5/5 - (1 bình chọn)

Khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản bài 1 Thầy Vũ

Tiếng Trung giao tiếp cơ bản bài 1 là bài giảng đầu tiên của khóa học tiếng Trung cơ bản từ đầu cho người mới bắt đầu học tiếng Trung Quốc do Thầy Vũ chủ nhiệm lớp và dạy theo giáo trình ChineMaster quyển 1 của Tác giả Nguyễn Minh Vũ. Trong năm nay Thầy Vũ phát miễn phí sách giáo trình tiếng Trung PDF MP3. Vì vậy, các bạn hãy tranh thủ cơ hội này để đăng ký và nhận sách học nhé, hoàn toàn miễn phí. Sang năm 2023 Thầy Vũ sẽ bắt đầu triển khai bán sách giáo trình tiếng Trung ChineMaster và các giáo trình khác của Tác giả Nguyễn Minh Vũ.

Trước khi lên lớp thì các bạn hãy chuẩn bị trước ở nhà nhiệm vụ được giao, chính là cài đặt bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin cho máy tính windows hoặc là máy tính macbook mac os nhé. Bạn nào chưa biết tải sogou pinyin ở đâu thì hãy tải xuống ở ngay trong link bên dưới.

Download bộ gõ tiếng Trung

Các bạn học viên chú ý tải bộ gõ tiếng Trung về máy tính xong thì cài đặt theo hướng dẫn chi tiết của Thầy Vũ nhé. Sau đó các bạn sẽ luyện tập gõ tiếng Trung hàng ngày trên lớp cùng Thầy Vũ.

Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào phần chính của bài giảng ngày hôm nay nhé. Chỗ nào các bạn xem video livestream chưa hiểu ở đâu thì cần ngay lập tức đăng câu hỏi vào trong forum diễn đàn tiếng Trung hoctiengtrungonline.org nhé.

Sau đây chúng ta sẽ cùng đi vào phần chính của bài giảng ngày hôm nay lớp Tiếng Trung giao tiếp cơ bản bài 1 của Thầy Vũ bao gồm video Tiếng Trung giao tiếp cơ bản bài 1 và tài liệu học Tiếng Trung giao tiếp cơ bản bài 1 được trình bày rất chi tiết trong phần bên dưới.

Thầy Vũ livestream lớp Tiếng Trung giao tiếp cơ bản bài 1 em Bùi Thị Hải chuyên đề hướng dẫn phát âm tiếng Trung chuẩn tuyệt đối theo cuốn sách giáo trình tiếng Trung ChineMaster quyển 1 của Tác giả Nguyễn Minh Vũ.

Để bổ trợ thêm kiến thức mới cho bài giảng lớp Tiếng Trung giao tiếp cơ bản bài 1 thì các bạn hãy làm thêm một số bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK ứng dụng thực tế và bài tập luyện dịch thương mại xuất nhập khẩu bên dưới nhé.

Kim Kardashian 同意支付超过 100 万美元,以了结 SEC 未披露因在 Instagram 上兜售加密资产而收到的付款的指控。

她还同意在三年内不推广加密资产,并将配合正在进行的调查。

卡戴珊在 2021 年 6 月的帖子中已经受到监管机构和投资者的关注。

金·卡戴珊 (Kim Kardashian) 的加密事故让她陷入了联邦监管机构的困境。

该机构周一早上宣布,这位真人秀超级明星和影响者已经解决了美国证券交易委员会的指控,即她没有披露她因在 Instagram 订阅源上兜售加密资产而收到的付款。

“这个案例提醒我们,当名人或有影响力的人认可包括加密资产证券在内的投资机会时,并不意味着这些投资产品适合所有投资者,”美国证券交易委员会主席 Gary Gensler 在新闻稿中说.

