5/5 - (1 bình chọn)

Học tiếng Trung cho người mới bắt đầu

Học tiếng Trung cho người mới bài 11 là một trong những giáo án bài giảng vô cùng quan trọng của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ. Vì vậy, các bạn học viên hãy thật sự chú tâm lắng nghe Thầy Vũ giảng bài trong video livestream hôm nay ngày 18 tháng 9 năm 2022 nhé. Phần nào các bạn xem video livestream mà cảm thấy chưa hiểu bài thì chỉ cần đăng câu hỏi lên forum diễn đàn tiếng Trung hoctiengtrungonline.org là đội ngũ giáo viên trung tâm tiếng Trung ChineMaster Hà Nội TPHCM Sài Gòn sẽ ngay lập tức vào trả lời câu hỏi của các bạn trong thời gian nhanh nhất.

Diễn đàn tiếng Trung ChineMaster

Các bạn hãy khẩn trương vào ôn tập lại ngay trọng điểm kiến thức ngữ pháp tiếng Trung và từ vựng tiếng Trung trong các link bài giảng bên dưới nhé.

Học tiếng Trung cho người mới bài 1

Học tiếng Trung cho người mới bài 2

Học tiếng Trung cho người mới bài 3

Học tiếng Trung cho người mới bài 4

Học tiếng Trung cho người mới bài 5

Học tiếng Trung cho người mới bài 6

Học tiếng Trung cho người mới bài 7

Học tiếng Trung cho người mới bài 8

Học tiếng Trung cho người mới bài 9

Học tiếng Trung cho người mới bài 10

Các bạn học viên cần sử dụng bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin dành cho thiết bị máy tính hệ điều hành windows hoặc máy tính hệ điều hành mac os để hỗ trợ tốt nhất cho việc học tiếng Trung cùng Thầy Vũ nhé.

Download bộ gõ tiếng Trung

Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào phần chính của giáo án bài giảng hôm nay lớp Học tiếng Trung cho người mới bài 11 của Thầy Vũ bao gồm video bài giảng lớp Học tiếng Trung cho người mới bài 11 và tài liệu Học tiếng Trung cho người mới bài 11 được trình bày chi tiết bên dưới các bạn nhé.

Thầy Vũ livestream giáo án bài giảng khóa Học tiếng Trung cho người mới bài 11 trên kênh youtube facebook telegram của trung tâm tiếng Trung ChineMaster Hà Nội TPHCM Sài Gòn.

Bên cạnh kiến thức hôm nay các bạn được học ra thì chúng ta cần bổ sung thêm kiến thức mới thông qua các bài tập luyện dịch tiếng Trung thương mại xuất nhập khẩu và bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK ứng dụng thực HSK 9 cấp cho giáo án khóa Học tiếng Trung cho người mới bài 11 nhé.

周三晚上,首席执行官吉姆·法利 (Jim Farley) 身临其境,周围环绕着减速机和该汽车制造商的 2024 年新款野马车型,其中包括一款名为“黑马”的全新高性能版本。

在底特律车展的揭幕仪式上,没有谈到电动汽车或可持续性。只是发动机的转速和轮胎的刺耳声,就赢得了数百名野马车主的掌声。

这一场景与法利和福特最近的其他事件形成鲜明对比,后者吹捧电气化和绿色目标。这是因为尽管进行了电动汽车转型,但野马仍坚持在 2024 年为第七代汽车使用燃气发动机。

考虑到福特计划在未来几年投资 500 亿美元购买新的电动汽车,以及野马最大的竞争对手道奇挑战者和雪佛兰 Camaro 的预期计划,这可能会让人感到意外。

那么,福特为什么要为新车坚持使用燃气发动机呢?法利说,基本上,因为它可以……而且因为它在可预见的未来具有良好的商业意义。

福特野马可能会在未来几年内单独成为一个细分市场,迫使那些仍然渴望美国轿跑车肌肉车的人来到这个品牌。这包括非美国客户,他们约占 Mustang 销售额的 20%。

“人们正在离开这个细分市场,就像道奇一样,所以我们有机会真正展示有关野马的新事物,”法利在 2024 年野马首次亮相后说道。 “这将给我们带来很大的优势,因为很多人仍然喜欢这种车。”

