5/5 - (2 bình chọn)

Lớp học tiếng Trung cho người mới bắt đầu

Lớp học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 9 tiếp tục chương trình đào tạo và giảng dạy uy tín chất lượng của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ tại hệ thống trung tâm chuyên tiếng Trung giao tiếp ChineMaster Hà Nội TP HCM Sài Gòn. Hôm nay trong video bài giảng này các bạn học viên sẽ được trang bị thêm rất nhiều cấu trúc ngữ pháp tiếng Trung mới và cực kỳ thiết yếu khi làm việc với người Trung Quốc. Vì vậy khóa học này còn phù hợp với rất nhiều bạn muốn làm nhân viên tiếng Trung, nhân viên order hàng Trung Quốc, nhân viên order hàng taobao 1688, nhân viên đặt hàng tiếng Trung, nhân viên văn phòng công xưởng .v.v. Các bạn học viên hãy chú ý theo dõi và ghi chép đầy đủ kiến thức trên lớp nhé, bao gồm kết cấu ngữ pháp tiếng Trung cơ bản trong video livestream này. Các bạn xem video Thầy Vũ livestream đến đâu mà chưa hiểu bài thì hãy để lại câu hỏi của bạn ở ngay bên dưới bài giảng này nhé. Diễn đàn tiếng Trung hoctiengtrungonline.org chính là kênh hỗ trợ trực tuyến tốt nhất được tạo ra bởi Thầy Vũ.

Diễn đàn tiếng Trung ChineMaster

Các bạn hãy xem lại nhanh kiến thức trọng điểm ngữ pháp tiếng Trung trong các link bài giảng dưới nhé.

Lớp học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 1

Lớp học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 2

Lớp học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 3

Lớp học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 4

Lớp học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 5

Lớp học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 6

Lớp học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 7

Lớp học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 8

Sách giáo trình được sử dụng cho khóa học này chính là giáo trình tiếng Trung ChineMaster quyển 1 kết hợp với giáo trình tiếng Trung công sở của Tác giả Nguyễn Minh Vũ các bạn nhé.

Giáo trình tiếng Trung Công sở

Giáo trình tiếng Trung ChineMaster

Các bạn đến mua sách giáo trình của Tác giả Nguyễn Minh Vũ tại các cơ sở dưới đây của Thầy Vũ nhé.

Trung tâm đào tạo tiếng Trung giao tiếp ChineMaster Quận Thanh Xuân Phường Khương Trung Hà Nội Ngã Tư Sở cơ sở 1.

Trung tâm đào tạo tiếng Trung giao tiếp ChineMaster Quận 10 TP HCM Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh cơ sở 2.

Trung tâm đào tạo tiếng Trung giao tiếp ChineMaster Quận Đống Đa Phường Láng Hạ Hà Nội cơ sở 3.

Các bạn đang có nhiều thời gian rảnh rỗi thì cần hết sức chú ý tranh thủ thời gian học thật nhanh các từ vựng tiếng Trung mảng xuất nhập khẩu và nhập hàng Trung Quốc tận gốc taobao 1688 tmall trong các link bên dưới nhé.

Từ vựng Quần Áo Taobao 1688

Từ vựng tiếng Trung Xuất Nhập Khẩu

Từ vựng tiếng Trung thương mại chuyên ngành

Từ vựng mua hàng Taobao 1688

Phương pháp học từ vựng tiếng Trung NHANH CHUẨN CHÍNH XÁC của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ chính là tập viết chữ Hán mỗi ngày và kết hợp với luyện tập gõ tiếng Trung hàng ngày trên máy tính bằng bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin các bạn nhé.

Download bộ gõ tiếng Trung

Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần chính của nội dung giáo án video bài giảng hôm nay Lớp học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 9 nhé. Video bài giảng Lớp học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 9 và tài liệu Lớp học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 9 của ThS Nguyễn Minh Vũ được trình bày chi tiết trong phần bên dưới.

