5/5 - (2 bình chọn)

Học tiếng Trung cho người mới bắt đầu

Học tiếng Trung cho người mới bài 10 tiếp tục chương trình đào tạo bài bản và chuyên biệt của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ trên website học tiếng Trung online hoctiengtrungonline.com của trung tâm tiếng Trung ChineMaster Hà Nội TP HCM Sài Gòn bao gồm các cơ sở sau đây.

Trung tâm học tiếng Trung giao tiếp ChineMaster Quận Thanh Xuân Phường Khương Trung Hà Nội cơ sở 1.

Trung tâm học tiếng Trung giao tiếp ChineMaster Quận 10 TP HCM Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh cơ sở 2.

Trung tâm học tiếng Trung giao tiếp ChineMaster Quận Đống Đa Phường Láng Hạ Hà Nội cơ sở 3.

Các bạn học viên học theo bộ video livestream hàng ngày của Thầy Vũ mà cảm thấy có phần nào chưa hiểu bài thì hãy đăng câu hỏi vào trong forum diễn đàn tiếng Trung bên dưới nhé.

Diễn đàn tiếng Trung Thầy Vũ

Diễn đàn tiếng Trung ChineMaster

Forum diễn đàn tiếng Trung ChineMaster

Bên dưới là phần tổng hợp các link video bài giảng Thầy Vũ đã livestream từ bài 1 đến bài 9, các bạn chú ý ôn tập lại kiến thức cũ thật nhanh nhé để còn chuyển sang học bài mới.

Học tiếng Trung cho người mới bài 1

Học tiếng Trung cho người mới bài 2

Học tiếng Trung cho người mới bài 3

Học tiếng Trung cho người mới bài 4

Học tiếng Trung cho người mới bài 5

Học tiếng Trung cho người mới bài 6

Học tiếng Trung cho người mới bài 7

Học tiếng Trung cho người mới bài 8

Học tiếng Trung cho người mới bài 9

Các bạn chú ý chuẩn bị đầy đủ công cụ và đồ dùng học tập nhé, trong đó quan trọng nhất là bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin dành cho thiết bị máy tính chạy hệ điều hành windows.

Download bộ gõ tiếng Trung

Tiếp theo là phần nội dung chi tiết của giáo án bài giảng hôm nay lớp Học tiếng Trung cho người mới bài 10 của Thầy Vũ bao gồm video Học tiếng Trung cho người mới bài 10 và tài liệu Học tiếng Trung cho người mới bài 10 được trình bày rất chi tiết trong phần bên dưới.

Bạn nào muốn tăng cường thêm vốn kiến thức ngữ pháp tiếng Trung giao tiếp và từ vựng tiếng Trung theo chủ đề thì cần làm thêm một số bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK ứng dụng thực tế và kết hợp thêm với làm bài tập luyện dịch tiếng Trung thương mại xuất nhập khẩu nữa các bạn nhé.

PEB 的建议要求工人立即获得 14% 的加薪,加上可追溯到 2020 年的欠薪。它还呼吁在 2020 年至 2024 年的五年合同期内加薪 24%,并提供现金奖金每年1000美元。

但它没有解决已成为争议关键症结的人员短缺和调度规则。工程师和售票员工会表示,铁路公司要求其成员“随叫随到”,并准备好每周 7 天在接到通知后立即上班。两个工会的领导表示,如果不改变这些工作规则,他们的成员不会接受合同。

铁路还有超过 50,000 名其他工会成员,他们负责维护轨道、操作信号、调度火车和担任机械师等工作。但它们不受相同工作规则的约束,这些工会已经接受了基于 PEB 建议的与铁路的初步交易。