Gensler 表示,此案还提醒人们,法律要求名人和其他人披露他们在何时以及获得多少报酬以促进证券投资。

然而,美国证券交易委员会表示,建立了媒体和生活方式帝国的卡戴珊既没有承认也没有否认监管机构的调查结果。

卡戴珊的律师在一份声明中表示,她很高兴解决了这件事。

“卡戴珊从一开始就与美国证券交易委员会充分合作,她仍然愿意尽其所能协助美国证券交易委员会处理此事。她想把这件事抛在脑后,以免发生旷日持久的争执。她与美国证券交易委员会达成的协议允许她这样做,以便她可以继续她的许多不同的业务追求,”声明说。

代理被定罪的欺诈者安娜·索罗金(Anna Sorokin,又名安娜·德尔维)的律师邓肯·莱文(Duncan Levin)表示,和解协议帮助卡戴珊避免了可能涉及证词和文件收集的更具侵入性的过程。他说,这也让 SEC 有机会成为明星的榜样。

“美国证券交易委员会有兴趣向其他潜在的名人证券代言人发送信息,以确保他们的帖子不会被误解为财务建议,”莱文说,他还曾担任联邦检察官和新资产没收负责人。约克区检察官办公室。

卡戴珊已经对她去年 6 月在 Instagram 上发布的 EthereumMax 促销活动感到了监管压力。她通过询问她大约 2.5 亿 Instagram 粉丝来开始发帖:“你喜欢加密吗?这不是财务建议,而是分享我的朋友刚刚告诉我的有关 ETHEREUM MAX 代币的信息。”

今年早些时候,投资者起诉了她、前 NBA 球星保罗·皮尔斯和超级明星拳击手小弗洛伊德·梅威瑟,因为他们对 EthereumMax 的促销活动,指责他们人为地夸大了资产的价值。

美国证券交易委员会周一表示,Kardashian 没有报告说她通过中间人从 EthereumMax 获得了 250,000 美元,以发布关于 EMAX 代币的帖子,这是一种由 EthereumMax 提供的加密资产。监管机构补充说,这篇带有“#ad”标签的帖子包括一个指向 EthereumMax 网站的链接,该网站向用户提供有关如何购买代币的说明。

美国证券交易委员会表示,她未能披露这笔款项违反了联邦证券法。该机构补充说,她同意支付 260,000 美元,其中包括她收到的付款,加上利息,以及 100 万美元的罚款。

“国会几十年前通过了一项名为《证券法》的法律,这是为了保护公众,”Gensler 周一早上告诉 CNBC 的“Squawk Box”。 “该法律的一部分规定,如果你兜售一只股票,你必须披露你是否获得报酬。”

威尔史密斯即将上映的电影《解放》将于 12 月 2 日在影院上映,一周后的 12 月 9 日在 Apple TV+ 上上映。

这是史密斯自奥斯卡颁奖典礼以来的第一个项目,在那里他因在舞台上拍打主持人克里斯·洛克而成为头条新闻。

史密斯随后从电影艺术与科学学院辞职,学院禁止他参加奥斯卡颁奖典礼 10 年。

这是史密斯自奥斯卡颁奖典礼以来的第一个项目,在那里他因在舞台上击败主持人克里斯洛克并凭借在“理查德国王”中的名义角色获得最佳男主角而成为头条新闻。

史密斯随后从电影艺术与科学学院辞职,学院禁止他参加奥斯卡颁奖典礼 10 年。史密斯仍然有资格获得该奖项的提名。

在“解放”中,史密斯扮演一个逃亡的奴隶,在路易斯安那州的沼泽中寻找他的家人。苹果公司在电影预告片的同时宣布了上映日期。

据娱乐媒体报道,这部电影在上周末在国会黑人核心小组基金会第 51 届年度立法会议期间进行了预放映后,得到了积极响应。

Chú thích phiên âm cho bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng thực tế và bài tập luyện dịch tiếng Trung thương mại xuất nhập khẩu của bài giảng lớp Tiếng Trung giao tiếp cơ bản bài 1 các bạn xem phiên âm của từ vựng tiếng Trung trong phần bên dưới.

Kim Kardashian tóngyì zhīfù chāoguò 100 wàn měiyuán, yǐ liǎojié SEC wèi pīlù yīn zài Instagram shàng dōushòu jiāmì zīchǎn ér shōu dào de fùkuǎn de zhǐkòng.

Tā hái tóngyì zài sān niánnèi bù tuīguǎng jiāmì zīchǎn, bìng jiāng pèihé zhèngzài jìnxíng de diàochá.