虽然美国肌肉车市场已经从以前的水平下降,但对车辆的需求仍然存在,这也可以吸引各自品牌的注意力和新客户。

随着福特投资电动汽车,法利表示,该汽车制造商将继续投资其传统业务。这是首席执行官在其传统业务、电动汽车和商用车领域增加销售额的新计划的一部分。

法利和福特主席比尔福特拒绝透露第七代野马是否有望成为该车的最后一款汽油动力版本。

“如果人们不再想要它们,它就会消失,但我个人相信人们会想要这辆车很长一段时间,”福特说,并补充道,“那一天我会泪流满面。”

法利说,具有讽刺意味的是,福特继续使用汽油动力野马的一个重要原因是野马 Mach-E 的成功,这是一款全电动跨界车,于 2020 年底首次上市,实际上在某些时期销量超过了汽油动力版本。个月。

Mach-E 与汽油动力野马除了名字外几乎没有任何共同之处,它使福特成为该国第二畅销的电动汽车品牌。

与必须追逐电动汽车销售和监管排放信用的竞争对手汽车制造商相比,电动汽车的成功使汽车制造商在推进汽油动力车型方面具有更大的灵活性。

汽车制造商每年都需要有一定数量的监管信贷。如果一家公司不能达到目标,它可以从其他有超额积分的公司购买积分,例如特斯拉。

“Mustang Mach-E 在某种程度上创造了这辆车,”法利说。 “竞争对手正在购买排放信用,但他们无法推出这种车辆。”

道奇表示,此类排放法规是其在明年年底停止生产其燃气动力充电器和挑战者的原因之一。作为通用汽车公司的一部分,雪佛兰预计将在未来几年停止生产汽油动力雪佛兰科迈罗。
计划到 2035 年独家提供电动汽车。

Dodge 的发言人,Stellantis 的一个部门
,在宣布电动肌肉车时说,该公司正在“庆祝一个时代的结束——以及一个光明的新电气化未来的开始。”

雪佛兰的一位发言人表示,该公司不对未来的生产发表评论,但补充说:“Camaro 继续在雪佛兰的高性能汽车阵容中发挥重要作用,并且仍然是我们客户喜爱的高需求车型。”

福特最大的跨城竞争对手通用汽车正在淘汰其汽油动力产品,其目标是更好地与特斯拉竞争
,电动汽车销售领导者。

与此同时,法利表示,他希望通过像 2024 年野马这样引起争论和关注的“自以为是的产品”来发展其传统业务,包括新的“黑马”变体。

“我在经销商展上有一件衬衫,上面写着‘福特 vs. 所有人’。这就是我们的态度,”法利说。 “我们想成为一匹黑马。在电动汽车领域,我们是特斯拉的黑马。我们想带来一款新游戏。”

Chú thích phiên âm cho bài tập luyện dịch tiếng Trung thương mại xuất nhập khẩu và bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 9 cấp cho giáo án lớp Học tiếng Trung cho người mới bài 11 các bạn xem chi tiết trong phần dưới đây nhé.

Zhōusān wǎnshàng, shǒuxí zhíxíng guān jímǔ·fǎ lì (Jim Farley) shēn lín qí jìng, zhōuwéi huánràozhe jiǎnsù jī hé gāi qìchē zhìzào shāng de 2024 nián xīnkuǎn yěmǎ chēxíng, qízhōng bāokuò yī kuǎn míng wèi “hēimǎ” de quánxīn gāo xìngnéng bǎnběn.

Zài dǐtèlǜ chēzhǎn de jiēmù yíshì shàng, méiyǒu tán dào diàndòng qìchē huò kě chíxù xìng. Zhǐshì fādòngjī de zhuǎnsù hé lúntāi de cì’ěr shēng, jiù yíngdéle shù bǎi míng yěmǎ chēzhǔ de zhǎngshēng.