其中一个工会,机械师,周三宣布,其成员投票否决了其暂定的劳工协议。大约有 5,000 名工会成员在铁路工作,担任机车机械师、轨道设备机械师和设施维护人员。

他们拒绝提议的合同并不是避免罢工的直接挫折。工会表示,在本月底之前不会举行罢工,因为它试图改变其成员将接受的临时协议。但这表明铁路在与十几个不同的工会达成交易时面临着复杂性,这些工会也可以接受普通会员。
另外两个工会,铁路卡门兄弟会和交通运输工会,它们之间有 11,000 名成员,周三批准了交易。

福特周三晚上在底特律的一次活动中推出了全新版本的两门野马轿跑车。它具有新的车身设计和新的发动机选项,但它不会拥有的一件事是电动机。新野马将仅提供纯汽油动力,至少目前如此。购买者只需要选择他们想燃烧多少汽油来产生多少电力。

与今天的野马一样,新款野马将配备 5.0 升 V8 大发动机或 2.3 升涡轮增压四缸发动机。不过,这些发动机已针对 2024 年款野马进行了改进,以产生更大的动力,并且在四缸发动机的情况下,燃烧更少的燃料。福特 (F) 尚未宣布增加多少动力,但承诺 V8 将是最强大的“自然吸气”——意思是不是涡轮增压或机械增压——V8 在基本模型野马 GT 中提供。

福特首席执行官吉姆法利在一份声明中表示:“在我们的许多竞争对手退出内燃机汽车业务之际,投资另一代野马是一项重大声明。”

福特早在 2017 年就宣布了生产混合动力版野马的计划。不过,从那以后,福特推出了全电动汽车,如福特 Mustang Mach-E SUV 和福特 F-150 Lightning 皮卡,以及插电式- 混合动力车。福特发言人迈克莱文说,这意味着福特不需要混合动力野马双门轿车来实现其减排目标。

因此,虽然它的竞争对手正在放弃像道奇挑战者这样的燃气动力性能双门轿车,但燃料燃烧的野马将继续存在,领导福特 Blue 的 Kumar Galhotra 说,该部门专注于内燃机汽车。

“我们进行这项投资是因为我们看到,在可预见的未来,内燃野马将会有一个市场,”他说。

虽然 2024 Mustang coupe 拥有全新的车身,但它显然让人想起过去的车型。前大灯看起来更窄,在这个新版本中,三个灯条排成一行,形成虚拟眉毛。

后备箱面积也更短,尾灯所在的区域深深地缩进,让车灯呈现出自然的V形。 V8 动力汽车的格栅比 4 缸车型大得多。 V8 驱动的 Mustang GT 汽车的引擎盖上还有一个大型“吸热器”通风口,除了释放通过散热器的空气外,还减少了空气动力阻力。

虽然汽车的外观接近于传统的野马设计,但内部却截然不同。单个大屏幕取代了传统的仪表,同时还充当中央触摸屏。不在驾驶员正前方的一半屏幕向驾驶员倾斜。屏幕上细节丰富的仪表和图形是高度可定制的,车内的大多数车内灯也是如此。

对于那些寻求重新夺回年轻野马的人来说,福特正在吸引 X 一代和千禧一代,显然是从最初购买原始小马车的婴儿潮一代开始。甚至还有一个 Fox Body Gauge 选项,可以显示 1980 年代野马上的表盘。

Chú thích phiên âm cho bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK ứng dụng thực tế và bài tập luyện dịch tiếng Trung thương mại xuất nhập khẩu do Thầy Vũ thiết kế các bạn xem chi tiết trong phần bên dưới nhé.

PEB de jiànyì yāoqiú gōngrén lìjí huòdé 14% de jiā xīn, jiā shàng kě zhuīsù dào 2020 nián de qiàn xīn. Tā hái hūyù zài 2020 nián zhì 2024 nián de wǔ nián hétóng qí nèi jiā xīn 24%, bìng tígōng xiànjīn jiǎngjīn měinián 1000 měiyuán.

