5/5 - (2 bình chọn)

Học tiếng Trung cho người mới bắt đầu

Học tiếng Trung cho người mới bài 7 tiếp tục hệ thống giáo án đào tạo bài bản và chuyên nghiệp của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ trên website của trung tâm tiếng Trung giao tiếp ChineMaster Hà Nội TP HCM Sài Gòn. Hôm nay trong video bài giảng này Thầy Vũ sẽ tiếp tục đưa ra thêm rất nhiều cấu trúc ngữ pháp tiếng Trung cơ bản và rất quan trọng để các bạn học viên có thể ứng dụng được vào trong công việc thực tế. Các bạn chú ý xem thật kỹ video bài giảng này nhé, chỗ nào các bạn cảm thấy chưa hiểu bài khi xem video livestream thì hãy đăng câu hỏi trong forum diễn đàn tiếng Trung hoctiengtrungonline.org nhé.

Diễn đàn tiếng Trung hoctiengtrungonline.org

Diễn đàn tiếng Trung ChineMaster

Forum diễn đàn tiếng Trung ChineMaster

Các bạn hãy tranh thủ thời gian vào ôn tập lại kiến thức trọng điểm trong các link sau đây nhé.

Học tiếng Trung cho người mới bài 1

Học tiếng Trung cho người mới bài 2

Học tiếng Trung cho người mới bài 3

Học tiếng Trung cho người mới bài 4

Học tiếng Trung cho người mới bài 5

Học tiếng Trung cho người mới bài 6

Sau mỗi bài học là từ vựng tiếng Trung sẽ ngày một nhiều lên, vì vậy các bạn cần có kế hoạch ôn tập từ vựng tiếng Trung một cách bài bản nhé. Thầy Vũ khuyến nghị học viên sử dụng bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin cho máy tính windows, các bạn tải xuống ngay tại link bên dưới.

Download bộ gõ tiếng Trung

Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào phần chính của giáo án bài giảng hôm nay lớp Học tiếng Trung cho người mới bài 7 nhé. Giáo án này bao gồm video khóa Học tiếng Trung cho người mới bài 7 và tài liệu Học tiếng Trung cho người mới bài 7 của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ.

Video giáo án bài giảng trực tuyến lớp Học tiếng Trung cho người mới bài 7 được tường thuật trực tiếp trên kênh youtube facebook telegram của trung tâm chuyên đào tạo tiếng Trung giao tiếp ChineMaster Hà Nội TP HCM Sài Gòn.

Các bạn học viên cần làm thêm các bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK ứng dụng thực tế và một số bài tập luyện dịch tiếng Trung thương mại online của giáo án lớp Học tiếng Trung cho người mới bài 7 nhé.

美国军方正在与商业火箭公司达成交易,以探索使用通常用于发射卫星或宇航员的火箭以创纪录的速度在世界各地运送军用货物的想法。

根据周二的新闻稿,迄今为止加入军队探索实现这一想法的公司包括埃隆马斯克的 SpaceX、杰夫贝索斯的蓝色起源,以及最近的火箭实验室。

另外两家初创公司,总部位于科罗拉多州的 Sierra Space Corporation 和 Richard Branson 支持的公司 Virgin Orbit,也已签署交易。

从本质上讲,该阵容是商业“新太空”领域的名人录——相对年轻的火箭公司,它们已经在以更便宜的价格将卫星送入轨道的业务发生了翻天覆地的变化。
但这些与军方的交易是不同的。该计划不是让火箭将货物留在地球轨道上,而是利用它们以远远超过其他运输方式的速度将武器、物资甚至人员从一个国家运送到另一个国家。

那是因为火箭比飞机具有速度优势。能够射入高层大气的火箭在飞越地球时需要穿过的空气要少得多。由于较少的空气将它们拖回,它们可以比需要空气移动的东西(如喷气式飞机)快得多。然而,权衡是火箭往往比飞机贵得多。

“想象一下从美国大陆到太平洋地区的任何地方旅行,并以分钟为单位测量您的运输时间,”军方美国运输司令部 8 月份的新闻稿中写道。 “想象一下,美国向需要救灾的盟友提供援助,或者与对手以火箭般的速度计划针对美国国家利益的挑衅行动。”

