5/5 - (3 bình chọn)

Lớp học tiếng Trung cho người mới bắt đầu

Lớp học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 8 tiếp tục chương trình đào tạo khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản từ đầu dành cho các bạn học viên đăng ký tham gia lớp tiếng Trung công sở văn phòng tại trung tâm tiếng Trung giao tiếp ChineMaster Hà Nội TP HCM Sài Gòn. Các bạn học viên chú ý theo dõi thật kỹ video bài giảng livestream buổi học này nhé, chỗ nào các bạn xem chưa hiểu bài thì hãy nhanh chóng tham gia cộng đồng dân tiếng Trung hoctiengtrungonline.org để được hỗ trợ giải đáp thắc mắc trong thời gian nhanh nhất nhé. Trước khi học sang kiến thức bài giảng mới này thì các bạn học viên cần chú ý học lại thật nhanh kiến thức ngữ pháp tiếng Trung HSK, ngữ pháp TOCFL, từ vựng HSK và từ vựng TOCFL cơ bản trong các link bài giảng bên dưới nhé.

Lớp học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 1

Lớp học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 2

Lớp học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 3

Lớp học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 4

Lớp học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 5

Lớp học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 6

Lớp học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 7

Các bạn xem video bài giảng trên mà chưa hiểu bài ở chỗ nào thì hãy đăng câu hỏi lên kênh diễn đàn tiếng Trung ChineMaster nhé.

Diễn đàn tiếng Trung ChineMaster

Thầy Vũ đang sử dụng hai sách giáo trình tiếng Trung đó là giáo trình tiếng Trung ChineMaster quyển 1 và giáo trình tiếng Trung công sở văn phòng của Tác giả Nguyễn Minh Vũ.

Giáo trình tiếng Trung Công sở

Giáo trình tiếng Trung ChineMaster

Các bạn đến mua sách trực tiếp ngay tại các cơ sở dưới đây của hệ thống trung tâm đào tạo tiếng Trung giao tiếp ChineMaster Hà Nội TP HCM Sài Gòn nhé.

Trung tâm đào tạo tiếng Trung giao tiếp ChineMaster Quận Thanh Xuân Phường Khương Trung Hà Nội Ngã Tư Sở cơ sở 1.

Trung tâm đào tạo tiếng Trung giao tiếp ChineMaster Quận 10 TP HCM Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh cơ sở 2.

Trung tâm đào tạo tiếng Trung giao tiếp ChineMaster Quận Đống Đa Phường Láng Hạ Hà Nội cơ sở 3.

Bên dưới là các mảng từ vựng tiếng Trung rất quant trọng và thiết yếu dành cho các bạn học viên đang nhập hàng Trung Quốc tận gốc giá tận xưởng và các bạn dân buôn bán & kinh doanh chuyên đánh hàng Quảng Châu Trung Quốc vận chuyển về Việt Nam.

Từ vựng Quần Áo Taobao 1688

Từ vựng tiếng Trung Xuất Nhập Khẩu

Từ vựng tiếng Trung thương mại chuyên ngành

Từ vựng mua hàng Taobao 1688

Các bạn cần tập viết chữ Hán mỗi ngày và kết hợp tập gõ tiếng Trung trên máy tính hàng ngày bằng bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin để hỗ trợ tốt nhất cho việc học từ vựng tiếng Trung đạt hiệu quả tốt nhất nhé.

Download bộ gõ tiếng Trung

Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đi vào phần chính của giáo án bài giảng hôm nay lớp học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 8 nhé. Video Lớp học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 8 và tài liệu Lớp học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 8 của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ được trình bày chi tiết trong phần bên dưới.