Zhè yī chǎngjǐng yǔ fǎ lìhé fútè zuìjìn de qítā shìjiàn xíngchéng xiānmíng duìbǐ, hòu zhě chuīpěng diànqìhuà hé lǜsè mùbiāo. Zhè shì yīnwèi jǐnguǎn jìnxíngle diàndòng qìchē zhuǎnxíng, dàn yěmǎ réng jiānchí zài 2024 nián wèi dì qī dài qìchē shǐyòng ránqì fādòngjī.

Kǎolǜ dào fútè jìhuà zài wèilái jǐ nián tóuzī 500 yì měiyuán gòumǎi xīn de diàndòng qìchē, yǐjí yěmǎ zuìdà de jìngzhēng duìshǒu dàoqí tiǎozhàn zhě hé xuěfúlán Camaro de yùqí jìhuà, zhè kěnéng huì ràng rén gǎndào yìwài.

Nàme, fútè wèishéme yào wèi xīnchē jiānchí shǐyòng ránqì fādòngjī ne? Fǎ lì shuō, jīběn shàng, yīnwèi tā kěyǐ……érqiě yīnwèi tā zài kě yùjiàn de wèilái jùyǒu liánghǎo de shāngyè yìyì.

Fútè yěmǎ kěnéng huì zài wèilái jǐ niánnèi dāndú chéngwéi yīgè xì fēn shìchǎng, pòshǐ nàxiē réngrán kěwàng měiguó jiào pǎochē jīròu chē de rén lái dào zhège pǐnpái. Zhè bāokuò fēi měiguó kèhù, tāmen yuē zhàn Mustang xiāoshòu é de 20%.

“Rénmen zhèngzài líkāi zhège xì fēn shìchǎng, jiù xiàng dàoqí yīyàng, suǒyǐ wǒmen yǒu jīhuì zhēnzhèng zhǎnshì yǒuguān yěmǎ de xīn shìwù,” fǎ lì zài 2024 nián yěmǎ shǒucì liàngxiàng hòu shuōdao. “Zhè jiāng gěi wǒmen dài lái hěn dà de yōushì, yīnwèi hěnduō rén réngrán xǐhuān zhè zhǒng chē.”

Suīrán měiguó jīròu chē shìchǎng yǐjīng cóng yǐqián de shuǐpíng xiàjiàng, dàn duì chēliàng de xūqiú réngrán cúnzài, zhè yě kěyǐ xīyǐn gèzì pǐnpái de zhùyì lìhé xīn kèhù.

Suízhe fútè tóuzī diàndòng qìchē, fǎ lì biǎoshì, gāi qìchē zhìzào shāng jiāng jìxù tóuzī qí chuántǒng yèwù. Zhè shì shǒuxí zhíxíng guān zài qí chuántǒng yèwù, diàndòng qìchē hé shāngyòng chē lǐngyù zēngjiā xiāoshòu é de xīn jìhuà de yībùfèn.

Fǎ lì hé fútè zhǔxí bǐ’ěr fútè jùjué tòulù dì qī dài yěmǎ shìfǒu yǒuwàng chéngwéi gāi chē de zuìhòu yī kuǎn qìyóu dònglì bǎnběn.

“Rúguǒ rénmen bù zài xiǎng yào tāmen, tā jiù huì xiāoshī, dàn wǒ gèrén xiāngxìn rénmen huì xiǎng yào zhè liàng chē hěn zhǎng yīduàn shíjiān,” fútè shuō, bìng bǔchōng dào,“nà yītiān wǒ huì lèi liú mǎnmiàn.”

