Thứ Năm, Tháng Bảy 25, 2024

Thầy Vũ 090 468 4983 (Zalo, LINE, Viber, Telegram)

Số 1 Ngõ 48 Phố Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội (Ngã Tư Sở)

More
  Bài giảng Livestream mới nhất trên Kênh Youtube học tiếng Trung online Thầy Vũ
  Video thumbnail
  Học kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ bài 11 theo sách giáo trình Hán ngữ Kế toán Thuế Kiểm toán
  00:00
  Video thumbnail
  Học kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ bài 11 theo sách giáo trình Hán ngữ Kế toán Thuế Kiểm toán
  01:32:30
  Video thumbnail
  Tác giả của Giáo trình Hán ngữ - Nguyễn Minh Vũ đào tạo khóa học tiếng Trung HSK 123 và HSKK sơ cấp
  01:24:40
  Video thumbnail
  Giáo trình Hán ngữ Tác giả Nguyễn Minh Vũ lớp học tiếng Trung giao tiếp online phát âm chuẩn thế nào
  01:38:35
  Video thumbnail
  Giáo trình Hán ngữ Tác giả Nguyễn Minh Vũ lớp tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân uy tín Hà Nội
  01:25:55
  Video thumbnail
  Giáo trình Hán ngữ Tác giả Nguyễn Minh Vũ đào tạo khóa học tiếng Trung online HSK 123 và HSKK sơ cấp
  01:32:05
  Video thumbnail
  Luyện thi HSK HSKK Nguyễn Trãi Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ lớp Hán ngữ giao tiếp thực dụng
  01:22:41
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Nguyễn Trãi Thầy Vũ đào tạo chứng chỉ HSK 9 cấp và HSKK sơ trung cao cấp bài bản
  01:30:59
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Nguyễn Trãi lớp luyện thi HSK 3 và HSKK sơ cấp lớp giáo trình Hán ngữ Nguyễn Minh Vũ
  01:29:11
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Nguyễn Trãi Thanh Xuân giáo trình Hán ngữ sơ cấp quyển 123 Tác giả Nguyễn Minh Vũ
  01:40:36
  Video thumbnail
  Học kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ bài 10 giáo trình Hán ngữ kế toán Tác giả Nguyễn Minh Vũ
  01:33:35
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung giao tiếp Nguyễn Trãi Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ HSK và HSKK
  01:19:14
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Nguyễn Trãi Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ dạy lớp giao tiếp Hán ngữ HSK 3 HSKK sơ cấp
  01:29:10
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Nguyễn Trãi Quận Thanh Xuân Thầy Vũ luyện thi HSK 123 và HSKK sơ cấp lớp Hán ngữ
  01:36:53
  Video thumbnail
  Trung tâm luyện thi HSK HSKK Nguyễn Trãi Thầy Vũ giáo trình HSK 9 cấp của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
  01:33:47
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi Thầy Vũ chuyên đào tạo chứng chỉ HSK 9 cấp HSKK sơ trung cao cấp
  01:14:55
  Video thumbnail
  Học kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ bài 9 giáo trình Hán ngữ kế toán kiểm toán Nguyễn Minh Vũ
  01:32:36
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi giáo trình HSK 9 cấp và giáo trình Hán ngữ Tác giả Nguyễn Minh Vũ
  01:30:33
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi lớp luyện thi HSK-HSKK Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình Hán ngữ HSK
  01:24:52
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi lớp luyện thi HSK-HSKK theo giáo trình Hán ngữ giao tiếp cơ bản
  01:13:46
  Video thumbnail
  Trung tâm học tiếng Trung Nguyễn Trãi Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ lớp Hán ngữ giao tiếp HSKK
  01:31:51
  Video thumbnail
  Học kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ bài 8 giáo trình Hán ngữ kế toán của Tác giả Nguyễn Minh Vũ
  01:32:05
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi luyện thi HSK 9 cấp và HSKK sơ trung cao cấp Thầy Vũ ChineMaster
  01:24:56
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi lớp giao tiếp HSK 3 và HSKK sơ cấp Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ HSK
  01:31:39
  Video thumbnail
  Tiếng Trung Nguyễn Trãi Quận Thanh Xuân Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ chuyên đào tạo chứng chỉ HSK HSKK
  01:40:13
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi lớp Hán ngữ giao tiếp HSK 123 HSKK sơ cấp ChineMaster Thanh Xuân
  01:25:22
  Video thumbnail
  Luyện thi HSK tiếng Trung HSKK sơ trung cao cấp Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ
  01:28:27
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ giao tiếp cơ bản HSK 123 HSKK sơ cấp
  01:23:51
  Video thumbnail
  Khóa học kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ dạy lớp giáo trình Hán ngữ kế toán kiểm toán bài giảng 7
  01:36:25
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Nguyễn Trãi ChineMaster Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ đào tạo lớp học online
  01:46:21
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Nguyễn Trãi Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ luyện thi HSK HSKK
  01:32:04
  Video thumbnail
  Luyện thi HSK và HSKK lớp tiếng Trung giao tiếp Thầy Vũ Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội Hán ngữ 5
  01:32:46
  Video thumbnail
  Học tiếng Trung Taobao 1688 Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ giao tiếp thực dụng giáo trình Hán ngữ mới
  01:17:36
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster chuyên luyện thi HSK 9 cấp HSKK sơ trung cao cấp Thầy Vũ Chinese
  01:33:41
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung uy tín Quận Thanh Xuân tại Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ chủ nhiệm lớp Hán ngữ
  01:31:21
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân Thầy Vũ đào tạo lớp Hán ngữ HSK 123 HSKK sơ cấp
  01:31:15
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Thanh Xuân Thầy Vũ ChineMaster đào tạo giao tiếp HSK-HSKK lộ trình rất bài bản
  01:34:10
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân Thầy Vũ đào tạo Hán ngữ giao tiếp HSK 123 và HSKK sơ cấp
  01:29:02
  Video thumbnail
  Trung tâm luyện thi HSK-HSKK sơ trung cao cấp ChineMaster Thầy Vũ đào tạo bài bản và chuyên biệt
  01:23:04
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Thầy Vũ chuyên đào tạo khóa học tiếng Trung giao tiếp Thanh Xuân
  01:26:04
  Video thumbnail
  Học kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ bài 6 giáo trình Hán ngữ kế toán kiểm toán giao tiếp thực tế
  01:37:53
  Video thumbnail
  Luyện thi HSK HSKK trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân uy tín TOP 1 tại Hà Nội Chinese
  01:37:59
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân Thầy Vũ HSK Chinese Master ChineMaster uy tín TOP 1 tại Hà Nội
  01:20:52
  Video thumbnail
  ChineMaster trung tâm tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội Thầy Vũ lớp Hán ngữ 3
  01:39:57
  Video thumbnail
  Trung tâm tiếng Trung Quận Thanh Xuân Thầy Vũ lớp giao tiếp thực dụng theo giáo trình chuyên biệt
  01:32:58
  Video thumbnail
  Khóa học kế toán tiếng Trung online Thầy Vũ bài 5 giáo trình Hán ngữ kế toán Tác giả Nguyễn Minh Vũ
  01:33:51
  Video thumbnail
  Luyện thi HSK HSKK uy tín Quận Thanh Xuân Hà Nội Thầy Vũ đào tạo chứng chỉ tiếng Trung bài bản
  01:28:45
  Video thumbnail
  Trung tâm luyện thi HSK HSKK uy tín tại Hà Nội Thầy Vũ đào tạo theo giáo trình Hán ngữ 9 quyển 2024
  01:35:13
  Video thumbnail
  Tiếng Trung giao tiếp Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội Thầy Vũ đào tạo bài bản và chuyên biệt
  01:29:31
  Video thumbnail
  Khóa học tiếng Trung Quận Thanh Xuân uy tín tại Hà Nội ChineMaster Thầy Vũ đào tạo bài bản HSK-HSKK
  01:26:58
  Trang chủKhóa học tiếng TrungKhóa học tiếng Trung Kế toán