Video giáo án bài giảng Lớp học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 8 Thầy Vũ livestream trên kênh youtube học tiếng Trung online uy tín chất lượng của trung tâm đào tạo tiếng Trung giao tiếp ChineMaster Hà Nội TP HCM Sài Gòn.
STT Lớp học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 8 khóa học tiếng trung online Thầy Vũ Phiên âm tiếng Trung giáo trình Lớp học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 8
1 你会做什么工作? nǐ huì zuò shénme gōngzuò
2 你会说汉语和英语吗? nǐ huì shuō hànyǔ hé yīngyǔ ma
3 以后你想当汉语老师吗? yǐhòu nǐ xiǎng dāng hànyǔ lǎoshī ma
4 以后我想当英语老师 yǐhòu wǒ xiǎng dāng yīngyǔ lǎoshī
5 这工作跟老师很合适  zhè gōngzuò gēn lǎoshī hěn héshì
6 我可以用你的手机吗? wǒ kěyǐ yòng nǐ de shǒujī ma
7 你们能说汉语吗? nǐmen néng shuō hànyǔ ma
8 老师有辅导班吗? lǎoshī yǒu fǔdǎo bān ma
9 老师有汉语辅导班吗? lǎoshī yǒu hànyǔ fǔdǎo bān ma
10 老师有英语辅导班吗? lǎoshī yǒu yīngyǔ fǔdǎo bān ma
11 应该  yīnggāi
12 公司里你们应该互相帮助  gōngsī lǐ nǐmen yīnggāi hùxiāng bāngzhù
13 你们应该互相学习  nǐmen yīnggāi hùxiāng xuéxí
14 她当你的老师很合适 tā dāng nǐ de lǎoshī hěn héshì
15 我想打工挣一点钱  wǒ xiǎng dǎgōng zhèng yì diǎn qián
16 你能说英语吗? nǐ néng shuō yīngyǔ ma
17 她是我的大学老师  tā shì wǒ de dàxué lǎoshī
18 你的大学有餐厅吗? nǐ de dàxué yǒu cāntīng ma
19 每天我常喝咖啡或者茶  měitiān wǒ cháng hē kāfēi huòzhě chá
20 你去老师的办公室有什么事? nǐ qù lǎoshī de bàngōngshì yǒu shénme shì
21 你要我帮什么忙? nǐ yào wǒ bāng shénme máng
22 你可以去我的办公室帮忙一下吗? nǐ kěyǐ qù wǒ de bàngōngshì bāng máng yí xià ma
23 你的公司可以放假几天? nǐ de gōngsī kěyǐ fàngjià jǐ tiān
24 我的公司可以放假两天  wǒ de gōngsī fàngjià liǎng tiān
25 你们想去旅游几天? nǐmen xiǎng qù lǚyóu jǐ tiān
26 你的假期有几天? nǐ de jiàqī yǒu jǐ tiān
27 什么时候你们回家? shénme shíhou nǐmen huí jiā
28 你要开什么商店? nǐ yào kāi shénme shāngdiàn
29 我想开小咖啡馆  wǒ xiǎng kāi xiǎo kāfēi guǎn
30 你们想学开车吗? nǐmen xiǎng xué kāi chē ma
31 你陪我喝咖啡吧 nǐ péi wǒ hē kāfēi ba
32 你的家里有几辆车? nǐ de jiā lǐ yǒu jǐ liàng chē
33 每天我的工作比较忙  měitiān wǒ de gōngzuò bǐjiào máng
34 我比较喜欢去中国旅游  wǒ bǐjiào xǐhuān qù zhōngguó lǚyóu
35 我很感谢老师的帮助  wǒ hěn gǎnxiè lǎoshī de bāngzhù
36 多长时间? duō cháng shíjiān
37 你们结婚多长时间了? nǐmen jiéhūn duō cháng shíjiān le
38 我想送老师水果  wǒ xiǎng sòng lǎoshī shuǐguǒ
