5/5 - (5 bình chọn)

Giáo trình lớp học tiếng Trung cho người mới bắt đầu

Lớp học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 5 tiếp tục hệ thống giáo án chương trình đào tạo trực tuyến khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản từ đầu dành cho người mới bắt đầu học tiếng Trung Quốc hoặc chưa biết gì tiếng Trung. Đây là khóa học rất cơ bản Thầy Vũ dạy theo giáo trình tiếng Trung ChineMaster quyển 1 kết hợp với giáo trình tiếng Trung công sở văn phòng của Tác giả Nguyễn Minh Vũ. Bạn nào chưa có hai sách giáo trình này thì hãy liên hệ Thầy Vũ luôn và ngay nhé. Khi các bạn có trên tay giáo trình đó rồi thì sẽ có thể dễ dàng theo dõi và bám sát được tiến độ Thầy Vũ giảng bài trên lớp.

Các bạn xem thông tin giới thiệu chi tiết về hai cuốn sách giáo trình này ở ngay trong phần bên dưới nhé.

Giáo trình tiếng Trung Công sở

Giáo trình tiếng Trung ChineMaster

Các bạn học viên chú ý ôn tập lại nhanh chóng trọng điểm ngữ pháp tiếng Trung và từ vựng tiếng Trung trong các link bài giảng bên dưới nhé.

Lớp học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 1

Lớp học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 2

Lớp học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 3

Lớp học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 4

Các bạn xem bài giảng Thầy Vũ livestream mà có chỗ nào chưa hiểu về cách dịch thuật văn bản tiếng Trung, cách vận dụng cấu trúc ngữ pháp tiếng Trung hay là cách đặt câu tiếng Trung giao tiếp ứng dụng thực tế thì hãy trao đổi ngay và tương trác trực tuyến luôn cùng Thầy Vũ bằng cách để lại câu hỏi của bạn ở ngay trong phần bình luận bên dưới nhé hoặc các bạn tham gia cộng đồng dân tiếng Trung hoctiengtrungonline.org để được các thầy cô giáo trung tâm tiếng Trung ChineMaster hỗ trợ trực tuyến trong thời gian nhanh nhất nhé.

Diễn đàn tiếng Trung ChineMaster

Các bạn muốn mua trực tiếp các sách giáo trình tác phẩm CHẤT XÁM của Tác giả Nguyễn Minh Vũ thì hãy đến các cơ sở sau đây của Thầy Vũ nhé.

Trung tâm dạy tiếng Trung giao tiếp ChineMaster cơ sở 1 Quận Thanh Xuân Phường Khương Trung Hà Nội Ngã Tư Sở.

Trung tâm dạy tiếng Trung giao tiếp ChineMaster cơ sở 2 Quận 10 TPHCM Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh.

Trung tâm dạy tiếng Trung giao tiếp ChineMaster cơ sở 3 Quận Đống Đa Phường Láng Hạ Hà Nội.

Các bạn học viên chú ý cần luyện tập gõ tiếng Trung trên máy tính mỗi ngày bằng bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin nhé.

Download bộ gõ tiếng Trung

Các bạn hãy tranh thủ học thêm các từ vựng tiếng Trung lĩnh vực nhập hàng Trung Quốc tận gốc nhé.

Từ vựng Quần Áo Taobao 1688

Từ vựng tiếng Trung Xuất Nhập Khẩu

Từ vựng tiếng Trung thương mại chuyên ngành

Từ vựng mua hàng Taobao 1688 đầy đủ nhất

Tiếp theo sau đây chính là nội dung giáo án bài giảng hôm nay lớp Lớp học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 5 các bạn xem chi tiết trong phần bên dưới nhé. Video Lớp học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 5 và tài liệu Lớp học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 5 của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ chúng ta cùng theo dõi trong phần dưới.