  Khóa học tiếng Trung Kế toán

  Khóa học tiếng Trung Kế toán Thuế Kiểm toán là chương trình đào tạo chuyên biệt của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ chuyên giảng dạy Kế toán tiếng Trung, Kiểm toán tiếng Trung, Thuế tiếng Trung, xuất nhập khẩu tiếng Trung theo lộ trình bài bản và chuyên nghiệp của Tác giả Nguyễn Minh Vũ.

  5/5 - (8 bình chọn)

  Khóa học tiếng Trung Kế toán Thuế Kiểm toán

  Khóa học tiếng Trung Kế toán là chương trình đào tạo chuyên biệt của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ giảng dạy theo giáo án thiết kế riêng chỉ dành cho các bạn học viên hiện đang là nhân viên kế toán và nhân viên kiểm toán làm việc trong công ty văn phòng công xưởng nhà máy. Do đó, chương trình đào tạo này chỉ phù hợp đối tượng học viên chuyên ngành kế toán Thuế và kiểm toán và các vấn đề liên quan đến chuyên ngành này.

  Khóa học tiếng Trung Kế toán Thuế Kiểm toán

  Khóa họcKhai giảngLịch họcThời lượngGiáo viênGiáo trìnhHọc phí
  Kế toán tiếng Trung Kiểm toán ThuếLinh độngLinh hoạt15 buổiThS Nguyễn Minh VũĐộc quyền4500k/khóa

  Khóa học kế toán tiếng Trung này Thầy Vũ chỉ mở lớp riêng và đào tạo chuyên sâu theo lộ trình bài bản & chuyên nghiệp chỉ dành riêng cho học viên chuyên ngành kế toán kiểm toán Thuế. Thông tin chi tiết về chương trình đào tạo kế toán tiếng Trung này các bạn xem chi tiết bên dưới rồi liên hệ Thầy Vũ 090 468 4983 để đăng ký và đóng học phí nhé.

  Video giới thiệu một buổi học đào tạo tiếng Trung giao tiếp cơ bản nằm trong chương trình đào tạo tiếng Trung Kế toán thuộc Khóa học tiếng Trung Kế toán Thuế Kiểm toán của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ.

  Sau khi các bạn đã thu xếp ổn thỏa công việc và thời gian rồi thì hãy nhanh chóng gọi điện Thầy Vũ 0904684983 luôn và ngay nhé. Bạn nào đăng ký sớm và đóng học phí trước thì sẽ được ưu tiên thu xếp và sắp xếp thời gian & lịch học sớm sao cho phù hợp với thời khóa biểu của bạn nhất.

  Lịch trình làm việc của Thầy Vũ liên tục bị kín mít tất cả các ngày trong Tuần từ Thứ 2 cho đến Chủ nhật vào các ca sáng – ca chiều – ca tối.

  Ca sáng Thầy Vũ bắt đầu dạy học từ 8h30 đến 10h và từ 10h đến 11h30.

  Ca chiều Thầy Vũ bắt đầu dạy học từ 14h30 đến 16h.

  Ca tối Thầy Vũ bắt đầu dạy học từ 18h15 đến 19h45 và từ 20h15 đến 22h.

  Các bạn chuyển học phí vào tài khoản của Thầy Nguyễn Minh Vũ theo thông tin bên dưới nhé.

  Tài khoản Ngân hàng của Thầy Nguyễn Minh Vũ (Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Hà Nội TPHCM Sài Gòn)

  Ngân hàng Vietcombank, Chi nhánh Ba Đình.
  Tên tài khoản: NGUYEN MINH VU
  Số tài khoản: 0611001891565

  Sau khi các bạn đã chuyển học xong rồi thì hãy liên hệ Thầy Vũ luôn và ngay 090 468 4983 để xác nhận thông tin bạn vừa chuyển học phí và sau đó Thầy Vũ sẽ thu xếp ngay lịch học cùng với thời gian học cho bạn sao cho phù hợp với bạn nhất.

  Hotline Thầy Vũ trực tổng đài ChineMaster Hà Nội 090 468 4983 (Zalo)

  Hotline Thầy Vũ trực tổng đài ChineMaster TPHCM Sài Gòn 090 325 4870 (Telegram)

  Lịch trình đào tạo các lớp tiếng Trung của Thầy Vũ diễn ra liên tục quanh năm suốt tháng đều đặn như vậy. Do đó, Thầy Vũ chỉ ưu tiên bố trí thời gian và lịch học cho học viên nào nhanh nhẹn và đóng học phí sớm. Bạn nào vẫn còn đang do dự và chưa quyết định được thì vui lòng chưa cần gọi điện ngay cho Thầy Vũ mà hãy tìm hiểu thật kỹ toàn bộ gần 5000 video livestream bài giảng của Thầy Vũ phát sóng trực tiếp trên kênh youtube học tiếng Trung online uy tín chất lượng của trung tâm đào tạo tiếng Trung giao tiếp ChineMaster Hà Nội TP HCM Sài Gòn gồm các cơ sở sau đây.

  Trung tâm đào tạo tiếng Trung uy tín ChineMaster Quận Thanh Xuân Phường Khương Trung Hà Nội (Ngã Tư Sở).

  Trung tâm đào tạo tiếng Trung uy tín ChineMaster Quận 10 TP HCM Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh.

  Trung tâm đào tạo tiếng Trung uy tín ChineMaster Quận Đống Đa Phường Láng Hạ Hà Nội.

  Đia chỉ lớp học tiếng Trung Kế toán Thuế Kiểm toán tại Số 1 Ngõ 48 Phố Tô Vĩnh Diện Phường Khương Trung Quận Thanh Xuân Hà Nội, thuộc khu vực Ngã Tư Sở. Các bạn tìm vị trí của trung tâm tiếng Trung Kế toán ChineMaster trong bản đồ google map ở ngay bên dưới cho thuận tiện và dễ định vị cũng như dễ dàng tìm ra được đường đi từ chỗ của bạn đến trung tâm tiếng Trung ChineMaster nhé.

  Các bạn chú ý liên hệ sớm trước với Thầy Vũ 090 468 4983 để được ưu tiên sắp xếp thời gian biểu của bạn trong tuần sao cho phù hợp nhất với bạn nhé. Bên dưới là video giới thiệu một buổi học tiếng Trung cơ bản dành cho các bạn học viên mới bắt đầu học tiếng Trung Quốc theo lộ trình đào tạo bài bản & chuyên nghiệp của ThS Nguyễn Minh Vũ.

