银行表示。

“相反,我们认为未来可能会出现进一步的市场不稳定,”它表示。

Chú thích phiên âm tiếng Trung cho bài tập luyện dịch thương mại tiếng Trung xuất nhập khẩu cùng với bài tập luyện dịch HSK sơ cấp HSK trung cấp HSK cao cấp HSK 9 cấp của bài giảng lớp Học tiếng Trung thương mại cơ bản bài 8 các bạn tra cứu trong phần bên dưới nhé.

Zài tè lā sī de qiánrèn bào lǐsī·yuēhànxùn (Boris Johnson) de lǐngdǎo xià, gōngsī shuì jiāng cóng 19% zēngjiā dào 25%, dàn zài zhōu wǔ bèi tè lā sī qǔxiāo.

Xiànzài shuìshōu jiāng àn yuán jìhuà zēngjiā.

Zài tè lā sī de xīnwén fābù huì zhīqián, yīngguó zhèngfǔ zhàiquàn——bèi chēng wèi jīnbiān zhàiquàn——dàfú shàngzhǎng. Zǎopán jiāoyì zhōng, chángqí 30 nián qí guózhài shōuyì lǜ yīdù chùjí 4.261%. Shōuyì lǜ yǔ jiàgé chéng fǎnbǐ.

Dàn tāmen zài huìyì jiéshù hòu huí tǔle zhǎngfú, dào xiàwǔ 5 diǎn zuǒyòu,30 nián qí guózhài shōuyì lǜ huí dàole 4.773% Zuǒyòu. Yīngguó shíjiān.

Zhōu wǔ yīngguó shǒuxiàng lìzī tè lā sī de zhòngdà gǎizǔ hé qǔxiāo yī xiàng zhòngyào de jiǎn shuì chéngnuò bùzúyǐ ānfǔ shìchǎng, yīngbàng hé zhèngfǔ zhàiquàn jìxù zāo dào pāoshòu.

Zài cāngcù ānpái de xīnwén fābù huì shàng, tè lā sī tuīfānle qǔxiāo yīngguó gōngsī shuì zēngjiā de jìhuà——zhè shì tā bèi shòu zhēngyì de “xiǎo yùsuàn” de dì èr cì huísù, gāi yùsuàn zì 9 yuè 23 rì xuānbù yǐlái yīzhí rǎoluànshìchǎng.

Zài zhōu wǔ de xuānbù qián jǐ gè xiǎoshí, tè lā sī jiěgùle tā de cáizhèng bùzhǎng kuā xī·kè wǎ téng, qǔ’érdàizhī dì shì jié lǐ mǐ·hēng tè, shǐ kè wǎ téng chéngwéi yǒu jìlù yǐlái rènqí dì èr duǎn de cáizhèng dàchén.

Zài tè lā sī de xīnwén fābù huì zhīqián, yīngguó zhèngfǔ zhàiquàn——bèi chēng wèi jīnbiān zhàiquàn——dàfú shàngzhǎng. Zǎopán jiāoyì zhōng, chángqí 30 nián qí guózhài shōuyì lǜ yīdù chùjí 4.261%. Shōuyì lǜ yǔ jiàgé chéng fǎnbǐ.

Dàn tāmen zài huìyì jiéshù hòu huí tǔle zhǎngfú, dào xiàwǔ 5 diǎn zuǒyòu,30 nián qí guózhài shōuyì lǜ huí dàole 4.819% Zuǒyòu. Yīngguó shíjiān.

Tè lǔ sī fābiǎo jiǎnghuà hòu, yīngbàng zài zhèndàng jiāoyì zhōng dàfú xiàdié, duì měiyuán huìlǜ xiàdié yuē 1.1%, Jiāo tóu yú 1.1205 Měiyuán fùjìn.

Tè lā sī de jiǎnghuà sìhū bìng méiyǒu ràng shìchǎng fàngxīn, yě méiyǒu ràng fēnxī shī xiāngxìn yīngguó de jīnróng fēngbào yǐjīng guòqù.

