5/5 - (2 bình chọn)

Luyện thi TOCFL Band B1 Thầy Vũ

Luyện thi TOCFL Band B bài 1 là bài giảng đầu tiên của khóa học luyện thi chứng chỉ tiếng Hoa TOCFL band B1 được tổ chức khai giảng tại địa chỉ trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân Phường Khương Trung Số 1 Ngõ 48 Phố Tô Vĩnh Diện Hà Nội Ngã Tư Sở. Khóa đào tạo chứng chỉ TOCFL cấp 3 này Thầy Vũ sử dụng bộ sách giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển của Tác giả Nguyễn Minh Vũ. Bạn nào chưa có đầy đủ sách giáo trình này thì hãy nhanh chóng liên hệ Thầy Vũ luôn và ngay nhé.

Trước khi học sang kiến thức của khóa mới thì các bạn học viên cần ôn tập lại toàn bộ trọng điểm kiến thức ngữ pháp TOCFL và từ vựng TOCFL trong các link video bài giảng bên dưới nhé.

Tài liệu tiếng Trung luyện thi TOCFL 3 bài 1

Tài liệu tiếng Trung luyện thi TOCFL 3 bài 2

Tài liệu tiếng Trung luyện thi TOCFL 3 bài 3

Tài liệu tiếng Trung luyện thi TOCFL 3 bài 4

Tài liệu tiếng Trung luyện thi TOCFL 3 bài 5

Học tiếng Trung luyện thi TOCFL cấp 3 bài 6

Học tiếng Trung luyện thi TOCFL cấp 3 bài 7

Học tiếng Trung luyện thi TOCFL cấp 3 bài 8

Học tiếng Trung luyện thi TOCFL cấp 3 bài 9

Học tiếng Trung luyện thi TOCFL cấp 3 bài 10

Học tiếng Trung luyện thi TOCFL cấp 3 bài 11

Học tiếng Trung luyện thi TOCFL cấp 3 bài 12

Học tiếng Trung luyện thi TOCFL cấp 3 bài 13

Học tiếng Trung luyện thi TOCFL cấp 3 bài 14

Học tiếng Trung luyện thi TOCFL cấp 3 bài 15

Các bạn xem bất kỳ video livestream nào của Thầy Vũ mà chưa hiểu bài thì hãy trao đổi cùng Thầy Vũ trên forum diễn đàn tiếng Trung hoctiengtrungonline.org nhé.

Diễn đàn tiếng Trung ChineMaster

Bạn nào muốn tham gia câu lạc bộ tiếng Trung ChineMaster thì hãy đăng ký theo hướng dẫn link dưới nhé.

Câu lạc bộ tiếng Trung ChineMaster

Bên dưới là các bộ sách giáo trình thương mại tiếng Trung của Tác giả Nguyễn Minh Vũ.

Bộ giáo trình tiếng Trung thương mại ChineMaster

Bộ giáo trình luyện dịch tiếng Trung thương mại

Bộ giáo trình tiếng Trung thương mại xuất nhập khẩu

Giáo trình từ vựng tiếng Trung thương mại chuyên ngành

999 mẫu câu đàm phán tiếng Trung thương mại thông dụng

Các bạn đến trung tâm phân phối chuyên sách tiếng Trung ChineMaster để mua sách giáo trình tiếng Trung của Tác giả Nguyễn Minh Vũ nhé.

Trung tâm phân phối sách tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân Phường Khương Trung Hà Nội Ngã Tư Sở Số 1 Ngõ 48 Phố Tô Vĩnh Diện cơ sở 1.

Trung tâm phân phối sách tiếng Trung ChineMaster Quận 10 TP HCM Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh cơ sở 2.

Trung tâm phân phối sách tiếng Trung ChineMaster Quận Đống Đa Phường Láng Hạ Hà Nội cơ sở 3.

Khóa học kế toán thuế tiếng Trung và khóa học kiểm toán thuế tiếng Trung liên tục khai giảng các lớp mới, các bạn xem thông tin chi tiết khóa đào tạo này ở ngay tại link bên dưới nhé.