  Khóa học tiếng Trung Kế toán Thuế Kiểm toán được khởi đầu bằng lớp học tiếng Trung giao tiếp cơ bản để học viên có thể nắm bắt được hệ thống cấu trúc ngữ pháp tiếng Trung cơ bản đến nâng cao trước khi tham gia khóa đào tạo Kế toán tiếng Trung tại trung tâm tiếng Trung ChineMaster Hà Nội TP HCM Sài Gòn.

  Tại sao lựa chọn Trung tâm tiếng Trung Kế Toán ChineMaster Hà Nội TP HCM Sài Gòn?

  Đây là câu hỏi vô cùng thú vị của rất nhiều người. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các lý do và nguyên nhân vì sao lựa chọn khóa học tiếng Trung Kế toán tại Trung tâm đào tạo tiếng Trung Kế toán ChineMaster nhé.

  Nguyên nhân đầu tiên: Trung tâm tiếng Trung Kế toán ChineMaster Hà Nội TPHCM Sài Gòn là địa chỉ chuyên đào tạo các khóa học tiếng Trung Kế toán văn phòng, Kế toán Thuế, Kế toán xuất nhập khẩu, Kế toán chứng từ, Kế toán công xưởng, Kế toán nhà máy, Kế toán công ty dành cho nhân viên kế toán và nhân viên kiểm toán.

  Nguyên nhân thứ hai: Trung tâm tiếng Trung Kế toán ChineMaster Hà Nội TPHCM Sài Gòn được Thầy Vũ cập nhập giáo án bài giảng liên tục hàng tuần, hàng tháng, hàng quý và hàng năm để học viên được tiếp cận với những kiến thức mới nhất về Kế toán tiếng Trung, Kiểm toán tiếng Trung và các thuật ngữ chuyên ngành kế toán tiếng Trung .v.v.

  Nguyên nhân thứ ba: Trung tâm tiếng Trung Kế toán ChineMaster Hà Nội TPHCM Sài Gòn liên tục nâng cấp cơ sở vật chất và cơ sở hạ tầng website để học viên được học tập trong môi trường chuyên nghiệp nhất và năng động nhất.

  Nguyên nhân thứ tư: Trung tâm tiếng Trung Kế toán ChineMaster Hà Nội TPHCM Sài Gòn chỉ sử dụng duy nhất các sách giáo trình tiếng Trung của Tác giả Nguyễn Minh Vũ. Do đó, tất cả sách giáo trình khác của các tác giả khác đều bị nghiêm cấm sử dụng trong hệ thống trung tâm tiếng Trung ChineMaster các bạn nhé.

  Nguyên nhân thứ năm: Trung tâm tiếng Trung Kế toán ChineMaster Hà Nội TPHCM Sài Gòn phát sóng tường thuật trực tiếp livestream tất cả và toàn bộ nội dung giáo án giảng dạy trên lớp của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ thông qua kênh youtube học tiếng Trung online uy tín chất lượng của Thầy Vũ, sau đó các video livestream đó sẽ được lưu trữ trên kênh youtube đó và đồng thời cũng được lưu trữ trong máy chủ server đặt tại văn phòng làm việc của Thầy Vũ.

  Nguyên nhân thứ sáu: Trung tâm tiếng Trung Kế toán ChineMaster Hà Nội TPHCM Sài Gòn chính là trung tâm tiếng Trung lâu đời nhất tại Việt Nam được sáng lập bởi Thầy Nguyễn Minh Vũ chính là Tác giả của rất nhiều bộ tác phẩm kinh điển, ví dụ như bộ giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển, bộ giáo trình tiếng Trung thương mại ChineMaster 8 quyển, bộ giáo trình tiếng Trung Kế toán ChineMaster, bộ giáo trình tiếng Trung thương mại xuất nhập khẩu, giáo trình luyện dịch tiếng Trung thương mại, giáo trình tiếng Trung công sở, giáo trình luyện dịch tiếng Trung HSK 9 cấp .v.v. được bán độc quyền tại thị trường Việt Nam thông qua hệ thống phân phối chuyên sách tiếng Trung & giáo trình tiếng Trung của Thầy Vũ các bạn nhé.

  Nguyên nhân thứ bẩy: Trung tâm tiếng Trung Kế toán ChineMaster Hà Nội TPHCM Sài Gòn liên tục hỗ trợ trực tuyến 24/24/7/365 bất kể ngày nghỉ lễ và chủ nhật thông qua kênh forum diễn đàn tiếng Trung hoctiengtrungonline.org, hay nói cách khác thì tất cả những câu hỏi thắc mắc của học viên liên quan đến giáo án bài giảng của Thầy Vũ đều được các thầy cô giáo tiếng Trung giải đáp online trên kênh forum diễn đàn tiếng Trung đó, rất nhanh chóng và thuận tiện.

  Trên đây là 7 nguyên nhân giải thích rất rõ ràng và minh bạch lý do tại sao chúng ta lựa chọn khóa học tiếng Trung Kế toán tại trung tâm tiếng Trung Kế toán ChineMaster Hà Nội TPHCM Sài Gòn.

  Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng trải nghiệm một vài video bài giảng tiêu biểu của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ khi livestream trên kênh youtube học tiếng Trung online của trung tâm tiếng Trung Kế toán ChineMaster nhé.

  Khóa học tiếng Trung thương mại xuất nhập khẩu, khóa học tiếng Trung kế toán văn phòng, khóa học tiếng Trung kế toán công xưởng, khóa học tiếng Trung kế toán thuế, khóa học tiếng Trung kiểm toán.
  Video Thầy Vũ livestream đào tạo trực tuyến khóa học tiếng Trung thương mại thuộc khóa học tiếng Trung kế toán thuế kiểm toán dành cho đối tượng học viên là các nhân viên kế toán tiếng Trung và nhân viên kiểm toán tiếng Trung.
  Khóa học tiếng Trung kế toán thuế và kiểm toán liên tục được khai giảng tại trung tâm tiếng Trung giao tiếp ChineMaster Hà Nội TPHCM Sài Gòn để có thể đáp ứng được nhu cầu học tiếng Trung chuyên ngành kế toán thuế kiểm toán.

  Trên đây là một vài video bài giảng livestream của ThS Nguyễn Minh Vũ giảng dạy và đào tạo các khóa học tiếng Trung kế toán, khóa học tiếng Trung thương mại, khóa học tiếng Trung kiểm toán và rất nhiều khóa học tiếng Trung kế toán thuế nữa. Các bạn hãy truy cập vào kênh youtube của trung tâm tiếng Trung Kế toán ChineMaster để tìm hiểu kỹ hơn về chương trình đào tạo kế toán tiếng Trung của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ nhé.

  Trên đây là toàn bộ phần giới thiệu chương trình đào tạo khóa học tiếng Trung kế toán thuế kiểm toán của Thầy Vũ. Các bạn hãy mau chóng liên hệ ngay Thầy Vũ để tham gia khóa đào tạo kế toán thuế tiếng Trung này nhé.

  Trước khi tham gia khóa đào tạo Kế toán tiếng Trung thì các bạn hãy cài đặt bộ gõ tiếng Trung cho máy tính nhé.