Video bài giảng Lớp học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 9 Thầy Vũ livestream đào tạo khóa học tiếng Trung giao tiếp công sở văn phòng theo giáo trình tiếng Trung ChineMaster và giáo trình tiếng Trung công sở của Tác giả Nguyễn Minh Vũ.
STTLớp học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 9 khóa học tiếng trung online Thầy VũPhiên âm tiếng Trung giáo trình Lớp học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 9
1为什么现在你才给我打电话?wèishénme xiànzài nǐ cái gěi wǒ dǎ diànhuà
2今天上午九点半我才起床jīntiān shàngwǔ jiǔ diǎn bàn wǒ cái qǐchuáng
3你们怎么现在才到公司?nǐmen zěnme xiànzài cái dào gōngsī
4我才会说一点汉语 wǒ cái huì shuō yì diǎn hànyǔ
5今天公司里大家都很热闹jīntiān gōngsī lǐ dàjiā dōu hěn rènào
6你们要买几瓶啤酒?nǐmen yào mǎi jǐ píng píjiǔ
7最近你们的工作好吗?zuìjìn nǐmen de gōngzuò hǎo ma
8最近你常上网跟谁说话?zuìjìn nǐ cháng shàng wǎng gēn shuí shuō huà
9第一天上班你觉得怎么样?dì yì tiān shàng bān nǐ juéde zěnmeyàng
10这是第几次你跟她说话?zhè shì dì jǐ cì nǐ gēn tā shuō huà
11你觉得这个工作难做吗?nǐ juéde zhège gōngzuò nán zuò ma
12我觉得准备衣服很麻烦 wǒ juéde zhǔnbèi yīfu hěn máfan
13你的学生进步很快nǐ de xuéshēng jìnbù hěn kuài
14最近她有什么进步吗?zuìjìn tā yǒu shénme jìnbù ma
15你们应该努力学英语 nǐmen yīnggāi nǔlì xué yīngyǔ
16你的老师的发音很准 nǐ de lǎoshī de fāyīn hěn zhǔn
17你会发这个音吗?nǐ hù fā zhège yīn ma
18你的口语和听力很好 nǐ de kǒuyǔ hé tīnglì hěn hǎo
19你的老师写什么书?nǐ de lǎoshī xiě shénme shū
20汉语里有四个声调 hànyǔ lǐ yǒu sì gè shēngdiào
21晚上我总是在家跟大家看电视 wǎnshàng wǒ zǒngshì zài jiā gēn dàjiā kàn diànshì
22汉字 hànzì
23这个汉字怎么写?zhège hànzì zěnme xiě
24你想办什么事?nǐ xiǎng bàn shénme shì
25晚上你别给我打电话 wǎnshàng nǐ bié gěi wǒ dǎ diànhuà
26你们在着急什么事?nǐmen zài zháojí shénme shì
27她的发音更准 tā de fāyīn gèng zhǔn
28我更喜欢去越南旅游 wǒ gèng xǐhuān qù yuènán lǚyóu
29我的公司最少有二十职员 wǒ de gōngsī zuìshǎo yǒu èr shí zhíyuán
30一天老师工作几小时?yì tiān lǎoshī gōngzuò jǐ xiǎoshí
31一天老师工作十六小时yì tiān lǎoshī gōngzuò shí liù xiǎoshí
