5/5 - (4 bình chọn)

Lớp học tiếng Trung cho người mới bắt đầu

Lớp học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 10 là bài giảng tiếp theo của buổi đào tạo hôm trước Thầy Vũ giảng dạy theo cuốn sách giáo trình tiếng Trung ChineMaster quyển 1 và giáo trình tiếng Trung công sở của Tác giả Nguyễn Minh Vũ. Các bạn chuẩn bị đầy đủ hai cuốn sách giáo trình đó nhé thì mới có thể bám sát được tiến độ Thầy Vũ đi bài ở trên lớp. Bạn nào chưa có hai cuốn sách đó thì hãy liên hệ Thầy Vũ hoặc là đến mua trực tiếp ngay tại hệ thống trung tâm chuyên phân phối sách giáo trình tiếng Trung của trung tâm tiếng Trung giao tiếp ChineMaster Hà Nội TP HCM Sài Gòn gồm các cơ sở dưới đây nhé.

Trung tâm đào tạo tiếng Trung giao tiếp ChineMaster Quận Thanh Xuân Phường Khương Trung Hà Nội Ngã Tư Sở cơ sở 1.

Trung tâm đào tạo tiếng Trung giao tiếp ChineMaster Quận 10 TP HCM Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh cơ sở 2.

Trung tâm đào tạo tiếng Trung giao tiếp ChineMaster Quận Đống Đa Phường Láng Hạ Hà Nội cơ sở 3.

Hai sách giáo trình mà Thầy Vũ đang sử dụng cho khóa đào tạo này các bạn xem giới thiệu chi tiết trong link dưới nhé.

Giáo trình tiếng Trung Công sở

Giáo trình tiếng Trung ChineMaster

Các bạn học viên hãy tranh thủ thời gian ôn tập lại những trọng điểm kiến thức của video bài giảng 1 đến bài giảng 9 trong các link bài học bên dưới nhé.

Lớp học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 1

Lớp học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 2

Lớp học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 3

Lớp học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 4

Lớp học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 5

Lớp học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 6

Lớp học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 7

Lớp học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 8

Lớp học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 9

Các bạn xem video livestream của Thầy Vũ mà chưa hiểu bài ở đoạn nào và phần ngữ pháp tiếng Trung nào thì hãy nhanh chóng trao đổi trực tuyến luôn và ngay cùng Thầy Vũ bằng cách để lại câu hỏi của bạn ở ngay bên dưới bài giảng này nhé. Các bạn nên đăng câu hỏi lên forum diễn đàn tiếng Trung hoctiengtrungonline.org để được hỗ trợ tốt nhất và nhanh chóng nhất bởi đội ngũ giáo viên tiếng Trung ChineMaster nhé.

Diễn đàn tiếng Trung ChineMaster

Các bạn hãy tranh thủ thời gian học thật nhanh các từ vựng tiếng Trung nhập hàng taobao 1688 tmall trong các link bên dưới nhé.

Từ vựng Quần Áo Taobao 1688

Từ vựng tiếng Trung Xuất Nhập Khẩu

Từ vựng tiếng Trung thương mại chuyên ngành

Từ vựng mua hàng Taobao 1688

Bạn nào chưa cài bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin cho máy tính thì hãy tải xuống luôn và ngay tại link bên dưới.

Download bộ gõ tiếng Trung

Sau đây là phần chính của giáo án video bài giảng Lớp học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 10 các bạn nhé. Video Lớp học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 10 và tài liệu Lớp học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 10 các bạn hãy xem trong phần bên dưới nhé.

