5/5 - (3 bình chọn)

Luyện thi TOCFL Band B cùng Thầy Vũ

Luyện thi TOCFL Band B bài 9 là bài giảng mới nhất hôm nay được phát sóng trực tiếp trên kênh youtube facebook telegram của trung tâm tiếng Trung ChineMaster Hà Nội TP HCM Sài Gòn. Các bạn học viên hãy chú ý bắt kịp tiến độ bài giảng trực tuyến lớp luyện thi chứng chỉ tiếng Hoa TOCFL cấp 3 này nhé. TOCFL band B1 chính là TOCFL cấp 3 và TOCFL band B2 chính là TOCFL cấp 4 các bạn nhé. Bạn nào có mục tiêu thi chứng chỉ tiếng Hoa TOCFL thì hãy nhanh chóng liên hệ Thầy Vũ để được sắp xếp vào lớp ôn thi TOCFL online này nhé.

Trong bài giảng hôm qua các bạn đã được trang bị thêm rất nhiều kiến thức mới bao gồm từ vựng TOCFl và ngữ pháp TOCFL. Vì vậy, các bạn học viên cần nhanh chóng ôn tập lại kiến thức nền tảng TOCFL từ bài giảng 1 đến bài giảng 8 trong link bên dưới.

Luyện thi TOCFL Band B bài 1

Luyện thi TOCFL Band B bài 2

Luyện thi TOCFL Band B bài 3

Luyện thi TOCFL Band B bài 4

Luyện thi TOCFL Band B bài 5

Luyện thi TOCFL Band B bài 6

Luyện thi TOCFL Band B bài 7

Luyện thi TOCFL Band B bài 8

Các bạn có câu hỏi nào liên quan đến bài giảng livestream lớp tiếng Trung thương mại thì hãy nhanh chóng tham gia vào cộng đồng dân tiếng Trung trong forum diễn đàn tiếng Trung hoctiengtrungonline.org nhé. Tại đó tất cả câu hỏi thắc mắc của học viên đều được đội ngũ giáo viên trung tâm tiếng Trung ChineMaster nhiệt tình giải đáp trong thời gian sớm nhất.

Diễn đàn tiếng Trung hoctiengtrungonline.org

Ngoài ra, các bạn cần chuẩn bị công cụ hỗ trợ tốt nhất cho soạn thảo văn bản tiếng Trung và học từ vựng tiếng Trung, đó chính là bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin các bạn nhé.

Download bộ gõ tiếng Trung

Bây giờ là phần chính của bài giảng hôm nay lớp Luyện thi TOCFL Band B bài 9 bao gồm video giảng dạy lớp Luyện thi TOCFL Band B bài 9 và tài liệu ôn thi của lớp Luyện thi TOCFL Band B bài 9 các bạn chú ý xem trong phần bên dưới nhé.

Video giảng dạy chuyên biệt của ThS Nguyễn Minh Vũ đào tạo lớp Luyện thi TOCFL Band B bài 9 theo giáo trình ChineMaster độc quyền của Tác giả Nguyễn Minh Vũ.

Các bạn muốn phát triển thêm mạng lưới từ vựng TOCFL thì cần tăng cường làm thêm một số bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng thực tế, bao gồm bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 9 cấp và bài tập luyện dịch tiếng Trung thương mại xuất nhập khẩu. Sau đây chúng ta sẽ cùng đi vào bài tập này.

一般来说,价格往往会随着时间的推移而上涨。政府数据显示,从 1974 年到 2021 年,食品杂货价格仅在两年内下降。每隔一年,它们都会上升,尽管有些年份的增幅很小。

“总体价格总是普遍上涨,”食品经济学家奥尔特加说。 “这就是经济的本质。”

然而,他说,通常情况下,食品杂货价格每年上涨约 2% 或 3%,比现在的上涨速度要慢得多。

过去,消费者可能没有注意到价格上涨,因为他们的工资跟得上上涨的步伐。现在,情况并非如此。

他说:“消费价格上涨的速度快于工资的上涨速度。” “我们现在看到的是真正的生活成本危机。”

