5/5 - (4 bình chọn)

Khóa học tiếng Trung luyện thi TOCFL cấp 3

Học tiếng Trung luyện thi TOCFL cấp 3 bài 6 tiếp tục giáo án chương trình đào tạo chứng chỉ tiếng Hoa TOCFL cấp 3 dành cho các bạn học viên trung tâm đào tạo tiếng Trung giao tiếp ChineMaster Hà Nội TP HCM Sài Gòn. Khóa học này chúng ta được sử dụng cuốn sách giáo trình tiếng Trung ChineMaster quyển 2 và quyển 3 kết hợp với giáo trình luyện dịch tiếng Trung HSK 9 cấp của Tác giả Nguyễn Minh Vũ. Các bạn học viên chú ý chuẩn bị đầy đủ sách vở giáo trình để theo dõi được sát sao tiến độ bài giảng trên lớp của Thầy Vũ nhé.

Giáo trình tiếng Trung ChineMaster

Giáo trình luyện dịch tiếng Trung HSK

Giáo trình tiếng Trung Công sở Văn phòng

Trước khi học sang bài giảng mới thì các bạn cần ôn tập lại nhanh chóng trọng điểm ngữ pháp HSK và từ vựng HSK trong các link bài học bên dưới nhé.

Tài liệu tiếng Trung luyện thi TOCFL 3 bài 1

Tài liệu tiếng Trung luyện thi TOCFL 3 bài 2

Tài liệu tiếng Trung luyện thi TOCFL 3 bài 3

Tài liệu tiếng Trung luyện thi TOCFL 3 bài 4

Tài liệu tiếng Trung luyện thi TOCFL 3 bài 5

Các bạn xem video livestream của Thầy Vũ giảng bài mà chưa hiểu chỗ nào về cấu trúc ngữ pháp tiếng Trung HSK và ngữ pháp tiếng Trung TOCFL thì hãy trao đổi trực tuyến cùng Thầy Vũ luôn và ngay bằng cách để lại bình luận ở ngay bên dưới này hoặc đăng câu hỏi của các bạn lên forum diễn đàn tiếng Trung hoctiengtrungonline.org nhé.

Diễn đàn tiếng Trung ChineMaster

Các bạn nên tham khảo thêm các khóa đào tạo uy tín chất lượng của trung tâm đào tạo tiếng Trung ChineMaster Hà Nội TPHCM Sài Gòn trong các link bên dưới.

Khóa học tiếng Trung giao tiếp

Học tiếng Trung để order Taobao

Khóa học Order Taobao 1688 Pinduoduo

Khóa học tiếng Trung Thương mại

Học tiếng Trung online qua Skype

Các bạn đến mua sách trực tiếp tại các cơ sở dưới đây của Thầy Vũ nhé.

Trung tâm tiếng Trung luyện thi TOCFL ChineMaster cơ sở 1 Quận Thanh Xuân Phường Khương Trung Hà Nội Ngã Tư Sở Số 1 Ngõ 48 Phố Tô Vĩnh Diện.

Trung tâm tiếng Trung luyện thi TOCFL ChineMaster cơ sở 2 Quận 10 TPHCM Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh.

Trung tâm tiếng Trung luyện thi TOCFL ChineMaster cơ sở 3 Quận Đống Đa Phường Láng Hạ Hà Nội.

Ngoài ra, các bạn nên tranh thủ thời gian học thêm các mảng từ vựng tiếng Trung nhập hàng Trung Quốc tận gốc nhé, ví dụ như từ vựng tiếng Trung order taobao, từ vựng tiếng Trung order 1688, từ vựng nhập hàng taobao, từ vựng nhập hàng 1688, từ vựng mua hàng taobao, từ vựng mua hàng 1688 trong các link bên dưới.

Từ vựng mua hàng Taobao 1688 đầy đủ nhất

Từ vựng mua quần áo taobao 1688 tmall

Từ vựng phụ kiện thời trang taobao 1688 tmall

Từ vựng mua hàng taobao 1688 tmall

Từ vựng giày dép taobao 1688 tmall

Để học thật nhanh các từ vựng taobao 1688 tmall trên thì các bạn cần tập viết chữ Hán mỗi ngày và kết hợp luyện tập gõ tiếng Trung trên máy tính mỗi ngày bằng bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin nhé.