Video bài giảng trực tuyến Thầy Vũ hướng dẫn các bạn học viên học theo cuốn sách giáo trình tiếng Trung ChineMaster quyển 1 của Tác giả Nguyễn Minh Vũ được livestream trên kênh youtube học tiếng Trung online uy tín chất lượng của trung tâm chuyên đào tạo tiếng Trung giao tiếp ChineMaster Hà Nội TP HCM Sài Gòn.
STT Lớp học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 5 khóa học tiếng trung online Thầy Vũ Phiên âm tiếng Trung giáo trình Lớp học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 5
1 现在你们要去哪儿? xiànzài nǐmen yào qù nǎr
2 现在你们有什么事? xiànzài nǐmen yǒu shénme shì
3 明天你找我有什么事?  Míngtiān nǐ zhǎo wǒ yǒu shénme shì
4 你们要学习英文吗? nǐmen yào xuéxí yīngwén ma
5 明天你有什么安排吗? míngtiān nǐ yǒu shénme ānpái ma
6 你安排工作吧  nǐ ānpái gōngzuò ba
7 明天你安排时间吧  míngtiān nǐ ānpái shíjiān ba
8 明天上午你安排时间吧  míngtiān shàngwǔ nǐ ānpái shíjiān ba
9 他们都是我的朋友  tāmen dōu shì wǒ de péngyǒu
10 明天我们见面吧  míngtiān wǒmen jiàn miàn ba
11 我们在哪儿见面? wǒmen zài nǎr jiàn miàn
12 明天我们在公司见面吧 míngtiān wǒmen zài gōngsī jiàn miàn ba
13 老师想看什么电影? lǎoshī xiǎng kàn shénme diànyǐng
14 明天我们再见吧  míngtiān wǒmen zàijiàn ba
15 几点你的公司开始工作? jǐ diǎn nǐ de gōngsī kāishǐ gōngzuò
16 八点半我的公司开始工作  bā diǎn bàn wǒ de gōngsī kāishǐ gōngzuò
17 你先吃饭,然后去我的公司  nǐ xiān chī fàn, ránhòu qù wǒ de gōngsī
18 我的公司在城市里  wǒ de gōngsī zài chéngshì lǐ
19 每天你常去公园吗?  měitiān nǐ cháng qù gōngyuán ma
20 那里有超市吗? nàlǐ yǒu chāoshì ma
21 公园里有山和水吗? gōngyuán lǐ yǒu shān hé shuǐ ma
22 公园里有很多树和花  gōngyuán lǐ yǒu hěn duō shù hé huā
23 那里风景怎么样? nàlǐ fēngjǐng zěnmeyàng
24 那里风景非常漂亮  nàlǐ fēngjǐng fēicháng piàoliang
25 我的老师非常漂亮  wǒ de lǎoshī fēicháng piàoliang
26 公园里空气怎么样?  Gōngyuán lǐ kōngqì zěnmeyàng
27 公园里空气非常好  gōngyuán lǐ kōngqì fēicháng hǎo
28 公园里空气非常新鲜  gōngyuán lǐ kōngqì fēicháng xīnxiān
29 每天我常去公园爬山  měitiān wǒ cháng qù gōngyuán pá shān
30 我常去公园呼吸空气  wǒ cháng qù gōngyuán hūxī kōngqì
31 你想呼吸新鲜空气吗? nǐ xiǎng hūxī xīnxiān kōngqì ma
32 每天你们的工作忙吗? měitiān nǐmen de gōngzuò máng ma
33 公司里工作很忙  gōngsī lǐ gōngzuò hěn máng
34 听说老师的工作很忙  tīngshuō lǎoshī de gōngzuò hěn máng
35 明天早上几点你们出发?  Míngtiān zǎoshàng jǐ diǎn nǐmen chūfā
36 明天早上六点半我们出发  míngtiān zǎoshàng liù diǎn bàn wǒmem chūfā
37 今天大家的工作怎么样? Jīntiān dàjiā de gōngzuò zěnmeyàng
38 现在大家觉得累吗? xiànzài dàjiā juéde lèi ma
39 我不觉得累  wǒ bù juéde lèi
40 你觉得工作怎么样? nǐ juéde gōngzuò zěnmeyàng
41 现在大家休息吧  xiànzài dàjiā xiūxi ba
42 现在我们休息一下吧  xiànzài wǒmen xiūxi yí xià ba
43 你去公司一下吧  nǐ qù gōngsī yí xià ba
44 我的公司很小  wǒ de gōngsī hěn xiǎo
45 你要喝茶吗? nǐ yào hē chá ma
46 你们想喝什么茶? nǐmen xiǎng hē shénme chá
47 你的茶馆在哪儿? nǐ de cháguǎn zài nǎr
48 我们去茶馆休息一下吧  wǒmen qù cháguǎn xiūxi yí xià ba
49 我的茶馆很小  wǒ de cháguǎn hěn xiǎo
50 我们去茶馆喝茶吧  wǒmen qù cháguǎn hē chá ba
51 你要喝一点茶吗? nǐ yào hē yì diǎn chá ma
52 你要吃一点什么? nǐ yào chī yì diǎn shénme
53 你要买一点香蕉吗? nǐ yào mǎi yì diǎn xiāngjiāo ma
54 你要买一点苹果吗? nǐ yào mǎi yì diǎn píngguǒ ma
55 现在你去不去银行? xiànzài nǐ qù bú qù yínháng
56 现在你的工作忙不忙? xiànzài nǐ de gōngzuò máng bù máng
57 老师是我的同屋  lǎoshī shì wǒ de tóngwū
58 今天我在公司工作  jīntiān wǒ zài gōngsī gōngzuò
59 你们常在哪儿吃饭? nǐmen cháng zài nǎr chī fàn
60 我们常在公司吃饭  wǒmen cháng zài gōngsī chī fàn
61 我在这家公司工作  wǒ zài zhè jiā gōngsī gōngzuò
62 老师家有汽车吗? lǎoshī jiā yǒu qìchē ma
63 从家到公司  cóng jiā dào gōngsī
64 从六点半到九点半 cóng liù diǎn bàn dào jiǔ diǎn bàn
65 你的公司几点上班? nǐ de gōngsī jǐ diǎn shàng bān