Shèng bǎo de yīngguó xiāoshòu jiāoyìyuán màikè·ōuwén sī (Mike Owens) biǎoshì, tè lā sī zài shuìshōu juédìng shàng de dà zhuǎnwān bù huì píngxí shìtài, fǎn’ér huì ràng tóuzī zhě duì wèilái de zhèngzhì dòngdàng chí jǐnshèn tàidù.

“Zhè yī lìshǐ xìng de diàotóu kěnéng huì gěi shìchǎng dài lái yīxiē huānlè, jǐnguǎn tā kěyǐ zuòwéi yīgè jǐnggào, zēngjiā duǎnqí nèi jìnyībù gǎibiàn rénxīn de bù quèdìng xìng, zhè jiāng jìxù kàn dào jīngjì zài lìzī·tè lā sī de zhèngzhì kùnjìng zhōng zǒu xiàpōlù,” ōuwén sī shuō zài fēnxī bǐjì zhōng.

Tóuzī gōngsī eToro de Ben Laidler jiànyì, zhōu wǔ de gōnggào kěnéng láidé tài wǎnle. “Yǒuyī zhǒng gǎnjué, zhè pǐ mǎ kěnéng yǐjīng táopǎole,” lái dé lēi zài tè lā sī fābiǎo shēngmíng zhīqián fābù de yī fèn shuōmíng zhōng shuō.

Tā shuō:“Xiǎo yùsuàn kǒngbù jiémù dì chéngběn yǐjīng hěn gāo, shàng bù qīngchǔ yùqí de gōngsī shuì dà zhuǎnwān néng fǒu chíxù wěndìng shìchǎng.”

“Zài jīntiān yīnggélán yínháng duì yīngguó zhàiquàn shìchǎng de jǐnjí zhīchí jiéshù hòu, rènhé shēngmíng shìfǒu zú yǐ zhīchēng shìchǎng hái yǒudài guānchá,” lái dé lēi zǒngjié dào.

Zài Truss de qiánrèn Boris Johnson de lǐngdǎo xià, gōngsī shuì jiāng cóng 19% zēngjiā dào 25%, dàn zài 9 yuè 23 rì de xiǎoxíng yùsuàn zhōng,Truss qǔxiāole zhè yīdiǎn. Xiànzài shuìshōu jiāng àn yuán jìhuà zēngjiā.

Tè lā sī zài zhōu wǔ de xīnwén fābù huì shàng shuō:“Hěn míngxiǎn, wǒmen de bùfèn xiǎo é yùsuàn bǐ shìchǎng yùqí de zǒu dé gèng yuǎn, gèng kuài, yīncǐ wǒmen lǚxíng shǐmìng de fāngshì bìxū gǎibiàn.”

Bèi lún bèi gé yínháng jiāng zhèngcè diàotóu miáoshù wèi “duì tè lā sī de zhòngdà xiūrù”, bìng àn shì tā zuòwéi zǒnglǐ de rì zǐ kěnéng qūzhǐ kě shǔ.

“Hěn nánkàn chū tè lā sī——tā de gèrén shòuquán xiànzài yǐjīng zhīlípòsuì——rúhé nénggòu chángqí dānrèn zǒnglǐ,” gāi yínháng de fēnxī zhōng xiě dào.

“Rúguǒ bǎoshǒu dǎng yì yuán zài wèilái jǐ tiān xiàng tè lā sī shī yā yāoqiú cízhí, wǒmen bù huì gǎndào jīngyà. Jùlí xūyào jǔxíng dàxuǎn (2024 nián 1 yuè) hái yǒu liǎng nián duō de shíjiān, bǎoshǒu dǎng kěnéng huì juédìng, bǎochí zhǎngquán de zuì jiā fāngshì shì xùnsù yǔ xīn lǐngdǎo rén jìxù qiánjìn,” tā zǒngjié dào.

Huāqí yínháng gèng jìnyībù, zhíyí bǎoshǒu dǎng shìfǒu yǒu nénglì jiàyù dāngqián de jīngjì xíngshì.

“Zhèlǐ de gēnběn wèntí shì, shìfǒu yǒu rènhé bǎoshǒu dǎng lǐngxiù nénggòu tígōng kěkào de jīngjì fāngxiàng. Wǒmen yuè lái yuè bù quèdìng,” gāi yínháng de yī fèn fēnxī bàogào chēng.