32现在办公室里没有网 xiànzài bàngōngshì lǐ méiyǒu wǎng
33我不常上网看电影 wǒ bù cháng shàng wǎng kàn diànyǐng
34晚上我常看新闻 wǎnhàng wǒ cháng kàn xīnwén
35另外你还做什么工作?lìngwài nǐ hái zuò shénme gōngzuò
36每天我常上网查邮件 měitiān wǒ cháng shàng wǎng chá yóujiàn
37晚上我常上网跟朋友聊天 wǎnshàng wǒ cháng shàng wǎng gēn péngyǒu liáo tiān
38每次我们都聊很长时间 měi cì wǒmen dōu liáo hěn cháng shíjiān
39一个小时的电视 yí gè xiǎoshí de diànshì
40每天我常看一个小时的电视 měitiān wǒ cháng kàn yí gè xiǎoshí de diànshì
41每天我常上两个小时网 měitiān wǒ cháng shàng liǎng gè xiǎoshí wǎng
42他们都吃饭了 tāmen dōu chī fàn le
43你一直前边走就到 nǐ yì zhí qiánbiān zǒu jiù dào
44你忘在哪儿了?nǐ wàng zài nǎr le
45我忘在办公室里了 wǒ wàng zài bàngōngshì lǐ le
46每天我一直工作到晚上měitiān wǒ yì zhí gōngzuò dào wǎnshàng
47每天你上网多长时间?měitiān nǐ shàng wǎng duō cháng shíjiān
48你发给我公司的邮箱吧 nī fā gěi wǒ gōngsī de yóuxiāng ba
49你发给我公司的网站吧 nǐ fā gěi wǒ gōngsī de wǎngzhàn ba
50你们会做网站吗?nǐmen huì zuò wǎngzhàn ma
51现在你可以去我的办公室一会吗?xiànzài nǐ kěyǐ qù wǒ de bàngōngshì yí huì ma
52你给公司做网站吧 nǐ gěi gōngsī zuò wǎngzhàn ba
53现在你急忙找什么东西?xiànzài nǐ jímáng zhǎo shénme dōngxi
54我在急忙找新工作?wǒ zài jímáng zhǎo xīn gōngzuò
55你给她交钱了吗?nǐ gěi tā jiāo qián le ma
56这月你交电话费了吗?zhè yuè nǐ jiāo diànhuà fèi le ma
57我们都交网费了 wǒmen dōu jiāo wǎngfèi le
58你们去排队吧 nǐmen qù pái duì ba
59你们排队多长时间了?nǐmen pái duì duō cháng shíjiān le
60你有银行账户吗?nǐ yǒu yínháng zhànghù ma
61你要办银行账户吗?nǐ yào bàn yínháng zhànghù ma
62你要开什么账户?nǐ yào kāi shénme zhànghù
63你要办银行卡吗?nǐ yào bàn yínháng kǎ ma
64我只有中国银行卡 wǒ zhǐ yǒu zhōngguó yínháng kǎ
65现在办银行卡只需要十五分钟 xiànzài bàn yínháng kǎ zhǐ xūyào shí wǔ fēnzhōng
66现在我得去公司有一点事 xiànzài wǒ děi qù gōngsī yǒu yì diǎn shì
67你想试做什么工作?nǐ xiǎng shì zuò shénme gōngzuò
68你想试穿什么衣服?nǐ xiǎng shì chuān shénme yīfu
69你的房间里有暖气吗?nǐ de fángjiān lǐ yǒu nuǎnqì ma
70房间里的暖气坏了 fángjiān lǐ de nuǎnqì huài le
71你们戴手套吧 nǐmen dài shǒutào ba

