5/5 - (2 bình chọn)

Khóa học tiếng Trung luyện thi TOCFL cấp 3

Học tiếng Trung luyện thi TOCFL cấp 3 bài 4 theo lộ trình chuyên biệt của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ chuyên luyện thi chứng chỉ tiếng Hoa TOCFL cấp 1 đến TOCFL cấp 6 theo bộ sách giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển của Tác giả Nguyễn Minh Vũ. Bạn nào chưa có bộ sách giáo trình này thì hãy mau chóng gọi điện Thầy Vũ sớm để đặt mua sách nhé. Bạn nào ở gần thì có đến mua trực tiếp ngay tại địa chỉ của trung tâm tiếng Trung ChineMaster Hà Nội TPHCM Sài Gòn gồm các cơ sở dưới đây nhé.

Trung tâm luyện thi TOCFL ChineMaster uy tín cơ sở 1 Quận Thanh Xuân Phường Khương Trung Hà Nội Ngã Tư Sở.

Trung tâm luyện thi TOCFL ChineMaster uy tín cơ sở 2 Quận 10 TP HCM Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh.

Trung tâm luyện thi TOCFL ChineMaster uy tín cơ sở 3 Quận Đống Đa Phường Láng Hạ Hà Nội.

Các bạn học viên cần nhanh chóng ôn tập lại kiến thức của bài giảng hôm trước trong các link dưới đây nhé.

Luyện thi TOCFL cấp 3 bài 1

Luyện thi TOCFL cấp 3 bài 2

Luyện thi TOCFL cấp 3 bài 3

Các bạn xem giới thiệu chi tiết về hai giáo trình mà Thầy Vũ chuyên sử dụng ở trên lớp đào tạo tại trung tâm tiếng Trung ChineMaster nhé.

Giáo trình tiếng Trung ChineMaster

Giáo trình tiếng Trung Công sở Văn phòng

Ngoài ra, các bạn hãy tham khảo thêm các bộ sách giáo trình tiếng Trung thương mại của Tác giả Nguyễn Minh Vũ trong link dưới nhé.

Bộ giáo trình tiếng Trung thương mại ChineMaster

Bộ giáo trình luyện dịch tiếng Trung thương mại

Bộ giáo trình tiếng Trung thương mại xuất nhập khẩu

Giáo trình từ vựng tiếng Trung thương mại chuyên ngành

999 mẫu câu đàm phán tiếng Trung thương mại thông dụng

Bạn nào muốn tham gia khóa học tiếng Trung văn phòng, khóa học tiếng Trung công sở, khóa học tiếng Trung giao tiếp thì hãy nhanh chóng đăng ký sớm và đóng học phí sớm trước ngày khai giảng nhé.

Khóa học tiếng Trung giao tiếp

Khóa học tiếng Trung văn phòng

Khóa học tiếng Trung Công sở

Các bạn học viên xem video bài giảng của Thầy Vũ mà có chỗ nào chưa hiểu bài thì hãy nhanh chóng trao đổi trực tuyến luôn và ngay cùng Thầy Vũ bằng cách để lại câu hỏi của bạn ở ngay bên dưới bài giảng này hoặc đăng câu hỏi của bạn trên forum diễn đàn tiếng Trung hoctiengtrungonline.org nhé.

Diễn đàn tiếng Trung ChineMaster

Luyện thi TOCFL online giáo trình ChineMaster Bài 3

Các bạn học viên chú ý theo dõi kiến thức quan trọng của video bài giảng lớp Học tiếng Trung luyện thi TOCFL cấp 3 bài 4 này nhé.