Download bộ gõ tiếng Trung

Video bài giảng khóa Học tiếng Trung luyện thi TOCFL cấp 3 bài 6 và tài liệu Học tiếng Trung luyện thi TOCFL cấp 3 bài 6 của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ được trình bày chi tiết trong phần bên dưới.

Video bài giảng Thầy Vũ livestream đào tạo khóa Học tiếng Trung luyện thi TOCFL cấp 3 bài 6 luyện thi chứng chỉ tiếng Hoa TOCFL theo bộ sách giáo trình tiếng Trung ChineMaster của Tác giả Nguyễn Minh Vũ tại hệ thống trung tâm đào tạo tiếng Trung giao tiếp ChineMaster Hà Nội TP HCM Sài gòn.
STT Học tiếng Trung luyện thi TOCFL cấp 3 bài 6 khóa học tiếng trung online Thầy Vũ Phiên âm tiếng Trung giáo trình Học tiếng Trung luyện thi TOCFL cấp 3 bài 6
1 从前你在什么公司工作? cóngqián nǐ zài shénme gōngsī gōngzuò
2 我不知道怎样才可以使你快乐  wǒ bù zhīdào zěnyàng cái kěyǐ shǐ nǐ kuàilè
3 现在你想怎样? xiànzài nǐ xiǎng zěnyàng
4 公司里工作使我很累  gōngsī lǐ gōngzuò shǐ wǒ hěn lèi
5 蔬菜  shūcài
6 超市里有各种各样的蔬菜  chāoshì lǐ yǒu gè zhǒng gè yàng de shūcài
7 为什么你想下台阶? wèishénme nǐ xiǎng xià táijiē
8 你想考几级英语? nǐ xiǎng kǎo jǐ jí yīngyǔ
9 我想考六级英语  wǒ xiǎng kǎo liù jí yīngyǔ
10 老师减肥几个月? lǎoshī jiǎn féi jǐ gè yuè le
11 你的老师越来越胖  nǐ de lǎoshī yuèláiyuè pàng
12 今天老师的心情很开心  jīntiān lǎoshī de xīnqíng hěn kāixīn
13 星期天整天你做了什么? xīngqītiān zhěngtiān nǐ zuò le shénme
14 你的办公室里有打印机吗? nǐ de bàngōngshì lǐ yǒu dǎyìn jī ma
15 你想打印什么资料? nǐ xiǎng dǎyìn shénme zīliào
16 你去打印这个文件吧  nǐ qù dǎyìn zhège wénjiàn ba
17 我受不了他们的性格  wǒ shòu bù liǎo tāmen de xìnggé
18 你受得了老师的性格吗? nǐ shòu de liǎo lǎoshī de xìnggé ma
19 你吃得了什么菜? nǐ chī de liǎo shénme cài
20 你做得了秘书的工作吗?  Nǐ zuò de liǎo mìshū de gōngzuò ma
21 从前老师的生活很辛苦  cóngqián lǎoshī de shēnghuó hěn xīnkǔ
22 我想平安的生活  wǒ xiǎng píng ān de shēnghuó
23 需求  xūqiú
24 你的秘书满足不了我的需求  nǐ de mìshū mǎnzú bù liǎo wǒ de xūqiú
25 这里你填上名字吧  zhèlǐ nǐ tián shàng míngzi ba