39 你要买几份饭? nǐ yào mǎi jǐ fèn fàn
40 你想找一份什么工作? nǐ xiǎng zhǎo yí fèn shénme gōngzuò
41 你的职员太少了  nǐ de zhíyuán tài shǎo le
42 你应该送老师一点水果  nǐ yīnggāi sòng lǎoshī yì diǎn shuǐguǒ
43 我希望你去公司工作  wǒ xīwàng nǐ qù gōngsī gōngzuò
44 我们还有很多希望  wǒmen hái yǒu hěn duō xīwàng
45 你想参加汉语辅导班吗? nǐ xiǎng cānjiā hànyǔ fǔdǎo bān ma
46 你们参加老师的婚礼吗? nǐmen cānjiā lǎoshī de hūnlǐ ma
47 公司里这个问题很重要  gōngsī lǐ zhège wèntí hěn zhòngyào
48 你们找老师有什么事情? nǐmen zhǎo lǎoshī yǒu shénme shìqíng
49 这个事情有一点特殊  zhège shìqíng yǒu yì diǎn tèshū
50 到时候你告诉我吧  dào shíhou nǐ gàosù wǒ ba
51 你要照什么相? nǐ yào zhào shénme xiàng
52 你有老师的照片吗? nǐ yǒu lǎoshī de zhàopiàn ma
53 你对我有什么意思? nǐ duì wǒ yǒu shénme yìsi
54 你觉得这工作有意思吗? nǐ juéde zhè gōngzuò yǒu yìsi ma
55 老师一定帮助你  lǎoshī yídìng bāngzhù nǐ
56 在河内我有很多亲戚  zài hénèi wǒ yǒu hěn duō qīnqī
57 你们不应麻烦老师的工作  nǐmen bù yīnggāi máfan lǎoshī de gōngzuò
58 公司里这个问题很麻烦  gōngsī lǐ zhège wèntí hěn máfan
59 这个事情有一点麻烦  zhège shìqíng yǒu yì diǎn máfan
60 我觉得给钱很方便  wǒ juéde gěi qián hěn fāngbiàn
61 这个问题对我很简单  zhège wèntí duì wǒ hěn jiǎndān
62 你们有什么办法吗? nǐmen yǒu shénme bànfǎ ma
63 你们准备了什么礼物? nǐmen zhǔnbèi le shénme lǐwù
64 越南有多少节日? yuènán yǒu duōshǎo jiérì
65 你想在哪儿过生日? nǐ xiǎng zài nǎr guò shēngrì
66 你陪我过新年吧  nǐ péi wǒ guò xīnnián ba
67 以前你学过汉语吗? yǐqián nǐ xué guò hànyǔ ma
68 我在中国学过汉语  wǒ zài zhōngguó xué guò hànyǔ
69 你去过什么地方? nǐ qù guò shénme dìfāng
70 你吃过什么菜? nǐ chī guò shénme cài
71 今天你带饭吗? jīntiān nǐ dài fàn ma
72 你带秘书到我的办公室吧  nǐ dài mìshū dào wǒ de bàngōngshì ba
73 你给我一束鲜花吧  nǐ gěi wǒ yí shù xiān huā ba
74 我觉得中国菜很好吃  wǒ juéde zhōngguó cài hěn hǎochī
75 你陪老师喝酒吧  nǐ péi lǎoshī hē jiǔ ba
76 当然我很喜欢去中国旅游 dāngrán wǒ hěn xǐhuān qù zhōngguó lǚyóu
77 什么时候你们去老师家做客? shénme shíhou nǐmen qù lǎoshī jiā zuò kè
78 这位是我的爱人  zhè wèi shì wǒ de àirén
79 你的老师教什么课? nǐ de lǎoshī jiāo shénme kè
80 我的老师教汉语和英语  wǒ de lǎoshī jiāo hànyǔ hé yīngyǔ
81 你们会包饺子吗? nǐmen huì bāo jiǎozi ma
82 一斤葡萄多少钱? yì jīn pútao duōshǎo qián
83 你给我一杯葡萄酒吧  nǐ gěi wǒ yì bēi pútao jiǔ ba
84 你们陪老师喝啤酒吧  nǐmen péi lǎoshī hē píjiǔ ba
85 为什么现在你才说? wèishénme xiànzài nǐ cái shuō