Khóa học Kế toán tiếng Trung

Khóa học tiếng Trung Kế toán

Các bạn nên tham khảo thêm khóa học tiếng Trung thương mại online cơ bản nâng cao nữa nhé.

Khóa học tiếng Trung Thương mại

Các bạn đang rảnh rỗi thì nên trang bị ngay các từ vựng tiếng Trung nhập hàng Trung Quốc tận gốc taobao 1688 tmall nữa nhé.

Từ vựng Quần Áo Taobao 1688

Từ vựng tiếng Trung Xuất Nhập Khẩu

Từ vựng tiếng Trung thương mại chuyên ngành

Từ vựng mua hàng Taobao 1688

Mảng từ vựng nhập hàng Trung Quốc tận gốc giá tận xưởng liên tục được cập nhập thêm từ mới để đáp ứng được nhu cầu của học viên.

Từ vựng taobao 1688 tmall

Từ vựng tiếng Trung Quần áo Taobao 1688 Tmall

Từ vựng tiếng Trung Phụ kiện Thời trang Taobao 1688 Tmall

Từ vựng tiếng Trung Giày Dép Taobao 1688 Tmall

Bạn nào muốn thúc đẩy nhanh tiến độ học từ vựng tiếng Trung và nâng cao hiệu quả nhớ mặt chữ Hán thì cần tập viết chữ Hán mỗi ngày và luyện tập gõ tiếng Trung trên máy tính hàng ngày bằng bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin nhé.

Download bộ gõ tiếng Trung

Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào phần chính của giáo án video bài giảng hôm nay lớp Luyện thi TOCFL Band B bài 1 bao gồm video Luyện thi TOCFL Band B bài 1 và tài liệu giảng dạy Luyện thi TOCFL Band B bài 1 của ThS Nguyễn Minh Vũ.

Video giáo án đào tạo trực tuyến Thầy Vũ livestream trên kênh youtube facebook telegram của trung tâm chuyên dạy tiếng Trung giao tiếp online ChineMaster Hà Nội TPHCM Sài Gòn.

Các bạn cần làm thêm những bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK ứng dụng thực tế sau đây để bổ sung thêm vốn từ vựng TOCFL và ngữ pháp TOCFL cho bài giảng khóa Luyện thi TOCFL Band B bài 1 nhé.

Twitter 的高管们在周三与员工的一次会议上为公司和他们自己辩护,一天前有消息称一位前高管揭发了该公司。

首席执行官 Parag Agrawal 通过驳斥 Twitter 前安全主管 Peiter “Mudge” Zatko 的说法,开启了全公司范围的会议。 Zatko 的举报人披露称,Twitter 的安全做法非常糟糕,对国家安全和民主构成威胁,并声称该公司的一些执行团队试图掩盖这一点。

Agrawal 表示,已经对公司进行了“虚假叙述”,“目前正在挑战我们的诚信”。他补充说:“我知道这可能令人沮丧,而且我知道这可能具有挑战性。”

一名 Twitter 员工与 CNN 分享了通话的详细信息。 Twitter 的一位发言人表示,这次会议是其定期安排的全公司会议的一部分,并且是在披露消息传到 Twitter 之前计划好的。

Twitter 反驳了 Zatko 的指控,这些指控最初由 CNN 和《华盛顿邮报》报道。该公司表示,Zatko 的举报人披露“充满了不一致和不准确之处,并且缺乏重要的背景。”它还说,扎特科因领导不力和表现不佳而被解雇。 (Zatko 说他被解雇是为了报复内部对 Twitter 的安全实践发出警告。)

在周三的会议上,Twitter 的总法律顾问 Sean Edgett 表示,当公司得知 Zatko 的指控后,该公司与监管机构和“世界各地的各个机构”取得了联系。

参议员理查德布卢门撒尔呼吁联邦贸易委员会对扎特科的指控展开调查。 Twitter在欧洲的主要监管机构爱尔兰数据保护委员会表示,鉴于这些指控,它正在向该公司寻求信息。