Để bổ sung thêm vốn từ vựng tiếng Trung và ngữ pháp tiếng Trung thì các bạn học viên cần chú ý làm thêm các bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK ứng dụng thực tế bên dưới nhé.

追讨未偿还的 B2B 贸易债务已成为亚洲公司在国内和出口市场交易的主要难题。他们面临着内部管理客户信用风险的成本急剧增加,从而保护现金流免受当前充满挑战的经济和贸易环境造成的破坏。

长期未偿 B2B 贸易债务(超过 90 )的问题变得更加严重,尽管多次尝试收款,但这些债务被注销为无法收回。在这种情况下,企业很难找到额外的销售,这一措施可以帮助抵消他们的损失,从而避免使流动性承受压力,并使公司的整个未来面临风险。

与我们在 2021 年的调查相比,无法收回的企业对企业 (B2B) 坏账惊人地增加了 60%,这是企业流动性日益紧张的严重警告信号。 2022 年安卓亚洲支付实践晴雨表调查对亚洲七个市场(中国、香港、印度、印度尼西亚、新加坡、台湾和越南)和阿拉伯联合酋长国的企业进行了调查。

台湾敲响了最高警钟,坏账核销数字几乎是我们过去对市场调查发现的三倍——现在是 B2B 发票总价值的 8%。香港和新加坡的企业也表示,他们受到了注销增加的严重打击,平均增长了 50%。另一个受到影响的国家是印度尼西亚,据报道其核销增加了 40%。越南首次被纳入调查,那里的公司表示,流动性受到冲销(占 B2B 发票总价值的 6%)和未偿 B2B 贸易债务的影响,这影响了大约一半的 B2B 贸易价值。

在当前充满挑战的经济和贸易环境中,企业的另一个担忧是,当它们受到冲销的巨大影响时,难以收回利润。安卓在亚洲的调查显示,与上一年相比,增加了 20% 的公司表示愿意向 B2B 客户提供信贷。这是一个信号,表明当前的市场条件非常具有竞争力,企业难以获得额外的销售收入,以弥补冲销损失。调查还发现,未来几个月公司的一个严重担忧是跟上需求的能力 (33%) 以及 B2B 客户需求的弹性 (25%)。

所有这些都提高了大多数接受调查的企业对战略信用风险管理在 B2B 贸易中的重要性的认识,在接受调查的市场中,有二分之一的公司表示有兴趣为 B2B 贸易应收账款提供保险,以减轻客户信用风险对业务的影响。

Atradius 首席市场官 Andreas Tesch 评论说:“今年和 2023 年亚洲的增长前景仍然相对强劲,约为 5%。但该地区的许多企业在当前非常不稳定的时期在全球开展业务,其中大流行和地缘政治动荡的持续影响意味着将全球增长前景下调至略高于 3%。亚洲的公司正感受到全球贸易领域普遍中断的压力。面对坏账写入的增加“亏损可能是金融压力下商业环境的警告信号。这无疑解释了为什么在我们对该地区主要经济体的调查中,需要强有力的战略信贷管理被视为一个关键主题。”