26 你的厨房里有电冰箱吗? nǐ de chúfáng lǐ yǒu diànbīngxiāng ma
27 我老师的性格很温柔  wǒ lǎoshī de xìnggé hěn wēnróu
28 她说了一阵子后我才懂问题  tā shuō le yí zhènzi hòu wǒ cái dǒng wèntí
29 从小她对大家很善良  cóngxiǎo tā duì dàjiā hěn shànliáng
30 你想祝福老师吗? nǐ xiǎng zhùfú lǎoshī ma
31 你有很有趣的童年  nǐ yǒu hěn yǒuqù de tóngnián
32 天气一天比一天热 tiānqì yì tiān bǐ yì tiān rè
33 以前我见过老师两次  yǐqián wǒ jiàn guò lǎoshī liǎng cì
34 我去过两次中国  wǒ qù guò liǎng cì zhōngguó
35 我看了一遍这部电影  wǒ kàn le yí biàn zhè bù diànyǐng
36 你把书本放在书包里吧  nǐ bǎ shūběn fàng zài shūbāo lǐ ba
37 地上有很多蚂蚁  dì shàng yǒu hěn duō mǎyǐ
38 我们去公园摘水果吧  wǒmen qù gōngyuán zhāi shuǐguǒ ba
39 你们给老师夹菜吧  nǐmen gěi lǎoshī jiā cài ba
40 你把资料夹在书本上吧  nǐ bǎ zīliào jiā zài shūběn shàng ba
41 他们还没醒来  tāmen hái méi xǐng lái
42 她变成了蚂蚁  tā biàn chéng le mǎyǐ
43 从此我们可以看见很多风景  cóngcǐ wǒmen kěyǐ kàn jiàn hěn duō fēngjǐng
44 你的书有多少页? nǐ de shū yǒu duōshǎo yè
45 我的生活很自由自在  wǒ de shēnghuó hěn zìyóu zìzài
46 我很羡慕老师的自由自在的生活  wǒ hěn xiànmù lǎoshī de zìyóu zìzài de shēnghuó
47 也许她就是我需要找的秘书  yěxǔ tā jiù shì wǒ xūyào zhǎo de mìshū
48 我等了她一下子以后,她才给我来电话 wǒ děng le tā yí xiàzi yǐhòu, tā cái gěi wǒ lái diànhuà
49 今晚老师的房间很安静  jīnwǎn lǎoshī de fángjiān hěn ānjìng
50 我老师的性格很有趣  wǒ lǎoshī de xìnggé hěn yǒuqù
51 你们要注意这三点  nǐmen yào zhùyì zhè sān diǎn
52 她看书看得很仔细  tā kàn shū kàn de hěn zǐxì
53 我们终于找到了新工作  wǒmen zhōngyú zhǎo dào le xīn gōngzuò
54 在河内我经常迷路  zài hénèi wǒ jīngcháng mí lù
55 包裹  bāoguǒ
56 你把这个包裹送到我家地址吧  nǐ bǎ zhège bāoguǒ sòng dào wǒ jiā dìzhǐ ba
57 你会编故事吗? nǐ huì biān gùshì ma
58 你的床上有几个枕头? nǐ de chuáng shàng yǒu jǐ gè zhěntóu
59 你们老师的发音很准  nǐmen lǎoshī de fāyīn hěn zhǔn
60 你们别闹笑话了  nǐmen bié nào xiàohuà le
61 你的床有被子了吗? nǐ de chuáng yǒu bèizi le ma
62 你的商店有几个售货员? nǐ de shāngdiàn yǒu jǐ gè shòuhuòyuán
63 你去柜台付钱吧  nǐ qù guìtái fù qián ba
64 你们误会我的意思了  nǐmen wùhuì wǒ de yìsi le