Fǎ lì shuō, jùyǒu fèngcì yìwèi de shì, fútè jìxù shǐyòng qìyóu dònglì yěmǎ de yīgè zhòngyào yuányīn shì yěmǎ Mach-E de chénggōng, zhè shì yī kuǎn quán diàndòng kuà jiè chē, yú 2020 niándǐ shǒucì shàngshì, shíjì shang zài mǒu xiē shíqí xiāoliàng chāoguòle qìyóu dònglì bǎnběn. Gè yuè.

Mach-E yǔ qìyóu dònglì yěmǎ chúle míngzì wài jīhū méiyǒu rènhé gòngtóng zhī chù, tā shǐ fútè chéngwéi gāi guó dì èr chàngxiāo de diàndòng qìchē pǐnpái.

Yǔ bìxū zhuīzhú diàndòng qìchē xiāoshòu hé jiānguǎn páifàng xìnyòng de jìngzhēng duìshǒu qìchē zhìzào shāng xiāng bǐ, diàndòng qìchē de chénggōng shǐ qìchē zhìzào shāng zài tuījìn qìyóu dònglì chēxíng fāngmiàn jùyǒu gèng dà de línghuó xìng.

Qìchē zhìzào shāng měinián dōu xūyào yǒuyīdìng shùliàng de jiānguǎn xìndài. Rúguǒ yījiā gōngsī bùnéng dádào mùbiāo, tā kěyǐ cóng qítā yǒu chāo’é jīfēn de gōngsī gòumǎi jīfēn, lìrú tè sī lā.

“Mustang Mach-E zài mǒu zhǒng chéngdù shàng chuàngzàole zhè liàng chē,” fǎ lì shuō. “Jìngzhēng duìshǒu zhèngzài gòumǎi páifàng xìnyòng, dàn tāmen wúfǎ tuīchū zhè zhǒng chēliàng.”

Dàoqí biǎoshì, cǐ lèi páifàng fǎguī shì qí zài míngnián niándǐ tíngzhǐ shēngchǎn qí ránqì dònglì chōngdiàn qì hé tiǎozhàn zhě de yuányīn zhī yī. Zuòwéi tōngyòng qìchē gōngsī de yībùfèn, xuěfúlán yùjì jiàng zài wèilái jǐ nián tíngzhǐ shēngchǎn qìyóu dònglì xuěfúlán kē mài luō.
Jìhuà dào 2035 nián dújiā tígōng diàndòng qìchē.

Dodge de fǎ yán rén,Stellantis de yīgè bùmén
, zài xuānbù diàndòng jīròu chē shí shuō, gāi gōngsī zhèngzài “qìngzhù yīgè shídài de jiéshù——yǐjí yīgè guāngmíng de xīn diànqìhuà wèilái de kāishǐ.”

Xuěfúlán de yī wèi fāyán rén biǎoshì, gāi gōngsī bùduì wèilái de shēngchǎn fābiǎo pínglùn, dàn bǔchōng shuō:“Camaro jìxù zài xuěfúlán de gāo xìngnéng qìchē zhènróng zhōng fāhuī zhòngyào zuòyòng, bìngqiě réngrán shì wǒmen kèhù xǐ’ài de gāo xūqiú chēxíng.”

Fútè zuìdà de kuà chéng jìngzhēng duìshǒu tōngyòng qìchē zhèngzài táotài qí qìyóu dònglì chǎnpǐn, qí mùbiāo shì gèng hǎo de yǔ tè sī lā jìngzhēng
, diàndòng qìchē xiāoshòu lǐngdǎo zhě.

Yǔ cǐ tóngshí, fǎ lì biǎoshì, tā xīwàng tōngguò xiàng 2024 nián yěmǎ zhèyàng yǐnqǐ zhēnglùn hé guānzhù de “zìyǐwéishì de chǎnpǐn” lái fāzhǎn qí chuántǒng yèwù, bāokuò xīn de “hēimǎ” biàn tǐ.