  Download bộ gõ tiếng Trung

  Bên dưới là một số từ vựng kế toán tiếng Trung thông dụng, các bạn hãy trang bị luôn để phục vụ nhu cầu công việc kế toán ứng dụng thực tế nhé.

  STTTừ vựng tiếng Trung Kế toán Thuế Kiểm toánPhiên âm tiếng Trung Kế toán Thuế Kiểm toánGiải nghĩa tiếng Việt tiếng Trung Kế toán
  1工资等级gōngzī děngjíBậc lương
  2预算草案yùsuàn cǎo’ànBản dự thảo dự toán
  3著作权ZhùzuòquánBản quyền
  4在制品Zài zhìpǐnBán thành phẩm
  5损益表sǔnyì biǎoBảng báo cáo lồ lãi
  6财务报表cáiwù bàobiǎoBảng báo cáo tài chính
  7合并决算表hébìng juésuàn biǎoBảng báo cáo tài chính hợp nhất
  8工作日表gōngzuò rì biǎoBảng báo cáo thời gian làm việc hằng ngày
  9资产负债表zīchǎn fùzhài biǎoBảng cân đối kế toán
  10试算表shì suàn biǎoBảng cân đối thử
  11查账证据cházhàng zhèngjùBằng chứng kế toán
  12对账单duì zhàngdānBảng đối chiếu nợ
  13收支对照表shōu zhī duìzhào biǎoBảng đối chiếu thu chi
  14成本计算表chéngběn jìsuàn biǎoBảng kê giá thành
  15用料单yòng liào dānBảng kê nguyên vật liệu, phiếu vật tư
  16库存表kùcún biǎoBảng kê quỹ, bảng báo cáo tiền mặt
  17银行结单yínháng jié dānBảng kê tài khoản ngân hàng
  18附表fù biǎoBảng kèm theo
  19工资单, 工资表gōngzī dān, gōngzī biǎoBảng lương
  20工资分析表gōngzī fēnxī biǎoBảng phân tích tiền lương
  21决算表juésuàn biǎoBảng quyết toán
  22比较表bǐjiào biǎoBảng so sánh
  23汇总表huìzǒng biǎoBảng tổng hợp thu chi
  24工资汇总表gōngzī huìzǒng biǎoBảng tổng hợp tiền lương
  25旬报xún bàoBáo cầo 10 ngày
  26年报niánbàoBáo cáo năm
  27日报rìbàoBáo cáo ngày
  28月报yuè bàoBáo cáo tháng
  29统计图表tǒngjì túbiǎoBiểu đồ thống kê, bảng thống kê
  30查账人意见cházhàng rén yìjiànBình luận của kiểm toán viên
  31其它长期应收款项Qítā chángqí yīng shōu kuǎn xiàngCác khoản phải thu dài hạn khác
  32预付款项Yùfù kuǎnxiàngCác khoản trả trước
  33其它预付款项Qítā yùfù kuǎnxiàngCác khoản trả trước khác
  34土地改良物Tǔdì gǎiliáng wùCải tạo đất
  35土地改良物 -重估增值Tǔdì gǎiliáng wù -zhòng gū zēngzhíCải tạo đất- đánh giá lại tăng
  36租赁权益改良Zūlìn quányì gǎiliángCải thiện quyền lợi thuê
  37租赁权益改良Zūlìn quányì gǎiliángCải thiện quyền thuê
  38直支zhí zhīCấp
  39财务拨款cáiwù bōkuǎnCấp phát tài chính
  40zhīChi
  41起动费qǐdòng fèiChi phí ban đầu, chi phí sơ bộ
  42制造费用zhìzào fèiyòngChi phí chế tạo
  43工厂维持费gōngchǎng wéichí fèiChi phí duy tu bảo dưỡng nhà máy
  44办公费bàngōngfèiChi phí hành chính, chi phí văn phòng
  45查账费用cházhàng fèiyòngChi phí kiểm toán
  46利息费用lìxí fèiyòngChi phí lợi tức
  47业务费用yèwù fèiyòngChi phí nghiệp vụ
  48公费gōng fèiChi phí nhà nước
  49人事费用rénshì fèiyòngChi phí nhân sự
  50摊派费用tānpài fèiyòngChi phí phân bổ
  51计算机软件Jìsuànjī ruǎnjiànChi phí phần mền máy tính
  52债券发行成本Zhàiquàn fāxíng chéngběnChi phí phát hành trái phiếu
  53管理费用guǎnlǐ fèiyòngChi phí quản lý
  54材料管理费cáiliào guǎnlǐ fèiChi phí quản lý vật liệu
  55广告费guǎnggào fèiChi phí quảng cáo
  56临时费línshí fèiChi phí tạm thời
  57开办费Kāibàn fèiChi phí thành lập
  58经常费jīngcháng fèiChi phí thường xuyên
  59递延退休金成本Dì yán tuìxiū jīn chéngběnChi phí tiền trợ cấp hõan lại
  60开办费kāibàn fèiChi phí tổ chức, chi phí thành lập (doanh nghiệp)
  61预付费用Yùfù fèiyòngChi phí trả trước
  62运输费yùnshū fèiChi phí vận chuyển
  63推广费用tuīguǎng fèiyòngChi phí xúc tiến thương mại
  64岁出suì chūChi tiêu hàng năm
  65额外支出éwài zhīchūChi tiêu ngoài định mức
  66浮支fú zhīChi trội
  67买卖远汇折价Mǎimài yuǎn huì zhéjiàChiết khấu
  68应收票据贴现Yīng shōu piàojù tiēxiànChiết khấu tín phiếu phải thu
  69审计主任shěnjì zhǔrènChủ nhiệm kiểm toán
  70伪造单据wèizào dānjùChứng từ giả
  71转账zhuǎnzhàngChuyển khoản
  72每日出差费měi rì chūchāi fèiCông tác phí hàng ngày
  73数字颠倒shùzì diāndǎoĐảo số
  74土地TǔdìĐất đai
  75土地-重估增值Tǔdì-zhòng gū zēngzhíĐất đai- đánh giá lại tăng
  76长期不动产投资Chángqí bùdòngchǎn tóuzīĐầu tư b ất động sản dài hạn
  77长期股权投资Chángqí gǔquán tóuzīĐầu từ cổ phiếu dài hạn
  78长期投资Chángqí tóuzīĐầu tư dài hạn
  79其它长期投资Qítā chángqí tóuzīĐầu tư dài hạn khác
  80短期投资Duǎnqí tóuzīĐầu tư ngắn hạn
  81短期投资 -其它Duǎnqí tóuzī -qítāĐầu tư ngắn hạn khác
  82短期投资 -政府债券Duǎnqí tóuzī -zhèngfǔ zhàiquànĐầu tư ngắn hạn,trái phiếu nhà nước
  83短期投资 -股票Duǎnqí tóuzī -gǔpiàoĐầu tư ngắn hạn-cổ phiếu
  84长期债券投资Chángqí zhàiquàn tóuzīĐầu tư trái phiếu dài hạn
  85涂改痕迹túgǎi hénjīDấu vết tẩy xóa
  86资本收益zīběn shōuyìDoanh lợi
  87营业收入yíngyè shōurùDoanh thu
  88同业往来Tóngyè wǎngláiĐồng nghiệp vãng lai
  89预付yùfùDự chi
  90旧欠账jiù qiàn zhàngDư nợ gốc
  91备抵呆帐-长期应收票据及款项与催收帐款Bèi dǐ dāi zhàng-chángqí yīng shōu piàojù jí kuǎnxiàng yǔ cuīshōu zhàng kuǎnDự phòng các khoản phải thu khó đòi- tín phiếu phải thu dài hạn và những khoản phải thu quá hạn