杂货价格尤其具有粘性,因为改变它们是多么的麻烦。

当食品制造商为零售商提高价格时,这些零售商不一定会将价格转嫁给消费者。有些人可能会选择保持低价——如果他们负担得起的话——以吸引顾客进入商店。

食品行业协会 FMI 负责税收、贸易、可持续性和政策制定的副总裁安迪·哈里格 (Andy Harig) 表示,零售商也不喜欢一点一点地提高价格,因为这会让消费者感到沮丧。

“很多人每周都购物……他们购买的东西有很多一致性,”他说。因此,即使价格发生轻微变化,“他们也会真正注意到这一点,并感受到这些变化。”

当零售商确实在商店中改变价格时,他们必须打印出新标签并将新值输入到他们的销售系统中。商店里有成千上万种不同的商品,所以当不同类别的价格上涨时,进行调整就成了一项繁重的工作。

这意味着“当你确实看到增长发生时,它们往往会保持不变,”Harig 说。

周五关于英国经济的修正数据有好消息也有坏消息。它在今年第二季度略有增长,而不是像之前估计的那样萎缩。

但英国国家统计局的最新更新还显示,英国是唯一一个尚未从大流行中完全恢复的 G7 经济体,其 GDP 仍比 2020 年初小 0.2%。而且,根据英国央行的数据。在英国,经济很可能已经再次萎缩,通胀率将达到 11%。

Oanda 高级市场分析师克雷格·厄拉姆 (Craig Erlam) 表示:“[周五的数据] 重要的是,英国正在努力增长,并且未来可能面临更严重的衰退,而今天的修正并没有改变这一点。”​​​

鉴于总理利兹特拉斯上周决定公布巨额无资金减税措施以及大规模能源补贴计划引发的危机,它可能需要很长时间才能恢复。那场赌博吓坏了金融市场,导致政府、企业和家庭的借贷成本飙升。

本周早些时候,债券市场专家兼安联顾问 Mohamed El-Erian 对 CNN 表示:“所有这些事情都聚集在一起,这将与政府提高增长和降低通胀的目标背道而驰。” “再说一次,一开始情况并不好。现在,问题被放大了。”

周三英格兰银行的紧急干预使市场平静下来,并防止了一些养老基金的崩溃。但特拉斯促进增长的计划适得其反,投资者现在预计央行将不得不在 11 月 2 日之前将利率提高 1.25% 甚至 1.5%,以应对其通胀影响。

接下来会发生什么远不清楚。 Truss 和她的财政部长 Kwasi Kwarteng 周四坚称,他们将坚持他们的计划,但他们只有一个非常狭窄的窗口——可能只有两周——来说服投资者相信他们可以信任国家的财政状况。英格兰银行的紧急购债计划将于 10 月 14 日结束。

整个夏天都在抨击经济正统观念,并且——用前央行行长马克·卡尼的话来说——“破坏”了一些最重要的英国机构,周五,特拉斯和克瓦滕会见了其中一个关键角色,即预算责任办公室。

OBR 对政府预算对借贷和增长的影响进行了独立评估。 Truss 和 Kwarteng 拒绝了提供上周五财政重磅炸弹分析草案的提议。

来自特拉斯保守党的资深议员梅尔·斯特赖德(Mel Stride)表示,OBR 可能会在周五传达一个非常令人不安的信息。

“我强烈怀疑这个圆圈不能被平方,”Stride 告诉 BBC。

在通胀居高不下和劳动力市场吃紧的情况下承诺进行大规模的无资金减税,并期望改革能够产生增长来支付这些费用是行不通的。

“因此需要重新考虑,这将是一场非常艰难的对话,”Stride 说。

Chú thích phiên âm cho bài tập luyện dịch tiếng Trung xuất nhập khẩu thương mại và bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK ứng dụng thực tế của bài giảng lớp Luyện thi TOCFL Band B bài 9 chúng ta cùng tra cứu trong phần bên dưới nhé.

Yībān lái shuō, jiàgé wǎngwǎng huì suízhe shíjiān de tuīyí ér shàngzhǎng. Zhèngfǔ shùjù xiǎnshì, cóng 1974 nián dào 2021 nián, shípǐn záhuò jiàgé jǐn zài liǎng niánnèi xiàjiàng. Měi gé yī nián, tāmen dūhuì shàngshēng, jǐnguǎn yǒuxiē niánfèn de zēngfú hěn xiǎo.