Kǎ dài shān zài 2021 nián 6 yuè de tiězi zhōng yǐjīng shòudào jiānguǎn jīgòu hé tóuzī zhě de guānzhù.

Jīn·kǎ dài shān (Kim Kardashian) de jiāmì shìgù ràng tā xiànrùle liánbāng jiānguǎn jīgòu de kùnjìng.

Gāi jīgòu zhōuyī zǎoshang xuānbù, zhè wèi zhēnrén xiù chāojí míngxīng hé yǐngxiǎng zhě yǐjīng jiějuéle měiguó zhèngquàn jiāoyì wěiyuánhuì de zhǐkòng, jí tā méiyǒu pīlù tā yīn zài Instagram dìngyuè yuán shàng dōushòu jiāmì zīchǎn ér shōu dào de fùkuǎn.

“Zhège ànlì tíxǐng wǒmen, dāng míngrén huò yǒu yǐngxiǎng lì de rén rènkě bāokuò jiāmì zīchǎn zhèngquàn zài nèi de tóuzī jīhuì shí, bìng bù yìwèizhe zhèxiē tóuzīchǎnpǐn shìhé suǒyǒu tóuzī zhě,” měiguó zhèngquàn jiāoyì wěiyuánhuì zhǔxí Gary Gensler zài xīnwén gǎo zhōng shuō.

Gensler biǎoshì, cǐ àn hái tíxǐng rénmen, fǎlǜ yāoqiú míngrén hé qítā rén pīlù tāmen zài hé shí yǐjí huòdé duōshǎo bàochóu yǐ cùjìn zhèngquàn tóuzī.

Rán’ér, měiguó zhèngquàn jiāoyì wěiyuánhuì biǎoshì, jiànlìle méitǐ hé shēnghuó fāngshì dìguó de kǎ dài shān jì méiyǒu chéngrèn yě méiyǒu fǒurèn jiānguǎn jīgòu de diàochá jiéguǒ.

Kǎ dài shān de lǜshī zài yī fèn shēngmíng zhōng biǎoshì, tā hěn gāoxìng jiějuéle zhè jiàn shì.

“Kǎ dài shān cóng yī kāishǐ jiù yǔ měiguó zhèngquàn jiāoyì wěiyuánhuì chōngfèn hézuò, tā réngrán yuànyì jìn qí suǒ néng xiézhù měiguó zhèngquàn jiāoyì wěiyuánhuì chǔlǐ cǐ shì. Tā xiǎng bǎ zhè jiàn shì pāo zài nǎo hòu, yǐmiǎn fāshēng kuàngrìchíjiǔ de zhēngzhí. Tā yǔ měiguó zhèngquàn jiāoyì wěiyuánhuì dáchéng de xiéyì yǔnxǔ tā zhèyàng zuò, yǐbiàn tā kěyǐ jìxù tā de xǔduō bùtóng de yèwù zhuīqiú,” shēngmíng shuō.

Dàilǐ bèi dìngzuì de qīzhà zhě ānnà·suǒ luó jīn (Anna Sorokin, yòu míng ānnà·dé’ěr wéi) de lǜshī dèngkěn·lái wén (Duncan Levin) biǎoshì, héjiě xiéyì bāngzhù kǎ dài shān bìmiǎnle kěnéng shèjí zhèngcí hé wénjiàn shōují de gèng jù qīnrù xìng de guòchéng. Tā shuō, zhè yě ràng SEC yǒu jīhuì chéngwéi míngxīng de bǎngyàng.

“Měiguó zhèngquàn jiāoyì wěiyuánhuì yǒu xìngqù xiàng qítā qiánzài de míngrén zhèngquàn dàiyánrén fà sòng xìnxī, yǐ quèbǎo tāmen de tiězi bù huì bèi wùjiě wèi cáiwù jiànyì,” lái wén shuō, tā hái céng dānrèn liánbāng jiǎnchá guān héxīn zīchǎn mòshōu fùzé rén. Yuēkè qū jiǎnchá guān bàngōngshì.