Video bài giảng Lớp học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 10 Thầy Vũ phát sóng trực tiếp livestream thông qua kênh youtube học tiếng Trung online uy tín chất lượng của trung tâm chuyên đào tạo tiếng Trung giao tiếp ChineMaster Hà Nội TP HCM Sài Gòn.
STTLớp học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 10 khóa học tiếng Trung online Thầy Vũ Phiên âm tiếng Trung giáo trình Lớp học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 10
1你们戴帽子吧 nǐmen dài màozi ba
2后来你找了什么工作?hòulái nǐ zhǎo le shénme gōngzuò
3现在我只好在学校工作 xiànzài wǒ zhǐhǎo zài xuéxiào gōngzuò
4现在你们打开书吧 xiànzài nǐmen dǎkāi shū ba
5你的办公室里有空调吗?nǐ de bàngōngshì lǐ yǒu kōngtiáo ma
6我们去商店看空调吧 wǒmen qù shāngdiàn kàn kōngtiáo ba
7现在你试给房东打电话吧 xiànzài nǐ shì gěi fángdōng dǎ diànhuà ba
8老师会修空调吗?lǎoshī huì xiū kōngtiáo ma
9你来办公室帮我修电脑吧 nǐ lái bàngōngshì bāng wǒ xiū diànnǎo ba
10你们在这里等我吧 nǐmen zài zhèlǐ děng wǒ ba
11你们等老师多长时间了?nǐmen děng lǎoshī duō cháng shíjiān le
12昨天我在超市里看见老师 zuótiān wǒ zài chāoshì lǐ kànjiàn lǎoshī
13到现在还没有人来修空调 dào xiànzài hái méi yǒu rén lái xiū kōngtiáo
14这位先生是谁?zhè wèi xiānshēng shì shuí
15你们过去问老师吧 nǐmen guòqù wèn lǎoshī ba
16我为这个问题觉得很抱歉wò wèi zhège wèntí juéde hěn bàoqiàn
17我保证明天她给你打电话 wǒ bǎozhèng míngtiān tā gěi nǐ dǎ diànhuà
18以前你们的工作是什么?yǐqián nǐmen de gōngzuò shì shénme
19吃饭以前你常做什么?chī fàn yǐqián nǐ cháng zuò shénme
20你们做完工作了吗?nǐmen zuò wán gōngzuò le ma
21你们学完汉语了吗?nǐmen xué wán hànyǔ le ma
22你们给老师还书了吗?nǐmen gěi lǎoshī huán shū le ma
23她还没还公司钱 tā hái méi huán gōngsī qián
24你认为应该怎么做?nǐ rènwéi yīnggāi zěnme zuò
25我认为这个工作跟你很合适wǒ rènwéi zhège gōngzuò gēn nǐ hěn héshì
26这个工作很容易做zhège gōngzuò hěn róngyì zuò
27每天你常读书吗?měitiān nǐ cháng dú shū ma
28你认为这本书的内容怎么样?nǐ rènwéi zhè běn shū de nèiróng zěnmeyàng
29我认为你这样做才对 wǒ rènwéi nǐ yīnggāi zhè yang zuò cái duì
30我看三遍这部电影了 wǒ kàn sān biàn zhè bù diànyǐng le
31后天你忙什么吗?hòutiān nǐ máng shénme ma
32星期天你们经常做什么?xīngqītiān nǐmen jīngcháng zuò shénme
33公司里有一些人不是职员 gōngsǐ lǐ yǒu yì xiē rén bú shì zhíyuán
34你不应该吃快餐 nǐ bù yīnggāi chī kuàicān
35公司旁边有很多快餐店 gōngsī pángbiān yǒu hěn duō kuàicāndiàn