Để tăng cường thêm kiến thức ngữ pháp tiếng Trung và từ vựng tiếng Trung cho bài giảng Lớp học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 9 thì các bạn cần chú ý làm thêm các bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK ứng dụng thực tế sau đây nhé.

看起来沃伦巴菲特已经放弃了中国最大的本土电动汽车制造商比亚迪。

据路透社报道,在香港中央结算系统记录花旗银行持有的比亚迪股票大幅增加 2.25 亿股后,比亚迪在美国的股价周二下跌 11%。这正是巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司拥有的比亚迪股票的确切数量。

伯克希尔哈撒韦没有回应置评请求,在公司定于 8 月中旬发布下一个季度监管披露之前,可能不知道巴菲特是否出售了股份。周二,伯克希尔哈撒韦公司 (BRKA) 的股价上涨不到 1%。

但投资者并没有等待出售他们认为对比亚迪不利的消息。伯克希尔在该公司的巨额股份占该公司已发行股份的 20.5%。

比亚迪在中国电动汽车销量中紧随其后,紧随特斯拉之后。比亚迪上个月在中国售出了 69,544 辆电动汽车,而特斯拉则为 78,000 辆。

中国整体汽车市场在春季放缓,该国的全面封锁使工厂工人留在家中,潜在买家望而却步。尽管如此,比亚迪仍然占据主导地位。该公司4月份新能源汽车销量达到创纪录的10.6万辆,其中一半以上是纯电动汽车。该公司的销售额在 2021 年 4 月至 2022 年 4 月期间增长了 300%。

分析师将比亚迪的销售弹性归因于其“垂直整合供应链”。这种商业模式使比亚迪在封锁期间不太容易受到供应链中断的影响,而竞争对手则因芯片和电池短缺而不得不减产。

近几个月来,中国市场再次开始升温。即使其竞争对手势头强劲,比亚迪也将从中受益:据报道,该公司已达成一项协议,即将向特斯拉提供电池技术。自 2020 年以来,比亚迪一直在生产磷酸铁锂“刀片电池”,用于自己的汽车并出售给其他汽车制造商。

欧元和美元 20 年来首次处于平价状态。

欧元 (EUU) 和美元之间的汇率 20 年来首次达到平价——这意味着这两种货币的价值相同。

欧元周二触及 1 美元,自年初以来下跌约 12%。由于俄罗斯入侵乌克兰导致的高通胀和能源供应不确定性,引发了对该大陆经济衰退的担忧。

欧盟在战前通过俄罗斯管道获得了大约 40% 的天然气,它正试图减少对俄罗斯石油和天然气的依赖。与此同时,俄罗斯已经限制了对一些欧盟国家的天然气供应,最近将通往德国的北溪管道流量减少了 60%。

现在,由于过去 10 ,欧洲重要的天然气进口基础设施已关闭进行定期维护。德国官员担心它可能不会再次开启。

能源危机伴随着经济放缓,这让人怀疑欧洲央行能否充分收紧政策以降低通胀。欧洲央行宣布本月将自 2011 年以来首次加息,因为欧元区通胀率为 8.6%。

但有人说欧洲央行远远落后于曲线,硬着陆几乎是不可避免的。由于燃料价格和普遍的供应链混乱显着提高了进口价格,德国上周录得自 1991 年以来的首次商品贸易逆差。

盛宝银行外汇策略师在报告中写道:“鉴于德国出口对大宗商品价格敏感的性质,鉴于欧元区经济预期放缓,很难想象未来几个月贸易平衡会从这里显着改善。”最近的一个笔记。

分析师表示,包括美联储在内的央行一系列积极加息,加上经济增长放缓,将继续对欧元构成压力,同时将投资者转向美元作为避风港。

美联储在紧缩政策方面远远领先于欧洲,已将利率提高 75 个基点,同时表明本月将进行更多加息。

德意志银行外汇研究全球主管乔治·萨拉维洛斯上周在一份报告中警告说,如果欧洲和美国陷入衰退,这种避险资金回撤到美元可能会变得更加极端。
Saravelos 写道,如果欧洲和美国都发现自己在第三季度滑入(更深的)衰退,而欧元在 0.95 美元至 0.97 美元的范围内交易,则可能“很可能会达到”美联储仍在加息。”

这对计划今年夏天访问欧洲的美国人来说是个好消息,但对全球经济稳定来说可能是个坏消息。

Chú thích phiên âm tiếng Trung cho bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK ứng dụng thực tế của video bài giảng Lớp học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 9 các bạn xem chi tiết ở ngay bên dưới nhé.

Kàn qǐlái wò lún bāfēitè yǐjīng fàngqìle zhōngguó zuìdà de běntǔ diàndòng qìchē zhìzào shāng bǐyǎdí.

Jù lùtòu shè bàodào, zài xiānggǎng zhōngyāng jiésuàn xìtǒng jìlù huāqí yínháng chí yǒu de bǐyǎdí gǔpiào dàfú zēngjiā 2.25 Yì gǔ hòu, bǐyǎdí zài měiguó de gǔjià zhōu’èr xiàdié 11%. Zhè zhèng shì bāfēitè de bó kè xī ěr hā sā wéi gōngsī yǒngyǒu de bǐyǎdí gǔpiào dí quèqiè shùliàng.