Video giáo trình Học tiếng Trung luyện thi TOCFL cấp 3 bài 4 Thầy Vũ livestream trên kênh youtube học tiếng Trung online uy tín chất lượng của trung tâm đào tạo tiếng Trung giao tiếp và luyện thi TOCFL ChineMaster Hà Nội TPHCM Sài Gòn.
STTHọc tiếng Trung luyện thi TOCFL cấp 3 bài 4 khóa học tiếng trung online Thầy VũPhiên âm tiếng Trung giáo trình Học tiếng Trung luyện thi TOCFL cấp 3 bài 4
1今年你打算娶老婆吗?jīnnián nǐ dǎsuàn qǔ lǎopó ma
2你的办公室里有洋人吗?nǐ de bàngōngshì lǐ yǒu yángrén ma
3你的媳妇做什么工作?nǐ de xífù zuò shénme gōngzuò
4桌子上摆着很多饭菜 zhuōzi shàng bǎ zhe hěn duō fàncài
5冰箱里还有饭菜吗?bīngxiāng lǐ hái yǒu fàncài ma
6周末我们去游览公园吧 zhōumò wǒmen qù yóulǎn gōngyuán ba
7我的妻子在这个公司上班 wǒ de qīzi zài zhège gōngsī shàng bān
8她选中这个手机tā xuǎn zhòng zhège shǒujī
9学生们很尊重老师 xuéshēngmen hěn zūnzhòng lǎoshī
10你想改时间到几点?nǐ xiǎng gǎi shíjiān dào jǐ diǎn
11样式 yàngshì
12你喜欢什么样式的衣服?nǐ xǐhuān shénme yàngshì de yīfu
13你们常在哪儿吃早餐?nǐmen cháng zài nǎr chī zǎocān
14你给老师一杯豆浆吧 nǐ gěi lǎoshī yì bēi dòujiāng ba
15你想来几个油条? Nǐ xiǎng lái jǐ gè yóutiáo
16星期一我的工作忙得不得了 xīngqī yī wǒ de gōngzuò máng de bù dé liǎo
17今天办公室里大家都高兴得不得了jīntiān bàngōngshì lǐ dàjiā dōu gāoxìng de bù dé liǎo
18你别噎着吃 nǐ bié yē zhe chī
19你吃饭,被噎了 nǐ chī fàn, bèi yē le
20决定juédìng
21指定 zhǐdìng
22你想指定谁当秘书?nǐ xiǎng zhǐdìng shuí dāng mìshū
23酱油 jiàngyóu
24你想蘸酱油吗?nǐ xiǎng zhàn jiàngyóu ma
25你不应该骗人 nǐ bù yīnggāi piàn rén
26加班jiā bān
27今天一切职员都在公司加班jīntiān yíqiè zhíyuán dōu zài gōngsī jiā bān
28今天公司的工作忙极了jīntiān gōngsī de gōngzuò máng jíle
29这几天你公司的情况怎么样?zhè jǐ tiān nǐ gōngsī de qíngkuàng zěnmeyàng
30速度 sùdù
31今天你家的网络速度怎么样?jīntiān nǐ jiā de wǎngluò sùdù zěnmeyàng
32好像你有事要跟我说 hǎoxiàng nǐ yǒu shì yào gēn wǒ shuō
33对这个问题我不能放心 duì zhège wèntí wǒ bù néng fàngxīn
34你习惯新工作了吗?nǐ xíguàn xīn gōngzuò le ma
35你不能参加这个会议,真可惜 nǐ bù néng cānjiā zhège huìyì, zhēn kěxī
36你给我发邮件吧 nǐ gěi wǒ fā yóujiàn ba
37我祝你工作愉快 wǒ zhù nǐ gōngzuò yúkuài
38我发给老师很多笑脸 wǒ fā gěi lǎoshī hěn duō xiàoliǎn
39你能听到什么声音吗?nǐ néng tīng dào shénme shēngyīn ma
40你闻到什么味道吗?nǐ wén dào shénme wèidào ma
41办公室里有老师的香味bàngōngshì lǐ yǒu lǎoshī de xiāngwèi
42炒面 chǎomiàn
43炒饭 chǎofàn
44什么时候老师要搬家到公司旁边?shénme shíhou lǎoshī yào bān jiā dào gōngsī pángbiān
45她有很多秘密不想告诉我 tā yǒu hěn duō mìmi bù xiǎng gàosù wǒ
46你看得懂中文书吗?nǐ kàn de dǒng zhōngwén shū ma
47我看不懂中文书 wǒ kàn bù dǒng zhōngwén shū
48报告 bàogào
49今晚你写得完报告吗?jīnwǎn nǐ xiě de wán bàogào ma
50今天我写完报告 jīntiān wǒ xiě bù wán bàogào
51你吃得了中国菜吗?nǐ chī de liǎo zhōngguó cài ma
52你的考试得了多少分?nǐ de kǎoshì dé le duōshǎo fēn
53墙上挂着一张世界地图 qiáng shàng guà zhe yì zhāng shìjiè dìtú
54现在轮到谁介绍公司?xiànzài lún dào shuí jièshào gōngsī
55你们不应该在房间里烧纸 nǐmen bù yīnggāi zài fángjiān lǐ shāo zhǐ
56你烧水了吗?nǐ shāo shuǐ le ma
57前边在围着很多人 qiánbiān zài wéi zhe hěn duō rén
58你给老师拿浴巾吧 nǐ gěi lǎoshī ná yùjīn ba
59你冲水吧 nǐ chōng shuǐ ba
60灭火 miè huǒ
61你们在讨厌谁?nǐmen zài tǎoyàn shuí
62老师给我一个巴掌 lǎoshī gěi wǒ yí gè bāzhǎng
63你敢做这个事吗?nǐ gǎn zuò zhège shì ma
64你还记得老师的名字吗?nǐ hái jì dé lǎoshī de míngzi ma
65她的话很灵tā de huà hěn líng
66你还记得这个小子的名字吗?nǐ hái jìdé zhège xiǎozi de míngzi ma
67埃及 āijí