36你的商店卖手机吗?nǐ de shāngdiàn mài shǒujī ma
37你的商店外卖吗?nǐ de shāngdiàn wài mài ma
38这个快餐店很有名zhège kuài cān diàn hěn yǒumíng
39你的公司里有外国人吗?nǐ de gōngsī lǐ yǒu wàiguó rén ma
40你们坐在老师旁边吧 nǐmen zuò zài lǎoshī pángbiān ba
41你们觉得办公室里热吗?nǐmen juéde bàngōngshì lǐ rè ma
42坐在你的办公室里我觉得很舒服zuò zài bàngōngshì lǐ wǒ juéde hěn shūfu
43你的快餐店有多少服务员?nǐ de kuàicān diàn yǒu duōshǎo fúwùyuán
44我的快餐店有一百服务员 wǒ de kuàicāndiàn yǒu yì bǎi fúwùyuán
45我们很欢迎新职员 wǒmen hěn huānyíng xīn zhíyuán
46欢迎你们来到我的公司 huānyíng nǐmen lái dào wǒ de gōngsī
47你们买到什么水果?nǐmen mǎi dào shénme shuǐguǒ
48欢迎你们光临我的办公室 huānyíng nǐmen guānglín wǒ de bàngōngshì
49我经常去外边喝咖啡 wǒ jīngcháng qù wàibiān hē kāfēi
50办公室里大家都坐满了 bàngōngshì lǐ dàjiā dōu zuò mǎn le
51你的商店卖比萨吗?nǐ de shāngdiàn mài bǐsà ma
52你喜欢吃什么饼?nǐ xǐhuān chī shénme bǐng
53你给来两个比萨饼吧 nǐ gěi wǒ lái liǎng gè bǐsà bǐng ba
54你要买别的比萨吗?nǐ yào mǎi biéde bǐsà ma
55你想吃什么面条?nǐ xiǎng chī shéne miàntiáo
56你给我来一份意大利面条吧 nǐ gěi wǒ lái yí fèn yìdàlì miàntiáo ba
57你要来几听可乐?nǐ yào lái jǐ tīng kělè
58现在你们走到哪儿了?xiànzài nǐmen zǒu dào nǎr le
59你想在这儿吃还是带走?nǐ xiǎng zài zhèr chī háishì dài zǒu
60今天你们来太晚了 jīntiān lái tài wǎn le
61翻译 fānyì
62你翻译成中文吧 nǐ fānyì chéng zhōngwén ba
63你帮我翻译成英文吧 nǐ bāng wǒ fānyì chéng yīngwén ba
64电影迷 diànyǐng mí
65你怎么那么喜欢去旅游?nǐ zěnme nàme xǐhuān qù lǚyóu
66每天你常练习说英语吗?měitiān nǐ cháng liànxí shuō yīngyǔ ma
67明天晚上有什么比赛?míngtiān wǎnshàng yǒu shénme bǐsài
68你喜欢看什么节目?nǐ xǐhuān kàn shénme jiémù
69你需要看这几个注意点 nǐ xūyào kàn zhè jǐ gè zhùyì diǎn
70你们需要注意每天跑步nǐmen xūyào zhùyì měi tiān pǎobù
71这是谁的主意?zhè shì shuí de zhǔyì
72你还没付钱 nǐ hái méi fù qián
73你付网费了吗?nǐ fù wǎngfèi le ma
74你想去什么国家旅游?nǐ xiǎng qù shénme guójiā lǚyóu
75现在你可以自己去中国旅游 xiànzài nǐ kěyǐ zìjǐ qù zhōngguó lǚyóu
76我认为这个做法跟你很合适 wǒ rènwéi zhège zuòfǎ gēn nǐ hěn héshì
77我的职员都是年轻人 wǒ de zhíyuán dōu shì niánqīng rén
78我的老师很年轻 wǒ de lǎoshī hěn niánqīng
79老师对我有很多影响 lǎoshī duì wǒ yǒu hěn duō yǐngxiǎng
80我不想影响老师的工作 wǒ bù xiǎng yǐngxiǎng lǎoshī de gōngzuò
81你愿意帮老师吗?nǐ yuànyì bāng lǎoshī ma
82大多数职员都同意你的意见 dà duō shù zhíyuán dōu tóngyì nǐ de yìjiàn
83你的习惯很好 nǐ de xíguàn hěn hǎo