“Zhè yìwèizhe tè lā sī zǒnglǐ xiànzài yī fāngmiàn miànlín tā de yìhuì dǎngpài hé shìchǎng zhī jiān de jǐ yā. Wǒmen yùjì jīntiān de xíngdòng bù huì jiǎnqīng cáiwù dānyōu,” huāqí yínháng biǎoshì.

“Xiāngfǎn, wǒmen rènwéi wèilái kěnéng huì chūxiàn jìnyībù de shìchǎng bù wěndìng,” tā biǎoshì.

Bên dưới là đáp án bài tập luyện dịch tiếng Trung thương mại xuất nhập khẩu và bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK ứng dụng thực tế của bài giảng khóa Học tiếng Trung thương mại cơ bản bài 8 Thầy Vũ chia sẻ trong phần bên dưới.

Thuế công ty đã được ấn định để tăng từ 19% lên 25% dưới thời người tiền nhiệm của Truss, Boris Johnson, nhưng điều đó đã bị Truss loại bỏ vào thứ Sáu.

Bây giờ thuế sẽ tăng như kế hoạch ban đầu.

Trái phiếu chính phủ của Vương quốc Anh – được gọi là trái phiếu hậu bị – tăng mạnh trước cuộc họp báo của Truss. Lợi tức kỳ hạn dài 30 năm trong thời gian ngắn chạm mức 4,261% trong phiên giao dịch buổi sáng. Lợi tức chuyển động nghịch với giá.

Nhưng họ đã thu lại lợi nhuận sau hội nghị, với lợi suất 30 năm trở lại khoảng 4,773% vào khoảng 5 giờ chiều. Múi giờ Anh.

Một cuộc cải tổ lớn và việc hủy bỏ cam kết cắt giảm thuế quan trọng của Thủ tướng Anh Liz Truss vào thứ Sáu là không đủ để xoa dịu thị trường khi đồng bảng Anh và trái phiếu chính phủ tiếp tục bán tháo.

Tại một cuộc họp báo được sắp xếp vội vã, Truss đã đảo ngược kế hoạch hủy bỏ việc tăng thuế doanh nghiệp của Vương quốc Anh – dấu hiệu lùi thứ hai về “ngân sách nhỏ” gây tranh cãi của cô, vốn đã làm chao đảo thị trường kể từ khi nó được công bố vào ngày 23 tháng 9.

Vài giờ trước thông báo hôm thứ Sáu, Truss sa thải bộ trưởng tài chính của cô, Kwasi Kwarteng và thay thế ông bằng Jeremy Hunt, biến Kwarteng trở thành thủ tướng có thời gian phục vụ ngắn thứ hai trong kỷ lục.

Trái phiếu chính phủ của Vương quốc Anh – được gọi là trái phiếu hậu bị – tăng mạnh trước cuộc họp báo của Truss. Lợi tức kỳ hạn dài 30 năm trong thời gian ngắn chạm mức 4,261% trong phiên giao dịch buổi sáng. Lợi tức chuyển động nghịch với giá.

Nhưng họ đã thu lại lợi nhuận sau hội nghị, với lợi suất 30 năm trở lại khoảng 4,819% vào khoảng 5 giờ chiều. Múi giờ Anh.

Đồng bảng Anh đã tăng vọt trong một phiên giao dịch đầy biến động và giảm khoảng 1,1% so với đồng đô la sau bài phát biểu của Truss, giao dịch ở mức khoảng 1,1205 đô la.

Có vẻ như bài phát biểu của Truss không làm được gì để trấn an thị trường hoặc thuyết phục các nhà phân tích rằng cơn bão tài chính của nước Anh đã qua đi.

Theo Mike Owens, một nhà kinh doanh bán hàng của Anh tại Saxo, thay vì giải quyết vấn đề, các quyết định về thuế của Truss sẽ khiến các nhà đầu tư thận trọng trước những biến động chính trị trong tương lai.