  92备抵短期投资跌价损失Bèi dǐ duǎnqí tóuzī diéjià sǔnshīDự phòng giảm giá đầu tư  ngắn hạn
  93备抵长期投资跌价损失Bèi dǐ chángqí tóuzī diéjià sǔnshīDự phòng giảm giá đầu tư dài hạn
  94备抵存货跌价损失Bèi dǐ cúnhuò diéjià sǔnshīDự phòng giảm giá hangf tồn kho
  95备抵存货跌价损失Bèi dǐ cúnhuò diéjià sǔnshīDự phòng giảm hàng tồn kho
  96备抵呆帐-应收帐款Bèi dǐ dāi zhàng-yīng shōu zhàng kuǎnDự phòng phải thu nợ khó đòi
  97国家预算guójiā yùsuànDự toán nhà nước
  98临时预算línshí yùsuànDự toán tạm thời
  99追加减预算zhuījiā jiǎn yùsuànDự toán tăng giảm
  100追加预算zhuījiā yùsuànDự toán tăng thêm
  101岁入预算数suìrù yùsuàn shùDự toán thu nhập hàng năm
  102特别公积tèbié gōng jīDự trữ đặc biệt
  103法定公积fǎdìng gōng jīDự trữ pháp định
  104簿记bùjìGhi chép sổ sách (kể toán)
  105记某人账jì mǒu rén zhàngGhi khoản thiếu chịu (của người nào đó) vào sổ
  106记一笔账jì yī bǐ zhàngGhi một món nợ
  107漏记lòu jìGhi sót
  108委外加工Wěi wài jiāgōngGia công bên ngoài
  109原始成本yuánshǐ chéngběnGiá gốc, giá vốn
  110平均成本píngjūn chéngběnGiá thành bình quân
  111分部成本fēn bù chéngběnGiá thành bộ phận
  112主要成本zhǔyào chéngběnGiá thành chủ yếu
  113分步成本fēn bù chéngběnGiá thành công đoạn sản xuất
  114单位成本dānwèi chéngběnGiá thành đơn vị
  115预计成本yùjì chéngběnGiá thành dự tính
  116间接成本jiànjiē chéngběnGiá thành gián tiếp
  117装配成本zhuāngpèi chéngběnGiá thành lắp ráp
  118原料成本yuánliào chéngběnGiá thành nguyên liệu
  119装置成本zhuāngzhì chéngběnGiá thành thay thế
  120分批成本fēn pī chéngběnGiá thành theo lô
  121实际成本shí jì chéngběnGiá thành thực tế
  122直接成本zhíjiē chéngběnGiá thành trực tiếp
  123人寿保险现金解约价值Rénshòu bǎoxiǎn xiànjīn jiěyuē jiàzhíGiá trị huỷ bỏ tiền bảo hiểm nhân thọ
  124净值jìngzhíGiá trị tịnh, giá trị ròng
  125追减预算zhuī jiǎn yùsuànGiảm dự toán
  126查账证明书cházhàng zhèngmíng shūGiấy chứng nhận kiểm toán
  127减低工资jiǎndī gōngzīHạ thấp mức lương
  128工资冻结gōngzī dòngjiéHãm tăng lương
  129十位shí wèiHàng chục
  130个位gè wèiHàng đơn vị
  131寄销商品Jì xiāo shāngpǐnHàng gửi bán
  132商品存货Shāngpǐn cúnhuòHàng hóa tồn kho
  133在途商品Zàitú shāngpǐnHàng mua đang đi đường
  134千位qiān wèiHàng ngàn
  135Cúnhuò存货Hàng tồn kho
  136百位bǎi wèiHàng trăm
  137折耗shéhàoHao hụt
  138十六进制shíliù jìn zhìHệ thập lục phân
  139十进制shíjìnzhìHệ thập phân
  140会计系统kuàijì xìtǒngHệ thống kế toán
  141会计项目名称和编号kuàijì xiàngmù míngchēng hé biānhàoHệ thống tài khoản kế toán
  142三联单sānlián dānHóa đơn ba liên
  143收账佣金shōu zhàng yōngjīnHoa hồng thu nợ
  144会费huìfèiHội phí
  145误列wù lièKê khai sai
  146会计kuàijìKế toán
  147工业会计gōngyè kuàijìKế toán công nghiệp
  148企业会计qǐyè kuàijìKế toán doanh nghiệp
  149单式簿记dān shì bùjìKế toán đơn
  150成本会计chéngběn kuàijìKế toán giá thành
  151复式簿记fùshì bù jìKế toán kép
  152银行会计Yínháng kuàijìKế toàn ngân hàng
  153工厂会计gōngchǎng kuàijìKế toán nhà máy
  154制造会计zhìzào kuàijìKế toán sản xuất
  155会计主任kuàijì zhǔrènKế toán trưởng
  156结账jiézhàngKết toán sổ sách
  157财务结算cáiwù jiésuànKết toán tài vụ
  158虚报xūbàoKhai man, báo cáo láo
  159累积折旧 -土地改良物Lěijī zhéjiù -tǔdì gǎiliáng wùKhấu hao luỹ kế – Cải tạo đất
  160累积折旧- 租赁权益改良Lěijī zhéjiù- zūlìn quányì gǎiliángKhấu hao luỹ kế – Cải thiện quyền lợi thuê
  161累积折旧 -机(器)具Lěijī zhéjiù -jī (qì) jùKhấu hao luỹ kế – máy móc
  162累积折旧 -出租资产Lěijī zhéjiù -chūzū zīchǎnKhấu hao luỹ kế – tài sản cho thuê
  163累积折旧- 杂项固定资产Lěijī zhéjiù- záxiàng gùdìng zīchǎnKhấu hao lũy kế – Tài sản cố định khác
  164累积折旧 -租赁资产Lěijī zhéjiù -zūlìn zīchǎnKhấu hao luỹ kế – tài sản thuê
  165累积折旧 -房屋及建物Lěijī zhéjiù -fángwū jí jiànwùKhấu hao luỹ kế, Nhà cửa vật kiến trúc
  166非常支出fēicháng zhīchūKhoản chi đặc biệt
  167贷款dàikuǎnKhoản cho vay
  168存出保证金Cún chū bǎozhèngjīnKhoản đặt cọc có thể hoàn lại
  169明细科目míngxì kēmùKhoản mục chi tiết
  170预算科目yùsuàn kēmùKhoản mục dự toán
  171会计科目kuàijì kēmùKhoản mục kế toán
  172催收账款cuīshōu zhàng kuǎnKhoản nợ thu ngay
  173应收帐款Yīng shōu zhàng kuǎnKhoản phải thu
  174暂收款zhàn shōu kuǎnKhoản tạm thu
  175代收款dài shōu kuǎnKhoản thu hộ
  176伪应收款wèi yīng shōu kuǎnKhoản thu kê khai giả
  177Dài fùkuǎn代付款Khoản trả hộ
  178筹备款chóubèi kuǎnKhoản trù bị
  179循环贷款xúnhuán dàikuǎnKhoản vay tuần hoàn
  180不符bùfúKhông phù hợp
  181用品盘存Yòngpǐn páncúnKiểm kê đồ dùng tồn kho
  182审计shěnjìKiểm toán
  183期末审计qímò shěnjìKiểm toán cuối kỳ
  184特别审计tèbié shěnjìKiểm toán đặc biệt
  185定期审计dìngqí shěnjìKiểm toán định kỳ
  186常年审计chángnián shěnjìKiểm toán hàng năm
  187审计长shěnjì zhǎngKiểm toán trưởng