Để bổ trợ thêm ngữ pháp tiếng Trung và từ vựng tiếng Trung cho giáo án bài giảng Lớp học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 8 các bạn cần làm thêm các bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK ứng dụng thực tế bên dưới nhé.

埃隆·马斯克(Elon Musk)因放弃交易而面临与占上风的推特的长期法律战争。

周五,埃隆·马斯克 (Elon Musk) 提出终止收购 Twitter 的协议。

Twitter 董事长布雷特·泰勒(Bret Taylor)表示,他打算完成这笔交易,并表示公司计划对马斯克采取法律行动。

如果 Twitter 对马斯克提起诉讼,双方可能会面临一场漫长的法律斗争。

亿万富翁埃隆马斯克周五宣布退出以 440 亿美元收购 Twitter 的交易,理由是该平台上的垃圾邮件账户数量仍存在分歧。

法律专家表示,虽然马斯克可能想结束对 Twitter 的竞购,但这并不像走开那么容易。相反,马斯克可能会在法庭上与 Twitter 进行一场漫长的战斗,这可能需要几个月的时间才能解决。

杜兰法学院公司治理学教授安·利普顿说,Twitter 的董事会处于非常困难的境地。 “他们不能只是说,‘好吧,让我们免于痛苦,埃隆,我们会让你将价格降低 20 美元/股,或者我们会和解,如果你支付十亿美元的违约金。我的意思是,Twitter 无法做到这一点。”

她补充说,这样做可能会引发 Twitter 股东提起诉讼。 Twitter 股东已经就混乱的交易对该公司和埃隆马斯克本人提起诉讼。

Lipton 说,合并协议“很难摆脱”,到目前为止,马斯克似乎没有提供足够的证据来支持他关于 Twitter 对其垃圾邮件数据撒谎的说法。

与此同时,推特董事长布雷特·泰勒已经承诺,公司董事会将对马斯克采取法律行动。

“Twitter 董事会致力于按照与马斯克先生商定的价格和条款完成交易,并计划采取法律行动执行合并协议,”泰勒在推文中写道。

“我们相信我们将在特拉华州衡平法院获胜,”泰勒补充说,他指的是解决企业之间纠纷的特拉华州法院。

马斯克在 4 月签署了一项具有法律约束力的协议,以每股 54.20 美元的价格收购 Twitter。协议规定,如果任何一方终止交易,他们将被要求支付 10 亿美元的分手费。

达成协议后不久,马斯克开始暗示他正在重新考虑这笔交易。今年 5 月,马斯克表示,他决定“搁置”对 Twitter 的收购,因为他评估了该公司声称其约 5% 的可货币化每日活跃用户 (mDAU) 是垃圾邮件账户的说法。推特表示,它继续与马斯克分享信息,包括交出其“消防软管”,即每天流经该平台的推文流。

在周五的一封信中,马斯克的律师指责推特“严重违反了交易协议的多项条款”,并声称该公司对其平台上虚假账户的普遍存在做出了“虚假和误导性陈述”。

“有很多理由怀疑它 [Twitter] 做出了这样的虚假陈述,但让我们假设它确实如此,这实际上不是取消合并协议的理由,”立顿在接受采访时说。

立顿说,为了“严重违反”交易协议,马斯克必须证明 Twitter 做出了令人震惊的虚假陈述,以至于会对公司的盈利潜力产生长期影响。

“他还没有拿出证据证明事实确实如此,”她补充说。

立顿说,随着交易闹剧走向法庭,推特似乎占了上风。合并协议包括一项“特定绩效条款”,该条款称 Twitter 有权起诉马斯克,迫使他完成交易,只要他仍有债务融资。

未来几天,推特可能会在特拉华州提起诉讼,要求法官裁定其是否违反了协议条款,然后命令马斯克“履行合同规定的义务并完成合并,”波士顿学院法学院教授。

在那之后,奎因说,他预计双方将继续在法庭上提出论点,作为可能需要一年时间才能完成的诉讼程序的一部分。 “对于诉讼来说,这很快,”他补充道。

马斯克和推特也可能达成和解。

利普顿说,为了避免诉讼,Twitter 可能会同意将交易价格小幅调整为每股 54.20 美元。这可能不会让喜欢第一个报价的 Twitter 股东满意。此次收购价格较该公司 2022 年 4 月 1 日 39.31 美元的收盘价溢价 38%,这是马斯克披露其在该公司约 9% 股份之前的最后一个交易日。 Twitter 股价周五收于 30.04 美元。

利普顿说,目前还不清楚马斯克会接受什么。

“我不知道马斯克只是想把每股价格降低一两美元,”她说。 “我认为马斯克不想达成交易或进行相当剧烈的重新定价。

Chú thích phiên âm tiếng Trung cho bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK ứng dụng thực tế của video bài giảng Lớp học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 8 các bạn tra cứu trong phần bên dưới.

Āi lóng·mǎ sīkè (Elon Musk) yīn fàngqì jiāoyì ér miànlín yǔ zhàn shàngfēng de tuī tè de cháng qī fǎlǜ zhànzhēng.

Zhōu wǔ, āi lóng·mǎ sīkè (Elon Musk) tíchū zhōngzhǐ shōugòu Twitter de xiéyì.