“Zǒngtǐ jiàgé zǒng shì pǔbiàn shàngzhǎng,” shípǐn jīngjì xué jiā ào ěr tè jiā shuō. “Zhè jiùshì jīngjì de běnzhí.”

Rán’ér, tā shuō, tōngcháng qíngkuàng xià, shípǐn záhuò jiàgé měinián shàngzhǎng yuē 2% huò 3%, bǐ xiànzài de shàngzhǎng sùdù yào màn dé duō.

Guòqù, xiāofèi zhě kěnéng méiyǒu zhùyì dào jiàgé shàngzhǎng, yīnwèi tāmen de gōngzī gēn dé shàng shàngzhǎng de bùfá. Xiànzài, qíngkuàng bìngfēi rúcǐ.

Tā shuō:“Xiāofèi jiàgé shàngzhǎng de sùdù kuài yú gōngzī de shàngzhǎng sùdù.” “Wǒmen xiànzài kàn dào de shì zhēnzhèng de shēnghuó chéngběn wéijī.”

Záhuò jiàgé yóuqí jùyǒu niánxìng, yīnwèi gǎibiàn tāmen shì duōme de máfan.

Dāng shípǐn zhìzào shāng wéi língshòu shāng tígāo jiàgé shí, zhèxiē língshòu shāng bù yīdìng huì jiāng jiàgé zhuǎnjià gěi xiāofèi zhě. Yǒuxiē rén kěnéng huì xuǎnzé bǎochí dī jià——rúguǒ tāmen fùdān dé qǐ dehuà——yǐ xīyǐn gùkè jìnrù shāngdiàn.

Shípǐn hángyè xiéhuì FMI fùzé shuìshōu, màoyì, kě chíxù xìng hé zhèngcè zhìdìng de fù zǒngcái ān dí·hālǐ gé (Andy Harig) biǎoshì, língshòu shāng yě bù xǐhuān yīdiǎn yīdiǎn de tígāo jiàgé, yīnwèi zhè huì ràng xiāofèi zhě gǎndào jǔsàng.

“Hěnduō rén měi zhōu dōu gòuwù……tāmen gòumǎi de dōngxī yǒu hěnduō yīzhì xìng,” tā shuō. Yīncǐ, jíshǐ jiàgé fāshēng qīngwéi biànhuà,“tāmen yě huì zhēnzhèng zhùyì dào zhè yī diǎn, bìng gǎnshòu dào zhèxiē biànhuà.”

Dāng língshòu shāng quèshí zài shāngdiàn zhōng gǎibiàn jiàgé shí, tāmen bìxū dǎyìn chū xīn biāoqiān bìng jiāng xīn zhí shūrù dào tāmen de xiāoshòu xìtǒng zhōng. Shāngdiàn li yǒu chéng qiān shàng wàn zhǒng bùtóng de shāngpǐn, suǒyǐ dāng bùtóng lèibié de jiàgé shàngzhǎng shí, jìnxíng tiáozhěng jiù chéngle yī xiàng fánzhòng de gōngzuò.

Zhè yìwèizhe “dāng nǐ quèshí kàn dào zēngzhǎng fāshēng shí, tāmen wǎngwǎng huì bǎochí bù biàn,”Harig shuō.

Zhōu wǔ guānyú yīngguó jīngjì de xiūzhèng shùjù yǒu hǎo xiāoxī yěyǒu huài xiāoxī. Tā zài jīnnián dì èr jìdù lüè yǒu zēngzhǎng, ér bùshì xiàng zhīqián gūjì dì nàyàng wěisuō.

Dàn yīngguó guójiā tǒngjì jú de zuìxīn gēngxīn hái xiǎnshì, yīngguó shì wéiyī yīgè shàngwèi cóng dà liúxíng zhōng wánquán huīfù de G7 jīngjì tǐ, qí GDP réng bǐ 2020 niánchū xiǎo 0.2%. Érqiě, gēnjù yīngguó yāngháng de shùjù. Zài yīngguó, jīngjì hěn kěnéng yǐjīng zàicì wěisuō, tōngzhàng lǜ jiāng dádào 11%.