Các bạn học viên chú ý cần làm thêm các bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng thực tế sau đây để hỗ trợ thêm kiến thức ngữ pháp HSK, ngữ pháp TOCFL và từ vựng HSK & từ vựng TOCFL cho video bài giảng khóa Học tiếng Trung luyện thi TOCFL cấp 3 bài 6 nhé.

以下是中国房地产债务危机对亚洲垃圾债券投资者的意义。

传统上构成亚洲高收益债券主体的中国房地产债券的重要性已经下降。

据 CNBC 采访的投资组合经理和分析师称,该基金在基金中的平均份额超过 35%,现已降至 15% 左右。

这可能意味着这些高收益基金的投资者现在不太可能获得与以前相同的收益。

中国房地产债券曾是亚洲垃圾债券基金的主要业绩驱动因素,但由于中国房地产债务危机,房地产债券的市场份额有所下降。

因此,投资分析师告诉 CNBC,亚洲高收益债券的投资者必须为较低的回报做好准备。

据接受 CNBC 采访的投资组合经理和分析师称,由于债务危机压低了房地产债券的价格,这些房地产债券的市值已从平均超过 35% 下降到一些亚洲高收益基金的 15% 左右。

传统上,房地产债券构成了亚洲高收益债券的主体。但随着它们的市值下跌,它们在整个亚洲垃圾债券市场中的份额也随之缩水。因此,基金经理转向其他类型的债券来弥补这些损失,而这些高收益基金的投资者可能无法再次找到同样的回报。

高收益债券,也称为垃圾债券,是具有更大违约风险的非投资级债务证券,因此需要更高的利率来弥补这些风险。

“中国房地产的份额大幅下降,”投资管理公司 Brandywine Global 的副投资组合经理 Carol Lye 表示。 “随着中国房地产债券供应量同比下降近 50%,市场仍然非常破碎,只有精选的优质开发商能够再融资。”

金融研究公司晨星(Morningstar)的数据显示,这一下降主要是由于债券供应减少和违约债券从指数中剔除。

“因此,中国房地产在 [the] 亚洲信贷领域的重要性正在下降,”晨星研究分析师帕特里克·葛 (Patrick Ge) 表示。

去年 12 月,全球负债最多的房地产开发商中国恒大出现债务违约。这场危机的影响波及中国房地产行业的其他公司。其他开发商表现出紧张的迹象——一些未能支付利息,而另一些则完全拖欠债务。

基金经理正在转向其他领域以填补中国房地产留下的空白,但分析师表示,这些替代品不太可能提供比前任更好的收益率。

Loomis Sayles 新兴市场债务投资组合经理 Elisabeth Colleran 表示:“转移到其他行业和国家(远离收益率非常高的中国房地产领域)肯定会降低投资组合中的相对收益率(相对于指数)。”

“然而,经理们需要考虑在违约损失下实际可以获得什么收益,”她告诉 CNBC。

葛说,过去,增持中国房地产债券的基金的表现优于那些减持中国房地产债券的基金,但现在情况已经不同了。

“鉴于该行业持续的流动性斗争和声誉受损,至少在短期内不太可能出现这种情况,”他说。

过去一年,随着中国政府打击开发商对债务的高度依赖和房价飙升,中国庞大的房地产行业面临压力。

据晨星公司称,随着亚洲高收益债券的基金经理将资金从中国房地产转移出去,他们正在多元化投资的领域包括印度的可再生能源和金属行业。

葛说,一些人还看到了印度尼西亚房地产的潜在上行空间,他们预计这将受益于低抵押贷款利率和政府扩大刺激措施以支持新冠疫情的复苏。

Brandywine Global 的 Lye 表示:“随着来自中国的供应减少,自中国房地产危机以来,人们对印尼高收益债券的兴趣与日俱增。” “印度尼西亚相对稳定,因为它受益于大宗商品、住房需求和通胀并没有失控。”

根据穆迪最近的一份报告,东南亚的亚洲高收益投资组合对投资者来说风险可能较小,因为它们具有“相对稳定”的信用质量和较低的违约风险。

“投资组合经理将不得不比过去更多地依靠自下而上的信贷选择能力来选择该行业的赢家/幸存者,”晨星的葛告诉 CNBC。自下而上的投资是一种专注于分析个股的方法,而不是宏观经济因素。

Lye 表示,进入其他行业是一个“健康”的发展,因为它有助于分散投资者的投资组合,但他警告说,这会带来其他风险。

Chú thích phiên âm tiếng Trung cho bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng thực tế của video bài giảng khóa Học tiếng Trung luyện thi TOCFL cấp 3 bài 6 các bạn tra cứu trong phần bên dưới.

Yǐxià shì zhōngguó fángdìchǎn zhàiwù wéijī duì yàzhōu lèsè zhàiquàn tóuzī zhě de yìyì.

Chuántǒng shàng gòuchéng yàzhōu gāo shōuyì zhàiquàn zhǔtǐ de zhōngguó fángdìchǎn zhàiquàn de zhòngyào xìng yǐjīng xiàjiàng.

Jù CNBC cǎifǎng de tóuzī zǔhé jīnglǐ hé fēnxī shī chēng, gāi jījīn zài jījīn zhōng de píngjūn fèn’é chāoguò 35%, xiàn yǐ jiàng zhì 15% zuǒyòu.

