5/5 - (4 bình chọn)

Học tiếng Trung giao tiếp cơ bản giáo trình ChineMaster bài 20 tiếp tục chương trình đào tạo trực tuyến khóa học tiếng Trung giao tiếp ứng dụng thực tế theo các tình huống thông dụng hàng ngày. Thầy Vũ sử dụng bộ sách giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển và kết hợp với cuốn sách giáo trình tiếng Trung công sở hay còn gọi là sách tiếng Trung văn phòng dành cho nhân viên công ty. Các bạn học viên chú ý theo dõi và bám sát tốc độ cũng như tiến độ đi bài trên lớp của Thầy Vũ nhé. Các bạn xem video đến đoạn nào mà chưa hiểu bài thì hãy đăng câu hỏi của bạn vào chuyên mục hỏi đáp của diễn đàn tiếng Trung hoctiengtrungonline.org nhé.

Diễn đàn tiếng Trung ChineMaster

Trước khi học sang bài mới thì các bạn hãy chú ý ôn tập lại nhanh kiến thức trọng điểm ngữ pháp tiếng Trung cơ bản trong các link bài giảng dưới đây nhé.

Học tiếng Trung giao tiếp cơ bản giáo trình ChineMaster bài 1

Học tiếng Trung giao tiếp cơ bản giáo trình ChineMaster bài 2

Học tiếng Trung giao tiếp cơ bản giáo trình ChineMaster bài 3

Học tiếng Trung giao tiếp cơ bản giáo trình ChineMaster bài 4

Học tiếng Trung giao tiếp cơ bản giáo trình ChineMaster bài 5

Học tiếng Trung giao tiếp cơ bản giáo trình ChineMaster bài 6

Học tiếng Trung giao tiếp cơ bản giáo trình ChineMaster bài 7

Học tiếng Trung giao tiếp cơ bản giáo trình ChineMaster bài 8

Học tiếng Trung giao tiếp cơ bản giáo trình ChineMaster bài 9

Học tiếng Trung giao tiếp cơ bản giáo trình ChineMaster bài 10

Học tiếng Trung giao tiếp cơ bản giáo trình ChineMaster bài 11

Học tiếng Trung giao tiếp cơ bản giáo trình ChineMaster bài 12

Học tiếng Trung giao tiếp cơ bản giáo trình ChineMaster bài 13

Học tiếng Trung giao tiếp cơ bản giáo trình ChineMaster bài 14

Học tiếng Trung giao tiếp cơ bản giáo trình ChineMaster bài 15

Học tiếng Trung giao tiếp cơ bản giáo trình ChineMaster bài 16

Học tiếng Trung giao tiếp cơ bản giáo trình ChineMaster bài 17

Học tiếng Trung giao tiếp cơ bản giáo trình ChineMaster bài 18

Học tiếng Trung giao tiếp cơ bản giáo trình ChineMaster bài 19

Sau đây chúng ta sẽ cùng đi vào phần chính của giáo án bài giảng trực tuyến hôm nay lớp Học tiếng Trung giao tiếp cơ bản giáo trình ChineMaster bài 20 các bạn xem bên dưới.

Giáo trình Học tiếng Trung giao tiếp cơ bản giáo trình ChineMaster bài 20, tài liệu Học tiếng Trung giao tiếp cơ bản giáo trình ChineMaster bài 20 và video Học tiếng Trung giao tiếp cơ bản giáo trình ChineMaster bài 20 của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ được trình bày ở ngay bên dưới.

Video bài giảng khóa Học tiếng Trung giao tiếp cơ bản giáo trình ChineMaster bài 20 Thầy Vũ livestream trên kênh youtube của trung tâm tiếng Trung ChineMaster Hà Nội TPHCM Sài Gòn.

Giáo án chi tiết bài giảng lớp Học tiếng Trung giao tiếp cơ bản giáo trình ChineMaster bài 20 chúng ta cùng xem ở ngay trong bảng dưới.