  188审计员shěnjì yuánKiểm toán viên
  189相互核对xiānghù héduìKiểm tra đối chiếu chéo
  190突击检查tújí jiǎncháKiểm tra đột xuất
  191复核fùhéKiểm tra lại
  192抽查chōucháKiểm tra ngẫu nhiên, kiểm tra tùy chọn
  193逆查nì cháKiểm tra ngược
  194内部核查nèibù hécháKiểm tra nội bộ
  195精查jīng cháKiểm tra tỉ mỉ
  196全部审查quánbù shěncháKiểm tra toàn bộ
  197顺查shùn cháKiểm tra xuôi
  198岁定经费suì dìng jīngfèiKinh phí cố định hàng năm
  199拨款bōkuǎnKinh phí được cấp, cấp kinh phí
  200恒久经费héngjiǔ jīngfèiKinh phí lâu dài, quỹ ngân khố
  201预领经费yù lǐng jīngfèiKinh phí ứng trước
  202科目符号kēmù fúhàoKý hiệu khoản mục
  203会计期间kuàijì qíjiānKỳ kế toán
  204毛利máolìLãi gộp, tổng lợi nhuận
  205损益sǔnyìLãi lỗ
  206前期损益qiánqí sǔnyìLãi lỗ kỳ trước
  207本期损益běn qí sǔnyìLãi lỗ trong kỳ
  208纯利chúnlìLãi ròng
  209利息lìxíLãi, lợi tức
  210四舍五入sìshěwǔrùLàm tròn số
  211浪费làngfèiLãng phí
  212做假账zuò jiǎ zhàngLập sổ giả
  213支付命令zhīfù mìnglìngLệnh chi
  214毛损máo sǔnLỗ gộp
  215递延兑换损失Dì yán duìhuàn sǔnshīLỗ tỷ giá hối đoái hoãn l ại
  216蚀本shíběnLỗ vốn
  217盘损pán sǔnLỗ vốn hàng tồn kho
  218利润lìrùnLợi nhuận
  219盘盈pán yíngLợi nhuận hàng lưu kho
  220虚抬利益xū tái lìyìLợi nhuận không có thật (được kê thêm lên)
  221Yīng shōu shōuyì应收收益Lợi nhuận phải thu
  222预算法yùsuàn fǎLuật dự toán
  223底薪dǐxīnLương căn bản
  224双薪shuāngxīnLương đúp
  225退休金tuìxiū jīnLương hưu
  226兼薪jiān xīnLương kiêm nhiệm
  227加班工资jiābān gōngzīLương tăng ca
  228红利工资hónglì gōngzīLương thưởng
  229活动编号huódòng biānhàoMã số hoạt động
  230负债fùzhàiMắc nợ
  231机(器)具Jī (qì) jùMáy móc
  232机(器)具 -重估增值Jī (qì) jù -zhòng gū zēngzhíMáy móc- đánh giá lại tăng
  233机(器)具及设备Jī (qì) jù jí shèbèiMáy móc thiết bị
  234列单liè dānMở tiểu khoản
  235债务zhàiwùMón nợ
  236一笔账yī bǐ zhàngMột món nợ
  237工资差额gōngzī chā’éMức chênh lệch lương
  238支出额zhīchū éMức chi tiêu
  239会计年度kuàijì niándùNăm kế toán
  240提高工资tígāo gōngzīNâng cao mức lương
  241编预算biān yùsuànNgân sách
  242查账日期cházhàng rìqíNgày kiểm tra sổ sách, ngày kiểm toán
  243记账员jì zhàng yuánNgười ghi chép sổ sách
  244簿计员bùjì yuánNgười lập báo cáo
  245天然资源Tiānrán zīyuánNguồn nguyên liệu tự nhiên
  246天然资源 -重估增值Tiānrán zīyuán -zhòng gū zēngzhíNguồn nguyên liệu tự nhiên – đánh giá lại tăng
  247原料YuánliàoNguyên liệu
  248房屋及建物Fángwū jí jiànwùNhà cửa vật kiến trúc
  249房屋及建物 -重估增值Fángwū jí jiànwù -zhòng gū zēngzhíNhà cửa vật kiến trúc- đánh giá lại tăng
  250入错科目rù cuò kēmùNhầm lẫn khoản mục (nhập nhầm mục kế toán)
  251错账cuò zhàngNhầm lẫn tài khoản
  252会计员kuàijì yuánNhân viên kế toán
  253档案管理员dǎng’àn guǎnlǐ yuánNhân viên văn thư lưu trữ
  254到期负债dào qí fùzhàiNợ đáo hạn
  255倒账dǎo zhàngNợ khó đòi
  256无息债务wú xí zhàiwùNợ không lãi
  257流动负债liúdòng fùzhàiNợ lưu động
  258应收账款yīng shōu zhàng kuǎnNợ phải thu
  259应付账款yìngfù zhàng kuǎnNợ phải trả, khoản phải trả
  260结欠清单jiéqiàn qīngdānNợ sang sổ, số dư nợ tiếp theo
  261递延负债dì yán fùzhàiNợ trả chậm
  262半薪bàn xīnNửa lương
  263破产pòchǎnPhá sản
  264应收出售远汇款Yīng shōu chūshòu yuǎn huìkuǎnPhải thu các khoản cần bán
  265应收远汇款 -外币Yīng shōu yuǎn huìkuǎn -wàibìPhải thu các khoản ngoại tệ
  266应收帐款 -关系人Yīng shōu zhàng kuǎn -guānxì rénPhải thu của khách hàng
  267其它应收款Qítā yīng shōu kuǎnPhải thu khác
  268其它应收款 – 关系人Qítā yīng shōu kuǎn – guānxì rénPhải thu khác-chi tiết khách hàng
  269应收分期帐款Yīng shōu fēnqí zhàng kuǎnPhải thu theo thời kỳ
  270盈亏拨补yíngkuī bō bǔPhân bổ lỗ lãi
  271水电费shuǐ diànfèiPhí điện nước
  272包装费bāozhuāng fèiPhí đóng gói
  273维持费wéichí fèiPhí duy tu bảo dưỡng
  274交际费jiāojì fèiPhí giao tế
  275寄存费jìcún fèiPhí gửi giữ
  276生活费shēnghuófèiPhí sinh hoạt
  277加班费jiābān fèiPhí tăng ca
  278手续费shǒuxù fèiPhí thủ tục
  279分摊成本fēntān chéngběnPhí tổn tách khoản, giá thành chia ra
  280再加工成本zài jiāgōng chéngběnPhí tổn tái gia công
  281再分配成本zài fēnpèi chéngběnPhí tổn tái phân phối
  282运销成本yùnxiāo chéngběnPhí tổn tiếp thị
  283退货费用tuìhuò fèiyòngPhí trả hàng
  284解款单jiě kuǎn dānPhiếu giải ngân (tiền mặt)
  285领料单lǐng liào dānPhiếu nhận vật liệu
  286缴款通知单jiǎo kuǎn tōngzhī dānPhiếu nộp tiền
  287会计科kuàijì kēPhòng kế toán
  288伙食补贴huǒshí bǔtiēPhụ cấp ăn uống
  289出差补贴chūchāi bǔtiēPhụ cấp công tác, công tác phí
  290车马费chēmǎfèiPhụ cấp xe cộ, phụ cấp đi lại
  291附加费用fùjiā fèiyòngPhụ phí
  292杂费záfèiPhụ phí, chi phí phụ
  293主管会计zhǔguǎn kuàijìPhụ trách kế toán
  294福利fúlìPhúc lợi
  295员工福利yuángōng fúlìPhúc lợi của công nhân viên
  296支付手段zhīfù shǒuduànPhương thức chi trả