Zhè kěnéng yìwèizhe zhèxiē gāo shōuyì jījīn de tóuzī zhě xiànzài bù tài kěnéng huòdé yǔ yǐqián xiāngtóng de shōuyì.

Zhōngguó fángdìchǎn zhàiquàn céng shì yàzhōu lèsè zhàiquàn jījīn de zhǔyào yèjī qūdòng yīnsù, dàn yóuyú zhōngguó fángdìchǎn zhàiwù wéijī, fángdìchǎn zhàiquàn de shìchǎng fèn’é yǒu suǒ xiàjiàng.

Yīncǐ, tóuzī fēnxī shī gàosù CNBC, yàzhōu gāo shōuyì zhàiquàn de tóuzī zhě bìxū wèi jiào dī de huíbào zuò hǎo zhǔnbèi.

Jù jiēshòu CNBC cǎifǎng de tóuzī zǔhé jīnglǐ hé fēnxī shī chēng, yóuyú zhàiwù wéijī yādīle fángdìchǎn zhàiquàn de jiàgé, zhèxiē fángdìchǎn zhàiquàn de shìzhí yǐ cóng píngjūn chāoguò 35% xiàjiàng dào yīxiē yàzhōu gāo shōuyì jījīn de 15% zuǒyòu.

Chuántǒng shàng, fángdìchǎn zhàiquàn gòuchéngle yàzhōu gāo shōuyì zhàiquàn de zhǔtǐ. Dàn suízhe tāmen de shìzhí xiàdié, tāmen zài zhěnggè yàzhōu lèsè zhàiquàn shìchǎng zhōng de fèn’é yě suí zhī suōshuǐ. Yīncǐ, jījīn jīnglǐ zhuǎnxiàng qítā lèixíng de zhàiquàn lái míbǔ zhèxiē sǔnshī, ér zhèxiē gāo shōuyì jījīn de tóuzī zhě kěnéng wúfǎ zàicì zhǎodào tóngyàng de huíbào.

Gāo shōuyì zhàiquàn, yě chēng wèi lèsè zhàiquàn, shì jùyǒu gèng dà wéiyuē fēngxiǎn de fēi tóuzī jí zhàiwù zhèngquàn, yīncǐ xūyào gèng gāo de lìlǜ lái míbǔ zhèxiē fēngxiǎn.

“Zhōngguó fángdìchǎn de fèn’é dàfú xiàjiàng,” tóuzī guǎnlǐ gōngsī Brandywine Global de fù tóuzī zǔhé jīnglǐ Carol Lye biǎoshì. “Suízhe zhōngguó fángdìchǎn zhàiquàn gōngyìng liàng tóngbǐ xiàjiàng jìn 50%, shìchǎng réngrán fēicháng pòsuì, zhǐyǒu jīng xuǎn de yōuzhì kāifā shāng nénggòu zài róngzī.”

Jīnróng yánjiū gōngsī chénxīng (Morningstar) de shùjù xiǎnshì, zhè yī xià xiáng zhǔyào shi yóuyú zhàiquàn gōngyìng jiǎnshǎo hé wéiyuē zhàiquàn cóng zhǐshù zhōng tīchú.

“Yīncǐ, zhōngguó fángdìchǎn zài [the] yàzhōu xìndài lǐngyù de zhòngyào xìng zhèngzài xiàjiàng,” chénxīng yánjiū fēnxī shī pàtèlǐkè·gé (Patrick Ge) biǎoshì.

Qùnián 12 yuè, quánqiú fùzhài zuìduō de fángdìchǎn kāifā shāng zhōngguó héng dà chūxiàn zhàiwù wéiyuē. Zhè chǎng wéijī de yǐngxiǎng bōjí zhōngguó fángdìchǎn hángyè de qítā gōngsī. Qítā kāifā shāng biǎoxiàn chū jǐnzhāng de jīxiàng——yīxiē wèi néng zhīfù lìxí, ér lìng yīxiē zé wánquán tuōqiàn zhàiwù.

Jījīn jīnglǐ zhèngzài zhuǎnxiàng qítā lǐngyù yǐ tiánbǔ zhōngguó fángdìchǎn liú xià de kòngbái, dàn fēnxī shī biǎoshì, zhèxiē tìdài pǐn bù tài kěnéng tígōng bǐ qiánrèn gèng hǎo de shōuyì lǜ.