Các bạn hãy cài đặt bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin cho máy tính trước khi lên lớp nhé. Bạn nào chưa có file cài đặt bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin phiên bản mới nhất thì hãy tải xuống ngay tại link bên dưới.

Download bộ gõ tiến Trung

Các bạn xem chi tiết giáo án lớp Học tiếng Trung luyện thi TOCFL cấp 3 bài 4 và video bài giảng Học tiếng Trung luyện thi TOCFL cấp 3 bài 4 ngay trong phần bên dưới nhé.

Bên dưới là các từ vựng tiếng Trung rất quan trọng liên quan đến lĩnh vực buôn bán và kinh doanh xuất nhập khẩu, ví dụ như từ vựng mua hàng taobao, từ vựng mua hàng 1688, từ vựng mua hàng Trung Quốc, từ vựng nhập hàng Trung Quốc, từ vựng tiếng Trung xuất nhập khẩu, từ vựng tiếng Trung thương mại.

Từ vựng Mua hàng Taobao Tmall 1688

Từ vựng tiếng Trung Quần áo Taobao 1688 Tmall

Từ vựng mua hàng Taobao 1688

Từ vựng Quần Áo Taobao 1688

Từ vựng tiếng Trung Xuất Nhập Khẩu

Từ vựng tiếng Trung THƯƠNG MẠI chuyên ngành

Các bạn hãy làm thêm các bài tập luyện dịch tiếng Trung bên dưới để tăng cường và bổ trợ thêm kiến thức cho giáo án lớp Học tiếng Trung luyện thi TOCFL cấp 3 bài 4 nhé.

SpaceX 因批评 CEO 埃隆马斯克的内部信函解雇了至少 5 名员工。

两名熟悉该公司的人士告诉 CNBC,SpaceX 已经解雇了至少五名员工,这些员工参与在公司周围传播一封批评首席执行官埃隆马斯克的信。

本周早些时候,未知数量的 SpaceX 员工散发并签署了这封公开信。

马斯克是这家私人控股公司的控股股东,截至去年,他的信托持有 SpaceX 约 78% 的有表决权股份。

据两位不愿具名的知情人士和总裁兼首席运营官格温妮·肖特韦尔 (Gwynne Shotwell) 的内部电子邮件称,SpaceX 已经解雇了至少 5 名员工,这些员工参与在公司内部传播一封批评 CEO 埃隆·马斯克的信。

根据 CNBC 获得的电子邮件副本,肖特韦尔周四在全公司范围内的一封电子邮件中表示,SpaceX“解雇了多名相关员工”,并称“用多次未经请求的电子邮件屏蔽全公司数千人”是不可接受的。本周早些时候,The Verge 首次报道了这封公开信。据 The Verge 周五报道,在不到一天半的时间里,400 多名 SpaceX 员工签署了这封信。

“我们有太多重要的工作要完成,不需要这种过度激进的行动,”肖特韦尔写道,并补充说这封信“让公司内部的许多人感到不安”,“让员工感到不舒服、被吓倒和被欺负。”