  297会计规程kuàijì guīchéngQui định về kế toán
  298基金JījīnQuỹ
  299偿债基金Cháng zhài jījīnQuỹ bồi thường(đền bù)
  300主计法规zhǔ jì fǎguīQuy chế kế toán thống kê
  301特种基金tèzhǒng jījīnQuỹ đặc biệt
  302意外损失准备基金Yìwài shǔn shī zhǔnbèi jījīnQuỹ dự phòng tổn thất
  303其它基金Qítā jījīnQuỹ khác
  304工资基金gōngzī jījīnQuỹ lương
  305改良及扩充基金Gǎiliáng jí kuòchōng jījīnQuỹ phát triển (cải thiện và mở rộng)
  306会计程序kuàijì chéngxùQuy trình kế toán
  307查账程序cházhàng chéngxùQuy trình kiểm toán, thủ tục kiểm toán
  308退休基金Tuìxiū jījīnQuỹ trợ cấp
  309债权zhàiquánQuyền đòi nợ
  310特许权Tèxǔ quánQuyền kinh doanh
  311专利权Zhuānlì quánQuyền phát minh sáng chế
  312商标权Shāngbiāo quánQuyền thương hiệu
  313记录错误jìlù cuòwùSai sót ghi chép
  314技术错误jìshù cuòwùSai sót kỹ thuật
  315计算错误jìsuàn cuòwùSai sót tính toán
  316副产品FùchǎnpǐnSản phẩm phụ
  317活页簿huóyè bùSổ (kế toán) tờ rời
  318寄销簿jì xiāo bùSổ bán hàng ký gửi
  319主帐簿, 总帐zhǔ zhàng bù, zǒng zhàngSổ cái
  320制造费用帐zhìzào fèiyòng zhàngSổ cái chi phí sán xuất
  321明细分类帐míngxì fēnlèi zhàngSổ cái chi tiết
  322股东帐gǔdōng zhàngSổ cái cổ đông
  323进货分类帐jìnhuò fēnlèi zhàngSổ cái mua hàng
  324原料分类帐yuánliào fēnlèi zhàngSổ cái nguyên liệu
  325财产分类帐cáichǎn fēnlèi zhàngSổ cái tài sản
  326总分类帐zǒng fēnlèi zhàngSổ cái, sổ cái tống hợp
  327传票编号chuánpiào biānhàoSổ chứng từ
  328登记簿dēngjì bùSổ đăng ký
  329票据登记簿piàojù dēngjì bùSổ đăng ký chứng từ
  330股票登记簿gǔpiào dēngjì bùSổ đăng ký cổ phiếu
  331假帐jiǎ zhàngSổ đen
  332余额yú’éSố dư
  333上期结余shàngqí jiéyúSố dư kỳ trước
  334原始帐簿yuánshǐ zhàng bùSổ gốc
  335科目编号, 科目代号kēmù biānhào, kēmù dàihàoSố hiệu tài khoản
  336票据簿piàojù bùSố hóa đơn
  337备查簿bèichá bùSổ kế toán ghi nhớ
  338存货簿cúnhuò bùSổ kho, sổ hàng tồn kho
  339无数字wú shùzìSố không
  340小数xiǎoshùSố lẻ, số thập phân
  341购买簿gòumǎi bùSổ mua hàng
  342整数zhěngshùSố nguyên, số tròn
  343认股簿rèn gǔ bùSổ nhận mua cổ phiếu
  344进货簿jìnhuò bùSổ nhập hàng
  345日记簿rìjì bùSổ nhật ký
  346流水帐liúshuǐ zhàngSổ nhật ký kế toán
  347现金日记簿xiànjīn rìjì bùSổ nhật ký tiền mặt
  348转帐簿zhuǎnzhàng bùSổ phụ
  349赤子chìzǐSố thâm hụt
  350岁入分配数suìrù fēnpèi shùSố thu nhập phân phối hàng năm
  351留抵税额Liú dǐ shuì’éSố thuế VAT nộp quá
  352购货退出簿gòu huò tuìchū bùSổ trả lại hàng mua
  353失实记录shīshíjìlùSự ghi chép sai sự thực
  354承销清单chéngxiāo qīngdānTài khoản bán hàng, báo cáo bán hàng
  355受限制存款Shòu xiànzhì cúnkuǎnTài khoản bị hạn chế (kỹ quỹ tại ngân hàng)
  356人名账rénmíng zhàngTài khoản cá nhân
  357未清账wèi qīngzhàngTài khoản chưa thanh toán
  358客户账kèhù zhàngTài khoản của khách hàng
  359可靠账kěkào zhàngTài khoản đáng tin cậy
  360营业账户yíngyè zhànghùTài khoản doanh nghiệp
  361备查账bèi cházhàngTài khoản ghi nhớ, tài khoản để kiểm tra
  362暂计账zhàn jì zhàngTài khoản ghi tạm, tài khoản tạm thời
  363成本账户chéngběn zhànghùTài khoản giá thành
  364商品账shāngpǐn zhàngTài khoản hàng hóa
  365转换账zhuǎnhuàn zhàngTài khoản hoán chuyền
  366混合账户hùnhé zhànghùTài khoản hỗn hợp
  367坏账huàizhàngTài khoản nợ khó đòi
  368长期应收帐款Chángqí yīng shōu zhàng kuǎnTài khoản phải thu dài hạn
  369催收帐款Cuīshōu zhàng kuǎnTài khoản Phải thu quá hạn
  370辅助账fǔzhù zhàngTài khoản phụ
  371现金账xiànjīn zhàngTài khoản tiền mặt
  372往来账户wǎnglái zhànghùTài khoản vãng lai
  373资产ZīchǎnTài sản
  374出租资产Chūzū zīchǎnTài sản cho thuê
  375出租资产 -重估增值Chūzū zīchǎn -zhòng gū zēngzhíTài sản cho thuê – đánh giá lại tăng
  376其它无形资产Qítā wúxíng zīchǎnTài sản cố đ ịnh vô hình khác
  377固定资产Gùdìng zīchǎnTài sản cố định
  378杂项固定资产Záxiàng gùdìng zīchǎnTài sản cố định khác
  379杂项固定资产-重估增值Záxiàng gùdìng zīchǎn-zhòng gū zēngzhíTài sản cố định khác – đánh giá lại tăng
  380其它无形资产-其它Qítā wúxíng zīchǎn-qítāTài sản cố định vô hình khác
  381递耗资产Dì hào zīchǎnTài sản hao mòn dần
  382递延资产Dì yán zīchǎnTài sản hoãn lại
  383其它递延资产Qítā dì yán zīchǎnTài sản hoãn lại khác
  384其它资产Qítā zīchǎnTài sản khác
  385流动资产Liúdòng zīchǎnTài sản lưu động
  386其它流动资产Qítā liúdòng zīchǎnTài sản lưu động khác
  387闲置资产Xiánzhì zīchǎnTài sản nhàn rỗi
  388租赁资产Zūlìn zīchǎnTài sản thuê
  389递延所得税资产Dì yán suǒdéshuì zīchǎnTài sản Thuế thu nhập hoãn lại
  390无形资产Wúxíng zīchǎnTài sản vô hình
  391暂付款Zàn fùkuǎnTạm ứng
  392员工借支Yuángōng jièzhīTạm ứng cho công nhân viên
  393借支jièzhīTạm ứng lương
  394资产增值zīchǎn zēngzhíTăng giá trị vốn
  395支票簿zhīpiào bùTập chi phiếu, sổ séc
  396股票簿gǔpiào bùTập cổ phiếu
  397账户名称zhànghù míngchēngTên tài khoản
  398制成品Zhì chéng pǐnThành phẩm