Loomis Sayles xīnxīng shìchǎng zhàiwù tóuzī zǔhé jīnglǐ Elisabeth Colleran biǎoshì:“Zhuǎnyí dào qítā hángyè hé guójiā (yuǎnlí shōuyì lǜ fēicháng gāo de zhōngguó fángdìchǎn lǐngyù) kěndìng huì jiàngdī tóuzī zǔhé zhōng de xiāngduì shōuyì lǜ (xiāngduì yú zhǐshù).”

“Rán’ér, jīnglǐmen xūyào kǎolǜ zài wéiyuē sǔnshī xià shíjì kěyǐ huòdé shénme shōuyì,” tā gàosù CNBC.

Gé shuō, guòqù, zēng chí zhōngguó fángdìchǎn zhàiquàn de jījīn de biǎoxiàn yōu yú nàxiē jiǎn chí zhōngguó fángdìchǎn zhàiquàn de jījīn, dàn xiànzài qíngkuàng yǐjīng bùtóngle.

“Jiànyú gāi hángyè chíxù de liúdòng xìng dòuzhēng hé shēngyù shòu sǔn, zhìshǎo zài duǎnqí nèi bù tài kěnéng chūxiàn zhè zhǒng qíngkuàng,” tā shuō.

Guòqù yī nián, suízhe zhōngguó zhèngfǔ dǎjí kāifā shāng duì zhàiwù de gāodù yīlài hé fángjià biāoshēng, zhōngguó pángdà de fángdìchǎn hángyè miànlín yālì.

Jù chénxīng gōngsī chēng, suízhe yàzhōu gāo shōuyì zhàiquàn de jījīn jīnglǐ jiāng zījīn cóng zhōngguó fángdìchǎn zhuǎnyí chūqù, tāmen zhèngzài duōyuán huà tóuzī de lǐngyù bāokuò yìndù de kě zàishēng néngyuán hé jīnshǔ hángyè.

Gé shuō, yīxiē rén hái kàn dàole yìndùníxīyà fángdìchǎn de qiánzài shàngxíng kōngjiān, tāmen yùjì zhè jiāng shòuyì yú dī dǐyā dàikuǎn lìlǜ hé zhèngfǔ kuòdà cìjī cuòshī yǐ zhīchí xīnguān yìqíng de fùsū.

Brandywine Global de Lye biǎoshì:“Suízhe láizì zhōngguó de gōngyìng jiǎnshǎo, zì zhōngguó fángdìchǎn wéijī yǐlái, rénmen duì yìnní gāo shōuyì zhàiquàn de xìngqù yǔrìjùzēng.” “Yìndùníxīyà xiāngduì wěndìng, yīnwèi tā shòuyì yú dàzōng shāngpǐn, zhùfáng xūqiú hé tōngzhàng bìng méiyǒu shīkòng.”

Gēnjù mù dí zuìjìn de yī fèn bàogào, dōngnányà de yàzhōu gāo shōuyì tóuzī zǔhé duì tóuzī zhě lái shuō fēngxiǎn kěnéng jiào xiǎo, yīnwèi tāmen jùyǒu “xiāngduì wěndìng” de xìnyòng zhìliàng hé jiào dī de wéiyuē fēngxiǎn.

“Tóuzī zǔhé jīnglǐ jiāng bùdé bùbǐ guòqù gèng duō de yīkào zì xià ér shàng de xìndài xuǎnzé nénglì lái xuǎnzé gāi hángyè de yíngjiā/xìngcún zhě,” chénxīng de gé gàosù CNBC. Zì xià ér shàng de tóuzī shì yī zhǒng zhuānzhù yú fēnxī gègǔ de fāngfǎ, ér bùshì hóngguān jīngjì yīnsù.

Lye biǎoshì, jìnrù qítā hángyè shì yīgè “jiànkāng” de fǎ zhǎn, yīnwèi tā yǒu zhù yú fēnsàn tóuzī zhě de tóuzī zǔhé, dàn tā jǐnggào shuō, zhè huì dài lái qítā fēngxiǎn.