Để bổ trợ và bổ sung thêm kiến thức quan trọng cho video bài giảng Lớp học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 10 thì các bạn cần làm thêm các bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK ứng dụng thực tế sau đây nhé.

加密公司Celsius已开始申请第11章破产保护。

早些时候,CNBC 报道称,该公司的律师正在将这些计划通知美国各州监管机构,据一位不愿透露姓名的消息人士称,由于诉讼程序是私人的,该消息人士要求不具名。

一个月前,Celsius 在冻结客户账户后成为头条新闻,将其归咎于“极端的市场条件”,并加入了其他备受瞩目的加密货币破产名单。

在经历了一个月的动荡之后,加密公司 Celsius 已开始申请第 11 章破产保护。

在周三的一份声明中,Celsius 表示,它将寻求通过以“为所有利益相关者实现价值最大化”的方式进行重组来稳定其业务。摄氏表示,其手头有 1.67 亿美元现金用于支持运营。

据一位不愿透露姓名的消息人士称,此前,CNBC 报道称,截至周三晚间,该公司的律师正在通知美国各州监管机构,因为诉讼程序是私人的。

“这对我们的社区和公司来说是正确的决定,”Celsius 的联合创始人兼首席执行官 Alex Mashinsky 在一份声明中说。 “我相信,当我们回顾Celsius的历史时,我们会认为这是一个决定性的时刻,坚定而自信的行动为社区服务,并加强了公司的未来。”

这家总部位于新泽西州霍博肯的公司一个月前在冻结客户账户后成为头条新闻,指责“极端市场状况”。

随着价格暴跌,周三的消息标志着最新的备受瞩目的加密货币破产。

Voyager 上周申请了第 11 章的破产保护,此前该公司因接触现已解散的对冲基金三箭资本而蒙受损失。纽约破产法庭的一名法官本周冻结了三箭资本的剩余资产。该基金目前正在清算程序中。

“不幸的是,这是意料之中的。这是预料之中的。然而,它并没有阻止我们的调查。我们将继续调查该公司并努力保护其客户,即使它破产了,”德克萨斯州证券委员会执法主任约瑟夫·罗通达在谈到摄氏破产申请时说。

摄氏没有立即回应 CNBC 的置评请求。

根据破产文件,该公司拥有超过 100,000 名债权人,其中可能包括客户和贷款对手方。其最大的无担保债权是来自开曼群岛的 Pharos Fund 的 8100 万美元。该文件还将亿万富翁 FTX 首席执行官 Sam Bankman-Fried 的贸易公司 Alameda Research 列为拥有 1200 万美元无担保贷款的债权人。

摄氏是加密借贷领域最大的参与者之一,截至 5 月,向客户提供的贷款超过 80 亿美元,管理的资产接近 120 亿美元。摄氏表示,截至 6 月,它拥有 170 万客户,并与其计息账户竞争,收益率高达 17%。

该公司会将客户的加密货币借给愿意支付天价借入它的交易对手。摄氏然后将与用户分配部分收入。但在行业流动性紧缩的情况下,该结构崩溃了。

该公司上周被一名前投资经理起诉,称Celsius未能对冲风险,人为地抬高了自己的数字硬币的价格,并从事了相当于欺诈的活动。

六个州监管机构已经对摄氏展开了调查。佛蒙特州成为周三早些时候这样做的最新一个。该州金融监管部表示,摄氏“将客户资产部署在各种风险和非流动性投资、交易和借贷活动中”。

佛蒙特州监管机构在一份声明中表示:“Celsius 客户没有收到有关其财务状况、投资活动、风险因素以及偿还对存款人和其他债权人义务的能力的重要披露。” “该公司的资产和投资可能不足以支付其未偿债务。”

乔治敦大学法学教授兼 Gordian Crypto Advisors 负责人 Adam Levitin 表示,Celsius 客户可能需要等待数年才能再次看到他们的钱,并且可能只能获得一分钱。在法院眼中,参与摄氏高收益存款计划的客户可能被视为无担保债权人。

“这里的处理似乎是客户的加密货币实际上是公司的财产,作为无担保债权人,你不会拿回你的比特币,”列维廷告诉 CNBC,并补充说他不认为摄氏度是最后一个。加密货币破产。 “潮水还在退去,我们只是在等着看它会走多远。”

Chú thích phiên âm tiếng Trung cho bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK ứng dụng thực tế của bài giảng Lớp học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 10 các bạn xem chi tiết bên dưới nhé.