据媒体报道,这封信是写给公司高管的,并将这位亿万富翁的公开行为描述为 SpaceX 员工“经常分心和尴尬的根源”。

《纽约时报》首先报道了 SpaceX 的解雇事件。 SpaceX 没有立即回应 CNBC 的置评请求。

马斯克是这家私人控股公司的控股股东,截至去年,他的信托持有 SpaceX 约 78% 的有表决权股份。这位首席执行官在公共领域创造了一个经常古怪的角色,特别是在 Twitter 上,他提供关于 SpaceX 和他的电动汽车公司特斯拉的评论和更新。

马斯克曾表示,他使用 Twitter 来表达自己,将他对该服务的使用与“一些人如何使用他们的头发”进行比较,并正在寻求收购这家社交媒体公司。

在周四的推特全体会议上,马斯克表示,言论自由对平台用户至关重要——即使一家公司属于他的私人所有,比如 SpaceX。

SpaceX 的内部信函还提到了最近由 Business Insider 报道的针对马斯克的性行为不端指控。报道称,马斯克在一次私人飞行中对一名 SpaceX 空乘人员进行了性骚扰,该公司向该员工支付了 25 万美元以补偿她的沉默。

在不当行为指控发生后,肖特韦尔为马斯克辩护,当时她在给员工的一封电子邮件中写道,她认为“这些指控是错误的”。

在周四的电子邮件中,肖特韦尔表示,SpaceX 的领导层“比我在她的职业生涯中看到的任何情况都更加致力于确保我们拥有一个出色且不断改进的工作环境”。她还强调,SpaceX 计划在本周末“37 小时内”进行三次发射,以及支持国际空间站的持续工作。

“我很抱歉让我分心,”肖特韦尔说。 “请继续专注于 SpaceX 的任务,并利用工作时间把工作做好。”

星巴克的北美负责人离开公司,因为连锁店的领导层动摇了。

星巴克北美总裁罗桑威廉姆斯将离开公司,由咖啡连锁店亚太区负责人接任。

威廉姆斯一直是该公司遏制其咖啡师工会努力的公众形象之一。

房屋成本的快速上涨使 LGBTQ 社区成员购买房屋变得更具挑战性。

首次购房者必须支付更高的房价,而不会从现有房产的出售中获得提振。

根据加州大学洛杉矶分校法学院威廉姆斯研究所的数据,50% 的 LGBTQ 成年人和 64% 的 LGBTQ 夫妇拥有自己的房屋。对于非 LGBTQ 群体,这些数字分别为 70% 和 75%。

当 Skandar Mrad 去年年底决定购买他的第一套房子时,他的首要任务是位置。

住在洛杉矶地区的男同性恋者 Mrad 成年后的大部分时间都在每天通勤几个小时到加利福尼亚州帕萨迪纳的 NASA 喷气推进实验室工作。当他找到离工作地点更近的公寓时,他发现自己的生活有了很大的改善。

“那次通勤让我心碎。在精神上和身体上,我看到自己在恶化,”Mrad 说。

然而,他的室友搬走了,40 岁的 Mrad 决定是时候成为房主了。他最初想住在离工作地点 5 英里以内的地方,但很快发现这在竞争激烈的市场中可能并不现实。

“对我来说,看到一个开放的房子外面排着队等着进来,我感到很奇怪。我不敢相信有这么多的需求。

Chú thích phiên âm tiếng Trung cho bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK ứng dụng thực tế của giáo án bài giảng lớp Học tiếng Trung luyện thi TOCFL cấp 3 bài 4 các bạn tra cứu bên dưới nhé.

SpaceX yīn pīpíng CEO āi lóng mǎ sīkè de nèibù xìnhán jiěgùle zhìshǎo 5 míng yuángōng.

Liǎng míng shúxī gāi gōngsī de rénshì gàosù CNBC,SpaceX yǐjīng jiěgùle zhìshǎo wǔ míng yuángōng, zhèxiē yuángōng cānyù zài gōngsī zhōuwéi chuánbò yī fēng pīpíng shǒuxí zhíxíng guān āi lóng mǎ sīkè de xìn.