“Wǒ zài jīngxiāo shāng zhǎn shàng yǒu yī jiàn chènshān, shàngmiàn xiězhe ‘fútè vs. Suǒyǒu rén’. Zhè jiùshì wǒmen de tàidù,” fǎ lì shuō. “Wǒmen xiǎng chéngwéi yī pǐ hēimǎ. Zài diàndòng qìchē lǐngyù, wǒmen shì tè sī lā de hēimǎ. Wǒmen xiǎng dài lái yī kuǎn xīn yóuxì.”

Đáp án bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK ứng dụng thực tế kết hợp với bài tập luyện dịch tiếng Trung thương mại xuất nhập khẩu của ThS Nguyễn Minh Vũ thiết kế cho học viên sau khi học xong kiến thức của giáo án lớp Học tiếng Trung cho người mới bài 11 các bạn xem chi tiết ngay bên dưới nhé.

Giám đốc điều hành Jim Farley đã có mặt trong buổi giới thiệu vào tối thứ Tư, được bao quanh bởi các đầu số và các mẫu Mustang 2024 mới của nhà sản xuất ô tô, bao gồm một phiên bản hiệu suất cao mới đầy bất ngờ được gọi là “Dark Horse”.

Không có cuộc nói chuyện về xe điện hay tính bền vững trong buổi ra mắt cho triển lãm ô tô Detroit. Chỉ cần động cơ quay vòng và tiếng lốp rít, trước sự tán thưởng của hàng trăm chủ sở hữu Mustang có mặt.

Khung cảnh diễn ra hoàn toàn trái ngược với các sự kiện gần đây khác của Farley và Ford, những người đã chào hàng các mục tiêu về điện khí hóa và xanh. Đó là bởi vì mặc dù chuyển đổi EV, Mustang vẫn gắn bó với động cơ chạy bằng khí đốt cho phương tiện thế hệ thứ bảy vào năm 2024.

Điều đó có thể gây bất ngờ, vì Ford có kế hoạch đầu tư 50 tỷ đô la vào xe điện mới trong những năm tới, cũng như kế hoạch dự kiến ​​cho Dodge Challenger và Chevrolet Camaro – những đối thủ lớn nhất của Mustang – chạy điện.

Vậy tại sao Ford lại gắn bó với động cơ xăng cho chiếc xe mới? Farley nói, về cơ bản, bởi vì nó có thể… và bởi vì nó có ý nghĩa kinh doanh tốt cho tương lai gần.

Ford Mustang có thể sẽ tự nằm trong một phân khúc trong những năm tới, buộc những ai vẫn khao khát một chiếc xe cơ bắp kiểu coupe của Mỹ phải đến với thương hiệu này. Điều đó bao gồm những khách hàng không phải Hoa Kỳ, những người đại diện cho khoảng 20% ​​doanh số của Mustang.

“Mọi người đang rời bỏ phân khúc này, như Dodge, vì vậy chúng tôi có cơ hội thực sự trình bày những điều mới mẻ về Mustang,” Farley nói sau màn ra mắt Mustang năm 2024. “Điều này sẽ mang lại cho chúng tôi một lợi thế lớn vì rất nhiều người vẫn yêu thích loại xe này”.

Mặc dù phân khúc xe cơ bắp của Mỹ đã giảm sút so với trước đây, nhưng vẫn có nhu cầu về loại xe này, điều này cũng có thể thu hút sự chú ý và khách hàng mới cho các thương hiệu tương ứng của họ.

Khi Ford đầu tư vào xe điện, Farley cho biết nhà sản xuất ô tô sẽ tiếp tục đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh truyền thống của mình. Đây là một phần trong kế hoạch mới của CEO nhằm tăng doanh số bán hàng trên các lĩnh vực kinh doanh truyền thống, xe điện và xe thương mại.

Chủ tịch của Farley và Ford, Bill Ford từ chối cho biết liệu Mustang thế hệ thứ bảy có phải là phiên bản chạy bằng xăng cuối cùng của chiếc xe hay không.

“Nếu mọi người không muốn chúng nữa, nó sẽ biến mất, nhưng cá nhân tôi tin rằng mọi người sẽ muốn chiếc xe này trong một thời gian khá dài,” Ford nói và nói thêm “ngày đó sẽ đến với tôi.”