Bó kè xī ěr hā sā wéi méiyǒu huíyīng zhì píng qǐngqiú, zài gōngsī dìng yú 8 yuè zhōngxún fābù xià yīgè jìdù jiānguǎn pīlù zhīqián, kěnéng bù zhīdào bāfēitè shìfǒu chūshòule gǔfèn. Zhōu’èr, bó kè xī ěr hā sā wéi gōngsī (BRKA) de gǔjià shàngzhǎng bù dào 1%.

Dàn tóuzī zhě bìng méiyǒu děngdài chūshòu tāmen rènwéi duì bǐyǎdí bùlì de xiāoxī. Bó kè xī ěr zài gāi gōngsī de jù’é gǔfèn zhàn gāi gōngsī yǐ fāxíng gǔfèn de 20.5%.

Bǐyǎdí zài zhōngguó diàndòng qìchē xiāoliàng zhōng jǐn suí qí hòu, jǐn suí tè sī lā zhīhòu. Bǐyǎdí shàng gè yuè zài zhōngguó shòu chūle 69,544 liàng diàndòng qìchē, ér tè sī lā zé wèi 78,000 liàng.

Zhōngguó zhěngtǐ qìchē shìchǎng zài chūnjì fàng huǎn, gāi guó de quánmiàn fēngsuǒ shǐ gōngchǎng gōngrén liú zài jiāzhōng, qiánzài mǎi jiā wàng’érquèbù. Jǐnguǎn rúcǐ, bǐyǎdí réngrán zhànjù zhǔdǎo dìwèi. Gāi gōngsī 4 yuèfèn xīn néngyuán qìchē xiāoliàng dádào chuàng jìlù de 10.6 Wàn liàng, qízhōng yībàn yǐshàng shì chún diàndòng qìchē. Gāi gōngsī de xiāoshòu é zài 2021 nián 4 yuè zhì 2022 nián 4 yuè qíjiān zēngzhǎngle 300%.

Fēnxī shī jiāng bǐyǎdí de xiāoshòu tánxìng guī yīn yú qí “chuízhí zhěnghé gōngyìng liàn”. Zhè zhǒng shāngyè móshì shǐ bǐyǎdí zài fēngsuǒ qíjiān bù tài róngyì shòudào gōngyìng liàn zhōngduàn de yǐngxiǎng, ér jìngzhēng duìshǒu zé yīn xīnpiàn hé diànchí duǎnquē ér bùdé bù jiǎnchǎn.

Jìn jǐ gè yuè lái, zhōngguó shìchǎng zàicì kāishǐ shēngwēn. Jíshǐ qí jìngzhēng duìshǒu shìtóu qiángjìng, bǐyǎdí yě jiāng cóngzhōng shòuyì: Jù bàodào, gāi gōngsī yǐ dáchéng yī xiàng xiéyì, jíjiāng xiàng tè sī lā tígōng diànchí jìshù. Zì 2020 nián yǐlái, bǐyǎdí yīzhí zài shēngchǎn línsuān tiě lǐ “dāopiàn diànchí”, yòng yú zìjǐ de qìchē bìng chūshòu gěi qítā qìchē zhìzào shāng.

Ōuyuán hé měiyuán 20 niánlái shǒucì chǔyú píngjià zhuàngtài.

Ōuyuán (EUU) hé měiyuán zhī jiān de huìlǜ 20 niánlái shǒucì dádào píngjià——zhè yìwèizhe zhè liǎng zhǒng huòbì de jiàzhí xiāngtóng.

Ōuyuán zhōu’èr chùjí 1 měiyuán, zì niánchū yǐlái xiàdié yuē 12%. Yóuyú èluósī rùqīn wūkèlán dǎozhì de gāo tōngzhàng hé néngyuán gōngyìng bù quèdìng xìng, yǐnfāle duì gāi dàlù jīngjì shuāituì de dānyōu.