STT Học tiếng Trung giao tiếp cơ bản giáo trình ChineMaster bài 20 khóa học tiếng trung online Thầy Vũ Phiên âm tiếng Trung giáo trình Học tiếng Trung giao tiếp cơ bản giáo trình ChineMaster bài 20
1 我的公司最少需要十个职员  wǒ de gōngsī zuìshǎo xūyào shí gè zhíyuán
2 你们需要几个小时? nǐmen xūyào jǐ gè xiǎoshí
3 晚上我常上网看电影  wǎnshàng wǒ cháng shàng wǎng kàn diànyǐng
4 现在办公室里没有网  xiànzài bàngōngshì lǐ méiyǒu wǎng
5 我不常上网看电影  wǒ bù cháng shàng wǎng kàn diànyǐng
6 晚上我常在家看新闻  wǎnshàng wǒ cháng zài jiā kàn xīnwén
7 另外我还有很多工作需要做  lìngwài wǒ hái yǒu hěn duō gōngzuò xūyào zuò
8 你们给我发邮件吧  nǐmen gěi wǒ fā yóujiàn ba
9 现在你们要聊什么事? xiànzài nǐmen yào liáo shénme shì
10 我常上网跟老师聊天  wǒ cháng shàng wǎng gēn lǎoshī liáotiān
11 你在这个公司工作多长时间了? Nǐ zài zhège gōngsī gōngzuò duō cháng shíjiān le
12 现在每天我最少上网两个小时  xiànzài měitiān wǒ zuìshǎo shàng wǎng liǎng gè xiǎoshí
13 两个小时的网  liǎng gè xiǎoshí de
14 你常上几个小时的网? nǐ cháng shàng jǐ gè xiǎoshí de wǎng
15 每天我常上一个小时的网  měitiān wǒ cháng shàng yí gè xiǎoshí de wǎng
16 我喜欢上网聊天  wǒ xǐhuān shàng wǎng liáotiān
17 每天你常查邮件吗? měitiān nǐ cháng chá yóujiàn ma
18 每天我跟老师聊很长时间  měitiān wǒ gēn lǎoshī liáo hěn cháng shíjiān
19 你们常聊多长时间? nǐmen cháng liáo duō cháng shíjiān
20 现在上网聊天很方便  xiànzài shàng wǎng liáotiān hěn fāngbiàn
21 我们都吃饭了  wǒmen dōu chī fàn le
22 每天我一直工作到晚上  měitiān wǒ yìzhí gōngzuò dào wǎnshàng
23 你们一直走到前边吧  nǐmen yìzhí zǒu dào qiánbiān ba
24 最近我的工作一直很忙  zuìjìn wǒ de gōngzuò yì zhí hěn máng
25 我忘在办公室了  wǒ wàng zài bàngōngshì le
26 你有公司的邮箱吗? nǐ yǒu gōngsī de yóuxiāng ma
27 你有公司的网站吗? nǐ yǒu gōngsī de wǎngzhàn ma
28 你发给我公司的网站吧 nǐ fā gěi wǒ gōngsī de wǎngzhàn ba
29 现在你休息一会吧  xiànzài nǐ xiūxi yí huì ba
30 我们聊天一会吧  wǒmen liáo tiān yí huì ba
31 你发给我老师的手机号吧 nǐ fā gěi wǒ lǎoshī de shǒujī hào ba
32 你去超市给我买水果吧  nǐ qù chāoshì gěi wǒ mǎi shuǐguǒ ba
33 你发给我你的电子邮件吧  nǐ fā gěi wǒ nǐ de diànzǐ yóujiàn ba
34 你急忙什么事? nǐ jímáng shénme shì
35 每天她都急忙来公司  měitiān tā dōu jímáng lái gōngsī
36 我想跟大家交朋友  wǒ xiǎng gēn dàjiā jiāo péngyǒu
37 电话号码  diànhuà hàomǎ
38 你有老师的电话号码吗?  Nǐ yǒu lǎoshī de diànhuà hàomǎ ma
39 这个月你的电话费多少钱?  Zhège yuè nǐ de diànhuà fèi duōshǎo qián
40 你排队交电话费吧  nǐ pái duì jiāo diànhuà fèi ba
41 你们排队多长时间了?  Nǐmen páiduì duō cháng shíjiān le
42 我们排队两个小时了  wǒmen páiduì liǎng gè xiǎoshí le
43 银行账号  yínháng zhànghào
44 你有银行账号了吗? nǐ yǒu yínháng zhànghào le ma
45 你有什么银行的账号? nǐ yǒu shénme yínháng de zhànghào
46 你要开银行账号吗? nǐ yào kāi yínháng zhànghào ma
47 你要开什么银行的账号? nǐ yào kāi shénme yínháng de zhànghào
48 你有越南银行的账户吗? nǐ yǒu yuènán yínháng de zhànghù ma
49 你要开什么账户? Nǐ yào kāi shénme zhànghù
50 你们有银行卡了吗? nǐmen yǒu yínháng kǎ le ma
51 你有什么银行卡? nǐ yǒu shénme yínháng kǎ