安卓亚洲区域销售总监 Roeland Punt 补充说:“鉴于市场持续存在不确定性,我们预计坏账趋势不会迅速恢复。对企业从 B2B 客户收取逾期付款所需时间的担忧企业的信贷管理流程将受到考验,那些对问题采取灵活和整体方法的企业将更有能力在未来可能出现的困境中渡过难关。”

Atradius 亚太地区支付实践晴雨表 – 2022 年 6 月版可从 Atradius 网站上的 Atradius 集团网站(出版物部分)下载。它进一步深入分析了亚太地区主要市场的企业如何管理与向 B2B 客户赊销相关的付款违约风险。涵盖的主题包括:付款条款、收取发票所需的时间、管理付款延迟、付款延迟对业务的影响以及预期的业务趋势。

Atradius 是一家提供信用保险、担保和收款服务的全球供应商,在 50 多个国家/地区拥有战略性业务。安卓提供的信用保险、债券和托收产品可以保护世界各地的公司免受与赊销商品和服务相关的违约风险。

Chú thích phiên âm tiếng Trung cho bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK ứng dụng thực tế của video bài giảng lớp Lớp học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 5 các bạn xem chi tiết ngay bên dưới.

Zhuī tǎo wèi chánghuán de B2B màoyì zhàiwù yǐ chéngwéi yàzhōu gōngsī zài guónèi hé chūkǒu shìchǎng jiāoyì de zhǔyào nántí. Tāmen miànlínzhe nèibù guǎnlǐ kèhù xìnyòng fēngxiǎn de chéngběn jíjù zēngjiā, cóng’ér bǎohù xiànjīn liú miǎn shòu dāngqián chōngmǎn tiǎozhàn de jīngjì hé màoyì huánjìng zàochéng de pòhuài.

Chángqí wèi cháng B2B màoyì zhàiwù (chāoguò 90 tiān) de wèntí biàn dé gèngjiā yánzhòng, jǐnguǎn duō cì chángshì shōu kuǎn, dàn zhèxiē zhàiwù bèi zhùxiāo wéi wúfǎ shōuhuí. Zài zhè zhǒng qíngkuàng xià, qǐyè hěn nán zhǎodào éwài de xiāoshòu, zhè yī cuòshī kěyǐ bāngzhù dǐxiāo tāmen de sǔnshī, cóng’ér bìmiǎn shǐ liúdòng xìng chéngshòu yālì, bìng shǐ gōngsī de zhěnggè wèilái miànlín fēngxiǎn.

Yǔ wǒmen zài 2021 nián de diàochá xiāng bǐ, wúfǎ shōuhuí de qǐyè duì qǐyè (B2B) huàizhàng jīngrén dì zēngjiāle 60%, zhè shì qǐyè liúdòng xìng rìyì jǐnzhāng de yánzhòng jǐnggào xìnhào. 2022 Nián ānzhuō yàzhōu zhīfù shíjiàn qíngyǔ biǎo diàochá duì yàzhōu qī gè shìchǎng (zhōngguó, xiānggǎng, yìndù, yìndùníxīyà, xīnjiāpō, táiwān hé yuènán) hé ālābó liánhé qiúzhǎngguó de qǐyè jìnxíngle diàochá.

Táiwān qiāo xiǎngle zuìgāo jǐngzhōng, huàizhàng hé xiāo shùzì jīhū shì wǒmen guòqù duì shìchǎng tiáo chá fāxiàn de sān bèi——xiànzài shì B2B fāpiào zǒng jiàzhí de 8%. Xiānggǎng hé xīnjiāpō de qǐyè yě biǎoshì, tāmen shòudàole zhùxiāo zēngjiā de yánzhòng dǎjí, píngjūn zēngzhǎngle 50%. Lìng yīgè shòudào yǐngxiǎng de guójiā shì yìndùníxīyà, jù bàodào qí hé xiāo zēngjiāle 40%. Yuènán shǒucì bèi nàrù diàochá, nàlǐ de gōngsī biǎoshì, liúdòng xìng shòudào chōngxiāo (zhàn B2B fāpiào zǒng jiàzhí de 6%) hé wèi cháng B2B màoyì zhàiwù de yǐngxiǎng, zhè yǐngxiǎngle dàyuē yībàn de B2B màoyì jiàzhí.