Běn zhōu zǎo xiē shíhòu, wèizhī shùliàng de SpaceX yuángōng sànfà bìng qiānshǔle zhè fēng gōngkāixìn.

Mǎ sīkè shì zhè jiā sīrén kònggǔ gōngsī de kònggǔ gǔdōng, jiézhì qùnián, tā de xìntuō chí yǒu SpaceX yuē 78% de yǒu biǎojuéquán gǔfèn.

Jù liǎng wèi bù yuàn jùmíng de zhīqíng rénshì hé zǒngcái jiān shǒuxí yùnyíng guān gé wēn nī·xiào tè wéi ěr (Gwynne Shotwell) de nèibù diànzǐ yóujiàn chēng,SpaceX yǐjīng jiěgùle zhìshǎo 5 míng yuángōng, zhèxiē yuángōng cānyù zài gōngsī nèibù chuánbò yī fēng pīpíng CEO āi lóng·mǎ sīkè de xìn.

Gēnjù CNBC huòdé de diànzǐ yóujiàn fùběn, xiào tè wéi ěr zhōu sì zài quán gōngsī fànwéi nèi de yī fēng diànzǐ yóujiàn zhōng biǎoshì,SpaceX“jiěgùle duō míng xiāngguān yuángōng”, bìng chēng “yòng duō cì wèi jīng qǐngqiú de diànzǐ yóujiàn píngbì quán gōngsī shù qiān rén” shì bùkě jiēshòu de. Běn zhōu zǎo xiē shíhòu,The Verge shǒucì bàodàole zhè fēng gōngkāixìn. Jù The Verge zhōu wǔ bàodào, zài bù dào yītiān bàn de shíjiān lǐ,400 duō míng SpaceX yuángōng qiānshǔle zhè fēng xìn.

“Wǒmen yǒu tài duō chóng yào de gōngzuò yào wánchéng, bù xūyào zhè zhǒng guòdù jījìn de xíngdòng,” xiào tè wéi ěr xiě dào, bìng bǔchōng shuō zhè fēng xìn “ràng gōngsī nèibù de xǔduō rén gǎndào bù’ān”,“ràng yuángōng gǎndào bú shūfú, bèi xià dào hé bèi qīfù.”

Jù méitǐ bàodào, zhè fēng xìn shì xiě gěi gōngsī gāo guǎn de, bìng jiāng zhè wèi yì wàn fùwēng de gōngkāi xíngwéi miáoshù wèi SpaceX yuángōng “jīngcháng fēn xīn hé gāngà de gēnyuán”.

“Niǔyuē shíbào” shǒuxiān bàodàole SpaceX de jiěgù shìjiàn. SpaceX méiyǒu lìjí huíyīng CNBC de zhì píng qǐngqiú.

Mǎ sīkè shì zhè jiā sīrén kònggǔ gōngsī de kònggǔ gǔdōng, jiézhì qùnián, tā de xìntuō chí yǒu SpaceX yuē 78% de yǒu biǎojuéquán gǔfèn. Zhè wèi shǒuxí zhíxíng guān zài gōnggòng lǐngyù chuàngzàole yīgè jīngcháng gǔguài de juésè, tèbié shì zài Twitter shàng, tā tígōng guānyú SpaceX hé tā de diàndòng qìchē gōngsī tè sī lā de pínglùn hé gēngxīn.

Mǎ sīkè céng biǎoshì, tā shǐyòng Twitter lái biǎodá zìjǐ, jiāng tā duì gāi fúwù de shǐyòng yǔ “yīxiē rén rúhé shǐyòng tāmen de tóufǎ” jìnxíng bǐjiào, bìng zhèngzài xúnqiú shōugòu zhè jiā shèjiāo méitǐ gōngsī.

Zài zhōu sì de tuī tè quántǐ huìyì shàng, mǎ sīkè biǎoshì, yánlùn zìyóu duì píngtái yònghù zhì guān zhòngyào——jíshǐ yījiā gōngsī shǔyú tā de sīrén suǒyǒu, bǐrú SpaceX.