Jiāmì gōngsī Celsius yǐ kāishǐ shēnqǐng dì 11 zhāng pòchǎn bǎohù.

Zǎo xiē shíhòu,CNBC bàodào chēng, gāi gōngsī de lǜshī zhèngzài jiāng zhèxiē jìhuà tōngzhī měiguó gèzhōu jiānguǎn jīgòu, jù yī wèi bù yuàn tòulù xìngmíng de xiāoxī rénshì chēng, yóuyú sùsòng chéngxù shì sīrén de, gāi xiāoxī rénshì yāoqiú bùjù míng.

Yīgè yuè qián,Celsius zài dòngjié kèhù zhànghù hòu chéngwéi tóutiáo xīnwén, jiāng qí guījiù yú “jíduān dì shìchǎng tiáojiàn”, bìng jiārùle qítā bèi shòu zhǔmù dì jiāmì huòbì pòchǎn míngdān.

Zài jīnglìle yīgè yuè de dòngdàng zhīhòu, jiāmì gōngsī Celsius yǐ kāishǐ shēnqǐng dì 11 zhāng pòchǎn bǎohù.

Zài zhōusān de yī fèn shēngmíng zhōng,Celsius biǎoshì, tā jiāng xúnqiú tōngguò yǐ “wéi suǒyǒu lìyì xiāngguān zhě shíxiàn jiàzhí zuìdà huà” de fāngshì jìnxíng chóngzǔ lái wěndìng qí yèwù. Shèshì biǎoshì, qí shǒutóu yǒu 1.67 Yì měiyuán xiànjīn yòng yú zhīchí yùnyíng.

Jù yī wèi bù yuàn tòulù xìngmíng de xiāoxī rénshì chēng, cǐqián,CNBC bàodào chēng, jiézhì zhōusān wǎnjiān, gāi gōngsī de lǜshī zhèngzài tōngzhī měiguó gèzhōu jiānguǎn jīgòu, yīnwèi sùsòng chéngxù shì sīrén de.

“Zhè duì wǒmen de shèqū hé gōngsī lái shuō shì zhèngquè de juédìng,”Celsius de liánhé chuàngshǐ rén jiān shǒuxí zhíxíng guān Alex Mashinsky zài yī fèn shēngmíng zhōng shuō. “Wǒ xiāngxìn, dāng wǒmen huígù Celsius de lìshǐ shí, wǒmen huì rènwéi zhè shì yīgè juédìngxìng de shíkè, jiāndìng ér zìxìn de xíngdòng wèi shèqū fúwù, bìng jiāqiángle gōngsī de wèilái.”

Zhè jiā zǒngbù wèiyú xīnzéxī zhōu huò bó kěn de gōngsī yīgè yuè qián zài dòngjié kèhù zhànghù hòu chéngwéi tóutiáo xīnwén, zhǐzé “jíduān shìchǎng zhuàngkuàng”.

Suízhe jiàgé bàodié, zhōusān de xiāoxī biāozhìzhe zuìxīn de bèi shòu zhǔmù dì jiāmì huòbì pòchǎn.

Voyager shàng zhōu shēnqǐngle dì 11 zhāng de pòchǎn bǎohù, cǐqián gāi gōngsī yīn jiēchù xiàn yǐ jiěsàn de duìchōng jījīn sān jiàn zīběn ér méngshòu sǔnshī. Niǔyuē pòchǎn fǎtíng de yī míng fǎguān běn zhōu dòngjiéle sān jiàn zīběn de shèngyú zīchǎn. Gāi jījīn mùqián zhèngzài qīngsuàn chéngxù zhōng.