这与几十年来世界上最大的军队所采用的想法类似,即洲际弹道导弹。但是,虽然它们的设计目的是在到达目标时以高超音速撞击地球,但这里的想法是让有效载荷平稳着陆。

这些合同属于由空军研究实验室领导的一个项目,简称为“火箭货运”。它是空军部的四个“先锋计划”之一,这些计划是与加速发展挂钩的备受瞩目的项目。

根据空军副助理部长克里斯汀鲍德温 5 月的一份声明,军方目前对该项目的投资“很小”,尽管目标是让军方影响“早期的商业设计工作,并利用 5-10B 美元正在进行的工业和 NASA 投资。”

使用火箭在地球上进行点对点旅行的想法并不新鲜。例如,SpaceX 曾宣传其即将推出的 Starship 火箭可用于在 40 分钟内将付费客户从纽约运送到上海。

对于消费者来说,这种选择还有很长的路要走。从广义上讲,火箭进行点对点旅行仍然是一个遥远的目标。这些旅行将非常昂贵,并且在技术和地缘政治上也很复杂。 (毕竟,没有很多紧迫的理由可以以极快的速度将人员或货物从一个地方运送到另一个地方。)但是随着商业航天工业的蓬勃发展,一些人认为这是不可避免的。瑞银在 2019 年估计,高超音速客运旅行市场每年可能达到 200 亿美元的规模。

军方去年首次宣布的火箭货运计划的目标是尽早参与此类工作,希望在可用时能够迅速将该技术用于美国和盟国。

“物流速度是军事霸权的核心。如果一家商业公司正在开发一种新能力以更快地运输物资,那么[国防部]需要迅速参与并寻求成为早期采用者,”根据程序的网站。

就其本身而言,火箭实验室计划利用与军方的新协议来探索使用其电子火箭的方法——该公司希望,如果它能够弄清楚如何在发射后用直升机在半空中捕获它,它也将是可重复使用的——将货物运送到地球周围,以及一个更大的、即将到来的名为 Neutron 的火箭。

此外,根据新闻稿,该公司希望探索如何使用其光子航天器在地球轨道上建立“货物仓库”,以便能够重新进入地球大气层并为目标区域提供所需的物资。

Chú thích phiên âm cho bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK ứng dụng thực tế và bài tập luyện dịch tiếng Trung thương mại online của giáo án khóa Học tiếng Trung cho người mới bài 7 các bạn tra cứu trong phần bên dưới nhé.

Měiguó jūn fāng zhèngzài yǔ shāngyè huǒjiàn gōngsī dáchéng jiāoyì, yǐ tànsuǒ shǐyòng tōngcháng yòng yú fāshè wèixīng huò yǔháng yuán de huǒjiàn yǐ chuàng jìlù de sùdù zài shìjiè gèdì yùnsòng jūnyòng huòwù de xiǎngfǎ.

Gēnjù zhōu’èr de xīnwén gǎo, qìjīn wéizhǐ jiārù jūnduì tànsuǒ shíxiàn zhè yī xiǎngfǎ de gōngsī bāokuò āi lóng mǎ sīkè de SpaceX, jié fū bèi suǒ sī de lán sè qǐyuán, yǐjí zuìjìn de huǒjiàn shíyàn shì.

Lìngwài liǎng jiā chūchuàng gōngsī, zǒngbù wèiyú kēluōlāduō zhōu de Sierra Space Corporation hé Richard Branson zhīchí de gōngsī Virgin Orbit, yě yǐ qiānshǔ jiāoyì.

Cóng běnzhí shàng jiǎng, gāi zhènróng shì shāngyè “xīn tàikōng” lǐngyù de míngrén lù——xiāngduì niánqīng de huǒjiàn gōngsī, tāmen yǐjīng zài yǐ gèng piányí de jiàgé jiāng wèixīng sòng rù guǐdào de yèwù fāshēngle fāntiānfùdì de biànhuà.
Dàn zhèxiē yǔ jūn fāng de jiāoyì shì bùtóng de. Gāi jì huá bùshì ràng huǒjiàn jiāng huòwùliú zài dìqiú guǐdào shàng, ér shì lìyòng tāmen yǐ yuǎn yuǎn chāoguò qítā yùnshū fāngshì de sùdù jiāng wǔqì, wùzī shènzhì rényuán cóng yīgè guójiā yùnsòng dào lìng yīgè guójiā.