SpaceX de nèibù xìnhán hái tí dàole zuìjìn yóu Business Insider bàodào de zhēnduì mǎ sīkè dì xìng xíngwéi bù duān zhǐkòng. Bàodào chēng, mǎ sīkè zài yīcì sīrén fēixíng zhōng duì yī míng SpaceX kōngchéng rényuán jìnxíngle xìngsāorǎo, gāi gōngsī xiàng gāi yuángōng zhīfùle 25 wàn měiyuán yǐ bǔcháng tā de chénmò.

Zài bù dàng xíngwéi zhǐkòng fāshēng hòu, xiào tè wéi ěr wéi mǎ sīkè biànhù, dāngshí tā zài gěi yuángōng de yī fēng diànzǐ yóujiàn zhōng xiě dào, tā rènwéi “zhèxiē zhǐkòng shì cuòwù de”.

Zài zhōu sì de diànzǐ yóujiàn zhōng, xiào tè wéi ěr biǎoshì,SpaceX de lǐngdǎo céng “bǐ wǒ zài tā de zhíyè shēngyá zhòng kàn dào de rènhé qíngkuàng dōu gèngjiā zhìlì yú quèbǎo wǒmen yǒngyǒu yīgè chūsè qiě bùduàn gǎijìn de gōngzuò huánjìng”. Tā hái qiángdiào,SpaceX jìhuà zài běn zhōumò “37 xiǎoshí nèi” jìnxíng sāncì fāshè, yǐjí zhīchí guójì kōngjiānzhàn de chíxù gōngzuò.

“Wǒ hěn bàoqiàn ràng wǒ fēn xīn,” xiào tè wéi ěr shuō. “Qǐng jìxù zhuānzhù yú SpaceX de rènwù, bìng lìyòng gōngzuò shíjiān bǎ gōngzuò zuò hǎo.”

Xīngbākè de běiměi fùzé rén líkāi gōngsī, yīnwèi liánsuǒdiàn de lǐngdǎo céng dòngyáole.

Xīngbākè běiměi zǒngcái luō sāng wēilián mǔ sī jiāng líkāi gōngsī, yóu kāfēi liánsuǒdiàn yàtài qū fùzé rén jiērèn.

Wēilián mǔ sī yīzhí shì gāi gōngsī èzhì qí kāfēi shī gōnghuì nǔlì de gōngzhòng xíngxiàng zhī yī.

Fángwū chéngběn de kuàisù shàngzhǎng shǐ LGBTQ shèqū chéngyuán gòumǎi fángwū biàn dé gèng jù tiǎozhàn xìng.

Shǒucì gòufáng zhě bìxū zhīfù gèng gāo de fángjià, ér bù huì cóng xiàn yǒu fángchǎn de chūshòu zhōng huòdé tí zhèn.

Gēnjù jiāzhōu dàxué luòshānjī fēnxiào fǎ xuéyuàn wēilián mǔ sī yánjiū suǒ de shùjù,50% de LGBTQ chéngnián rén hé 64% de LGBTQ fūfù yǒngyǒu zìjǐ de fángwū. Duìyú fēi LGBTQ qúntǐ, zhèxiē shùzì fēnbié wèi 70% hé 75%.

Dāng Skandar Mrad qùnián niándǐ juédìng gòumǎi tā de dì yī tào fáng zǐ shí, tā de shǒuyào rènwù shì wèizhì.

Zhù zài luòshānjī dìqū de nán tóngxìngliàn zhě Mrad chéngnián hòu de dà bùfèn shíjiān dōu zài měitiān tōngqín jǐ gè xiǎoshí dào jiālìfúníyǎ zhōu pà sà dí nà de NASA pēnqì tuījìn shíyàn shì gōngzuò. Dāng tā zhǎodào lí gōngzuò dìdiǎn gèng jìn de gōngyù shí, tā fāxiàn zìjǐ de shēnghuó yǒule hěn dà de gǎishàn.

“Nà cì tōngqín ràng wǒ xīn suì. Zài jīngshén shàng hé shēntǐ shàng, wǒ kàn dào zìjǐ zài èhuà,”Mrad shuō.

Rán’ér, tā de shìyǒu bān zǒule,40 suì de Mrad juédìng shì shíhòu chéngwéi fáng zhǔle. Tā zuìchū xiǎng zhù zài lí gōngzuò dìdiǎn 5 yīnglǐ yǐnèi dì dìfāng, dàn hěn kuài fāxiàn zhè zài jìngzhēng jīliè de shìchǎng zhōng kěnéng bìng bù xiànshí.

