5/5 - (6 bình chọn)

Học tiếng Trung giao tiếp cơ bản giáo trình ChineMaster bài 14 tiếp tục hệ thống giáo án chương trình đào tạo trực tuyến khóa học tiếng Trung online cơ bản Thầy Vũ dạy theo cuốn sách tiếng Trung và giáo trình tiếng Trung ChineMaster quyển 1 của Tác giả Nguyễn Minh Vũ. Hôm nay học viên được huấn luyện kỹ năng nghe nói tiếng Trung giao tiếp và kỹ năng dịch thuật văn bản tiếng Trung cùng với kỹ năng biên phiên dịch tiếng Trung sang tiếng Việt và phiên dịch tiếng Việt sang tiếng Trung theo lộ trình bài bản & chuyên nghiệp của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ chuyên luyện thi HSK cấp 9 điểm cao và luyện thi HSKK cao cấp điểm cao theo bộ sách giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển hiện đang được bán độc quyền tại thị trường Việt Nam bởi hệ thống phân phối sách tiếng Trung của Thầy Vũ bao gồm các cơ sở dưới đây.

Trung tâm học tiếng Trung giao tiếp ChineMaster cơ sở 1 Quận Thanh Xuân Phường Khương Trung Số 1 Ngõ 48 Phố Tô Vĩnh Diện Hà Nội thuộc khu vực Ngã Tư Sở và rất gần với Phường Láng Hạ Quận Đống Đa các bạn nhé.

Trung tâm học tiếng Trung giao tiếp ChineMaster cơ sở 2 Quận 10 TP HCM Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh.

Trung tâm học tiếng Trung giao tiếp ChineMaster cơ sở 3 Quận Đống Đa Phường Láng Hạ Hà Nội.

Các bạn học viên hãy tranh thủ thời gian xem lại kiến thức ngữ pháp tiếng Trung và từ vựng tiếng Trung trong các bài giảng link dưới nhé.

Học tiếng Trung giao tiếp cơ bản giáo trình ChineMaster bài 1

Học tiếng Trung giao tiếp cơ bản giáo trình ChineMaster bài 2

Học tiếng Trung giao tiếp cơ bản giáo trình ChineMaster bài 3

Học tiếng Trung giao tiếp cơ bản giáo trình ChineMaster bài 4

Học tiếng Trung giao tiếp cơ bản giáo trình ChineMaster bài 5

Học tiếng Trung giao tiếp cơ bản giáo trình ChineMaster bài 6

Học tiếng Trung giao tiếp cơ bản giáo trình ChineMaster bài 7

Học tiếng Trung giao tiếp cơ bản giáo trình ChineMaster bài 8

Học tiếng Trung giao tiếp cơ bản giáo trình ChineMaster bài 9

Học tiếng Trung giao tiếp cơ bản giáo trình ChineMaster bài 10

Học tiếng Trung giao tiếp cơ bản giáo trình ChineMaster bài 11

Học tiếng Trung giao tiếp cơ bản giáo trình ChineMaster bài 12

Học tiếng Trung giao tiếp cơ bản giáo trình ChineMaster bài 13

Trước khi vào lớp thì các bạn hãy chuẩn bị cài đặt bộ gõ tiếng Trung trên máy tính nhé. Thầy Vũ đề xuất các bạn sử dụng bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin để phục vụ và hỗ trợ tốt nhất cho công việc và học tập.

Download bộ gõ tiếng Trung

Sau khi các bạn đã xem xong toàn bộ nội dung kiến thức trọng điểm của 13 bài giảng trên rồi thì chúng ta cùng vào xem chi tiết giáo án bài giảng khóa Học tiếng Trung giao tiếp cơ bản giáo trình ChineMaster bài 14 bên dưới nhé.

Giáo án khóa Học tiếng Trung giao tiếp cơ bản giáo trình ChineMaster bài 14, giáo trình Học tiếng Trung giao tiếp cơ bản giáo trình ChineMaster bài 14, video Học tiếng Trung giao tiếp cơ bản giáo trình ChineMaster bài 14, tài liệu Học tiếng Trung giao tiếp cơ bản giáo trình ChineMaster bài 14 của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ các bạn hãy xem trong các video dưới nhé.