Ōuméng zài zhàn qián tōngguò èluósī guǎndào huòdéle dàyuē 40% de tiānránqì, tā zhèng shìtú jiǎnshǎo duì èluósī shíyóu hé tiānránqì de yīlài. Yǔ cǐ tóngshí, èluósī yǐjīng xiànzhìle duì yīxiē ōuméng guójiā de tiānránqì gōngyìng, zuìjìn jiāng tōng wǎng déguó de běi xī guǎndào liúliàng jiǎnshǎole 60%.

Xiànzài, yóuyú guòqù 10 tiān, ōuzhōu zhòngyào de tiānránqì jìnkǒu jīchǔ shèshī yǐ guānbì jìnxíng dìngqí wéihù. Déguó guānyuán dānxīn tā kěnéng bù huì zàicì kāiqǐ.

Néngyuán wéijī bànsuízhe jīngjì fàng huǎn, zhè ràng rén huáiyí ōuzhōu yāngháng néng fǒu chōngfèn shōu jǐn zhèngcè yǐ jiàngdī tōngzhàng. Ōuzhōu yāngháng xuānbù běn yuè jiāng zì 2011 nián yǐlái shǒucì jiā xī, yīnwèi ōuyuán qū tōngzhàng lǜ wèi 8.6%.

Dàn yǒurén shuō ōuzhōu yāngháng yuǎn yuǎn luòhòu yú qūxiàn, yìng zhuólù jīhū shì bùkě bìmiǎn de. Yóuyú ránliào jiàgé hé pǔbiàn de gōngyìng liàn hǔnluàn xiǎnzhe tígāole jìnkǒu jiàgé, déguó shàng zhōu lù dé zì 1991 nián yǐlái de shǒucì shāngpǐn màoyì nìchā.

Shèng bǎo yínháng wàihuì cèlüè shī zài bàogào zhōng xiě dào:“Jiànyú déguó chūkǒu duì dàzōng shāngpǐn jiàgé mǐngǎn dì xìngzhì, jiànyú ōuyuán qū jīngjì yùqí fàng huǎn, hěn nán xiǎngxiàng wèilái jǐ gè yuè màoyì pínghéng huì cóng zhèlǐ xiǎnzhe gǎishàn.” Zuìjìn de yīgè bǐjì.

Fēnxī shī biǎoshì, bāokuò měiliánchǔ zài nèi de yāngháng yī xìliè jījí jiā xī, jiā shàng jīngjì zēngzhǎng fàng huǎn, jiāng jìxù duì ōuyuán gòuchéng yālì, tóngshí jiāng tóuzī zhě zhuǎnxiàng měiyuán zuòwéi bìfēnggǎng.

Měiliánchǔ zài jǐnsuō zhèngcè fāngmiàn yuǎn yuǎn lǐngxiān yú ōuzhōu, yǐ jiāng lìlǜ tígāo 75 gè jīdiǎn, tóngshí biǎomíng běn yuè jiāng jìnxíng gèng duō jiā xī.

Déyìzhì yínháng wàihuì yánjiū quánqiú zhǔguǎn qiáozhì·sà lā wéi luòsī shàng zhōu zài yī fèn bàogào zhōng jǐnggào shuō, rúguǒ ōuzhōu hé měiguó xiànrù shuāituì, zhè zhǒng bì xiǎn zījīn huí chè dào měiyuán kěnéng huì biàn dé gèngjiā jíduān.
Saravelos xiě dào, rúguǒ ōuzhōu hé měiguó dū fāxiàn zìjǐ zài dì sān jìdù huá rù (gēngshēn de) shuāituì, ér ōuyuán zài 0.95 Měiyuán zhì 0.97 Měiyuán de fànwéi nèi jiāoyì, zé kěnéng “hěn kěnéng huì dádào” měiliánchǔ réng zài jiā xī.”