Zài dāngqián chōngmǎn tiǎozhàn de jīngjì hé màoyì huánjìng zhōng, qǐyè de lìng yīgè dānyōu shì, dāng tāmen shòudào chōngxiāo de jùdà yǐngxiǎng shí, nányǐ shōuhuí lìrùn. Ānzhuō zài yàzhōu de diàochá xiǎnshì, yǔ shàng yī nián xiāng bǐ, zēngjiāle 20% de gōngsī biǎoshì yuànyì xiàng B2B kèhù tígōng xìndài. Zhè shì yīgè xìnhào, biǎomíng dāngqián de shìchǎng tiáojiàn fēicháng jùyǒu jìngzhēng lì, qǐyè nányǐ huòdé éwài de xiāoshòu shōurù, yǐ míbǔchōngxiāo sǔnshī. Diàochá hái fāxiàn, wèilái jǐ gè yuè gōngsī de yīgè yánzhòng dàn yōu shì gēn shàng xūqiú de nénglì (33%) yǐjí B2B kèhù xūqiú de tánxìng (25%).

Suǒyǒu zhèxiē dōu tígāole dà duōshù jiēshòu diàochá de qǐyè duì zhànlüè xìnyòng fēngxiǎn guǎnlǐ zài B2B màoyì zhōng de zhòngyào xìng de rènshí, zài jiēshòu diàochá de shìchǎng zhōng, yǒu èr fēn zhī yī de gōngsī biǎoshì yǒu xìngqù wèi B2B màoyì yīng shōu zhàng kuǎn tígōng bǎoxiǎn, yǐ jiǎnqīng kèhù xìnyòng fēngxiǎn duì yèwù de yǐngxiǎng.

Atradius shǒuxí shìchǎng guān Andreas Tesch pínglùn shuō:“Jīnnián hé 2023 nián yàzhōu de zēngzhǎng qiánjǐng réngrán xiāngduì qiángjìng, yuē wèi 5%. Dàn gāi dìqū de xǔduō qǐyè zài dāngqián fēicháng bù wěndìng de shíqí zài quánqiú kāizhǎn yèwù, qízhōng dà liúxíng hé dìyuán zhèngzhì dòngdàng de chíxù yǐngxiǎng yìwèizhe jiāng quánqiú zēngzhǎng qiánjǐng xiàtiáo zhì lüè gāo yú 3%. Yàzhōu de gōngsī zhèng gǎnshòudào quánqiú màoyì lǐngyù pǔbiàn zhōngduàn de yālì. Miàn duì huàizhàng xiě rù de zēngjiā “kuīsǔn kěnéng shì jīnróng yālì xià shāngyè huánjìng de jǐnggào xìnhào. Zhè wúyí jiěshìle wèishéme zài wǒmen duì gāi dìqū zhǔyào jīngjì tǐ de diàochá zhōng, xūyào qiáng yǒulì de zhànlüè xìndài guǎnlǐ bèi shì wéi yīgè guānjiàn zhǔtí.”

Ānzhuō yàzhōu qūyù xiāoshòu zǒngjiān Roeland Punt bǔ chōng shuō:“Jiànyú shìchǎng chíxù cúnzài bù quèdìng xìng, wǒmen yùjì huàizhàng qūshì bù huì xùnsù huīfù. Duì qǐyè cóng B2B kèhù shōuqǔ yúqí fùkuǎn suǒ xū shíjiān de dānyōu qǐyè de xìndài guǎnlǐ liúchéng jiāng shòu dào kǎoyàn, nàxiē duì wèntí cǎiqǔ línghuó hé zhěngtǐ fāngfǎ de qǐyè jiāng gèng yǒu nénglì zài wèilái kěnéng chūxiàn de kùnjìng zhōngdùguò nánguān.”

Atradius yàtài dìqū zhīfù shíjiàn qíngyǔ biǎo – 2022 nián 6 yuè bǎn kě cóng Atradius wǎngzhàn shàng de Atradius jítuán wǎngzhàn (chūbǎn wù bùfèn) xiàzài. Tā jìnyībù shēnrù fēnxīle yàtài dìqū zhǔyào shìchǎng de qǐyè rúhé guǎnlǐ yǔ xiàng B2B kèhù shēxiāo xiāngguān de fùkuǎn wéiyuē fēngxiǎn. Hángài de zhǔtí bāokuò: Fùkuǎn tiáokuǎn, shōuqǔ fāpiào suǒ xū de shíjiān, guǎnlǐ fùkuǎn yánchí, fùkuǎn yánchí duì yèwù de yǐngxiǎng yǐjí yùqí de yèwù qūshì.