Các bạn xem thông tin chi tiết giáo trình mà Thầy Vũ đang sử dụng trên lớp để đào tạo các chương trình giảng dạy uy tín và chất lượng tại hệ thống trung tâm tiếng Trung ChineMaster Hà Nội TPHCM Sài Gòn trong link dưới nhé.

Giáo trình tiếng Trung ChineMaster

999 mẫu câu đàm phán tiếng Trung thương mại

Giáo trình tiếng Trung thương mại Xuất Nhập Khẩu

Giáo trình tiếng Trung Thương mại ChineMaster

Giáo trình tiếng Trung Công sở Văn phòng ChineMaster

Các bạn chú ý, những bộ sách giáo trình của Tác giả Nguyễn Minh Vũ đều được bán độc quyền tại thị trường Việt Nam bởi hệ thống phân phối của trung tâm tiếng Trung ChineMaster gồm các cơ sở sau đây.

Trung tâm tiếng Trung giao tiếp ChineMaster cơ sở 1 Quận Thanh Xuân Phường Khương Trung Hà Nội Ngã Tư Sở.

Trung tâm tiếng Trung giao tiếp ChineMaster cơ sở 2 Quận 10 TP HCM Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh.

Trung tâm tiếng Trung giao tiếp ChineMaster cơ sở 3 Quận Đống Đa Phường Láng Hạ Hà Nội.

Sau mỗi bài giảng là chúng ta sẽ có thêm rất nhiều từ mới tiếng Trung, vì vậy các bạn cần lên kế hoạch và phân bố thời gian hợp lý để có thể ôn tập và học thêm các từ vựng tiếng Trung giao tiếp cũng như từ vựng tiếng Trung theo chủ đề nhé. Phương pháp học từ vựng tiếng Trung tốt nhất thì ngoài việc tập viết chữ Hán mỗi ngày ra, các bạn cần chú ý luyện tập gõ tiếng Trung trên máy tính mỗi ngày bằng bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin nhé. Bên dưới là link download bộ gõ tiếng Trung sogou mới nhất vừa được cập nhập.

Download bộ gõ tiếng Trung

Tiếp theo chúng ta sẽ đi vào phần chính của nội dung giáo án bài giảng trực tuyến hôm nay là khóa Học tiếng Trung giao tiếp cơ bản giáo trình ChineMaster bài 20 nhé.

Các bạn chú ý xem thật kỹ video bài giảng này, sau đó các bạn xem thêm các bài giảng khác bên dưới để bổ trợ thêm kiến thức cho giáo án bài giảng của khóa Học tiếng Trung giao tiếp cơ bản giáo trình ChineMaster bài 20 nhé.