高管们被问及他们是否会逐点公开解决 Zatko 对公司提出的许多指控。

该公司全球传播主管丽贝卡·哈恩 (Rebecca Hahn) 在会议上表示,该公司未能做到这一点有“多种原因”——这可能暗示了 Twitter 与其潜力之间正在进行的法律斗争未来的所有者埃隆马斯克。

哈恩说她在一个多月前才加入公司,她说她受到整个 Twitter 的“道德、热情和关怀水平”的启发。她向同事们保证了公司的公开回应。 “真相将会浮出水面,”她说。 “在这方面,我们总是站在历史的正确一边。”

尽管 Twitter 高管没有在电话会议上回应 Zatko 的所有指控,但首席隐私官 Damien Kieran 表示,其中一些指控“并不准确”,并列出了公司为保护笔记本电脑和其他基础设施免受黑客攻击而采取的措施。

“认为我们的检测和响应团队调查的事件数量是对 Twitter 产生不良或负面影响的某种指标的想法是错误的,”基兰告诉员工。

然而,双方似乎对安全事件的构成使用了不同的定义。 Zatkos 的披露将事件定义为“足以触发工作中断”的事件,并重定向人员以确定问题的范围。

Kieran 的定义似乎更广泛且相对温和,将安全事件描述为 Twitter 安全团队调查的任何可疑数字活动,包括对公司计算机网络或数据没有任何影响的活动。
CNN 已要求 Twitter 就定义中的明显差异发表评论。

Kieran 还表示,在 2020 年黑客入侵名人账户后,Twitter 制定了更严格的安全控制措施,以至于“不可能发生完全相同的攻击”。这些安全控制包括要求更多员工在登录计算机应用程序时使用“双重身份验证”或另一层安全措施。
“无论这是否属实,这并不能解决合法披露中提出的许多其他问题和安全漏洞,”Whistleblower Aid 创始人兼 Zatko 的律师 John Tye 在给 CNN 的一份声明中说。

Chú thích phiên âm tiếng Trung cho bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK ứng dụng thực tế của video bài giảng Luyện thi TOCFL Band B bài 1 các bạn xem chi tiết bên dưới.

Twitter de gāo guǎnmen zài zhōusān yǔ yuángōng de yīcì huìyì shàng wèi gōngsī hé tāmen zìjǐ biànhù, yītiān qián yǒu xiāoxī chēng yī wèi qián gāo guǎn jiēfāle gāi gōngsī.

Shǒuxí zhíxíng guān Parag Agrawal tōngguò bóchì Twitter qián ānquán zhǔguǎn Peiter “Mudge” Zatko de shuōfǎ, kāiqǐle quán gōngsī fànwéi de huìyì. Zatko de jǔbào rén pīlù chēng,Twitter de ānquán zuòfǎ fēicháng zāogāo, duì guójiā ānquán hé mínzhǔ gòuchéng wēixié, bìng shēngchēng gāi gōngsī de yīxiē zhíxíng tuánduì shìtú yǎngài zhè yīdiǎn.

Agrawal biǎoshì, yǐjīng duì gōngsī jìnxíngle “xūjiǎ xùshù”,“mùqián zhèngzài tiǎozhàn wǒmen de chéngxìn”. Tā bǔchōng shuō:“Wǒ zhīdào zhè kěnéng lìng rén jǔsàng, érqiě wǒ zhīdào zhè kěnéng jùyǒu tiǎozhàn xìng.”

Yī míng Twitter yuángōng yǔ CNN fēnxiǎngle tōnghuà de xiángxì xìnxī. Twitter de yī wèi fāyán rén biǎoshì, zhè cì huìyì shì qí dìngqí ānpái de quán gōngsī huìyì de yībùfèn, bìngqiě shì zài pīlù xiāoxī chuán dào Twitter zhīqián jìhuà hǎo de.