Twitter dǒngshì zhǎng bùléi tè·tàilēi (Bret Taylor) biǎoshì, tā dǎsuàn wánchéng zhè bǐ jiāoyì, bìng biǎoshì gōngsī jìhuà duì mǎ sīkè cǎiqǔ fǎlǜ xíngdòng.

Rúguǒ Twitter duì mǎ sīkè tíqǐsùsòng, shuāngfāng kěnéng huì miànlín yī chǎng màncháng de fǎlǜ dòuzhēng.

Yì wàn fùwēng āi lóng mǎ sīkè zhōu wǔ xuānbù tuìchū yǐ 440 yì měiyuán shōugòu Twitter de jiāoyì, lǐyóu shì gāi píngtái shàng de lèsè yóujiàn zhànghù shùliàng réng cúnzài fēnqí.

Fǎlǜ zhuānjiā biǎoshì, suīrán mǎ sīkè kěnéng xiǎng jiéshù duì Twitter de jìng gòu, dàn zhè bìng bù xiàng zǒu kāi nàme róngyì. Xiāngfǎn, mǎ sīkè kěnéng huì zài fǎtíng shàng yǔ Twitter jìnxíng yī chǎng màncháng de zhàndòu, zhè kěnéng xūyào jǐ gè yuè de shíjiān cáinéng jiějué.

Dù lán fǎ xuéyuàn gōngsī zhìlǐ xué jiàoshòu ān·lì pǔ dùn shuō,Twitter de dǒngshìhuì chǔyú fēicháng kùnnán de jìngdì. “Tāmen bùnéng zhǐshì shuō,‘hǎo ba, ràng wǒmen miǎn yú tòngkǔ, āi lóng, wǒmen huì ràng nǐ jiāng jiàgé jiàngdī 20 měiyuán/gǔ, huòzhě wǒmen huì héjiě, rúguǒ nǐ zhīfù shí yì měiyuán de wéiyuē jīn. Wǒ de yìsi shì,Twitter wúfǎ zuò dào zhè yīdiǎn.”

Tā bǔchōng shuō, zhèyàng zuò kěnéng huì yǐnfā Twitter gǔdōng tíqǐ sùsòng. Twitter gǔdōng yǐjīng jiù hǔnluàn de jiāoyì duì gāi gōngsī hé āi lóng mǎ sīkè běnrén tíqǐ sùsòng.

Lipton shuō, hébìng xiéyì “hěn nán bǎituō”, dào mùqián wéizhǐ, mǎ sīkè sìhū méiyǒu tígōng zúgòu de zhèngjù lái zhīchí tā guānyú Twitter duì qí lèsè yóujiàn shùjù sāhuǎng de shuōfǎ.

Yǔ cǐ tóngshí, tuī tè dǒngshì zhǎng bùléi tè·tàilēi yǐjīng chéngnuò, gōngsī dǒngshìhuì jiāng duì mǎ sīkè cǎiqǔ fǎlǜ xíngdòng.

“Twitter dǒngshìhuì zhìlì yú ànzhào yǔ mǎ sīkè xiānshēng shāngdìng de jiàgé hé tiáokuǎn wánchéng jiāoyì, bìng jìhuà cǎiqǔ fǎlǜ xíngdòng zhíxíng hébìng xiéyì,” tàilēi zài tuī wénzhōng xiě dào.

“Wǒmen xiāngxìn wǒmen jiàng zài tè lā huá zhōu héngpíng fǎyuàn huòshèng,” tàilēi bǔchōng shuō, tā zhǐ de shì jiějué qǐyè zhī jiān jiūfēn de tè lā huá zhōu fǎyuàn.

Mǎ sīkè zài 4 yuè qiānshǔle yī xiàng jùyǒu fǎlǜ yuēshù lì de xiéyì, yǐ měi gǔ 54.20 Měiyuán de jiàgé shōugòu Twitter. Xiéyì guīdìng, rúguǒ rènhé yīfāng zhōngzhǐ jiāoyì, tāmen jiāng bèi yāoqiú zhīfù 10 yì měiyuán de fēnshǒu fèi.