Dàn tā méiyǒu jiějué yǐ chéngwéi zhēngyì guānjiàn zhēngjié de rényuán duǎnquē hé diàodù guīzé. Gōngchéngshī hé shòupiàoyuán gōnghuì biǎoshì, tiělù gōngsī yāoqiú qí chéngyuán “suí jiào suí dào”, bìng zhǔnbèi hǎo měi zhōu 7 tiān zài jiē dào tōngzhī hòu lìjí shàngbān. Liǎng gè gōnghuì de lǐngdǎo biǎoshì, rúguǒ bù gǎibiàn zhèxiē gōngzuò guīzé, tāmen de chéngyuán bù huì jiēshòu hétóng.

Tiělù hái yǒu chāoguò 50,000 míng qítā gōnghuì chéngyuán, tāmen fùzé wéihù guǐdào, cāozuò xìnhào, diàodù huǒchē hé dānrèn jīxiè shī děng gōngzuò. Dàn tāmen bù shòu xiāngtóng gōngzuò guīzé de yuēshù, zhèxiē gōnghuì yǐjīng jiēshòule jīyú PEB jiànyì de yǔ tiělù de chūbù jiāoyì.

Qízhōng yīgè gōnghuì, jīxiè shī, zhōusān xuānbù, qí chéngyuán tóupiào fǒujuéle qí zhàn dìng de láogōng xiéyì. Dàyuē yǒu 5,000 míng gōnghuì chéngyuán zài tiělù gōngzuò, dānrèn jīchē jīxiè shī, guǐdào shèbèi jīxiè shī hé shèshī wéihù rényuán.

Tāmen jùjué tíyì de hétóng bìng bùshì bìmiǎn bàgōng de zhíjiē cuòzhé. Gōnghuì biǎoshì, zài běn yuèdǐ zhīqián bù huì jǔxíng bàgōng, yīnwèi tā shìtú gǎibiàn qí chéngyuán jiāng jiēshòu de línshí xiéyì. Dàn zhè biǎomíng tiělù zài yǔ shí jǐ gè bùtóng de gōnghuì dáchéng jiāoyì shí miànlínzhe fùzá xìng, zhèxiē gōnghuì yě kěyǐ jiēshòu pǔtōng kuài yuán.
Lìngwài liǎng gè gōnghuì, tiělù kǎmén xiōngdì huì hé jiāotōng yùnshū gōnghuì, tāmen zhī jiān yǒu 11,000 míng chéngyuán, zhōusān pīzhǔnle jiāoyì.

Fútè zhōusān wǎnshàng zài dǐtèlǜ de yīcì huódòng zhōng tuīchūle quánxīn bǎnběn de liǎng mén yěmǎ jiào pǎochē. Tā jùyǒu xīn de chēshēn shèjì hé xīn de fǎ dòng jī xuǎnxiàng, dàn tā bù huì yǒngyǒu de yī jiàn shì shì diàndòngjī. Xīn yěmǎ jiāng jǐn tígōng chún qìyóu dònglì, zhìshǎo mùqián rúcǐ. Gòumǎi zhě zhǐ xūyào xuǎnzé tāmen xiǎng ránshāo duōshǎo qìyóu lái chǎnshēng duōshǎo diànlì.

Yǔ jīntiān de yěmǎ yīyàng, xīnkuǎn yěmǎ jiāng pèibèi 5.0 Shēng V8 dà fādòngjī huò 2.3 Shēng wōlún zēng yā sì gāng fādòngjī. Bùguò, zhèxiē fādòngjī yǐ zhēnduì 2024 nián kuǎn yěmǎ jìnxíngle gǎijìn, yǐ chǎnshēng gèng dà de dònglì, bìngqiě zài sì gāng fādòngjī de qíngkuàng xià, ránshāo gèng shǎo de ránliào. Fútè (F) shàngwèi xuānbù zēngjiā duōshǎo dònglì, dàn chéngnuò V8 jiāng shì zuì qiáng dà de “zìrán xī qì”——yìsi shì bùshì wōlún zēng yā huò jīxiè zēng yā——V8 zài jīběn móxíng yěmǎ GT zhōng tígōng.