Video Thầy Vũ livestream trên kênh facebook của trung tâm tiếng Trung ChineMaster Hà Nội TPHCM Sài Gòn các bạn xem trong video dưới nhé.

 

Chi tiết nội dung giáo án bài giảng khóa Học tiếng Trung giao tiếp cơ bản giáo trình ChineMaster bài 14 các bạn xem trong bảng bên dưới nhé.

STT Học tiếng Trung giao tiếp cơ bản giáo trình ChineMaster bài 14 khóa học tiếng trung online Thầy Vũ Phiên âm tiếng Trung giáo trình Học tiếng Trung giao tiếp cơ bản giáo trình ChineMaster bài 14
1 今年你要找什么工作? jīnnián nǐ yào zhǎo shénme gōngzuò
2 今年冬天怎么样? jīnnián dōngtiān zěnmeyàng
3 你的老师感冒几天了? nǐ de lǎoshī gǎnmào jǐ tiān le
4 每天你常穿什么衣服? měitiān nǐ cháng chuān shénme yīfu
5 周末我常去商店买衣服  zhōumò wǒ cháng qù shāngdiàn mǎi yīfu
6 我要看厚衣服  wǒ yào kàn hòu yīfu
7 我要去一趟你的商店  wǒ yào qù yí tàng nǐ de shāngdiàn
8 周末我们去商场看衣服吧  zhōumò wǒmen qù shāngchǎng kàn yīfu ba
9 你的公司里有几个职员?  Nǐ de gōngsī lǐ yǒu jǐ gè zhíyuán
10 我的公司里有八个职员  wǒ de gōngsī lǐ yǒu bā gè zhíyuán
11 老师的工作真忙  lǎoshī de gōngzuò zhēn máng
12 你要买几件衣服? nǐ yào mǎi jǐ jiàn yīfu
13 我要买两件衣服  wǒ yào mǎi liǎng jiàn yīfu
14 我们去商场买毛衣吧  wǒmen qù shāngchǎng mǎi máoyī ba
15 你有羽绒服吗? nǐ yǒu yǔróngfú ma
16 你有几件羽绒服? nǐ yǒu jǐ jiàn yǔróngfú
17 周末我们去医院吧  zhōumò wǒmen qù yīyuàn ba
18 我们去医院看病吧  wǒmen qù yīyuàn kàn bìng ba
19 老师要看什么病?  Lǎoshī yào kàn shénme bìng
20 两天你的病就好  liǎng tiān nǐ de bìng jiù hǎo
21 你们要买什么药? nǐmen yào mǎi shénme yào
22 这种药多少钱? zhè zhǒng yào duōshǎo qián
23 你要买新衣服吗? nǐ yào mǎi xīn yīfu ma
24 这件新衣服你在哪儿买? zhè jiàn xīn yīfu nǐ zài nǎr mǎi
25 这位是我们的新老师  zhè wèi shì wǒmen de xīn lǎoshī
26 你的新衣服这么漂亮  nǐ de xīn yīfu zheme piàoliang
27 你的病这么快就好了 nǐ de bìng zhème kuài jiù hǎo le
28 你快看吧  nǐ kuài kàn ba
29 我们快去商店看新衣服吧  wǒmen kuài qù shāngdiàn kàn xīn yīfu ba
30 她一下课就去医院看病  tā yí xià kè jiù qù yīyuàn kàn bìng
31 你去超市买水果吧  nǐ qù chāoshì mǎi shuǐguǒ ba
32 这种水果多少钱? zhè zhǒng shuǐguǒ duōshǎo qián
33 超市里有很多新鲜水果  chāoshì lǐ yǒu hěn duō xīnxiān shuǐguǒ
34 你的老师生病几天了? nǐ de lǎoshī shēngbìng jǐ tiān le
35 我的老师生病三天了 wǒ de lǎoshī shēngbìng sān tiān le
36 这几天天气怎么样? zhè jǐ tiān tiānqì zěnmeyàng
37 这几天天气特别冷  zhè jǐ tiān tiānqì tèbié lěng
38 你还要喝什么吗? nǐ hái yào hē shénme ma
39 你还要吃什么吗? nǐ hái yào chī shénme ma
40 你还要买什么吗? nǐ hái yào mǎi shénme ma
41 你还要去哪儿? nǐ hái yào qù nǎr
42 你们跑到哪儿了? nǐmen pǎo dào nǎr le
43 他们跑到公司了  tāmen pǎo dào gōngsī le
44 今天我的工作很忙,但是我还有时间  jīntiān wǒ de gōngzuò hěn máng, dànshì wǒ hái yǒu shíjiān
45 今天你有空吗? jīntiān nǐ yǒu kòng ma
46 今天我没有空  jīntiān wǒ méiyǒu kòng
47 你觉得这个工作行吗? nǐ juéde zhège gōngzuò xíng ma
48 我觉得这个工作很行  wǒ juéde zhège gōngzuò hěn xíng