“Duì wǒ lái shuō, kàn dào yīgè kāifàng de fángzi wàimiàn páizhe duì děngzhe jìnlái, wǒ gǎndào hěn qíguài. Wǒ bù gǎn xiāngxìn yǒu zhème duō de xūqiú.

Đáp án bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK ứng dụng thực tế của video lớp Học tiếng Trung luyện thi TOCFL cấp 3 bài 4 Thầy Vũ chia sẻ ở ngay trong phần bên dưới này các bạn nhé.

SpaceX sa thải ít nhất 5 nhân viên vì bức thư nội bộ chỉ trích CEO Elon Musk.

SpaceX đã sa thải ít nhất 5 nhân viên liên quan đến việc lan truyền một bức thư xung quanh công ty chỉ trích CEO Elon Musk, hai người quen thuộc với công ty nói với CNBC.

Thư ngỏ đã được lưu hành và ký bởi một số nhân viên SpaceX vào đầu tuần này.

Musk là cổ đông kiểm soát của công ty do tư nhân nắm giữ, với sự tín nhiệm của ông sở hữu khoảng 78% cổ phần có quyền biểu quyết của SpaceX tính đến năm ngoái.

SpaceX đã sa thải ít nhất 5 nhân viên có liên quan đến việc lan truyền một bức thư xung quanh công ty chỉ trích CEO Elon Musk, theo hai người quen thuộc với công ty từ chối nêu tên và email nội bộ từ Chủ tịch và COO Gwynne Shotwell.

Shotwell, trong một email toàn công ty hôm thứ Năm, cho biết SpaceX “đã chấm dứt một số nhân viên có liên quan” và gọi “việc bỏ trống hàng nghìn người trong toàn công ty bằng những email không được yêu cầu lặp đi lặp lại” là không thể chấp nhận được, theo bản sao của email mà CNBC có được. Bức thư ngỏ, được báo cáo lần đầu tiên bởi The Verge, đã được phát hành vào đầu tuần này. Hơn 400 nhân viên SpaceX đã ký vào lá thư chỉ trong vòng chưa đầy một ngày rưỡi, The Verge đưa tin hôm thứ Sáu.

“Chúng tôi có quá nhiều công việc quan trọng cần hoàn thành và không cần đến kiểu hoạt động thái quá này”, Shotwell viết, đồng thời cho biết thêm bức thư “khiến nhiều người trong công ty khó chịu và“ khiến nhân viên cảm thấy khó chịu, bị đe dọa và bắt nạt ”.

Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông, bức thư được gửi tới các giám đốc điều hành của công ty và mô tả hành vi công khai của tỷ phú là “nguồn thường xuyên gây mất tập trung và bối rối” cho các nhân viên SpaceX.

Thời báo New York lần đầu tiên đưa tin về các vụ nổ của SpaceX. SpaceX đã không trả lời ngay yêu cầu bình luận của CNBC.

Musk là cổ đông kiểm soát của công ty do tư nhân nắm giữ, với sự tín nhiệm của ông sở hữu khoảng 78% cổ phần có quyền biểu quyết của SpaceX tính đến năm ngoái. Giám đốc điều hành đã tạo ra một nhân vật thường lập dị trong các khu vực công cộng, đặc biệt là trên Twitter, nơi ông đưa ra các bình luận và cập nhật về SpaceX và công ty xe điện của ông, Tesla.

Musk cho biết ông sử dụng Twitter để thể hiện bản thân, so sánh việc sử dụng dịch vụ của mình với cách “một số người sử dụng mái tóc của họ” và đang tìm cách mua lại công ty truyền thông xã hội.

Trong cuộc họp toàn tay trên Twitter hôm thứ Năm, Musk cho biết tự do ngôn luận là rất quan trọng đối với người dùng nền tảng – ngay cả khi một công ty thuộc quyền sở hữu tư nhân của anh ấy, như SpaceX.