Farley cho biết lý do chính khiến Ford tiếp tục với Mustang chạy bằng khí, trớ trêu thay, sự thành công của Mustang Mach-E, một chiếc crossover chạy hoàn toàn bằng điện lần đầu tiên được bán ra vào cuối năm 2020 và thực sự đã bán chạy hơn phiên bản chạy bằng xăng trong một số tháng.

Mach-E, vốn không giống nhau chút nào với Mustang chạy xăng ngoài tên gọi, đã đưa Ford trở thành thương hiệu xe điện bán chạy thứ hai trong nước.

Thành công đó của EV đã giúp nhà sản xuất ô tô linh hoạt hơn trong việc tiếp tục với các mẫu xe chạy bằng khí đốt, so với các nhà sản xuất ô tô đối thủ, những người phải theo đuổi doanh số bán xe điện và các khoản tín dụng phát thải theo quy định được trao cho họ.

Các nhà sản xuất ô tô được yêu cầu phải có một lượng tín dụng quy định nhất định mỗi năm. Nếu một công ty không thể đạt được mục tiêu, họ có thể mua các khoản tín dụng từ các công ty khác, chẳng hạn như Tesla, có các khoản tín dụng vượt quá.

“Theo một cách nào đó, Mustang Mach-E được tạo ra, đã cho phép chiếc xe này xảy ra,” Farley nói. “Các đối thủ cạnh tranh đang mua tín dụng cho lượng khí thải và họ không thể ra mắt loại phương tiện này.”

Dodge cho biết các quy định về khí thải như vậy là một trong những lý do khiến hãng ngừng sản xuất Charger và Challenger chạy bằng khí vào cuối năm sau. Chevrolet dự kiến ​​sẽ kết thúc sản xuất Chevy Camaro chạy bằng khí trong những năm tới như một phần của General Motors ‘
có kế hoạch cung cấp độc quyền xe điện vào năm 2035.

Người phát ngôn của Dodge, một bộ phận của Stellantis
, cho biết khi công bố những chiếc xe cơ bắp chạy điện, công ty đang “kỷ niệm sự kết thúc của một kỷ nguyên – và sự khởi đầu của một tương lai điện khí hóa mới tươi sáng”.

Người phát ngôn của Chevrolet cho biết công ty không bình luận về việc sản xuất trong tương lai, nhưng nói thêm, “Camaro tiếp tục đóng một vai trò quan trọng trong dòng xe hiệu suất của Chevrolet và vẫn là một chiếc xe có nhu cầu cao mà khách hàng của chúng tôi yêu thích.”

Đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Ford, GM, đang trong quá trình ngừng sản xuất các sản phẩm chạy bằng khí đốt, đang hướng tới mục tiêu cạnh tranh tốt hơn với Tesla
, nhà lãnh đạo bán hàng EV.

Farley, trong khi đó, cho biết anh muốn phát triển hoạt động kinh doanh truyền thống của mình thông qua “các sản phẩm có ý kiến” thu hút sự tranh luận và chú ý như Mustang 2024, bao gồm cả biến thể “Dark Horse” mới.

Farley nói: “Tôi đã có một chiếc áo sơ mi tại đại lý có nội dung“ Ford vs. Mọi người. ”Đó là thái độ của chúng tôi. “Chúng tôi muốn trở thành một con ngựa đen tối. Chúng tôi là con ngựa ô chống lại Tesla trong lĩnh vực kinh doanh xe điện. Chúng tôi muốn mang đến một trò chơi mới ”.

Vậy là vừa nãy các bạn đã học xong toàn bộ giáo án bài giảng lớp Học tiếng Trung cho người mới bài 11 rồi. Thầy Vũ sẽ kết thúc bài giảng khóa Học tiếng Trung cho người mới bài 11 này tại đây và hẹn gặp lại các bạn học viên trong bài giảng tiếp theo vào tuần sau nhé.