Zhè duì jìhuà jīnnián xiàtiān fǎngwèn ōuzhōu dì měiguó rén lái shuō shìgè hǎo xiāoxī, dàn duì quánqiú jīngjì wěndìng lái shuō kěnéng shìgè huài xiāoxī.

Đáp án bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK ứng dụng thực tế của video bài giảng Lớp học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 9 Thầy Vũ chia sẻ với các bạn trong phần dưới đây.

Có vẻ như Warren Buffett đã từ bỏ BYD, nhà sản xuất xe điện tự trồng tại nhà lớn nhất Trung Quốc.

Cổ phiếu của BYD tại Hoa Kỳ giảm 11% hôm thứ Ba sau khi Hệ thống thanh toán và bù trừ trung tâm của Hồng Kông ghi nhận mức tăng khổng lồ 225 triệu cổ phiếu trong cổ phiếu BYD của Citibank, Reuters đưa tin. Đó là số cổ phiếu BYD chính xác mà Berkshire Hathaway của Buffett đã sở hữu.

Berkshire đã không trả lời yêu cầu bình luận và có thể không biết liệu Buffett có bán cổ phần hay không cho đến khi công bố thông tin quy định hàng quý tiếp theo của công ty, được ấn định vào giữa tháng 8. Cổ phiếu của Berkshire Hathaway (BRKA) tăng ít hơn 1% hôm thứ Ba.

Nhưng các nhà đầu tư đã không chờ đợi để bán những gì họ cho là tin xấu đối với BYD. Tỷ lệ nắm giữ khổng lồ của Berkshire trong công ty chiếm 20,5% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của công ty.

BYD đang đứng ở vị trí thứ hai về doanh số bán xe điện tại Trung Quốc và đang bám sát Tesla. BYD đã bán được 69.544 chiếc xe điện tại Trung Quốc trong tháng trước, so với 78.000 chiếc của Tesla.

Thị trường ô tô nói chung của Trung Quốc tăng trưởng chậm lại vào mùa xuân và các đợt đóng cửa toàn diện của nước này đã khiến công nhân nhà máy phải ở nhà và những người mua tiềm năng gặp khó khăn. Tuy nhiên, BYD tiếp tục thống trị. Công ty đã bán được kỷ lục 106.000 xe năng lượng mới trong tháng 4, hơn một nửa trong số đó là xe chạy hoàn toàn bằng điện. Doanh số bán hàng của công ty đã tăng 300% trong khoảng thời gian từ tháng 4 năm 2021 đến tháng 4 năm 2022.

Các nhà phân tích cho rằng khả năng phục hồi của BYD trong bán hàng là nhờ vào “chuỗi cung ứng tích hợp theo chiều dọc”. Mô hình kinh doanh đã giúp BYD ít bị ảnh hưởng bởi sự gián đoạn chuỗi cung ứng trong thời gian ngừng hoạt động, trong khi các đối thủ phải cắt giảm sản xuất vì thiếu chip và pin.

Thị trường Trung Quốc đã bắt đầu tăng trở lại trong những tháng gần đây. Ngay cả khi các đối thủ cạnh tranh có được động lực, BYD vẫn có lợi: Công ty được cho là sẽ sớm cung cấp công nghệ pin cho Tesla. BYD đã sản xuất “Pin Blade” lithium iron phosphate của mình từ năm 2020, để sử dụng cho ô tô của chính mình và để bán cho các nhà sản xuất ô tô khác.

Đồng euro và đô la Mỹ lần đầu tiên ngang giá sau 20 năm.

Lần đầu tiên sau 20 năm, tỷ giá hối đoái giữa đồng euro (EUU) và đô la Mỹ đạt mức ngang bằng – nghĩa là hai đồng tiền có giá trị như nhau.

Đồng euro chạm mức 1 đô la vào thứ Ba, giảm khoảng 12% kể từ đầu năm. Lo ngại về suy thoái ở lục địa này, nguyên nhân là do lạm phát cao và sự không chắc chắn về nguồn cung năng lượng do Nga xâm lược Ukraine.