Giáo trình luyện dịch tiếng Trung HSK 2 bài tập 3

据报道,随着即将发布的软件版本,苹果将为消费者的 iPhone 带来一系列新的更新。

据彭博社报道,iOS 16 包括对通知、消息和健康应用程序的更新。该软件还将包括新的 iPad 多任务面板。

其下一代移动操作系统 iOS 16 预计将于 6 月 6 日在其年度开发者大会 WWDC 上公布。

据报道,苹果将通过即将发布的软件版本 iOS 16 和 iPadOS 16 为 iPhone 和 iPad 带来一系列新更新,预计该公司将在 6 月 6 日的 WWDC 2022 开发者主题演讲中宣布这些更新。

据彭博社报道,iPhone 的变化包括更新通知、消息和健康应用程序。 Apple 去年也引入了新的通知更改,包括在一天中的特定时间将它们捆绑在一起形成摘要的选项,以及限制您在特定时间看到的通知的新焦点模式。彭博社说,消息应用程序有望获得新的音频功能。

与此同时,据彭博社报道,健康应用程序预计将获得与 iPhone 和 Apple Watch 兼容的新功能。

据报道,苹果将在锁定屏幕上添加新的小部件,以支持 iPhone 14 和 iPhone 14 Pro 上的“永远在线”显示。即使它只是坐在你的桌子上,你也可以在你的 iPhone 上看到小部件。现在,iPhone 屏幕在不使用时会变暗。但在三星、谷歌和其他手机制造商生产的 Android 手机上,常亮显示已变得司空见惯。

不过,苹果经常在秋季推出其最新款 iPhone,因此消费者还需要几个月的时间才能购买到可以使用该功能的手机。

该报告还称,苹果将添加新的 iPad 多任务选项。去年,它让两个应用程序并排运行变得更加容易,但是一些想要用 iPad 做更多事情的人一直希望能够在不同的窗口中运行更多应用程序,就像在 Mac 上一样。

苹果通常会在活动中宣布新软件,然后在秋季向所有用户发布最终版本之前发布测试版供用户试用。

彭博社表示,该公司还可能在此次活动中发布新款 MacBook Air 笔记本电脑。

苹果发言人没有立即发表评论。

私人调查显示中国工厂活动萎缩,亚太股市上涨。

亚太股市周三早盘上涨。

周三,中国财新/Markit 制造业采购经理人指数为 48.1,比 4 月份的 46 有所改善,但仍低于 50 的扩张与收缩分界线。

澳大利亚统计局周三公布的数据显示,澳大利亚第一季度经季节性调整的环比国内生产总值环比增长 0.8%。这高于路透社调查中预期的 0.5% 的涨幅。

周三早盘,亚太地区股市大幅上涨,投资者关注市场对 5 月份中国工厂活动非公开调查的反应。

中国内地股市小幅走高,上证综指上涨 0.1%,而深证综指则小幅上涨。香港恒生指数下跌 0.12%。

周三,中国财新/Markit 制造业采购经理人指数为 48.1,比 4 月份的 46 有所改善,但仍低于 50 的扩张与收缩分界线。

周二公布的中国 5 月份官方制造业采购经理人指数为 49.6,比 4 月份的 47.4 有所改善。 5 月份的读数高于路透社调查预期的 48.6 水平。

PMI 读数是连续的,代表环比扩张或收缩。

日本日经 225 指数上涨 0.62%,而东证指数上涨 1.16%。

在澳大利亚,S&P/ASX 200 指数上涨 0.23%。澳大利亚统计局周三公布的数据显示,澳大利亚第一季度经季节性调整的环比国内生产总值环比增长 0.8%。这高于路透社调查中预期的 0.5% 的涨幅。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌0.1%。

亚洲交易时段早盘油价走高,国际基准布伦特原油期货上涨 0.6% 至每桶 116.29 美元。美国原油期货上涨 0.54% 至每桶 115.29 美元。

这些收益来自于周一欧盟达成的在年底前禁止大部分俄罗斯石油进口的协议,以及投资者对中国主要城市上海在与新冠病毒相关的封锁数周后重新开放持乐观态度.

追踪美元兑一篮子货币的美元指数在近期从 102 上方下跌后报 101.981。

Chú thích phiên âm tiếng Trung cho bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK ứng dụng thực tế của giáo án khóa Học tiếng Trung giao tiếp cơ bản giáo trình ChineMaster bài 20 các bạn xem bên dưới.

Jù bàodào, suízhe jíjiāng fābù de ruǎnjiàn bǎnběn, píngguǒ jiāng wèi xiāofèi zhě de iPhone dài lái yī xìliè xīn de gēngxīn.