Ngoài ra thì các bạn hãy bổ sung thêm kiến thức bằng cách xem thêm các video bài giảng của lớp khác nữa trong link dưới.

Lớp tiếng Trung giao tiếp online cơ bản Bài 5

Luyện dịch tiếng Trung HSK 6 bài tập 1

Bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 1 bài 2

Các bạn học viên chú ý cập nhập thông tin mới nhất khóa học đào tạo tại trung tâm tiếng Trung ChineMaster trong link dưới nhé.

Khóa học tiếng Trung giao tiếp

Học tiếng Trung online

Học tiếng Trung online qua Skype

Khóa học tiếng Trung Thương mại

Khóa học Order Taobao 1688 Pinduoduo

Các bạn hãy tăng cường bổ sung thêm từ vựng tiếng Trung về xuất nhập khẩu, từ vựng tiếng Trung nhập hàng Trung Quốc tận gốc và các từ vựng tiếng Trung của khóa học order taobao 1688 tmall và khóa học nhập hàng taobao tmall 1688 pinduoduo nhé.

  1. Từ vựng mua hàng Taobao 1688
  2. Từ vựng Quần Áo Taobao 1688
  3. Từ vựng tiếng Trung Xuất Nhập khẩu
  4. Từ vựng tiếng Trung thương mại

Để tăng cường thêm kiến thức ngữ pháp tiếng Trung và từ vựng tiếng Trung thì các bạn cần làm thêm các bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK ứng dụng thực tế sau đây.

迷因狂热回归。 GameStop 和 AMC 飙升。

Reddit 的猿人,高兴! meme 股票宠儿 GameStop (GME) 的股价周四飙升 10%,导致交易因波动而多次暂停。但是没有具体的消息来证明或解释大流行。

包括 AMC (AMC)、Bed Bath & Beyond (BBBY) 和 Beyond Meat (BYND) 在内的其他表情包股票也在周四飙升。 AMC 上涨近 10%,涨幅远高于竞争对手电影院股票 Cinemark (CNK) 和 IMAX (IMAX)。

Bed Bath & Beyond 上涨了约 2%。 Beyond Meat 在盈利结果疲弱后开盘时暴跌 20%,但这家植物性食品巨头逆转走势并短暂走高。当天收盘仅下跌 4%。

这些股票中的大多数是 Reddit 和其他社交媒体平台上交易员的最爱,随着时间的推移,它们中的大部分股票都回吐了早盘涨幅,并且随着大盘今年整体下跌。

尽管周四大涨,GameStop 在 2022 年仍下跌了约 40%,而 AMC 在同一时间范围内下跌了近 60%。

然而,这些公司的许多粉丝仍然忠实于这些股票。现在有几只 ETF 专门用于 meme 股票,例如 Roundhill MEME、FOMO(因为害怕错过)和 VanEck Social Sentiment 基金。

尤其是 AMC,拥有一批狂热的支持者,他们经常在 Twitter 上使用 #AMCNEVERLEAVING 和 #AMCtothemoon 等标签来兜售股票。但由于担心该公司最近承担了太多风险,一些投资者一直在做空 AMC。