Nà shì yīnwèi huǒjiàn bǐ fēijī jùyǒu sùdù yōushì. Nénggòu shè rù gāocéng dàqì de huǒjiàn zài fēiyuè dìqiú shí xūyào chuānguò de kōngqì yào shǎo dé duō. Yóuyú jiào shǎo de kōngqì jiāng tāmen tuō huí, tāmen kěyǐ bǐ xūyào kōngqì yídòng de dōngxī (rú pēnqì shì fēijī) kuài dé duō. Rán’ér, quánhéng shì huǒjiàn wǎngwǎng bǐ fēijī guì dé duō.

“Xiǎngxiàng yīxià cóng měiguó dàlù dào tàipíngyáng dìqū de rènhé dìfāng lǚxíng, bìng yǐ fēnzhōng wèi dānwèi cèliáng nín de yùnshū shíjiān,” jūn fāng měiguó yùnshū sīlìng bù 8 yuèfèn de xīnwén gǎo zhōng xiě dào. “Xiǎngxiàng yīxià, měiguó xiàng xūyào jiùzāi de méngyǒu tígōng yuánzhù, huòzhě yǔ duìshǒu yǐ huǒjiàn bān de sùdù jìhuà zhēnduì měiguó guójiā lìyì de tiǎoxìn xíngdòng.”

Zhè yǔ jǐ shí niánlái shìjiè shàng zuìdà de jūnduì suǒ cǎiyòng de xiǎngfǎ lèisì, jí zhōujì dàndào dǎodàn. Dànshì, suīrán tāmen de shèjì mùdì shì zài dàodá mùbiāo shí yǐ gāochāo yīnsù zhuàngjí dìqiú, dàn zhèlǐ de xiǎngfǎ shì ràng yǒuxiào zǎihé píngwěn zhuólù.

Zhèxiē hétóng shǔyú yóu kōngjūn yánjiū shíyàn shì lǐngdǎo de yīgè xiàngmù, jiǎnchēng wèi “huǒjiàn huòyùn”. Tā shì kōngjūn bù de sì gè “xiānfēng jìhuà” zhī yī, zhèxiē jìhuà shì yǔ jiāsù fāzhǎn guàgōu de bèi shòu zhǔmù dì xiàngmù.

Gēnjù kōngjūn fù zhùlǐ bùzhǎng kè lǐsī tīng bàodéwēn 5 yuè de yī fèn shēngmíng, jūn fāng mùqián duì gāi xiàngmù dì tóuzī “hěn xiǎo”, jǐnguǎn mùbiāo shì ràng jūn fāng yǐngxiǎng “zǎoqí de shāngyè shèjì gōngzuò, bìng lìyòng 5-10B měiyuán zhèngzài jìnxíng de gōngyè hé NASA tóuzī.”

Shǐyòng huǒjiàn zài dìqiú shàng jìnxíng diǎnduìdiǎn lǚxíng de xiǎngfǎ bìng bù xīnxiān. Lìrú,SpaceX céng xuānchuán qí jíjiāng tuīchū de Starship huǒjiàn kěyòng yú zài 40 fēnzhōng nèi jiāng fùfèi kèhù cóng niǔyuē yùnsòng dào shànghǎi.

Duìyú xiāofèi zhě lái shuō, zhè zhǒng xuǎnzé hái yǒu hěn zhǎng de lù yào zǒu. Cóng guǎngyì shàng jiǎng, huǒjiàn jìnxíng diǎnduìdiǎn lǚxíng réngrán shì yīgè yáoyuǎn de mùbiāo. Zhèxiē lǚxíng jiāng fēicháng ángguì, bìngqiě zài jìshù hé dìyuán zhèngzhì shàng yě hěn fùzá. (Bìjìng, méiyǒu hěnduō jǐnpò de lǐyóu kěyǐ yǐjí kuài de sùdù jiāng rényuán huò huòwù cóng yīgè dìfāng yùnsòng dào lìng yīgè dìfāng.) Dànshì suízhe shāngyè hángtiān gōngyè de péngbó fāzhǎn, yīxiē rén rènwéi zhè shì bùkě bìmiǎn de. Ruì yín zài 2019 nián gūjì, gāochāo yīnsù kèyùn lǚ háng shi chǎng měinián kěnéng dádào 200 yì měiyuán de guīmó.

Jūn fāng qùnián shǒucì xuānbù de huǒjiàn huòyùn jìhuà de mùbiāo shì jǐnzǎo cānyù cǐ lèi gōngzuò, xīwàng zài kěyòng shí nénggòu xùnsù jiāng gāi jìshù yòng yú měiguó hé méngguó.