Jù péngbóshè bàodào,iOS 16 bāokuò duì tōngzhī, xiāoxī hé jiànkāng yìngyòng chéngxù de gēngxīn. Gāi ruǎnjiàn hái jiāng bāokuò xīn de iPad duō rènwù miànbǎn.

Qí xià yīdài yídòng cāozuò xìtǒng iOS 16 yùjì jiāng yú 6 yuè 6 rì zài qí niándù kāifā zhě dàhuì WWDC shàng gōngbù.

Jù bàodào, píngguǒ jiāng tōngguò jíjiāng fābù de ruǎnjiàn bǎnběn iOS 16 hé iPadOS 16 wèi iPhone hé iPad dài lái yī xìliè xīn gēngxīn, yùjì gāi gōngsī jiàng zài 6 yuè 6 rì de WWDC 2022 kāifā zhě zhǔtí yǎnjiǎng zhōng xuānbù zhèxiē gēngxīn.

Jù péngbóshè bàodào,iPhone de biànhuà bāokuò gēngxīn tōngzhī, xiāoxī hé jiànkāng yìngyòng chéngxù. Apple qùnián yě yǐnrùle xīn de tōngzhī gēnggǎi, bāokuò zài yītiān zhōng de tèdìng shíjiān jiāng tāmen kǔnbǎng zài yīqǐ xíngchéng zhāiyào de xuǎnxiàng, yǐjí xiànzhì nín zài tèdìng shíjiān kàn dào de tōngzhī de xīn jiāodiǎn móshì. Péngbóshè shuō, xiāoxī yìngyòng chéngxù yǒuwàng huòdé xīn de yīnpín gōngnéng.

Yǔ cǐ tóngshí, jù péngbóshè bàodào, jiànkāng yìngyòng chéngxù yùjì jiāng huòdé yǔ iPhone hé Apple Watch jiānróng de xīn gōngnéng.

Jù bàodào, píngguǒ jiàng zài suǒdìng píngmù shàng tiānjiā xīn de xiǎo bùjiàn, yǐ zhīchí iPhone 14 hé iPhone 14 Pro shàng de “yǒngyuǎn zàixiàn” xiǎnshì. Jíshǐ tā zhǐshì zuò zài nǐ de zhuōzi shàng, nǐ yě kěyǐ zài nǐ de iPhone shàng kàn dào xiǎo bùjiàn. Xiànzài,iPhone píngmù zài bù shǐyòng shí huì biàn àn. Dàn zài sānxīng, gǔgē hé qítā shǒujī zhìzào shāng shēngchǎn de Android shǒujī shàng, cháng liàng xiǎnshì yǐ biàn dé sīkōngjiànguàn.

Bùguò, píngguǒ jīngcháng zài qiūjì tuīchū qí zuìxīnkuǎn iPhone, yīncǐ xiāofèi zhě hái xūyào jǐ gè yuè de shíjiān cáinénggòumǎi dào kěyǐ shǐyòng gāi gōngnéng de shǒujī.

Gāi bàogào hái chēng, píngguǒ jiāng tiānjiā xīn de iPad duō rènwù xuǎnxiàng. Qùnián, tā ràng liǎng gè yìngyòng chéngxù bìngpái yùnxíng biàn dé gèngjiā róngyì, dànshì yīxiē xiǎng yào yòng iPad zuò gèng duō shìqíng de rén yīzhí xīwàng néng gòu zài bùtóng de chuāngkǒu zhōng yùnxíng gèng duō yìngyòng chéngxù, jiù xiàng zài Mac shàng yīyàng.

Píngguǒ tōngcháng huì zài huódòng zhōng xuānbù xīn ruǎnjiàn, ránhòu zài qiūjì xiàng suǒyǒu yònghù fābù zuìzhōng bǎnběn zhīqián fābù cèshì bǎn gōng yònghù shìyòng.

Péngbóshè biǎoshì, gāi gōngsī hái kěnéng zài cǐ cì huódòng zhōng fābù xīn kuǎn MacBook Air bǐjìběn diànnǎo.

Píngguǒ fāyán rén méiyǒu lìjí fābiǎo pínglùn.