Twitter fǎnbóle Zatko de zhǐkòng, zhèxiē zhǐkòng zuìchū yóu CNN hé “huáshèngdùn yóu bào” bàodào. Gāi gōngsī biǎoshì,Zatko de jǔbào rén pīlù “chōng mǎn liǎo bùyīzhì hé bù zhǔnquè zhī chù, bìngqiě quēfá zhòngyào de bèijǐng.” Tā hái shuō, zhā tè kē yīn lǐngdǎo bùlì hé biǎoxiàn bù jiā ér bèi jiěgù. (Zatko shuō tā bèi jiěgù shì wèile bàofù nèibù duì Twitter de ānquán shíjiàn fāchū jǐnggào.)

Zài zhōusān de huìyì shàng,Twitter de zǒng fǎlǜ gùwèn Sean Edgett biǎoshì, dāng gōngsī dé zhī Zatko de zhǐkòng hòu, gāi gōngsī yǔ jiānguǎn jīgòu hé “shìjiè gèdì de gège jīgòu” qǔdéle liánxì.

Cān yìyuán lǐ chá dé bù lú mén sā ěr hūyù liánbāng màoyì wěiyuánhuì duì zhā tè kē de zhǐkòng zhǎnkāi diàochá. Twitter zài ōuzhōu de zhǔyào jiānguǎn jīgòu ài’ěrlán shùjù bǎohù wěiyuánhuì biǎoshì, jiànyú zhèxiē zhǐkòng, tā zhèngzài xiàng gāi gōngsī xúnqiú xìnxī.

Gāo guǎnmen bèi wèn jí tāmen shìfǒu huì zhú diǎn gōngkāi jiějué Zatko duì gōngsī tíchū de xǔduō zhǐkòng.

Gāi gōngsī quánqiú chuánbò zhǔguǎn lì bèi kǎ·hā’ēn (Rebecca Hahn) zài huìyì shàng biǎoshì, gāi gōngsī wèi néng zuò dào zhè yīdiǎn yǒu “duō zhǒng yuányīn”——zhè kěnéng ànshìle Twitter yǔqí qiánlì zhī jiān zhèngzài jìnxíng de fǎlǜ dòuzhēng wèilái de suǒyǒu zhě āi lóng mǎ sīkè.

Hā’ēn shuō tā zài yīgè duō yuè qián cái jiārù gōngsī, tā shuō tā shòudào zhěnggè Twitter de “dàodé, rèqíng hé guānhuái shuǐpíng” de qǐfā. Tā xiàng tóngshìmen bǎozhèngle gōngsī de gōngkāi huíyīng. “Zhēnxiàng jiāng huì fú chū shuǐmiàn,” tā shuō. “Zài zhè fāngmiàn, wǒmen zǒng shì zhàn zài lìshǐ de zhèngquè yībiān.”

Jǐnguǎn Twitter gāo guǎn méiyǒu zài diànhuà huìyì shàng huíyīng Zatko de suǒyǒu zhǐkòng, dàn shǒuxí yǐnsī guān Damien Kieran biǎoshì, qízhōng yīxiē zhǐkòng “bìng bù zhǔnquè”, bìng liè chūle gōngsī wèi bǎohù bǐjìběn diànnǎo hé qítā jīchǔ shèshī miǎn shòu hēikè gōngjí ér cǎiqǔ de cuòshī.

“Rènwéi wǒmen de jiǎncè hé xiǎngyìng tuánduì diàochá de shìjiàn shùliàng shì duì Twitter chǎnshēng bùliáng huò fùmiàn yǐngxiǎng de mǒu zhǒng zhǐbiāo dì xiǎngfǎ shì cuòwù de,” jī lán gàosù yuángōng.

Rán’ér, shuāngfāng sìhū duì ānquán shìjiàn de gòuchéng shǐyòng liǎo bùtóng de dìngyì. Zatkos de pīlù jiāng shìjiàn dìngyì wèi “zúyǐ chùfā gōngzuò zhōngduàn” de shìjiàn, bìngzhòng dìngxiàng rényuán yǐ quèdìng wèntí de fànwéi.