“Bùxìng de shì, zhè shì yìliào zhī zhōng de. Zhè shì yùliào zhī zhōng de. Rán’ér, tā bìng méiyǒu zǔzhǐ wǒmen de diàochá. Wǒmen jiāng jìxù diàochá gāi gōngsī bìng nǔlì bǎohù qí kèhù, jíshǐ tā pòchǎnle,” dé kè sà sī zhōu zhèngquàn wěiyuánhuì zhífǎ zhǔrèn yuēsèfū·luō tōngdá zài tán dào shèshì pòchǎn shēnqǐng shí shuō.

Shèshì méiyǒu lìjí huíyīng CNBC de zhì píng qǐngqiú.

Gēnjù pòchǎn wénjiàn, gāi gōngsī yǒngyǒu chāoguò 100,000 míng zhàiquánrén, qízhōng kěnéng bāokuò kèhù hé dàikuǎn duìshǒu fāng. Qí zuìdà de wú dānbǎo zhàiquán shì láizì kāi màn qúndǎo de Pharos Fund de 8100 wàn měiyuán. Gāi wénjiàn hái jiāng yì wàn fùwēng FTX shǒuxí zhíxíng guān Sam Bankman-Fried de màoyì gōngsī Alameda Research liè wèi yǒngyǒu 1200 wàn měiyuán wú dānbǎo dàikuǎn de zhàiquánrén.

Shèshì shì jiāmì jièdài lǐngyù zuìdà de cānyù zhě zhī yī, jiézhì 5 yuè, xiàng kèhù tígōng de dàikuǎn chāoguò 80 yì měiyuán, guǎnlǐ de zīchǎn jiējìn 120 yì měiyuán. Shèshì biǎoshì, jiézhì 6 yuè, tā yǒngyǒu 170 wàn kèhù, bìng yǔqí jì xī zhànghù jìngzhēng, shōuyì lǜ gāodá 17%.

Gāi gōngsī huì jiāng kèhù de jiāmì huòbì jiè gěi yuànyì zhīfù tiānjià jièrù tā de jiāoyì duìshǒu. Shèshì ránhòu jiāng yǔ yònghù fēnpèi bùfèn shōurù. Dàn zài hángyè liúdòng xìng jǐnsuō de qíngkuàng xià, gāi jiégòu bēngkuìle.

Gāi gōngsī shàng zhōu bèi yī míngqián tóuzī jīnglǐ qǐsù, chēng Celsius wèi néng duìchōng fēngxiǎn, rénwéi de tái gāole zìjǐ de shùzì yìngbì de jiàgé, bìng cóngshìle xiāngdāng yú qīzhà de huódòng.

Liù gè zhōu jiānguǎn jīgòu yǐjīng duì shèshì zhǎnkāile diàochá. Fúméngtè zhōu chéngwéi zhōusān zǎo xiē shíhòu zhèyàng zuò de zuìxīn yīgè. Gāi zhōu jīnróng jiānguǎn bù biǎoshì, shèshì “jiāng kèhù zīchǎn bùshǔ zài gè zhǒng fēngxiǎn hé fēi liúdòng xìng tóuzī, jiāoyì hé jièdài huódòng zhōng”.

Fúméngtè zhōu jiānguǎn jīgòu zài yī fèn shēngmíng zhōng biǎoshì:“Celsius kèhù méiyǒu shōu dào yǒuguān qí cáiwù zhuàngkuàng, tóuzī huódòng, fēngxiǎn yīnsù yǐjí chánghuán duì cúnkuǎn rén hé qítā zhàiquánrén yìwù de nénglì de zhòngyào pīlù.” “Gāi gōngsī de zīchǎn hé tóuzī kěnéng bùzú yǐ zhīfù qí wèi cháng zhài wù.”

Qiáozhì duī dàxué fǎxué jiàoshòu jiān Gordian Crypto Advisors fùzé rén Adam Levitin biǎoshì,Celsius kèhù kěnéng xūyào děngdài shù nián cáinéng zàicì kàn dào tāmen de qián, bìngqiě kěnéng zhǐ néng huòdé yī fēn qián. Zài fǎyuàn yǎnzhōng, cānyù shèshì gāo shōuyì cúnkuǎn jìhuà de kèhù kěnéng bèi shì wéi wú dānbǎo zhàiquánrén.