Bức thư nội bộ của SpaceX cũng đề cập đến các cáo buộc hành vi sai trái tình dục gần đây chống lại Musk, được Business Insider đưa tin vào tháng trước. Báo cáo nói rằng Musk đã quấy rối tình dục một tiếp viên của SpaceX trong một chuyến bay riêng và công ty đã trả cho nhân viên này 250.000 USD vì sự im lặng của cô ấy.

Shotwell đã bảo vệ Musk sau những cáo buộc về hành vi sai trái, viết trong một email cho nhân viên vào thời điểm đó rằng cô ấy tin rằng “những cáo buộc là sai sự thật”.

Trong email của mình hôm thứ Năm, Shotwell cho biết ban lãnh đạo SpaceX “tận tâm hơn nữa trong việc đảm bảo chúng tôi có một môi trường làm việc tuyệt vời và ngày càng cải tiến hơn bất kỳ môi trường làm việc nào mà tôi từng thấy” trong sự nghiệp của cô. Bà cũng nhấn mạnh SpaceX có ba vụ phóng được lên kế hoạch “trong vòng 37 giờ” vào cuối tuần này, cũng như công việc đang diễn ra để hỗ trợ Trạm vũ trụ quốc tế.

“Tôi xin lỗi vì sự phân tâm này,” Shotwell nói. “Hãy tập trung vào sứ mệnh SpaceX và sử dụng thời gian tại nơi làm việc để hoàn thành công việc tốt nhất của bạn.”

Người đứng đầu Bắc Mỹ của Starbucks sẽ rời công ty khi chuỗi bắt đầu thay đổi vai trò lãnh đạo.

Chủ tịch Starbucks Bắc Mỹ Rossann Williams sẽ rời công ty và được thay thế bởi người đứng đầu bộ phận châu Á Thái Bình Dương của chuỗi cà phê.

Williams là một trong những gương mặt đại diện cho nỗ lực của công ty trong việc hạn chế các nỗ lực hợp nhất của các nhân viên pha chế của mình.

Giá nhà tăng nhanh khiến các thành viên của cộng đồng LGBTQ gặp nhiều thách thức hơn trong việc mua nhà.

Những người mua nhà lần đầu phải trả giá nhà cao hơn nếu không nhận được sự thúc đẩy từ việc bán bất động sản hiện có.

Theo Viện Williams tại Trường Luật UCLA, 50% người trưởng thành LGBTQ và 64% cặp đôi LGBTQ sở hữu nhà riêng của họ. Đối với các nhóm không phải LGBTQ, những con số đó là 70% và 75%.

Khi Skandar Mrad quyết định mua căn nhà đầu tiên vào cuối năm ngoái, ưu tiên hàng đầu của anh ấy là vị trí.

Mrad, một người đàn ông đồng tính sống ở khu vực Los Angeles, đã dành phần lớn cuộc đời trưởng thành của mình để đi làm vài giờ mỗi ngày cho công việc của mình tại phòng thí nghiệm động cơ phản lực của NASA ở Pasadena, California. Khi anh tìm được một căn hộ gần chỗ làm hơn, anh nhận thấy một sự cải thiện lớn trong cuộc sống của mình.

“Con đường đi làm đó chỉ xé nát tôi. Về mặt tinh thần và thể chất, tôi thấy mình ngày càng sa sút, ”Mrad nói.

Tuy nhiên, những người bạn cùng phòng của anh ta đã chuyển ra ngoài và Mrad, 40 tuổi, quyết định đã đến lúc trở thành chủ nhà. Ban đầu anh ấy muốn sống trong vòng 5 dặm từ nơi làm việc của mình, nhưng nhanh chóng nhận ra rằng điều đó có thể không thực tế trong một thị trường siêu cạnh tranh.

“Tôi thật kỳ lạ khi thấy một dòng người bên ngoài một ngôi nhà mở đang chờ vào. Tôi không thể tin được lại có nhu cầu nhiều đến vậy.

Vậy là vừa rồi chúng ta đã học xong toàn bộ kiến thức quan trọng của giáo án video lớp Học tiếng Trung luyện thi TOCFL cấp 3 bài 4 rồi. Thầy Vũ sẽ kết thúc bài giảng của khóa Học tiếng Trung luyện thi TOCFL cấp 3 bài 4 này tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tiếp theo vào ngày mai.