Dáchéng xiéyì hòu bùjiǔ, mǎ sīkè kāishǐ ànshì tā zhèngzài chóngxīn kǎolǜ zhè bǐ jiāoyì. Jīnnián 5 yuè, mǎ sīkè biǎoshì, tā juédìng “gēzhì” duì Twitter de shōugòu, yīnwèi tā pínggūle gāi gōngsī shēngchēng qí yuē 5% de kě huòbì huà měi rì huóyuè yònghù (mDAU) shì lèsè yóujiàn zhànghù de shuōfǎ. Tuī tè biǎoshì, tā jìxù yǔ mǎ sīkè fēnxiǎng xìnxī, bāokuò jiāo chū qí “xiāofáng ruǎn guǎn”, jí měitiān liú jīng gāi píngtái de tuī wén liú.

Zài zhōu wǔ de yī fēng xìn zhōng, mǎ sīkè de lǜshī zhǐzé tuī tè “yánzhòng wéifǎnle jiāoyì xiéyì de duō xiàng tiáokuǎn”, bìng shēngchēng gāi gōngsī duì qí píngtái shàng xūjiǎ zhànghù de pǔbiàn cúnzài zuò chūle “xūjiǎ hé wùdǎo xìng chénshù”.

“Yǒu hěnduō lǐyóu huáiyí tā [Twitter] zuò chūle zhèyàng de xūjiǎ chénshù, dàn ràng wǒmen jiǎshè tā quèshí rúcǐ, zhè shíjì shang bùshì qǔxiāo hébìng xiéyì de lǐyóu,” lìdùn zài jiēshòu cǎifǎng shí shuō.

Lìdùn shuō, wèile “yánzhòng wéifǎn” jiāoyì xiéyì, mǎ sīkè bìxū zhèngmíng Twitter zuò chūle lìng rén zhènjīng de xūjiǎ chénshù, yǐ zhìyú huì duì gōngsī de yínglì qiánlì chǎnshēng chángqí yǐngxiǎng.

“Tā hái méiyǒu ná chū zhèngjù zhèngmíng shìshí quèshí rúcǐ,” tā bǔchōng shuō.

Lìdùn shuō, suízhe jiāoyì nàojù zǒuxiàng fǎtíng, tuī tè sìhū zhànle shàngfēng. Hébìng xiéyì bāokuò yī xiàng “tèdìng jīxiào tiáokuǎn”, gāi tiáokuǎn chēng Twitter yǒu quán qǐ sù mǎ sīkè, pòshǐ tā wánchéng jiāoyì, zhǐyào tā réng yǒu zhàiwù róngzī.

Wèilái jǐ tiān, tuī tè kěnéng huì zài tè lā huá zhōu tíqǐ sùsòng, yāoqiú fǎguān cáidìng qí shìfǒu wéifǎnle xiéyì tiáokuǎn, ránhòu mìnglìng mǎ sīkè “lǚxíng hétóng guīdìng de yìwù bìng wánchéng hébìng,” bōshìdùn xuéyuàn fǎ xuéyuàn jiàoshòu.

Zài nà zhīhòu, kuí yīn shuō, tā yùjì shuāngfāng jiāng jìxù zài fǎtíng shàng tíchū lùndiǎn, zuòwéi kěnéng xūyào yī nián shíjiān cáinéng wánchéng de sùsòng chéngxù de yībùfèn. “Duìyú sùsòng lái shuō, zhè hěn kuài,” tā bǔchōng dào.

Mǎ sīkè hé tuī tè yě kěnéng dáchéng héjiě.

Lì pǔ dùn shuō, wèile bìmiǎn sùsòng,Twitter kěnéng huì tóngyì jiāng jiāoyìjiàgé xiǎofú tiáozhěng wéi měi gǔ 54.20 Měiyuán. Zhè kěnéng bù huì ràng xǐhuān dì yīgè bàojià de Twitter gǔdōng mǎnyì. Cǐ cì shōugòu jiàgé jiào gāi gōngsī 2022 nián 4 yuè 1 rì 39.31 Měiyuán de shōupán jià yì jià 38%, zhè shì mǎ sīkè pīlù qí zài gāi gōngsī yuē 9% gǔfèn zhīqián de zuìhòu yī gè jiāoyì rì. Twitter gǔjià zhōu wǔ shōu yú 30.04 Měiyuán.