这家连锁影院现在计划在影院外销售 AMC 品牌的爆米花。它还涉足加密货币,甚至投资贵金属矿。

AMC、GameStop 和其他 meme 股票上涨的一个可能原因是什么?他们可能会从所谓的短暂挤压中得到提升。

许多卖空者——借入股票并出售股票以希望以较低价格买回的投资者——都在做空这些表情包股票。

不过,这是一个非常冒险的策略。如果被卖空的股票从卖空者买入的价格上涨,投资者可能会损失很多钱。

随着严重做空的股票攀升,卖空者可能被迫通过回购股票来迅速回补头寸,以避免更大的损失。这种空头回补可以自食其力,导致“挤压”,推动股价越来越高。

AMC 和其他 meme 股票的投资者甚至有一个首字母缩略词来描述这种现象:MOASS,代表所有 Short Squeezes 之母。

一些人会争辩说,空头挤压并不是股价上涨的好理由,因为它们与公司的基本面(例如销售额和收益)关系不大。

但其他人指出,个人投资者应该能够反击可能不公平地瞄准股票并做空股票的大型机构公司和对冲基金。

“公平市场是自由市场,”Chewy (CHWY) 联合创始人、现任 GameStop 董事长及其最大股东的瑞安科恩周四在推特上写道。 Cohen 的 RC Ventures 还持有 Bed Bath & Beyond 的大量股份。

Chú thích phiên âm tiếng Trung cho bài tập luyện dịch tiếng Trung của giáo án khóa Học tiếng Trung giao tiếp cơ bản giáo trình ChineMaster bài 14 các bạn xem chi tiết bên dưới.

Mí yīn kuángrè huíguī. GameStop hé AMC biāoshēng.

Reddit de yuánrén, gāoxìng! Meme gǔpiào chǒng’ér GameStop (GME) de gǔjià zhōu sì biāoshēng 10%, dǎozhì jiāoyì yīn bōdòng ér duō cì zàntíng. Dànshì méiyǒu jùtǐ de xiāoxī lái zhèngmíng huò jiěshì dà liúxíng.

Bāokuò AMC (AMC),Bed Bath& Beyond (BBBY) hé Beyond Meat (BYND) zài nèi de qítā biǎoqíng bāo gǔpiào yě zài zhōu sì biāoshēng. AMC shàngzhǎng jìn 10%, zhǎngfú yuǎn gāo yú jìngzhēng duìshǒu diànyǐngyuàn gǔpiào Cinemark (CNK) hé IMAX (IMAX).

Bed Bath& Beyond shàngzhǎngle yuē 2%. Beyond Meat zài yínglì jiéguǒ píruò hòu kāipán shí bàodié 20%, dàn zhè jiā zhíwù xìng shípǐn jùtóu nìzhuǎn zǒushì bìng duǎnzàn zǒugāo. Dàngtiān shōupán jǐn xiàdié 4%.

Zhèxiē gǔpiào zhōng de dà duōshù shì Reddit hé qítā shèjiāo méitǐ píngtái shàng jiāoyì yuán de zuì ài, suízhe shíjiān de tuīyí, tāmen zhōng de dà bùfèn gǔpiào dōu huí tǔle zǎopán zhǎngfú, bìngqiě suízhe dàpán jīnnián zhěngtǐ xiàdié.

Jǐnguǎn zhōu sì dà zhǎng,GameStop zài 2022 nián réng xiàdiéle yuē 40%, ér AMC zài tóngyī shíjiān fànwéi nèi xià dié liǎo jìn 60%.

Rán’ér, zhèxiē gōngsī de xǔduō fěnsī réngrán zhōngshí yú zhèxiē gǔpiào. Xiànzài yǒu jǐ zhǐ ETF zhuānmén yòng yú meme gǔpiào, lìrú Roundhill MEME,FOMO(yīn wéi hàipà cuòguò) hé VanEck Social Sentiment jījīn.

Yóuqí shì AMC, yǒngyǒu yī pī kuángrè de zhīchí zhě, tāmen jīngcháng zài Twitter shàng shǐyòng#AMCNEVERLEAVING hé#AMCtothemoon děng biāoqiān lái dōushòu gǔpiào. Dàn yóuyú dānxīn gāi gōngsī zuìjìn chéngdānle tài duō fēngxiǎn, yīxiē tóuzī zhě yīzhí zài zuòkōng AMC.