Atradius shì yījiā tígōng xìnyòng bǎoxiǎn, dānbǎo hé shōu kuǎn fúwù de quánqiú gōngyìng shāng, zài 50 duō gè guójiā/dìqū yǒngyǒu zhànlüè xìng yèwù. Ānzhuō tígōng de xìnyòng bǎoxiǎn, zhàiquàn hé tuō shōu chǎnpǐn kěyǐ bǎohù shìjiè gèdì de gōngsī miǎn shòu yǔ shēxiāo shāngpǐn hé fúwù xiāngguān de wéiyuē fēngxiǎn.

Đáp án bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK ứng dụng thực tế của video bài giảng khóa Lớp học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 5 các bạn xem chi tiết ở ngay bên dưới nhé.

Truy tìm các khoản nợ thương mại B2B chưa thanh toán đã trở thành vấn đề đau đầu đối với các công ty châu Á kinh doanh trên thị trường nội địa và xuất khẩu. Họ đang phải đối mặt với chi phí tăng mạnh để quản lý rủi ro tín dụng khách hàng nội bộ và do đó bảo vệ dòng tiền khỏi bị gián đoạn do môi trường kinh tế và thương mại đầy thách thức hiện nay.

Vấn đề thậm chí còn trở nên nghiêm trọng hơn với khoản nợ thương mại B2B dài hạn chưa thanh toán (hơn 90 ngày) bị xóa sổ là không thể thu hồi được mặc dù đã có nhiều nỗ lực để nhận thanh toán. Trong tình huống này, các doanh nghiệp phải vật lộn để tìm kiếm doanh thu bổ sung, một biện pháp có thể giúp bù đắp tổn thất của họ và do đó tránh gây áp lực thanh khoản và toàn bộ tương lai của công ty gặp rủi ro.

Các dấu hiệu cảnh báo nghiêm trọng về sự gia tăng căng thẳng đối với thanh khoản của doanh nghiệp thể hiện rõ ràng trong việc các khoản nợ khó đòi giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B) tăng đáng kinh ngạc 60% mà không thể thu được, so với cuộc khảo sát của chúng tôi vào năm 2021. Đây là mối lo ngại lớn được nêu ra bởi các doanh nghiệp được thăm dò ý kiến ​​tại bảy thị trường ở châu Á (Trung Quốc, Hồng Kông, Ấn Độ, Indonesia, Singapore, Đài Loan và Việt Nam) và ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất cho ấn bản năm 2022 của Khảo sát Phong vũ biểu Atradius cho châu Á.

Đài Loan đã lên tiếng báo động cao nhất, với con số xóa nợ khó đòi cao hơn gần ba lần so với khảo sát trước đây của chúng tôi về thị trường – hiện ở mức 8% trên tổng giá trị hóa đơn B2B. Các doanh nghiệp ở Hồng Kông và Singapore cũng cho biết họ đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ việc xóa sổ tăng lên, cả hai đều tăng trung bình 50%. Một quốc gia khác bị ảnh hưởng là Indonesia, với mức tăng 40% số tiền xóa nợ. Việt Nam lần đầu tiên được đưa vào cuộc khảo sát và các công ty ở đó cho biết thanh khoản đang bị sụt giảm do xóa sổ (ở mức 6% tổng giá trị hóa đơn B2B) và nợ thương mại B2B chưa thanh toán, điều này đang ảnh hưởng đến khoảng một nửa giao dịch B2B giá trị.

Một điều đáng lo ngại nữa đối với các công ty trong bối cảnh kinh tế và kinh doanh đầy thách thức hiện nay là khó thu hồi lợi nhuận khi họ đang chịu tác động lớn từ việc xóa sổ. Cuộc khảo sát của Atradius ở châu Á cho thấy rằng nhiều công ty hơn 20% so với năm trước đã báo cáo mức độ sẵn sàng tăng cường mở rộng tín dụng cho khách hàng B2B. Đây là một tín hiệu cho thấy điều kiện thị trường hiện tại rất cạnh tranh và các doanh nghiệp phải vật lộn để có được doanh thu bán hàng bổ sung có thể bù đắp khoản lỗ do xóa sổ. Cuộc khảo sát cũng cho thấy mối quan tâm nghiêm trọng đối với các công ty trong những tháng tới là khả năng bắt kịp nhu cầu (33%) cũng như khả năng phục hồi nhu cầu từ khách hàng B2B (25%).