Sīrén diàochá xiǎnshì zhōngguó gōngchǎng huódòng wěisuō, yàtài gǔshì shàngzhǎng.

Yàtài gǔshì zhōusān zǎopán shàngzhǎng.

Zhōusān, zhōngguó cái xīn/Markit zhìzào yè cǎigòu jīnglǐ rén zhǐshù wèi 48.1, Bǐ 4 yuèfèn de 46 yǒu suǒ gǎishàn, dàn réng dī yú 50 de kuòzhāng yú shōusuō fēn jièxiàn.

Àodàlìyǎ tǒngjì jú zhōusān gōngbù de shùjù xiǎnshì, àodàlìyǎ dì yī jìdù jīng jìjié xìng tiáozhěng de huánbǐ guónèi shēngchǎn zǒng zhí huánbǐ zēngzhǎng 0.8%. Zhè gāo yú lùtòu shè diàochá zhōng yùqí de 0.5% De zhǎngfú.

Zhōusān zǎopán, yàtài dìqū gǔshì dàfú shàngzhǎng, tóuzī zhě guānzhù shìchǎng duì 5 yuèfèn zhōngguó gōngchǎng huódòng fēi gōngkāi diàochá de fǎnyìng.

Zhōngguónèidì gǔshì xiǎofú zǒugāo, shàngzhèng zōng zhǐ shàngzhǎng 0.1%, Ér shēn zhèng zōng zhǐ zé xiǎofú shàngzhǎng. Xiānggǎng héngshēng zhǐshù xiàdié 0.12%.

Zhōusān, zhōngguó cái xīn/Markit zhìzào yè cǎigòu jīnglǐ rén zhǐshù wèi 48.1, Bǐ 4 yuèfèn de 46 yǒu suǒ gǎishàn, dàn réng dī yú 50 de kuòzhāng yú shōusuō fēn jièxiàn.

Zhōu’èr gōngbù de zhōngguó 5 yuèfèn guānfāng zhìzào yè cǎigòu jīnglǐ rén zhǐshù wèi 49.6, Bǐ 4 yuèfèn de 47.4 Yǒu suǒ gǎishàn. 5 Yuèfèn de dúshù gāo yú lùtòu shè diàochá yùqí de 48.6 Shuǐpíng.

PMI dúshù shì liánxù de, dàibiǎo huánbǐ kuòzhāng huò shōusuō.

Rìběn rì jīng 225 zhǐshù shàngzhǎng 0.62%, Ér dōng zhèng zhǐshù shàngzhǎng 1.16%.

Zài àodàlìyǎ,S&P/ASX 200 zhǐshù shàngzhǎng 0.23%. Àodàlìyǎ tǒngjì jú zhōusān gōngbù de shùjù xiǎnshì, àodàlìyǎ dì yī jìdù jīng jìjié xìng tiáozhěng de huánbǐ guó nèi shēngchǎn zǒng zhí huánbǐ zēngzhǎng 0.8%. Zhè gāo yú lùtòu shè diàochá zhōng yùqí de 0.5% De zhǎngfú.

MSCI míng chéng yàtài dìqū (chú rìběn) zhǐshù xiàdié 0.1%.

Yàzhōu jiāoyì shíduàn zǎopán yóujià zǒugāo, guójì jīzhǔn bù lún tè yuányóu qíhuò shàngzhǎng 0.6% Zhì měi tǒng 116.29 Měiyuán. Měiguó yuányóu qíhuò shàngzhǎng 0.54% Zhì měi tǒng 115.29 Měiyuán.

Zhèxiē shōuyì láizì yú zhōuyī ōuméng dáchéng de zài niándǐ qián jìnzhǐ dà bùfèn èluósī shíyóu jìnkǒu de xiéyì, yǐjí tóuzī zhě duì zhōngguó zhǔyào chéngshì shànghǎi zài yǔ xīnguān bìngdú xiāngguān de fēngsuǒ shù zhōu hòu chóngxīn kāifàng chí lèguān tàidù.

Zhuīzōng měiyuán duì yī lánzi huòbì dì měiyuán zhǐshù zài jìnqí cóng 102 shàngfāng xiàdié hòu bào 101.981.