Oanda gāojí shìchǎng fēnxī shī kè léi gé·è lā mǔ (Craig Erlam) biǎoshì:“[Zhōu wǔ de shùjù] zhòngyào de shì, yīngguó zhèngzài nǔlì zēngzhǎng, bìngqiě wèilái kěnéng miànlín gèng yánzhòng de shuāituì, ér jīntiān de xiūzhèng bìng méiyǒu gǎibiàn zhè yī diǎn.”​​​

Jiànyú zǒnglǐ lìzī tè lā sī shàng zhōu juédìng gōngbù jù’é wú zījīn jiǎn shuì cuòshī yǐjí dà guīmó néngyuán bǔtiē jìhuà yǐnfā de wéijī, tā kěnéng xūyào hěn cháng shíjiān cáinéng huīfù. Nà chǎng dǔbó xià huàile jīnróng shìchǎng, dǎozhì zhèngfǔ, qǐyè hé jiātíng de jièdài chéngběn biāoshēng.

Běn zhōu zǎo xiē shíhòu, zhàiquàn shìchǎng zhuānjiā jiān ān lián gùwèn Mohamed El-Erian duì CNN biǎoshì:“Suǒyǒu zhèxiē shìqíng dōu jùjí zài yīqǐ, zhè jiāng yǔ zhèngfǔ tígāo zēngzhǎng hé jiàngdī tōngzhàng de mùbiāo bèidào’érchí.” “Zàishuō yīcì, yī kāishǐ qíngkuàng bìng bù hǎo. Xiànzài, wèntí bèi fàngdàle.”

Zhōusān yīnggélán yínháng de jǐnjí gānyù shǐ shìchǎng píngjìng xiàlái, bìng fángzhǐle yīxiē yǎnglǎo jījīn de bēngkuì. Dàn tè lā sī cùjìn zēngzhǎng de jìhuà shìdéqífǎn, tóuzī zhě xiànzài yùjì yāngháng jiāng bùdé bùzài 11 yuè 2 rì zhīqián jiāng lìlǜ tígāo 1.25% Shènzhì 1.5%, Yǐ yìngduì qí tōngzhàng yǐngxiǎng.

Jiē xiàlái huì fāshēng shénme yuǎn bù qīngchǔ. Truss hé tā de cáizhèng bùzhǎng Kwasi Kwarteng zhōusìjiān chēng, tāmen jiāng jiānchí tāmen de jìhuà, dàn tāmen zhǐyǒu yīgè fēicháng xiázhǎi de chuāngkǒu——kěnéng zhǐyǒu liǎng zhōu——lái shuōfú tóuzī zhě xiāngxìn tāmen kěyǐ xìnrèn guójiā de cáizhèng zhuàngkuàng. Yīnggélán yínháng de jǐnjí gòu zhài jìhuà jiāng yú 10 yuè 14 rì jiéshù.

Zhěnggè xiàtiān dū zài pēngjí jīngjì zhèngtǒng guānniàn, bìngqiě——yòng qián yāngháng xíng zhǎng mǎkè·kǎ ní dehuà lái shuō——“pòhuài”le yīxiē zuì zhòngyào de yīngguó jīgòu, zhōu wǔ, tè lā sī hé kè wǎ téng huìjiànle qízhōng yīgè guānjiàn juésè, jí yùsuàn zérèn bàngōngshì.

OBR duì zhèngfǔ yùsuàn duì jièdài hé zēngzhǎng de yǐngxiǎng jìnxíngle dúlì pínggū. Truss hé Kwarteng jùjuéle tígōng shàng zhōu wǔ cáizhèng zhòng bàng zhàdàn fēnxī cǎo’àn de tíyì.

Láizì tè lā sī bǎoshǒu dǎng de zīshēn yìyuán méi ěr·sī tè lài dé (Mel Stride) biǎoshì,OBR kěnéng huì zài zhōu wǔ chuándá yīgè fēicháng lìng rén bù’ān dì xìnxī.

“Wǒ qiángliè huáiyí zhège yuánquān bùnéng bèi píngfāng,”Stride gàosù BBC.