“Zhèlǐ de chǔlǐ sìhū shì kèhù de jiāmì huòbì shíjì shang shì gōngsī de cáichǎn, zuòwéi wú dānbǎo zhàiquánrén, nǐ bù huì ná huí nǐ de bǐtè bì,” liè wéi tíng gàosù CNBC, bìng bǔchōng shuō tā bù rènwéi shèshìdù shì zuìhòu yīgè. Jiāmì huòbì pòchǎn. “Cháoshuǐ hái zài tuìqù, wǒmen zhǐshì zài děngzhe kàn tā huì zǒu duō yuǎn.”

Đáp án bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK ứng dụng thực tế của video bài giảng Lớp học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 10 Thầy Vũ chia sẻ trong phần bên dưới.

Công ty tiền điện tử Celsius đã bắt đầu quá trình nộp đơn xin bảo hộ phá sản theo Chương 11.

Trước đó, CNBC cho biết các luật sư của công ty đang thông báo cho các cơ quan quản lý nhà nước của Hoa Kỳ về những kế hoạch đó, theo một nguồn tin, người này yêu cầu giấu tên vì thủ tục tố tụng diễn ra riêng tư.

Celsius đã xuất hiện trên các tiêu đề một tháng trước sau khi đóng băng tài khoản khách hàng, đổ lỗi cho “điều kiện thị trường khắc nghiệt” và tham gia vào danh sách các vụ phá sản tiền điện tử nổi tiếng khác.

Công ty tiền điện tử Celsius đã bắt đầu quá trình nộp đơn xin bảo hộ phá sản theo Chương 11 sau một tháng hỗn loạn.

Trong một tuyên bố hôm thứ Tư, Celsius cho biết họ sẽ tìm cách ổn định hoạt động kinh doanh của mình bằng cách tái cấu trúc theo cách “tối đa hóa giá trị cho tất cả các bên liên quan.” Celsius cho biết họ có 167 triệu USD tiền mặt để hỗ trợ các hoạt động trong thời gian chờ đợi.

Trước đó, CNBC báo cáo rằng các luật sư của công ty đã thông báo cho các cơ quan quản lý nhà nước của Hoa Kỳ vào tối thứ Tư, theo một nguồn tin, người này yêu cầu giấu tên vì quá trình tố tụng diễn ra riêng tư.

“Đây là quyết định đúng đắn cho cộng đồng và công ty của chúng tôi,” Alex Mashinsky, đồng sáng lập và Giám đốc điều hành của Celsius cho biết trong một tuyên bố. “Tôi tin tưởng rằng khi nhìn lại lịch sử của độ C, chúng ta sẽ thấy đây là một thời khắc quyết định, nơi hành động với quyết tâm và sự tự tin phục vụ cộng đồng và củng cố tương lai của công ty.”

Một tháng trước, công ty có trụ sở tại Hoboken, New Jersey đã gây xôn xao dư luận sau khi đóng băng tài khoản của khách hàng, đổ lỗi cho “điều kiện thị trường khắc nghiệt”.

Tin tức hôm thứ Tư đánh dấu vụ phá sản tiền điện tử nổi tiếng mới nhất khi giá giảm mạnh.

Tuần trước, Voyager đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản theo Chương 11, sau khi chịu lỗ do tiếp xúc với quỹ đầu cơ Three Arrows Capital hiện không còn tồn tại. Một thẩm phán tại tòa án phá sản ở New York đã phong tỏa tài sản còn lại của Three Arrows Capital trong tuần này. Quỹ hiện đang trong quá trình thanh lý.

“Thật không may, điều này đã được mong đợi. Nó đã được dự đoán trước. Tuy nhiên, nó không ngăn chặn các cuộc điều tra của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra công ty và làm việc để bảo vệ khách hàng của họ, ngay cả khi công ty mất khả năng thanh toán, ”Joseph Rotunda, giám đốc thực thi của Ủy ban Chứng khoán Bang Texas, cho biết về hồ sơ phá sản của Celsius.