Fútè shǒuxí zhíxíng guān jímǔ fǎ lì zài yī fèn shēngmíng zhōng biǎoshì:“Zài wǒmen de xǔduō jìngzhēng duìshǒu tuìchū nèiránjī qìchē yèwù zhī jì, tóuzī lìng yīdài yěmǎ shì yī xiàng zhòngdà shēngmíng.”

Fútè zǎo zài 2017 nián jiù xuānbùle shēngchǎn hùnhé dònglì bǎn yěmǎ de jìhuà. Bùguò, cóng nà yǐhòu, fútè tuīchūle quán diàndòng qìchē, rú fútè Mustang Mach-E SUV hé fútè F-150 Lightning píkǎ, yǐjí chā diàn shì- hùnhé dònglì chē. Fútè fāyán rén màikè lái wén shuō, zhè yìwèizhe fútè bù xūyào hùnhé dònglì yěmǎ shuāng mén jiàochē lái shíxiàn qí jiǎn pái mùbiāo.

Yīncǐ, suīrán tā de jìngzhēng duìshǒu zhèngzài fàngqì xiàng dàoqí tiǎozhàn zhě zhèyàng de ránqì dònglì xìngnéng shuāng mén jiàochē, dàn ránliào ránshāo de yěmǎ jiāng jìxù cúnzài, lǐngdǎo fútè Blue de Kumar Galhotra shuō, gāi bùmén zhuānzhù yú nèiránjī qìchē.

“Wǒmen jìnxíng zhè xiàng tóuzī shì yīnwèi wǒmen kàn dào, zài kě yùjiàn de wèilái, nèirán yěmǎ jiāng huì yǒu yīgè shìchǎng,” tā shuō.

Suīrán 2024 Mustang coupe yǒngyǒu quánxīn de chēshēn, dàn tā xiǎnrán ràng rén xiǎngqǐ guòqù de chēxíng. Qián dà dēng kàn qǐlái gèng zhǎi, zài zhège xīn bǎnběn zhōng, sān gè dēng tiáo pái chéng yīxíng, xíngchéng xūnǐ méimáo.

Hòubèi xiāng miànjī yě gèng duǎn, wěidēng suǒzài de qūyù shēn shēn de suō jìn, ràng chē dēng chéngxiàn chū zìrán de V xíng. V8 dònglì qìchē de gé zhà bǐ 4 gāng chēxíng dà dé duō. V8 qūdòng de Mustang GT qìchē de yǐnqíng gài shàng hái yǒu yīgè dàxíng “xī rè qì” tōngfēng kǒu, chúle shìfàng tōngguò sànrè qì de kōngqì wài, hái jiǎnshǎole kōngqì dònglì zǔlì.

Suīrán qìchē de wàiguān jiējìn yú chuántǒng de yěmǎ shèjì, dàn nèibù què jiérán bùtóng. Dāngè dà píngmù qǔdàile chuántǒng de yíbiǎo, tóngshí hái chōngdāng zhōngyāng chùmōpíng. Bùzài jiàshǐ yuán zhèng qiánfāng de yībàn píngmù xiàng jiàshǐ yuán qīngxié. Píngmù shàng xìjié fēngfù de yíbiǎo hé túxíng shì gāodù kě dìngzhì de, chē nèi de dà duōshù chē nèi dēng yěshì rúcǐ.

Duìyú nàxiē xúnqiú chóngxīn duóhuí niánqīng yěmǎ de rén lái shuō, fútè zhèngzài xīyǐn X yīdài hé qiān xǐ yīdài, xiǎnrán shì cóng zuìchū gòumǎi yuánshǐ xiǎo mǎchē de yīng’ér cháo yīdài kāishǐ. Shènzhì hái yǒu yīgè Fox Body Gauge xuǎnxiàng, kěyǐ xiǎnshì 1980 niándài yěmǎ shàng de biǎopán.