Liên minh châu Âu, tổ chức nhận được khoảng 40% khí đốt thông qua các đường ống của Nga trước chiến tranh, đang cố gắng giảm sự phụ thuộc vào dầu khí của Nga. Đồng thời, Nga đã cắt giảm nguồn cung cấp khí đốt cho một số nước EU và gần đây đã cắt giảm 60% dòng chảy trong đường ống Nord Stream đến Đức.

Hiện tại, phần cơ sở hạ tầng nhập khẩu khí đốt quan trọng ở châu Âu, đã bị đóng cửa để bảo trì theo lịch trình trong 10 ngày qua. Các quan chức Đức lo ngại rằng nó có thể không được bật lại.

Cuộc khủng hoảng năng lượng diễn ra cùng với sự suy thoái kinh tế, điều này đã đặt ra nghi ngờ về việc liệu Ngân hàng Trung ương châu Âu có thể thắt chặt chính sách một cách thích đáng để giảm lạm phát hay không. ECB thông báo rằng họ sẽ tăng lãi suất trong tháng này lần đầu tiên kể từ năm 2011, do tỷ lệ lạm phát của khu vực đồng euro ở mức 8,6%.

Nhưng một số người nói rằng ECB còn kém xa so với đường cong, và việc hạ cánh khó khăn là điều không thể tránh khỏi. Đức ghi nhận mức thâm hụt thương mại hàng hóa đầu tiên kể từ năm 1991 vào tuần trước do giá nhiên liệu và sự hỗn loạn của chuỗi cung ứng nói chung làm tăng đáng kể giá hàng nhập khẩu.

“Với bản chất xuất khẩu của Đức là hàng hóa nhạy cảm với giá cả, vẫn khó có thể tưởng tượng rằng cán cân thương mại có thể cải thiện đáng kể từ đây trong vài tháng tới khi nền kinh tế khu vực đồng euro dự kiến ​​sẽ giảm tốc”, các chiến lược gia ngoại hối của Ngân hàng Saxo viết trong một ghi chú gần đây.

Các nhà phân tích cho biết một loạt các đợt tăng lãi suất tích cực của các ngân hàng trung ương, bao gồm cả Fed, cùng với tăng trưởng kinh tế chậm lại sẽ tạo áp lực lên đồng euro trong khi khiến các nhà đầu tư hướng tới đồng đô la Mỹ như một nơi trú ẩn an toàn, các nhà phân tích cho biết.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đang đi trước châu Âu về việc thắt chặt, khi đã tăng lãi suất lên 75 điểm cơ bản trong khi cho thấy nhiều đợt tăng lãi suất sẽ đến trong tháng này.

Việc rút lui nơi trú ẩn an toàn này vào đồng đô la Mỹ có thể trở nên cực đoan hơn nếu châu Âu và Mỹ bước vào thời kỳ suy thoái, George Saravelos, Trưởng bộ phận Nghiên cứu FX toàn cầu của Deutsche cảnh báo trong một lưu ý vào tuần trước.
Saravelos viết: “Một tình huống mà đồng euro đang giao dịch dưới đô la Mỹ trong phạm vi từ 0,95 đô la đến 0,97 đô la có thể đạt được,“ nếu cả châu Âu và Mỹ đều trượt vào cuộc suy thoái (sâu hơn) trong Quý 3 trong khi Fed vẫn đang tăng lãi suất. “

Đó là tin tốt cho những người Mỹ có kế hoạch đến thăm châu Âu vào mùa hè này nhưng có thể là tin xấu cho sự ổn định kinh tế toàn cầu.

Vậy là chúng ta đã học xong toàn bộ kiến thức trọng điểm của video bài giảng Lớp học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 9 rồi. Thầy Vũ sẽ kết thúc giáo án Lớp học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 9 này tại đây nhé và hẹn gặp lại các bạn trong buổi đào tạo tiếp theo vào ngày mai.