Celsius đã không trả lời ngay yêu cầu bình luận của CNBC.

Công ty có hơn 100.000 chủ nợ, có thể bao gồm cả khách hàng và đối tác cho vay, theo tài liệu phá sản. Yêu cầu không có bảo đảm lớn nhất của nó là 81 triệu đô la từ Quỹ Pharos có trụ sở tại Đảo Caymans. Hồ sơ cũng liệt kê tỷ phú Giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried của công ty thương mại, Alameda Research, là chủ nợ với khoản vay không thế chấp trị giá 12 triệu đô la.

Celsius là một trong những người chơi lớn nhất trong không gian cho vay tiền điện tử với hơn 8 tỷ đô la cho khách hàng vay và gần 12 tỷ đô la tài sản đang được quản lý tính đến tháng 5. Celsius cho biết họ có 1,7 triệu khách hàng tính đến tháng 6 và đang cạnh tranh với các tài khoản có lãi suất và lợi tức cao tới 17%.

Công ty sẽ cho các đối tác vay tiền điện tử của khách hàng sẵn sàng trả lãi suất cao ngất ngưởng để vay. Sau đó, Celsius sẽ chia một phần doanh thu đó cho người dùng. Nhưng cấu trúc này đã sụp đổ trong bối cảnh thanh khoản trong ngành suy yếu.

Công ty đã bị kiện vào tuần trước bởi một cựu giám đốc đầu tư, người cáo buộc rằng Celsius đã không phòng ngừa rủi ro, tăng giá giả tạo của đồng tiền kỹ thuật số của chính mình và tham gia vào các hoạt động có nguy cơ lừa đảo.

Sáu cơ quan quản lý nhà nước đã mở các cuộc điều tra về độ C. Vermont trở thành người muộn nhất làm như vậy sớm hơn vào thứ Tư. Bộ quản lý tài chính của bang cho biết Celsius “đã triển khai tài sản của khách hàng trong nhiều hoạt động đầu tư, giao dịch và cho vay rủi ro và kém thanh khoản”.

Cơ quan quản lý Vermont cho biết trong một tuyên bố: “Các khách hàng của C không nhận được những tiết lộ quan trọng về tình trạng tài chính, hoạt động đầu tư, các yếu tố rủi ro và khả năng hoàn trả nghĩa vụ của họ đối với người gửi tiền và các chủ nợ khác. “Tài sản và các khoản đầu tư của công ty có thể không đủ để trang trải các nghĩa vụ chưa thanh toán của công ty.”

Adam Levitin, giáo sư luật Georgetown và là hiệu trưởng tại Gordian Crypto Advisors, cho biết khách hàng của C có thể phải đợi nhiều năm để nhìn thấy tiền của họ một lần nữa và có thể chỉ được hưởng một xu trên đồng đô la. Những khách hàng tham gia vào chương trình tiền gửi có lãi suất cao của Celsius có thể được coi là chủ nợ không có bảo đảm trong mắt tòa án.

“Cách xử lý ở đây dường như là tiền điện tử của khách hàng thực sự là tài sản của công ty và với tư cách là một chủ nợ không có bảo đảm, bạn sẽ không lấy lại được số bitcoin của mình,” Levitin nói với CNBC và nói thêm rằng anh ấy không nghĩ rằng độ C là cuối cùng trong số phá sản tiền điện tử. “Thủy triều vẫn đang rút, chúng tôi chỉ đang chờ xem nó đi được bao xa”.

Trên đây là toàn bộ trọng điểm kiến thức quan trọng của video bài giảng Lớp học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 10, các bạn về nhà cần ôn tập bài vở hàng ngày nhé. Thầy Vũ sẽ kết thúc giáo án video bài giảng Lớp học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài 10 này tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong buổi học tiếp theo vào ngày mai.