“Wù liú sùdù shì jūnshì bàquán de héxīn. Rúguǒ yījiā shāngyè gōngsī zhèngzài kāifā yī zhǒng xīn nénglì yǐ gèng kuài dì yùnshū wùzī, nàme [guófáng bù] xūyào xùnsù cānyù bìng xúnqiú chéngwéi zǎoqí cǎiyòng zhě,” gēnjù chéngxù de wǎngzhàn.

Jiù qí běnshēn ér yán, huǒjiàn shíyàn shì jìhuà lìyòng yǔ jūn fāng de xīn xiéyì lái tànsuǒ shǐyòng qí diànzǐ huǒjiàn de fāngfǎ——gāi gōngsī xīwàng, rúguǒ tā nénggòu nòng qīngchǔ rúhé zài fāshè hòu yòng zhíshēngjī zài bànkōng zhōng bǔhuò tā, tā yě jiāng shì kě chóngfù shǐyòng de——jiāng huòwù yùnsòng dào dìqiú zhōuwéi, yǐ jí yīgè gèng dà de, jíjiāng dàolái de míng wèi Neutron de huǒjiàn.

Cǐwài, gēnjù xīnwén gǎo, gāi gōngsī xīwàng tànsuǒ rúhé shǐyòng qí guāngzǐ hángtiān qì zài dìqiú guǐdào shàng jiànlì “huòwù cāngkù”, yǐbiàn nénggòu chóngxīn jìnrù dìqiú dàqìcéng bìng wèi mùbiāo qūyù tígōng suǒ xū de wùzī.

Đáp án bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK ứng dụng thực tế và bài tập luyện dịch tiếng Trung thương mại online của giáo án lớp Học tiếng Trung cho người mới bài 7 các bạn xem Thầy Vũ chia sẻ ở ngay bên dưới nhé.

Quân đội Hoa Kỳ đang ký kết các thỏa thuận với các công ty tên lửa thương mại để khám phá ý tưởng sử dụng tên lửa thường có nhiệm vụ phóng vệ tinh hoặc phi hành gia để đưa đón hàng hóa quân sự trên khắp thế giới với tốc độ kỷ lục.

Theo một thông cáo báo chí hôm thứ Ba, các công ty đã tham gia quân đội để khám phá những cách thức để đưa ý tưởng đó thành hiện thực bao gồm SpaceX của Elon Musk, Blue Origin của Jeff Bezos và gần đây nhất là Rocket Lab.

Hai công ty khởi nghiệp khác, Sierra Space Corporation có trụ sở tại Colorado và công ty Virgin Orbit do Richard Branson hậu thuẫn, cũng đã ký kết các thỏa thuận.

Về cơ bản, đội hình là những người thuộc lĩnh vực “không gian mới” thương mại – các công ty tên lửa tương đối non trẻ đang bắt đầu kinh doanh đưa vệ tinh lên quỹ đạo với mức giá rẻ hơn.
Nhưng những thỏa thuận này với quân đội là một cái gì đó khác nhau. Thay vì tên lửa rời vận chuyển hàng hóa trên quỹ đạo Trái đất, chương trình này nhằm mục đích sử dụng chúng để vận chuyển vũ khí, vật tư hoặc thậm chí có thể đưa người từ quốc gia này sang quốc gia khác với tốc độ vượt xa tốc độ của các loại hình vận tải khác.

Và đó là bởi vì tên lửa có lợi thế về tốc độ so với máy bay. Tên lửa có thể bắn vào bầu khí quyển cao có ít không khí hơn nhiều để cắt qua khi chúng phóng qua hành tinh. Với ít không khí kéo chúng trở lại, chúng có thể đi nhanh hơn nhiều so với một thứ cần không khí để di chuyển, như máy bay phản lực. Tuy nhiên, sự cân bằng là tên lửa có xu hướng đắt hơn nhiều so với máy bay.

“Hãy tưởng tượng bạn đi du lịch từ lục địa Hoa Kỳ đến bất kỳ nơi nào trong khu vực Thái Bình Dương và đo thời gian vận chuyển của bạn trong vài phút”, thông cáo báo chí tháng 8 của Bộ chỉ huy Giao thông vận tải Hoa Kỳ đọc. “Hãy hình dung việc Hoa Kỳ hỗ trợ một đồng minh cần cứu trợ thiên tai hoặc chống lại một kẻ thù đang lên kế hoạch cho các hành động khiêu khích chống lại lợi ích quốc gia của Hoa Kỳ với tốc độ nhanh như tên lửa.”