Lì pǔ dùn shuō, mùqián hái bù qīngchǔ mǎ sīkè huì jiēshòu shénme.

“Wǒ bù zhīdào mǎ sīkè zhǐshì xiǎng bǎ měi gǔ jiàgé jiàngdī yī liǎng měiyuán,” tā shuō. “Wǒ rènwéi mǎ sīkè bùxiǎng dáchéng jiāoyì huò jìnxíng xiāngdāng jùliè de chóngxīn dìngjià.

Đáp án bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK ứng dụng thực tế của video bài giảng Lớp học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 8 Thầy Vũ chia sẻ trong phần bên dưới các bạn nhé.

Elon Musk phải đối mặt với cuộc chiến pháp lý kéo dài với Twitter, vốn có ưu thế hơn, khi ông từ bỏ thỏa thuận.

Hôm thứ Sáu, Elon Musk đã tuyên bố hủy bỏ thỏa thuận mua lại Twitter.

Bret Taylor, chủ tịch Twitter, cho biết ông có ý định xem xét thỏa thuận và cho biết công ty có kế hoạch thực hiện hành động pháp lý chống lại Musk.

Nếu Twitter đệ đơn kiện Musk, các bên có khả năng phải đối mặt với một cuộc chiến pháp lý dài hơi ở phía trước.

Tỷ phú Elon Musk hôm thứ Sáu đã rút lui khỏi thỏa thuận trị giá 44 tỷ USD để mua lại Twitter, với lý do tiếp tục có những bất đồng về số lượng tài khoản spam trên nền tảng này.

Theo các chuyên gia pháp lý, mặc dù Musk có thể muốn kết thúc giá thầu của mình cho Twitter, nhưng điều đó không dễ dàng như việc bỏ đi, theo các chuyên gia pháp lý. Thay vào đó, Musk có thể sẽ phải đối mặt với một cuộc chiến dài phía trước với Twitter tại tòa án có thể mất nhiều tháng để giải quyết.

Ann Lipton, giáo sư quản trị công ty tại Trường Luật Tulane, cho biết hội đồng quản trị của Twitter đang ở một vị trí rất khó khăn. “Họ không thể chỉ nói, ‘Được rồi, hãy để chúng tôi bớt đau đớn, Elon chúng tôi sẽ cho phép bạn hạ giá xuống 20 đô la cho mỗi cổ phiếu, hoặc chúng tôi sẽ giải quyết, chúng tôi sẽ đồng ý bỏ đi nếu bạn chỉ cần trả phí phá vỡ tỷ đô la. Ý tôi là, Twitter không ở trong tình trạng có thể làm được điều đó ”.

Cô nói thêm, nếu làm như vậy sẽ có nguy cơ dẫn đến một vụ kiện của các cổ đông Twitter. Các cổ đông của Twitter đã đệ đơn kiện công ty và bản thân Elon Musk về thương vụ hỗn loạn này.

Lipton cho biết các thỏa thuận sáp nhập “rất khó thoát khỏi” và cho đến nay, Musk dường như đã cung cấp không đủ bằng chứng chứng minh cho những tuyên bố của mình rằng Twitter đã nói dối về các số liệu thư rác của mình.

Trong khi đó, chủ tịch của Twitter, Bret Taylor, đã hứa rằng hội đồng quản trị của công ty sẽ có hành động pháp lý chống lại Musk.

“Hội đồng quản trị Twitter cam kết kết thúc giao dịch với mức giá và các điều khoản đã thỏa thuận với ông Musk và có kế hoạch theo đuổi hành động pháp lý để thực thi thỏa thuận sáp nhập,” Taylor viết trong một tweet.

Taylor nói thêm: “Chúng tôi tự tin rằng mình sẽ thắng thế tại Tòa án Thủ hiến Delaware, đề cập đến một tòa án Delaware giải quyết các tranh chấp giữa các doanh nghiệp.

Musk đã ký một thỏa thuận ràng buộc pháp lý vào tháng 4 để mua Twitter với giá 54,20 đô la một cổ phiếu. Thỏa thuận nêu rõ rằng nếu một trong hai bên phá vỡ thỏa thuận, họ sẽ phải trả khoản phí chia tay trị giá 1 tỷ đô la.