Zhè jiā liánsuǒ yǐngyuàn xiànzài jìhuà zài yǐngyuàn wài xiāoshòu AMC pǐnpái de bào mǐhuā. Tā hái shèzú jiāmì huòbì, shènzhì tóuzī guìjīnshǔ kuàng.

AMC,GameStop hé qítā meme gǔpiào shàngzhǎng de yīgè kěnéng yuányīn shì shénme? Tāmen kěnéng huì cóng suǒwèi de duǎnzàn jǐ yā zhōng dédào tíshēng.

Xǔduō mài kōng zhě——jièrù gǔpiào bìng chūshòu gǔpiào yǐ xīwàng yǐ jiào dī jiàgé mǎi huí de tóuzī zhě——dōu zài zuòkōng zhèxiē biǎoqíng bāo gǔpiào.

Bùguò, zhè shì yīgè fēicháng màoxiǎn de cèlüè. Rúguǒ bèi mài kōng de gǔpiào cóng mài kōng zhě mǎi rù de jiàgé shàngzhǎng, tóuzī zhě kěnéng huì sǔnshī hěnduō qián.

Suízhe yán chóng zuòkōng de gǔpiào pānshēng, mài kōng zhě kěnéng bèi pò tōngguò huí gòu gǔpiào lái xùnsù huí bǔ tóucùn, yǐ bìmiǎn gèng dà de sǔnshī. Zhè zhǒng kōngtóu huí bǔ kěyǐ zìshíqílì, dǎozhì “jǐ yā”, tuīdòng gǔjià yuè lái yuè gāo.

AMC hé qítā meme gǔpiào de tóuzī zhě shènzhì yǒu yīgè shǒu zìmǔ suō lüè cí lái miáoshù zhè zhǒng xiànxiàng:MOASS, dàibiǎo suǒyǒu Short Squeezes zhī mǔ.

Yīxiē rén huì zhēngbiàn shuō, kōngtóu jǐ yā bìng bùshì gǔjià shàngzhǎng de hǎo lǐyóu, yīnwèi tāmen yǔ gōngsī de jīběn miàn (lìrú xiāoshòu é hé shōuyì) guānxì bù dà.

Dàn qítā rén zhǐchū, gèrén tóuzī zhě yīnggāi nénggòu fǎnjí kěnéng bù gōngpíng dì miáozhǔn gǔpiào bìng zuòkōng gǔpiào de dàxíng jīgòu gōngsī hé duìchōng jījīn.

“Gōngpíng shìchǎng shì zìyóu shìchǎng,”Chewy (CHWY) liánhé chuàngshǐ rén, xiànrèn GameStop dǒngshì zhǎng jí qí zuìdà gǔdōng de ruì’ān kē’ēn zhōu sì zài tuī tè shàng xiě dào. Cohen de RC Ventures hái chí yǒu Bed Bath& Beyond de dàliàng gǔfèn.

Đáp án bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK ứng dụng thực tế của giáo án lớp Học tiếng Trung giao tiếp cơ bản giáo trình ChineMaster bài 14 Thầy Vũ chia sẻ ngay trong phần bên dưới các bạn nhé.

Meme hưng cảm trở lại. GameStop và AMC tăng vọt.

Apes of Reddit, vui mừng! Cổ phiếu của cổ phiếu meme GameStop (GME) đã tăng 10% vào thứ Năm, khiến các giao dịch bị tạm dừng nhiều lần do biến động. Nhưng không có tin tức cụ thể nào để biện minh hoặc giải thích về vụ nổ lớn.

Các cổ phiếu meme khác, bao gồm AMC (AMC), Bed Bath & Beyond (BBBY) và Beyond Meat (BYND) cũng tăng cao hơn vào thứ Năm. AMC tăng gần 10%, mức tăng lớn hơn nhiều so với các cổ phiếu rạp chiếu phim đối thủ Cinemark (CNK) và IMAX (IMAX).

Bed Bath & Beyond tăng khoảng 2%. Beyond Meat giảm 20% ngay khi mở cửa sau kết quả thu nhập yếu, nhưng gã khổng lồ thực phẩm dựa trên thực vật đã đảo ngược hướng đi và cao hơn trong một thời gian ngắn. Nó kết thúc ngày chỉ giảm 4%.