Đáp án bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK ứng dụng thực tế của bài giảng lớp Học tiếng Trung giao tiếp cơ bản giáo trình ChineMaster bài 20 Thầy Vũ chia sẻ ở ngay bên dưới các bạn nhé.

Apple được cho là đã mang đến một loạt các bản cập nhật mới cho iPhone của người tiêu dùng với bản phát hành phần mềm sắp tới của mình.

Theo Bloomberg, iOS 16 bao gồm các bản cập nhật cho thông báo, tin nhắn và ứng dụng Sức khỏe. Phần mềm cũng sẽ bao gồm các bảng đa nhiệm mới cho iPad.

Hệ điều hành di động tiếp theo của nó, iOS 16, dự kiến ​​sẽ được công bố tại hội nghị dành cho nhà phát triển hàng năm, WWDC, vào ngày 6 tháng 6.

Apple được cho là đã mang đến một loạt các bản cập nhật mới cho iPhone và iPad cùng với các bản phát hành phần mềm sắp tới, iOS 16 và iPadOS 16, công ty dự kiến ​​sẽ công bố trong bài phát biểu dành cho nhà phát triển WWDC 2022 vào ngày 6 tháng 6.

Theo Bloomberg, những thay đổi đối với iPhone bao gồm cập nhật thông báo, tin nhắn và ứng dụng Health. Apple cũng đã giới thiệu những thay đổi về thông báo mới vào năm ngoái, bao gồm tùy chọn nhóm chúng lại với nhau thành một bản tóm tắt vào một thời điểm nhất định trong ngày và chế độ Tập trung mới giới hạn các thông báo bạn nhìn thấy trong thời gian cụ thể. Ứng dụng tin nhắn dự kiến ​​sẽ có các tính năng âm thanh mới, Bloomberg cho biết.

Trong khi đó, ứng dụng Health dự kiến ​​sẽ có các tính năng mới hoạt động với iPhone và Apple Watch, theo Bloomberg.

Apple được cho là sẽ thêm các widget mới vào màn hình khóa với sự hỗ trợ cho màn hình “luôn bật” trên iPhone 14 và iPhone 14 Pro. Điều đó sẽ cho phép bạn xem các tiện ích trên iPhone của mình ngay cả khi nó đang ngồi trên bàn làm việc của bạn. Hiện tại, màn hình iPhone tối đi khi không sử dụng. Nhưng màn hình luôn bật đã trở nên phổ biến trên điện thoại Android do Samsung, Google và các nhà sản xuất điện thoại khác sản xuất.

Tuy nhiên, Apple thường trình làng chiếc iPhone mới nhất của mình vào mùa thu, vì vậy sẽ còn vài tháng nữa người tiêu dùng mới có thể mua được những chiếc điện thoại có thể sử dụng tính năng đó.

Báo cáo cũng cho biết Apple sẽ bổ sung các tùy chọn đa nhiệm mới cho iPad. Năm ngoái, việc hai ứng dụng chạy song song với nhau dễ dàng hơn nhiều, nhưng một số người muốn làm được nhiều việc hơn với iPad của họ từ lâu đã mong muốn tùy chọn chạy nhiều ứng dụng hơn nữa trong các cửa sổ khác nhau, giống như bạn có thể làm trên máy Mac.

Apple thường công bố phần mềm mới tại sự kiện sau đó phát hành nó ở dạng beta để người dùng dùng thử trước khi phiên bản cuối cùng được phát hành cho tất cả người dùng vào mùa thu.

Công ty cũng có thể công bố máy tính xách tay MacBook Air mới tại sự kiện này, Bloomberg cho biết.

Người phát ngôn của Apple không có mặt ngay lập tức để bình luận.

Chứng khoán châu Á – Thái Bình Dương tăng khi cuộc khảo sát riêng cho thấy hoạt động nhà máy của Trung Quốc đã giảm.

Chứng khoán châu Á – Thái Bình Dương tăng điểm trong phiên giao dịch sáng thứ Tư.