Không lâu sau khi đạt được thỏa thuận, Musk bắt đầu ám chỉ rằng ông đang có những suy nghĩ thứ hai về thỏa thuận này. Vào tháng 5, Musk cho biết ông quyết định “tạm dừng” việc mua lại Twitter khi đánh giá các tuyên bố của công ty rằng khoảng 5% người dùng hoạt động hàng ngày có thể kiếm tiền (mDAU) là tài khoản spam. Twitter cho biết họ đã tiếp tục chia sẻ thông tin với Musk, bao gồm cả việc lật lại “firehose”, dòng tweet hàng ngày chảy qua nền tảng.

Trong một bức thư vào thứ Sáu, các luật sư của Musk đã cáo buộc Twitter về việc “vi phạm nghiêm trọng nhiều điều khoản” trong thỏa thuận và tuyên bố rằng công ty đã đưa ra “những tuyên bố sai lệch và gây hiểu lầm” về sự phổ biến của các tài khoản giả mạo trên nền tảng của mình.

“Có rất nhiều lý do để nghi ngờ rằng nó [Twitter] đã đưa ra những thông tin sai lệch như vậy, nhưng hãy giả sử rằng nó đã làm vậy, đó thực sự không phải là lý do để hủy bỏ một thỏa thuận hợp nhất,” Lipton nói trong một cuộc phỏng vấn.

Lipton cho biết, để xảy ra “vi phạm nghiêm trọng” đối với thỏa thuận, Musk sẽ phải chứng minh rằng Twitter đã đưa ra những tuyên bố sai lầm nghiêm trọng đến mức ảnh hưởng lâu dài đến tiềm năng thu nhập của công ty.

“Anh ấy vẫn chưa đưa ra bằng chứng cho thấy đó là trường hợp thực tế,” cô nói thêm.

Lipton cho biết Twitter dường như có ưu thế hơn khi bộ phim thỏa thuận ra tòa. Thỏa thuận sáp nhập bao gồm một “điều khoản cụ thể về hiệu suất”, trong đó nói rằng Twitter có quyền kiện Musk để buộc anh ta phải thực hiện thỏa thuận, miễn là anh ta vẫn còn tài chính nợ.

Trong những ngày tới, Twitter có khả năng sẽ đệ đơn kiện ở Delaware và yêu cầu thẩm phán đưa ra phán quyết liệu nó có vi phạm các điều khoản của thỏa thuận hay không, sau đó ra lệnh cho Musk “thực hiện nghĩa vụ của mình theo hợp đồng và hoàn thành việc sáp nhập”, Brian Quinn, một giáo sư tại Trường Luật Cao đẳng Boston.

Sau đó, Quinn cho biết anh hy vọng cả hai bên sẽ tiếp tục đưa ra lý lẽ của mình trước tòa, như một phần của quá trình kiện tụng có thể mất một năm để kết thúc. “Đối với vụ kiện tụng, điều đó nhanh chóng,” anh nói thêm.

Musk và Twitter cũng có thể đạt được thỏa thuận.

Lipton cho biết Twitter có thể đồng ý với một thay đổi nhỏ trong giá thỏa thuận là 54,20 USD / cổ phiếu để tránh kiện tụng. Điều đó có thể không làm hài lòng các cổ đông Twitter thích lời đề nghị đầu tiên. Giá mua tương đương 38% so với giá cổ phiếu đóng cửa $ 39,31 của công ty vào ngày 1 tháng 4 năm 2022, là ngày giao dịch cuối cùng trước khi ông Musk tiết lộ khoảng 9% cổ phần của mình trong công ty. Cổ phiếu của Twitter đóng cửa ở mức $ 30,04 vào thứ Sáu.

Lipton cho biết vẫn chưa rõ Musk sẽ giải quyết vấn đề gì.

“Tôi không biết rằng Musk chỉ muốn giảm một hoặc hai đô la so với giá mỗi cổ phiếu,” cô nói. “Tôi nghĩ Musk không muốn có thỏa thuận hoặc định giá khá kịch tính.

Vậy là trên đây chúng ta vừa học xong toàn bộ nội dung kiến thức giáo án video bài giảng Lớp học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 8 rồi. Thầy Vũ sẽ kết thúc bài giảng Lớp học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 8 này tại đây và hẹn gặp lại các bạn học viên trong buổi học tiếp theo vào ngày mai nhé.