Đó là một ý tưởng tương tự như một ý tưởng được sử dụng bởi quân đội lớn nhất trên thế giới trong nhiều thập kỷ, đó là Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Nhưng trong khi chúng được thiết kế để lao vào Trái đất với tốc độ siêu âm khi chúng đến mục tiêu, ý tưởng ở đây là để trọng tải hạ cánh nhẹ nhàng.

Các hợp đồng này thuộc một chương trình do Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Không quân đứng đầu, được gọi đơn giản là “Rocket Cargo.” Và đó là một trong bốn “Chương trình Tiên phong” của Bộ Không quân, là những dự án nổi tiếng được chốt để phát triển nhanh chóng.

Khoản đầu tư hiện tại của quân đội vào chương trình này là “nhỏ”, theo một tuyên bố hồi tháng 5 từ Phó trợ lý Bộ trưởng Không quân Kristen Baldwin, mặc dù mục tiêu là để quân đội tác động đến “các nỗ lực thiết kế thương mại ban đầu và thúc đẩy ngành công nghiệp đang triển khai và đầu tư của NASA trị giá 5-10 tỷ USD. . “

Ý tưởng sử dụng tên lửa để du hành từ điểm đến điểm trên Trái đất không phải là mới. SpaceX, chẳng hạn, đã quảng cáo rằng tên lửa Starship sắp ra mắt của họ có thể được sử dụng để đưa đón khách hàng trả tiền từ New York đến Thượng Hải trong 40 phút.

Lựa chọn đó vẫn còn một chặng đường dài đối với người tiêu dùng. Và nói rộng ra, tên lửa thực hiện các chuyến đi xuyên điểm vẫn còn là một mục tiêu xa vời. Các chuyến đi sẽ cực kỳ tốn kém cũng như phức tạp về mặt công nghệ và địa chính trị. (Rốt cuộc, không có vô số lý do cấp bách để đưa người hoặc hàng hóa từ nơi này đến nơi khác với tốc độ chóng mặt.) Nhưng với xu hướng hiện nay trong ngành công nghiệp vũ trụ thương mại đang phát triển, một số người tin rằng đó là điều không thể tránh khỏi. Thị trường du lịch hành khách siêu thanh có thể là một ngành công nghiệp trị giá 20 tỷ đô la mỗi năm, UBS ước tính vào năm 2019.

Và mục tiêu của quân đội với chương trình Rocket Cargo, được công bố lần đầu tiên vào năm ngoái, là sớm tham gia vào những nỗ lực như vậy với hy vọng có thể nhanh chóng đưa công nghệ đó vào hoạt động cho Mỹ và các đồng minh khi có sẵn.

“Tốc độ hậu cần là trọng tâm của ưu thế quân sự. Nếu một công ty thương mại đang trong quá trình phát triển nâng cao năng lực mới để vận chuyển vật tư nhanh hơn, thì [Bộ Quốc phòng] cần phải nhanh chóng tham gia và tìm cách trở thành những người chấp nhận sớm”, theo trang web của chương trình.

Về phần mình, Rocket Lab có kế hoạch sử dụng thỏa thuận mới với quân đội để khám phá các cách sử dụng tên lửa Electron – công ty hy vọng cũng sẽ có thể tái sử dụng nếu họ có thể tìm ra cách bắt nó bằng trực thăng giữa không trung sau khi phóng – để vận chuyển hàng hóa xung quanh Trái đất cũng như một tàu chở hàng lớn hơn sắp ra mắt được gọi là Neutron.

Ngoài ra, công ty hy vọng sẽ khám phá cách họ có thể sử dụng tàu vũ trụ Photon của mình để thiết lập “kho hàng hóa” trên quỹ đạo Trái đất có khả năng vào lại bầu khí quyển của Trái đất và nhận được nguồn cung cấp cần thiết cho một khu vực được nhắm mục tiêu, theo một thông cáo báo chí.

Vậy là chúng ta đã học xong toàn bộ kiến thức của giáo án bài giảng lớp Học tiếng Trung cho người mới bài 7 ngày 8 tháng 9 năm 2022 rồi. Thầy Vũ sẽ kết thúc giáo án bài giảng lớp Học tiếng Trung cho người mới bài 7 hôm nay tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong bài giảng tiếp theo vào ngày hôm tới nhé.