Chỉ số nhà quản lý mua hàng tại khu sản xuất Caixin / Markit của Trung Quốc cho tháng 5 ở mức 48,1 vào thứ Tư, cải thiện so với mức ghi của tháng 4 là 46 nhưng vẫn ở dưới mốc 50, ngăn chặn sự mở rộng và thu hẹp.

Tổng sản phẩm quốc nội của Úc đã tăng 0,8% theo quý tính theo khối lượng chuỗi được điều chỉnh theo mùa trong quý đầu tiên, dữ liệu từ Cục Thống kê của quốc gia này cho thấy hôm thứ Tư. Con số này cao hơn kỳ vọng trong một cuộc thăm dò của Reuters với mức tăng 0,5%.

Cổ phiếu ở châu Á – Thái Bình Dương chủ yếu tăng trong phiên giao dịch sáng thứ Tư, với các nhà đầu tư đang theo dõi phản ứng của thị trường trước việc công bố một cuộc khảo sát riêng về hoạt động của các nhà máy Trung Quốc vào tháng Năm.

Chứng khoán Trung Quốc đại lục tăng cao hơn, với Shanghai Composite tăng 0,1% trong khi Thành phần Shenzhen tăng nhẹ. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông trượt 0,12%.

Chỉ số nhà quản lý mua hàng tại khu sản xuất Caixin / Markit của Trung Quốc cho tháng 5 ở mức 48,1 vào thứ Tư, cải thiện so với mức ghi của tháng 4 là 46 nhưng vẫn ở dưới mốc 50, ngăn chặn sự mở rộng và thu hẹp.

Chỉ số PMI sản xuất chính thức của Trung Quốc cho tháng 5, được công bố hôm thứ Ba, ở mức 49,6 – một sự cải thiện so với con số 47,4 của tháng 4. Chỉ số tháng 5 cao hơn mức 48,6 dự kiến ​​từ cuộc thăm dò của Reuters.

Các bài đọc PMI là tuần tự và thể hiện sự mở rộng hoặc thu hẹp hàng tháng.

Chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản tăng 0,62% trong khi chỉ số Topix tăng 1,16%.

Tại Úc, S & P / ASX 200 tăng 0,23%. Tổng sản phẩm quốc nội của Úc đã tăng 0,8% theo quý tính theo khối lượng chuỗi được điều chỉnh theo mùa trong quý đầu tiên, dữ liệu từ Cục Thống kê của quốc gia này cho thấy hôm thứ Tư. Con số này cao hơn kỳ vọng trong một cuộc thăm dò của Reuters với mức tăng 0,5%.

Chỉ số rộng nhất của MSCI về cổ phiếu Châu Á – Thái Bình Dương bên ngoài Nhật Bản đã giao dịch thấp hơn 0,1%.

Giá dầu cao hơn vào buổi sáng theo giờ giao dịch châu Á, với giá dầu Brent chuẩn quốc tế giao sau tăng 0,6% lên 116,29 USD / thùng. Dầu thô giao sau của Mỹ tăng 0,54% lên 115,29 USD / thùng.

Những lợi ích đó đến sau một thỏa thuận hôm thứ Hai của Liên minh châu Âu về lệnh cấm đối với hầu hết dầu nhập khẩu của Nga vào cuối năm, cùng với sự lạc quan của nhà đầu tư về việc mở cửa trở lại ở thành phố lớn của Trung Quốc là Thượng Hải sau những tuần ngừng hoạt động liên quan đến Covid. .

Chỉ số đô la Mỹ, theo dõi đồng bạc xanh so với rổ các đồng tiền của nó, ở mức 101,981 sau khi giảm gần đây từ trên 102.

Trên đây là toàn bộ nội dung giáo án bài giảng khóa Học tiếng Trung giao tiếp cơ bản giáo trình ChineMaster bài 20, các bạn xem video Thầy Vũ livestream mà còn chỗ nào chưa hiểu bài thì hãy đăng câu hỏi lên diễn đàn tiếng Trung ChineMaster để được các thầy cô giáo hỗ trợ trực tuyến và giải đáp thắc mắc trong thời gian ngắn nhất nhé.