Zài tōngzhàng jū gāo bùxià hé láodònglì shìchǎng chījǐn de qíngkuàng xià chéngnuò jìnxíng dà guīmó de wú zījīn jiǎn shuì, bìng qīwàng gǎigé nénggòu chǎnshēng zēngzhǎng lái zhīfù zhèxiē fèiyòng shì xíng bùtōng de.

“Yīncǐ xūyào chóngxīn kǎolǜ, zhè jiāng shì yī chǎng fēicháng jiānnán de duìhuà,”Stride shuō.

Đáp án bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK ứng dụng thực tế và bài tập luyện dịch tiếng Trung xuất nhập khẩu thương mại của giáo án lớp Luyện thi TOCFL Band B bài 9 Thầy Vũ chia sẻ với các bạn trong phần bên dưới.

Nhìn chung, giá cả có xu hướng tăng lên theo thời gian. Dữ liệu của chính phủ cho thấy từ năm 1974 đến năm 2021, giá hàng tạp hóa chỉ giảm trong hai năm. Mỗi năm, chúng đều tăng, mặc dù một số năm mức tăng rất nhẹ.

Ortega, nhà kinh tế thực phẩm cho biết: “Luôn có sự gia tăng chung về giá cả. “Đó chỉ là bản chất của nền kinh tế.”

Tuy nhiên, thông thường, giá hàng tạp hóa tăng khoảng 2% hoặc 3% một năm, ông nói – tốc độ chậm hơn nhiều so với mức tăng đang diễn ra hiện nay.

Trước đây, người tiêu dùng có thể không nhận thấy giá cao hơn vì tiền lương của họ bắt kịp với mức tăng. Hiện tại, đó không phải là trường hợp.

Ông nói: “Giá tiêu dùng đang tăng nhanh hơn lương đang tăng. “Những gì chúng ta đang thấy bây giờ thực sự là một cuộc khủng hoảng về chi phí sinh hoạt”.

Đặc biệt, giá hàng tạp hóa rất đắt đỏ vì việc thay đổi chúng rất phức tạp.

Khi các nhà sản xuất thực phẩm tăng giá cho các nhà bán lẻ, những nhà bán lẻ đó không nhất thiết phải chuyển giá cho người tiêu dùng. Một số có thể chọn giữ giá thấp – nếu họ có đủ khả năng chi trả – để thu hút khách hàng vào cửa hàng.

Andy Harig, Phó chủ tịch phụ trách thuế, thương mại, tính bền vững và phát triển chính sách tại FMI, một hiệp hội ngành thực phẩm, cho biết.

“Rất nhiều người mua sắm mỗi tuần… và có rất nhiều sự nhất quán trong những gì họ mua,” anh nói. Vì vậy, khi giá thay đổi, dù chỉ một chút, “họ thực sự nhận thấy điều đó và cảm nhận được những thay đổi đó”.

Khi các nhà bán lẻ thay đổi giá trong các cửa hàng, họ phải in nhãn mới và nhập các giá trị mới vào hệ thống bán hàng của họ. Các cửa hàng có hàng chục nghìn mặt hàng khác nhau, vì vậy khi giá cả tăng lên giữa các loại khác nhau, việc điều chỉnh sẽ trở thành công việc rất nhiều.

Điều đó có nghĩa là “khi bạn thấy sự gia tăng xảy ra, họ có xu hướng giữ nguyên vị trí,” Harig nói.

Có tin tốt và xấu trong dữ liệu sửa đổi vào thứ Sáu về nền kinh tế Vương quốc Anh. Nó tăng – nhẹ – trong quý thứ hai của năm, thay vì giảm như ước tính trước đây.

Nhưng cập nhật mới nhất từ ​​Văn phòng Thống kê Quốc gia cũng cho thấy Vương quốc Anh là nền kinh tế G7 duy nhất chưa phục hồi hoàn toàn sau đại dịch, với GDP vẫn nhỏ hơn 0,2% so với đầu năm 2020. Và, theo Ngân hàng Nước Anh, nền kinh tế rất có thể đã thu hẹp trở lại, với lạm phát lên tới 11%.