Kieran de dìngyì sìhū gèng guǎngfàn qiě xiāngduì wēnhé, jiāng ānquán shìjiàn miáoshù wèi Twitter ānquán tuánduì diàochá de rènhé kěyí shùzì huódòng, bāokuò duì gōngsī jìsuànjī wǎngluò huò shùjù méiyǒu rènhé yǐngxiǎng de huódòng.
CNN yǐ yāoqiú Twitter jiù dìngyì zhōng de míngxiǎn chāyì fābiǎo pínglùn.

Kieran hái biǎoshì, zài 2020 nián hēikè rùqīn míngrén zhànghù hòu,Twitter zhìdìngle gèng yángé de ānquán kòngzhì cuòshī, yǐ zhìyú “bù kěnéng fāshēng wánquán xiāngtóng de gōngjí”. Zhèxiē ānquán kòngzhì bāokuò yāoqiú gèng duō yuángōng zài dēnglù jìsuànjī yìngyòng chéngxù shí shǐ yòng “shuāngchóng shēnfèn yànzhèng” huò lìng yī céng ānquán cuòshī.
“Wúlùn zhè shìfǒu shǔshí, zhè bìng bùnéng jiějué héfǎ pīlù zhōng tíchū de xǔduō qítā wèntí hé ānquán lòudòng,”Whistleblower Aid chuàngshǐ rén jiān Zatko de lǜshī John Tye zài gěi CNN de yī fèn shēngmíng zhōng shuō.

Đáp án bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK ứng dụng thực tế của giáo án bài giảng lớp Luyện thi TOCFL Band B bài 1 Thầy Vũ tiếp tục chia sẻ ở ngay trong phần bên dưới nhé.

Các giám đốc điều hành của Twitter đã bảo vệ công ty và chính họ, trong cuộc họp với nhân viên vào thứ Tư, một ngày sau khi có tin tức cho rằng một cựu giám đốc điều hành đã thổi còi công ty.

Giám đốc điều hành Parag Agrawal đã mở đầu cuộc họp toàn công ty bằng cách đẩy lùi các tuyên bố của Peiter “Mudge” Zatko, cựu giám đốc bảo mật của Twitter. Tiết lộ của người tố giác Zatko cáo buộc các hoạt động bảo mật của Twitter kém đến mức gây ra mối đe dọa đối với an ninh quốc gia và nền dân chủ, đồng thời tuyên bố một số nhóm điều hành của công ty đã cố gắng che đậy điều đó.

Agrawal cho biết một “câu chuyện sai sự thật” đã được tạo ra về công ty, điều này “hiện đang thách thức sự chính trực của chúng tôi.” Anh ấy nói thêm: “Tôi biết rằng điều đó có thể gây thất vọng, và tôi biết nó có thể là một thách thức.”

Chi tiết về cuộc gọi đã được một nhân viên Twitter chia sẻ với CNN. Người phát ngôn của Twitter cho biết cuộc họp là một phần trong các cuộc họp toàn công ty được lên lịch thường xuyên và đã được lên kế hoạch trước khi tin tức về việc tiết lộ đến Twitter.

Twitter đã bác bỏ các cáo buộc của Zatko, lần đầu tiên được CNN và The Washington Post đưa tin. Công ty cho biết tiết lộ của người tố giác Zatko “có nhiều mâu thuẫn và không chính xác và thiếu bối cảnh quan trọng.” Nó cũng cho biết Zatko đã bị sa thải vì khả năng lãnh đạo kém hiệu quả và hiệu suất kém. (Zatko nói rằng anh ta đã bị sa thải để trả đũa vì đã báo động nội bộ về các hoạt động bảo mật của Twitter.)

Trong cuộc họp hôm thứ Tư, Sean Edgett, tổng cố vấn của Twitter, cho biết công ty đã liên hệ với các cơ quan quản lý và “các cơ quan khác nhau trên thế giới” khi công ty biết về những cáo buộc của Zatko.

Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal đã kêu gọi Ủy ban Thương mại Liên bang mở cuộc điều tra về các cáo buộc của Zatko. Cơ quan quản lý chính của Twitter ở châu Âu, Ủy ban Bảo vệ Dữ liệu Ireland, cho biết họ đang tìm kiếm thông tin từ công ty theo các cáo buộc.

Các giám đốc điều hành được hỏi liệu họ có định giải quyết công khai từng điểm một về nhiều cáo buộc mà Zatko đưa ra về công ty hay không.

Rebecca Hahn, giám đốc truyền thông toàn cầu của công ty, cho biết trong cuộc họp rằng có “một số lý do” khiến công ty chưa thể làm được điều này – có thể ám chỉ đến cuộc chiến pháp lý đang diễn ra giữa Twitter và tiềm năng của nó. chủ tương lai Elon Musk.

Hahn, người cho biết cô đã gia nhập công ty chỉ hơn một tháng trước, cho biết cô đã được truyền cảm hứng bởi “mức độ đạo đức, niềm đam mê và sự cẩn thận” trên khắp Twitter. Cô đảm bảo với các đồng nghiệp của mình về phản ứng công khai của công ty. “Sự thật sẽ ra khỏi đó,” cô nói. “Chúng tôi luôn ở phía bên phải của lịch sử về vấn đề này.”

Trong khi giám đốc điều hành Twitter không giải quyết tất cả các tuyên bố của Zatko trong cuộc gọi, Giám đốc quyền riêng tư Damien Kieran nói rằng một số cáo buộc là “không chính xác” và liệt kê các bước công ty đã thực hiện để bảo vệ máy tính xách tay và cơ sở hạ tầng khác khỏi bị hack.

“Ý tưởng rằng số lượng sự cố mà nhóm phát hiện và phản ứng của chúng tôi điều tra là một số chỉ báo về tác động xấu hoặc tiêu cực tại Twitter là sai lầm”, Kieran nói với các nhân viên.

Tuy nhiên, hai bên dường như đang sử dụng các định nghĩa khác nhau về yếu tố cấu thành một sự cố an ninh. Tiết lộ của Zatkos đã xác định một sự cố là một thứ gì đó “đủ quan trọng để gây ra gián đoạn công việc” và điều hướng nhân sự để xác định phạm vi của vấn đề.

Định nghĩa của Kieran có vẻ rộng hơn và tương đối lành tính hơn, mô tả sự cố bảo mật là bất kỳ hoạt động kỹ thuật số đáng ngờ nào mà nhóm bảo mật của Twitter điều tra, bao gồm cả hoạt động không có bất kỳ tác động nào đến mạng máy tính hoặc dữ liệu của công ty.
CNN đã yêu cầu bình luận từ Twitter về sự khác biệt rõ ràng trong các định nghĩa.

Twitter, Kieran cũng cho biết, đã thiết lập các biện pháp kiểm soát bảo mật lớn hơn sau vụ hack năm 2020 làm xâm nhập tài khoản người nổi tiếng, đến mức “không thể xảy ra một cuộc tấn công chính xác tương tự.” Các biện pháp kiểm soát bảo mật đó bao gồm việc yêu cầu nhiều nhân viên hơn sử dụng “xác thực hai yếu tố” hoặc một lớp bảo mật khác khi họ đăng nhập vào các ứng dụng máy tính.
John Tye, người sáng lập Whistleblower Aid và là luật sư của Zatko, cho biết trong một tuyên bố với CNN: “Dù điều đó có đúng hay không thì điều đó cũng không giải quyết được nhiều mối lo ngại và lỗ hổng bảo mật khác được nêu ra trong việc tiết lộ hợp pháp.

Vậy là chúng ta đã học xong toàn bộ kiến thức giáo án bài giảng lớp Luyện thi TOCFL Band B bài 1 ngày 25 tháng 8 năm 2022 rồi. Thầy Vũ sẽ kết thúc bài giảng lớp Luyện thi TOCFL Band B bài 1 này tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình đào tạo tiếp theo vào ngày mai trên website hoctiengtrungonline.com của trung tâm tiếng Trung ChineMaster nhé.