  Trung tâm tiếng Trung Kế toán ChineMaster rất hoan nghênh các bạn học viên đến tham gia chương trình đào tạo này của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ và hẹn gặp lại các bạn trong khóa khai giảng mới nhất nhé.

  ĐÁNH GIÁ THEO TIÊU CHÍ

  Chất lượng Nội dung
  Chất lượng Giáo án
  Chất lượng Bài giảng
  Chất lượng Đào tạo & Giảng dạy
  Kỹ năng Truyền đạt Kiến thức

  ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN

  Khóa học tiếng Trung Kế toán Thuế Kiểm toán chính là chương trình đào tạo trọng điểm của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ. Các bạn đang là nhân viên kế toán thuế hay là nhân viên kiểm toán thì đây chính là khóa học rất thích hợp mà bạn đang tìm kiếm bấy lâu nay. Chương trình đào tạo và giảng dạy tiếng Trung kế toán thuế kiểm toán này sử dụng bộ giáo án và giáo trình chuyên biệt được thiết kế vô cùng bài bản & chuyên nghiệp bởi ThS Nguyễn Minh Vũ.
  Nguyễn Minh Vũ
  Nguyễn Minh Vũhttp://chinemaster.com
  Tác giả Nguyễn Minh Vũ chuyên viết sách tiếng Trung và giáo trình tiếng Trung cho hệ thống trung tâm tiếng Trung ChineMaster Hà Nội TPHCM Sài Gòn, trong đó, tác phẩm kinh điển nhất và nổi tiếng nhất của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ chính là bộ sách giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển được Thầy Vũ chuyên sử dụng làm giáo án tài liệu học tiếng Trung giao tiếp, luyện thi HSK, luyện thi HSKK và luyện thi TOCFL với hệ thống bài giảng rất bài bản và chuyên nghiệp. Số điện thoại: 090 468 4983 (Viber) & 090 325 4870 (Telegram) Địa chỉ: Số 1 Ngõ 48 Phố Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.
  BÀI GIẢNG LIÊN QUAN

  Khóa học - Học phí

  Tài liệu học tiếng Trung thiết yếu

  1. Giáo trình tiếng Trung Công sở
  2. 999 Mẫu câu đàm phán tiếng Trung thương mại ChineMaster
  3. Giáo trình tiếng Trung ChineMaster
  4. Giáo trình tiếng Trung Thương mại
  5. Giáo trình tiếng Trung thương mại Xuất Nhập Khẩu ChineMaster
  6. Giáo trình tiếng Trung thương mại PDF MP3
  7. Sách tiếng Trung Thương mại ChineMaster
  8. Sách luyện dịch tiếng Trung PDF
  9. Giáo trình tiếng Trung Thương mại ChineMaster
  10. Sách từ vựng tiếng Trung thương mại ChineMaster
  11. Giáo trình luyện dịch tiếng Trung thương mại ChineMaster
  12. Giáo trình dịch thuật tiếng Trung thương mại ChineMaster
  13. Giáo trình phiên dịch tiếng Trung thương mại ChineMaster
  14. Giáo trình luyện dịch tiếng Trung HSK 9 cấp ChineMaster
  15. Giáo trình tiếng Trung Thương mại cơ bản
  16. Giáo trình tiếng Trung Thương mại nâng cao
  17. Sách luyện dịch tiếng Trung PDF
  18. Download Giáo trình tiếng Trung PDF MP3
  19. Download Giáo trình tiếng Trung thương mại PDF MP3
  20. Download sách luyện dịch tiếng Trung PDF
  21. Download bộ gõ tiếng Trung Sogou
  22. Từ vựng tiếng Trung Thương mại
  23. Từ vựng tiếng Trung chuyên ngành Thương mại
  24. Từ vựng Quần Áo Taobao 1688
  25. Hợp đồng tiếng Trung Thương mại
  26. Tài liệu tiếng Trung thương mại PDF
  27. Mẫu câu tiếng Trung thương mại
  28. Mẫu câu luyện dịch tiếng Trung thương mại
  29. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 1
  30. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 2
  31. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 3
  32. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 4
  33. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 5
  34. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 6
  35. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 7
  36. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 8
  37. Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 9
  38. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 1
  39. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 2
  40. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 3
  41. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 4
  42. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 5
  43. Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 6
  44. Bài tập luyện dịch tiếng Trung
  45. Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng
  46. Tài liệu luyện dịch tiếng Trung PDF
  47. Luyện dịch tiếng Trung thương mại
  48. Từ điển tiếng Trung ChineMaster

  Từ vựng tiếng Trung

  Bài giảng mới nhất

  Khóa học tiếng Trung Kế toán Thuế Kiểm toán chính là chương trình đào tạo trọng điểm của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ. Các bạn đang là nhân viên kế toán thuế hay là nhân viên kiểm toán thì đây chính là khóa học rất thích hợp mà bạn đang tìm kiếm bấy lâu nay. Chương trình đào tạo và giảng dạy tiếng Trung kế toán thuế kiểm toán này sử dụng bộ giáo án và giáo trình chuyên biệt được thiết kế vô cùng bài bản & chuyên nghiệp bởi ThS Nguyễn Minh Vũ.Khóa học tiếng Trung Kế toán

  Bạn vui lòng không COPY nội dung bài giảng của Thầy Nguyễn Minh Vũ!