Tất cả điều này đã làm tăng nhận thức của hầu hết các doanh nghiệp được hỏi về tầm quan trọng của quản lý rủi ro tín dụng chiến lược trong thương mại B2B, với một trong hai công ty trên khắp các thị trường được hỏi bày tỏ quan tâm đến việc bảo hiểm các khoản phải thu thương mại B2B để giảm thiểu tác động của rủi ro tín dụng của khách hàng đối với doanh nghiệp.

Andreas Tesch, Giám đốc thị trường của Atradius, nhận xét: “Triển vọng tăng trưởng ở châu Á vẫn tương đối mạnh mẽ, ở mức khoảng 5% trong cả năm nay và 2023. Nhưng nhiều doanh nghiệp của khu vực hoạt động trên toàn thế giới trong giai đoạn bất ổn sâu sắc hiện nay, nơi tác động liên tục của đại dịch và biến động địa chính trị có nghĩa là phải điều chỉnh giảm triển vọng tăng trưởng toàn cầu xuống chỉ còn trên 3%. Các công ty ở châu Á đang cảm thấy bị chèn ép từ sự gián đoạn lan rộng này trong lĩnh vực thương mại toàn cầu. Đối mặt với sự gia tăng nợ xấu. – giảm giá có thể là một dấu hiệu cảnh báo về một môi trường kinh doanh đang bị căng thẳng về tài chính. Điều này chắc chắn giải thích tại sao nhu cầu quản lý tín dụng chiến lược mạnh mẽ được coi là một chủ đề quan trọng trong suốt cuộc khảo sát của chúng tôi về các nền kinh tế lớn trong khu vực. “

Roeland Punt, Giám đốc Kinh doanh Khu vực Châu Á của Atradius, cho biết thêm: “Với sự bất ổn đang diễn ra trên thị trường, chúng tôi không kỳ vọng xu hướng nợ xấu sẽ nhanh chóng thu hồi. Sự lo lắng về việc doanh nghiệp sẽ mất nhiều thời gian hơn để thu các khoản thanh toán quá hạn từ khách hàng B2B Vẫn còn gay gắt. Quy trình quản lý tín dụng của các công ty sẽ được đưa vào thử nghiệm và những doanh nghiệp nào có cách tiếp cận linh hoạt và toàn diện đối với vấn đề này sẽ có vị trí tốt hơn để điều hướng các vùng nước khó khăn có thể ở phía trước. “

Có thể tải xuống Atradius Payment Practice Barometer cho Châu Á Thái Bình Dương – ấn bản tháng 6 năm 2022 từ trang web Atradius tại trang web Atradius Group (phần Ấn phẩm). Nó cung cấp thêm phân tích sâu về cách các doanh nghiệp tại các thị trường trọng điểm ở Châu Á Thái Bình Dương quản lý rủi ro vỡ nợ thanh toán liên quan đến việc bán tín dụng cho khách hàng B2B. Các chủ đề được đề cập bao gồm: điều khoản thanh toán, thời gian thu thập hóa đơn, quản lý việc chậm thanh toán, tác động của việc chậm thanh toán đối với hoạt động kinh doanh và xu hướng kinh doanh dự kiến.

Atradius là nhà cung cấp toàn cầu các dịch vụ bảo hiểm tín dụng, bảo lãnh và thu hộ, với sự hiện diện chiến lược tại hơn 50 quốc gia. Các sản phẩm bảo hiểm tín dụng, trái phiếu và thu hộ do Atradius cung cấp bảo vệ các công ty trên khắp thế giới chống lại những rủi ro vỡ nợ liên quan đến việc bán hàng hóa và dịch vụ bằng hình thức tín dụng.

Trên đây là toàn bộ kiến thức của video bài giảng lớp Lớp học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 5, các bạn học viên về nhà chú ý xem lại bài vở thường xuyên nhé. Thầy Vũ sẽ kết thúc giáo án bài giảng khóa Lớp học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 5 này tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong buổi đào tạo tiếp theo vào ngày mai.