Đáp án bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng thực tế của video bài giảng lớp Học tiếng Trung luyện thi TOCFL cấp 3 bài 6 Thầy Vũ chia sẻ ở ngay trong phần bên dưới.

Dưới đây là những gì cuộc khủng hoảng nợ bất động sản của Trung Quốc có thể có ý nghĩa đối với các nhà đầu tư trái phiếu rác ở châu Á.

Tầm quan trọng của trái phiếu bất động sản của Trung Quốc, theo truyền thống tạo thành phần lớn của vũ trụ năng suất cao ở châu Á, đã giảm xuống.

Từ mức trung bình hơn 35% cổ phiếu trong quỹ, nó đã giảm xuống còn khoảng 15%, theo các nhà phân tích và quản lý danh mục đầu tư mà CNBC đã nói chuyện.

Điều này có thể có nghĩa là các nhà đầu tư vào các quỹ có lợi suất cao này bây giờ sẽ khó có thể thu được lợi nhuận như trước đây.

Trái phiếu bất động sản của Trung Quốc từng là động lực chính cho các quỹ trái phiếu rác ở châu Á, nhưng thị phần từ trái phiếu bất động sản đã giảm do cuộc khủng hoảng nợ tài sản của quốc gia này.

Kết quả là, các nhà đầu tư trái phiếu có lợi suất cao ở châu Á phải gồng mình để thu lợi nhuận thấp hơn, các nhà phân tích đầu tư nói với CNBC.

Vốn hóa thị trường của những trái phiếu bất động sản đó đã giảm từ mức trung bình hơn 35% xuống còn khoảng 15% trong một số quỹ có lợi suất cao ở châu Á khi cuộc khủng hoảng nợ đã làm giảm giá trái phiếu bất động sản, theo các nhà phân tích và quản lý danh mục đầu tư nói với CNBC.

Trái phiếu tài sản theo truyền thống là phần lớn của vũ trụ năng suất cao châu Á. Nhưng khi giá trị thị trường của họ giảm, thị phần của họ trên thị trường trái phiếu rác châu Á nói chung cũng giảm theo. Do đó, các nhà quản lý quỹ đã chuyển sang các loại trái phiếu khác để bù đắp cho những khoản lỗ đó, và các nhà đầu tư vào các quỹ có lợi suất cao này có thể không tìm lại được loại lợi nhuận tương tự.

Trái phiếu lợi suất cao, còn được gọi là trái phiếu rác, là loại chứng khoán nợ phi đầu tư mang rủi ro vỡ nợ lớn hơn – và do đó lãi suất cao hơn để bù đắp cho những rủi ro đó.

Carol Lye, phó giám đốc danh mục đầu tư của công ty quản lý đầu tư Brandywine Global cho biết: “Thị phần bất động sản Trung Quốc đã giảm đáng kể. “Với nguồn cung trái phiếu bất động sản Trung Quốc giảm gần 50% so với cùng kỳ năm ngoái, thị trường vẫn khá suy sụp với chỉ những nhà phát triển chất lượng cao được lựa chọn mới có thể tái cấp vốn.”

Theo công ty nghiên cứu tài chính Morningstar, sự sụt giảm chủ yếu là do sự kết hợp của nguồn cung trái phiếu thấp hơn và trái phiếu vỡ nợ rơi ra khỏi các chỉ số, theo công ty nghiên cứu tài chính Morningstar.

Patrick Ge, nhà phân tích nghiên cứu tại Morningstar, cho biết: “Do đó, tầm quan trọng của bất động sản Trung Quốc trong [vũ trụ] tín dụng châu Á đang bị thu hẹp lại”.

Tháng 12 năm ngoái, nhà phát triển bất động sản mắc nợ nhiều nhất thế giới China Evergrande đã vỡ nợ. Hậu quả từ cuộc khủng hoảng đó đã lan sang các công ty khác trong lĩnh vực bất động sản của Trung Quốc. Các nhà phát triển khác có dấu hiệu căng thẳng – một số bỏ lỡ các khoản thanh toán lãi suất, trong khi những người khác vỡ nợ hoàn toàn.