Hầu hết các cổ phiếu này, mục yêu thích của các nhà giao dịch trên Reddit và các nền tảng truyền thông xã hội khác, đã tăng nhẹ so với mức tăng ban đầu và tất cả đều giảm trong năm nay cùng với thị trường rộng lớn hơn.

GameStop vẫn giảm khoảng 40% vào năm 2022 bất chấp việc mở cửa hôm thứ Năm, trong khi AMC đã giảm gần 60% trong cùng khung thời gian.

Tuy nhiên, nhiều người hâm mộ của những công ty này vẫn trung thành với cổ phiếu. Và hiện nay có một số quỹ ETF dành cho các cổ phiếu meme, chẳng hạn như quỹ Roundhill MEME, FOMO (vì sợ bị bỏ lỡ) và VanEck Social Sentiment.

Đặc biệt, AMC có một lượng người ủng hộ nhiệt thành, họ thường sử dụng các thẻ bắt đầu bằng # trên Twitter như #AMCNEVERLEAVING và #AMCtothemoon để chào hàng. Tuy nhiên, một số nhà đầu tư đã đặt cược chống lại AMC do lo ngại rằng công ty đã chấp nhận quá nhiều rủi ro đến muộn.

Hiện chuỗi rạp có kế hoạch bán bắp rang bơ mang thương hiệu AMC bên ngoài rạp. Nó cũng đã chuyển sang tiền điện tử và thậm chí là đầu tư vào mỏ kim loại quý.

Một lý do có thể khiến AMC, GameStop và các cổ phiếu meme khác đang tăng lên? Họ có thể được nâng lên từ những gì được gọi là một vắt ngắn.

Nhiều người bán khống – những nhà đầu tư mượn cổ phiếu và bán chúng với hy vọng mua lại với giá thấp hơn – đang đặt cược lớn vào những cổ phiếu meme này.

Tuy nhiên, đó là một chiến lược rất rủi ro. Nếu một cổ phiếu bán khống tăng giá so với giá mà người bán khống đã mua nó, nhà đầu tư có thể mất rất nhiều tiền.

Khi các cổ phiếu bán khống tăng giá, những người bán khống có thể buộc phải nhanh chóng mua lại vị thế của mình bằng cách mua lại cổ phiếu đó để tránh thua lỗ thậm chí còn lớn hơn. Độ che phủ ngắn này có thể tự kiếm ăn, dẫn đến tình trạng “ép giá” đẩy giá cổ phiếu ngày càng cao.

Các nhà đầu tư vào AMC và các cổ phiếu meme khác thậm chí còn có một từ viết tắt để mô tả hiện tượng này: MOASS, viết tắt của Mother of All Short Squeezes.

Một số người cho rằng những đợt giảm giá ngắn không phải là lý do chính đáng để cổ phiếu tăng giá bởi vì chúng không liên quan nhiều đến các nguyên tắc cơ bản của công ty, chẳng hạn như doanh số và thu nhập.

Nhưng những người khác lưu ý rằng các nhà đầu tư cá nhân có thể chống lại các công ty tổ chức lớn hơn và các quỹ đầu cơ có thể nhắm mục tiêu không công bằng vào một cổ phiếu và bán khống cổ phiếu đó.

“Thị trường công bằng là thị trường tự do,” Ryan Cohen, người đồng sáng lập Chewy (CHWY) hiện là chủ tịch của GameStop và là cổ đông hàng đầu của nó, đã tweet vào thứ Năm. Cohen’s RC Ventures cũng có cổ phần lớn trong Bed Bath & Beyond.

Trên đây là toàn bộ nội dung giáo án khóa Học tiếng Trung giao tiếp cơ bản giáo trình ChineMaster bài 14. Các bạn còn câu hỏi nào thắc mắc ở trên lớp vẫn chưa được giải đáp kịp thời thì hãy trao đổi thêm cùng Thầy Vũ trên kênh forum diễn đàn tiếng Trung ChineMaster là hoctiengtrungonline.org nhé.

Thầy Vũ sẽ kết thúc giáo án khóa Học tiếng Trung giao tiếp cơ bản giáo trình ChineMaster bài 14 tại đây và hẹn gặp lại các bạn học viên trong buổi đào tạo tiếp theo vào ngày mai.