Bên dưới là đáp án bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK ứng dụng thực tế với bài tập luyện dịch tiếng Trung thương mại xuất nhập khẩu được thiết kế bởi ThS Nguyễn Minh Vũ.

Các khuyến nghị của PEB kêu gọi người lao động được tăng lương ngay lập tức 14%, cộng với hoàn lương kể từ năm 2020. Nó cũng kêu gọi tăng 24% lương trong thời hạn 5 năm của hợp đồng từ 2020 đến 2024 và thưởng tiền mặt. 1.000 đô la một năm.

Nhưng nó không giải quyết được tình trạng thiếu nhân sự và các quy tắc về lịch trình đã trở thành điểm mấu chốt trong tranh chấp. Các công đoàn kỹ sư và chỉ huy cho biết các tuyến đường sắt đang yêu cầu các thành viên của họ phải “trực” và sẵn sàng báo cáo để làm việc trong thời gian ngắn thường xuyên là bảy ngày một tuần. Lãnh đạo của hai công đoàn cho biết các thành viên của họ sẽ không chấp nhận hợp đồng nếu không có những thay đổi đối với các quy tắc làm việc đó.

Có hơn 50.000 thành viên công đoàn khác tại các tuyến đường sắt, những người duy trì đường ray, vận hành tín hiệu, điều động tàu và làm thợ máy, cùng nhiều công việc khác. Nhưng họ không tuân theo các quy tắc làm việc giống nhau, và các công đoàn đó đã chấp nhận các thỏa thuận dự kiến ​​với các tuyến đường sắt dựa trên các khuyến nghị của PEB.

Một trong những công đoàn đó, Machinists, đã thông báo hôm thứ Tư rằng các thành viên của họ đã bỏ phiếu từ chối thỏa thuận lao động dự kiến ​​của họ. Có khoảng 5.000 thành viên của công đoàn tại các tuyến đường sắt làm việc như thợ máy đầu máy, cơ khí thiết bị đường ray và nhân viên bảo trì cơ sở.

Việc họ từ chối hợp đồng được đề xuất không phải là một bước lùi ngay lập tức trong nỗ lực tránh đình công. Công đoàn cho biết họ sẽ không đình công trước cuối tháng, vì họ cố gắng đạt được một sự thay đổi trong thỏa thuận dự kiến ​​mà các thành viên sẽ chấp nhận. Nhưng đó là một dấu hiệu cho thấy sự phức tạp mà các tuyến đường sắt đang phải đối mặt trong việc đạt được các thỏa thuận với hàng chục công đoàn khác nhau cũng được chấp nhận để trở thành thành viên có cấp bậc và hồ sơ.
Hai liên hiệp khác, Brotherhood of Railway Carmen và Transport Communications Union, giữa họ có 11.000 thành viên, đã thông qua các thỏa thuận vào thứ Tư.

Ford đã tiết lộ một phiên bản hoàn toàn mới của Mustang coupe hai cửa tại một sự kiện ở Detroit vào tối thứ Tư. Nó có thiết kế thân xe mới và các tùy chọn động cơ mới, nhưng thứ mà nó sẽ không có là động cơ điện. Mustang mới sẽ chỉ được cung cấp với động cơ xăng thuần túy, ít nhất là vào thời điểm hiện tại. Người mua sẽ chỉ cần chọn lượng xăng họ muốn đốt để tạo ra bao nhiêu công suất.

Mustang mới sẽ được trang bị động cơ V8 5,0 lít lớn hoặc động cơ bốn xi-lanh tăng áp 2,3 lít giống như Mustang ngày nay. Tuy nhiên, những động cơ này đã được cải tiến cho mẫu Mustang năm 2024 để tạo ra nhiều công suất hơn và trong trường hợp là động cơ bốn xi-lanh, giúp đốt cháy ít nhiên liệu hơn. Ford (F) vẫn chưa công bố thêm công suất bao nhiêu, nhưng hứa rằng động cơ V8 sẽ là loại “hút khí tự nhiên” mạnh nhất – nghĩa là không tăng áp hoặc siêu nạp – loại V8 từng được cung cấp trên mẫu Mustang GT cơ sở.