“Sự quay đầu lịch sử này có thể mang lại một số niềm vui cho thị trường, mặc dù đóng vai trò như một lời cảnh báo và gia tăng sự không chắc chắn về sự thay đổi trái tim ngắn hạn hơn nữa, điều này sẽ tiếp tục chứng kiến ​​nền kinh tế đi xuống dưới sự chèo lái chính trị của Liz Truss,” Owens nói trong một ghi chú phân tích.

Ben Laidler từ công ty đầu tư eToro đề xuất, các thông báo hôm thứ Sáu có thể đã đến quá muộn. “Có cảm giác rằng con ngựa có thể đã mắc kẹt,” Laidler nói trong một ghi chú được phát hành ngay trước tuyên bố của Truss.

Ông nói: “Chi phí của chương trình kinh dị ngân sách nhỏ đã cao và không rõ ràng rằng việc áp thuế doanh nghiệp dự kiến ​​sẽ làm dịu thị trường một cách bền vững,” ông nói.

“Vẫn còn phải xem liệu bất kỳ thông báo nào có đủ để củng cố thị trường hay không, sau khi ngày hôm nay kết thúc hỗ trợ khẩn cấp của Ngân hàng Trung ương Anh đối với thị trường trái phiếu Vương quốc Anh,” Laidler kết luận.

Thuế công ty đã được ấn định để tăng từ 19% lên 25% dưới thời người tiền nhiệm của Truss, Boris Johnson, nhưng điều đó đã được Truss loại bỏ trong ngân sách nhỏ vào ngày 23 tháng 9. Thuế bây giờ sẽ tăng như kế hoạch ban đầu.

“Rõ ràng là các phần trong ngân sách nhỏ của chúng tôi đã đi xa hơn và nhanh hơn so với những gì thị trường mong đợi, vì vậy cách chúng tôi thực hiện sứ mệnh của mình phải thay đổi,” Truss nói trong một cuộc họp báo hôm thứ Sáu.

Ngân hàng Berenberg đã mô tả chính sách này là “một sự sỉ nhục lớn đối với Truss” và gợi ý rằng những ngày của bà trên cương vị thủ tướng có thể được đánh số.

“Không dễ để thấy làm thế nào mà Truss – người hiện đang có nhiệm vụ cá nhân – có thể tiếp tục với tư cách là Thủ tướng trong thời gian dài”, phân tích của ngân hàng viết.

“Chúng tôi sẽ không ngạc nhiên nếu các nghị sĩ đảng Bảo thủ gây áp lực buộc Truss phải từ chức trong những ngày tới. Còn hơn hai năm nữa cho đến khi một cuộc tổng tuyển cử cần được tổ chức (tháng 1 năm 2024), Đảng Bảo thủ có thể quyết định cách tốt nhất để duy trì quyền lực là nhanh chóng chuyển sang một nhà lãnh đạo mới, ”nó kết luận.

Ngân hàng Citi đã tiến thêm một bước nữa và đặt câu hỏi liệu Đảng Bảo thủ có khả năng điều hướng tình hình kinh tế hiện tại hay không.

“Câu hỏi cơ bản ở đây là liệu bất kỳ nhà lãnh đạo Đảng Bảo thủ nào có thể đưa ra định hướng kinh tế đáng tin cậy hay không. Chúng tôi ngày càng không chắc chắn, ”một lưu ý phân tích từ ngân hàng cho biết.

“Hàm ý là Thủ tướng Truss hiện đang phải đối mặt với sự chèn ép giữa một bên là đảng Quốc hội của bà và một bên là thị trường. Chúng tôi không mong đợi những lo ngại về tài chính sẽ giảm bớt do hành động của ngày hôm nay, ”Citi Bank cho biết.

Nó nói: “Thay vào đó, chúng tôi tin rằng những bất ổn thị trường có thể còn ở phía trước,” nó nói.

Vậy là chúng ta đã học xong toàn bộ kiến thức ngữ pháp tiếng Trung thương mại cơ bản của bài giảng lớp Học tiếng Trung thương mại cơ bản bài 8 rồi.

Thầy Vũ sẽ kết thúc giáo án bài giảng hôm nay khóa Học tiếng Trung thương mại cơ bản bài 8 tại đây và hẹn gặp lại các bạn học viên vào thứ 7 tuần sau nhé.