Craig Erlam, nhà phân tích thị trường cấp cao tại Oanda cho biết: “Điều quan trọng [trong dữ liệu hôm thứ Sáu] là Vương quốc Anh đang phải vật lộn để phát triển và đối mặt với một cuộc suy thoái sâu hơn có thể xảy ra và bản sửa đổi ngày hôm nay không thay đổi điều đó”, Craig Erlam, nhà phân tích thị trường cấp cao tại Oanda cho biết.

Có thể phải mất một thời gian dài trước khi nó phục hồi, do cuộc khủng hoảng mở ra bởi quyết định của Thủ tướng Liz Truss vào tuần trước về việc cắt giảm thuế khổng lồ chưa hoàn lại cùng với một gói trợ cấp năng lượng khổng lồ. Canh bạc đó đã gây kinh hoàng cho thị trường tài chính và khiến chi phí đi vay của chính phủ, các doanh nghiệp và hộ gia đình tăng vọt.

Mohamed El-Erian, chuyên gia thị trường trái phiếu và cố vấn của Allianz, nói với CNN vào đầu tuần này: “Tất cả những điều này sẽ đi ngược lại với mục tiêu của chính phủ là tăng trưởng cao hơn và giảm lạm phát. “Và một lần nữa, tình hình không phải là tốt khi bắt đầu. Bây giờ, các vấn đề đã được khuếch đại. ”

Một sự can thiệp khẩn cấp của Ngân hàng Trung ương Anh vào thứ Tư đã làm dịu thị trường và ngăn chặn sự sụp đổ của một số quỹ lương hưu. Nhưng kế hoạch thúc đẩy tăng trưởng của Truss đã phản tác dụng tồi tệ, với các nhà đầu tư hiện đang kỳ vọng rằng ngân hàng trung ương sẽ phải tăng lãi suất thêm 1,25% hoặc thậm chí 1,5% vào ngày 2 tháng 11 để giải quyết tác động lạm phát của nó.

Điều gì xảy ra tiếp theo vẫn chưa rõ ràng. Truss và bộ trưởng tài chính Kwasi Kwarteng hôm thứ Năm nhấn mạnh rằng họ sẽ kiên định với kế hoạch của mình, nhưng họ có một cơ hội rất hẹp – có lẽ chỉ là hai tuần – để thuyết phục các nhà đầu tư rằng họ có thể được tin tưởng vào tài chính của quốc gia. Việc mua trái phiếu khẩn cấp của Ngân hàng Trung ương Anh sẽ kết thúc vào ngày 14 tháng 10.

Trải qua mùa hè để chống lại sự chính thống về kinh tế, và – theo cách nói của cựu thống đốc ngân hàng trung ương Mark Carney – “phá hoại” một số tổ chức quan trọng nhất của Vương quốc Anh, Truss và Kwarteng đã gặp nhau hôm thứ Sáu với một trong những người chơi chính đó, Văn phòng Trách nhiệm Ngân sách.

OBR cung cấp một đánh giá độc lập về tác động của ngân sách chính phủ đối với việc vay nợ và tăng trưởng. Truss và Kwarteng đã từ chối đề nghị cung cấp bản phân tích dự thảo về vụ nổ tài khóa vào thứ Sáu tuần trước.

Mel Stride, một nhà lập pháp cấp cao từ đảng Bảo thủ Truss, nói rằng OBR có khả năng đưa ra một thông điệp rất khó chịu vào thứ Sáu.

Stride nói với BBC: “Tôi rất nghi ngờ rằng vòng tròn này sẽ không thể bình phương được.

Hứa hẹn cắt giảm thuế lớn chưa hoàn lại trong bối cảnh lạm phát tăng cao và thị trường lao động thắt chặt, và kỳ vọng cải cách để tạo ra tăng trưởng để chi trả cho chúng sẽ không hiệu quả.

“Vì vậy, cần phải suy nghĩ lại và đó sẽ là một cuộc trò chuyện rất khó khăn,” Stride nói.

Vậy là toàn bộ kiến thức của bài giảng hôm nay lớp Luyện thi TOCFL Band B bài 9 các bạn đã được trang bị đầy đủ rồi. Thầy Vũ sẽ kết thúc bài giảng hôm nay lớp Luyện thi TOCFL Band B bài 9 tại đây và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong buổi đào tạo tiếp theo vào thứ 5 tuần tới nhé.