“Đầu tư vào một thế hệ Mustang khác là một tuyên bố lớn vào thời điểm nhiều đối thủ cạnh tranh của chúng tôi đang rời bỏ ngành kinh doanh xe đốt trong”, Giám đốc điều hành Ford Jim Farley cho biết trong một tuyên bố.

Ford đã công bố kế hoạch sản xuất một phiên bản hybrid của Mustang vào năm 2017. Tuy nhiên, kể từ đó, Ford đã giới thiệu những mẫu xe chạy hoàn toàn bằng điện, như Ford Mustang Mach-E SUV và Ford F-150 Lightning bán tải, cũng như plug-in. -in lai. Điều đó có nghĩa là không cần phải có một chiếc Mustang coupe hybrid để Ford đạt được các mục tiêu giảm khí thải, người phát ngôn của Ford Mike Levine cho biết.

Vì vậy, trong khi các đối thủ cạnh tranh của nó đang loại bỏ những chiếc coupe hiệu suất chạy bằng khí đốt như Dodge Challenger, Mustang đốt nhiên liệu sẽ tiếp tục, Kumar Galhotra, người đứng đầu Ford Blue, bộ phận tập trung vào xe đốt trong, cho biết.

Ông nói: “Chúng tôi thực hiện khoản đầu tư này vì chúng tôi nhận thấy, trong tương lai gần, sẽ có một thị trường cho Mustangs đốt trong.

Trong khi Mustang coupe 2024 có một cơ thể hoàn toàn mới, nó rõ ràng là gợi nhớ về những mẫu xe trong quá khứ. Đèn pha trông hẹp hơn và ở phiên bản mới này có ba vạch sáng thẳng hàng, tạo thành những đường chân mày ảo.

Khu vực cốp xe cũng ngắn hơn và khu vực chứa đèn hậu được thụt vào sâu tạo cho đèn hình chữ V tự nhiên. Lưới tản nhiệt lớn hơn đáng kể trên những chiếc xe sử dụng động cơ V8 so với những mẫu xe 4 xi-lanh. Những chiếc Mustang GT được trang bị động cơ V8 cũng có một lỗ thông hơi “trích nhiệt” lớn trên mui xe, bên cạnh việc giải phóng không khí đi qua bộ tản nhiệt, giúp giảm lực cản khí động học.

Trong khi ngoại thất của chiếc xe gần với thiết kế Mustang truyền thống, thì bên trong lại hoàn toàn khác biệt. Một màn hình lớn duy nhất thay thế các đồng hồ đo truyền thống, đồng thời hoạt động như một màn hình cảm ứng trung tâm. Một nửa của màn hình không trực tiếp phía trước người lái xe được đặt nghiêng về phía người lái xe. Các đồng hồ đo và đồ họa phong phú chi tiết trên màn hình có khả năng tùy chỉnh cao, cũng như hầu hết các đèn nội thất trong xe.

Đối với những người đang tìm cách lấy lại những chiếc Mustang thời trẻ của họ, Ford đang hấp dẫn Gen X và Millienials, dường như chuyển sang từ những Baby Boomers, những người lần đầu tiên mua chiếc xe ngựa nguyên bản. Thậm chí còn có tùy chọn Fox Body Gauge hiển thị mặt số giống như trên Mustang những năm 1980.

Vậy là vừa nãy các bạn đã học xong toàn bộ kiến thức rất quan trọng của bài giảng hôm nay lớp Học tiếng Trung cho người mới bài 10 ngày 15 tháng 9 năm 2022 rồi. Thầy Vũ sẽ kết thúc giáo án bài giảng này khóa Học tiếng Trung cho người mới bài 10 tại đây và hẹn gặp lại các bạn học viên trong tuần tới nhé.