Các nhà quản lý quỹ đang chuyển hướng sang các lĩnh vực khác để lấp đầy khoảng trống mà bất động sản Trung Quốc để lại, nhưng các nhà phân tích cho rằng những sự thay thế này không có khả năng mang lại lợi suất tốt hơn so với những người tiền nhiệm.

Elisabeth Colleran, Giám đốc danh mục đầu tư nợ các thị trường mới nổi tại Loomis Sayles, cho biết: “Chuyển sang các lĩnh vực và quốc gia khác [tránh xa không gian bất động sản có năng suất rất cao ở Trung Quốc] chắc chắn làm giảm lợi suất tương đối [đối với chỉ số] trong danh mục đầu tư.

Bà nói với CNBC: “Tuy nhiên, các nhà quản lý cần phải suy nghĩ về lợi nhuận thực sự có thể đạt được với khoản lỗ do vỡ nợ.

Trước đây, các quỹ có tỷ trọng trái phiếu bất động sản của Trung Quốc tốt hơn các quỹ có tỷ trọng ít hơn đối với trái phiếu bất động sản của Trung Quốc, Ge nói – nhưng hiện nay không còn như vậy nữa.

Ông nói: “Sẽ không có khả năng xảy ra trường hợp này trong tương lai, ít nhất là trong ngắn hạn do các cuộc đấu tranh thanh khoản liên tục của ngành và danh tiếng bị tổn hại,” ông nói.

Lĩnh vực bất động sản khổng lồ của Trung Quốc đã chịu nhiều áp lực trong năm qua khi Bắc Kinh kìm hãm sự phụ thuộc cao của các nhà phát triển vào nợ và giá nhà đất tăng vọt.

Khi các nhà quản lý quỹ cho trái phiếu lợi suất cao của châu Á chuyển tiền của họ ra khỏi tài sản Trung Quốc, các lĩnh vực họ đang đa dạng hóa bao gồm các lĩnh vực năng lượng tái tạo và kim loại ở Ấn Độ, theo Morningstar.

Một số người cũng đang nhìn thấy tiềm năng tăng giá bất động sản ở Indonesia, nơi mà họ kỳ vọng sẽ được hưởng lợi từ tỷ lệ thế chấp thấp và các biện pháp kích thích kéo dài của chính phủ để hỗ trợ sự phục hồi của Covid, Ge nói.

Lye của Brandywine Global cho biết: “Với nguồn cung thấp hơn từ Trung Quốc, sự quan tâm đến năng suất cao của Indonesia đã tăng lên kể từ cuộc khủng hoảng bất động sản Trung Quốc. “Indonesia đã tương đối ổn định hơn vì nó được hưởng lợi từ hàng hóa, nhu cầu nhà ở và lạm phát không vượt quá tầm kiểm soát.”

Theo báo cáo gần đây của Moody’s, các danh mục đầu tư có lợi suất cao ở châu Á có thể ít rủi ro hơn cho các nhà đầu tư, vì chúng có chất lượng tín dụng “tương đối ổn định” và rủi ro vỡ nợ thấp hơn.

“Các nhà quản lý danh mục đầu tư sẽ phải dựa vào khả năng lựa chọn tín dụng từ dưới lên của họ nhiều hơn so với trước đây để chọn ra những người chiến thắng / sống sót trong lĩnh vực này,” Morningstar’s Ge nói với CNBC. Đầu tư từ dưới lên là một cách tiếp cận tập trung vào phân tích các cổ phiếu riêng lẻ, trái ngược với các yếu tố kinh tế vĩ mô.

Lye cho biết việc lấn sân sang các lĩnh vực khác là một sự phát triển “lành mạnh” vì nó giúp đa dạng hóa danh mục đầu tư của các nhà đầu tư.

Trên đây là toàn bộ nội dung kiến thức ngữ pháp tiếng Trung TOCFL và từ vựng tiếng Trung TOCFL của video khóa Học tiếng Trung luyện thi TOCFL cấp 3 bài 6. Các bạn học viên về nhà cần xem lại video này nhiều lần cho chắc kiến thức nhé. Thầy Vũ sẽ kết thúc giáo án bài giảng này tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong buổi học tiếp theo vào ngày mai.