Kǎ dài shān yǐjīng duì tā qùnián 6 yuè zài Instagram shàng fābù de EthereumMax cùxiāo huódòng gǎndàole jiānguǎn yālì. Tā tōngguò xúnwèn tā dàyuē 2.5 Yì Instagram fěnsī lái kāishǐ fātiē:“Nǐ xǐhuān jiāmì ma? Zhè bùshì cáiwù jiànyì, ér shì fēnxiǎng wǒ de péngyǒu gānggāng gàosù wǒ de yǒuguān ETHEREUM MAX dài bì de xìnxī.”

Jīnnián zǎo xiē shíhòu, tóuzī zhě qǐsùle tā, qián NBA qiúxīng bǎoluó·pí’ěrsī hé chāojí míngxīng quánjí shǒu xiǎo fú luò yī dé·méi wēi sè, yīnwèi tāmen duì EthereumMax de cùxiāo huódòng, zhǐzé tāmen rénwéi de kuādàle zīchǎn de jiàzhí.

Měiguó zhèngquàn jiāoyì wěiyuánhuì zhōuyī biǎoshì,Kardashian méiyǒu bàogào shuō tā tōngguò zhōngjiānrén cóng EthereumMax huòdéle 250,000 měiyuán, yǐ fābù guānyú EMAX dài bì de tiězi, zhè shì yī zhǒng yóu EthereumMax tígōng de jiāmì zī chǎn. Jiānguǎn jīgòu bǔchōng shuō, zhè piān dài yǒu “#ad” biāoqiān de tiězi bāokuò yīgè zhǐxiàng EthereumMax wǎngzhàn de liànjiē, gāi wǎngzhàn xiàng yònghù tígōng yǒuguān rúhé gòumǎi dài bì de shuōmíng.

Měiguó zhèngquàn jiāoyì wěiyuánhuì biǎoshì, tā wèi néng pīlù zhè bǐ kuǎnxiàng wéifǎnle liánbāng zhèngquàn fǎ. Gāi jīgòu bǔchōng shuō, tā tóngyì zhīfù 260,000 měiyuán, qízhōng bāokuò tā shōu dào de fùkuǎn, jiā shàng lìxí, yǐjí 100 wàn měiyuán de fákuǎn.

“Guóhuì jǐ shí nián qián tōngguòle yī xiàng míng wèi “zhèngquàn fǎ” de fǎlǜ, zhè shì wèile bǎohù gōngzhòng,”Gensler zhōuyī zǎoshang gàosù CNBC de “Squawk Box”. “Gāi fǎlǜ de yībùfèn guīdìng, rúguǒ nǐ dōushòu yī zhǐ gǔpiào, nǐ bìxū pīlù nǐ shìfǒu huòdé bàochóu.”

Wēi ěr shǐmìsī jíjiāng shàngyìng de diànyǐng “jiěfàng” jiāng yú 12 yuè 2 rì zài yǐngyuàn shàngyìng, yīzhōu hòu de 12 yuè 9 rì zài Apple TV+ shàng shàngyìng.

Zhè shì shǐmìsī zì àosīkǎ bānjiǎng diǎnlǐ yǐlái de dì yīgè xiàngmù, zài nàlǐ tā yīn zài wǔtái shàng pāidǎ zhǔchí rén kè lǐsī·luòkè ér chéngwéi tóutiáo xīnwén.

Shǐmìsī suíhòu cóng diànyǐng yìshù yǔ kēxué xuéyuàn cízhí, xuéyuàn jìnzhǐ tā cānjiā àosīkǎ bānjiǎng diǎnlǐ 10 nián.

Zhè shì shǐmìsī zì àosīkǎ bānjiǎng diǎnlǐ yǐlái de dì yī gè xiàngmù, zài nàlǐ tā yīn zài wǔtái shàng jíbài zhǔchí rén kè lǐsī luòkè bìng píngjiè zài “lǐ chá déguó wáng” zhōng de míngyì juésè huòdé zuì jiā nán zhǔjiǎo ér chéngwéi tóutiáo xīnwén.

Shǐmìsī suíhòu cóng diànyǐng yìshù yǔ kēxué xuéyuàn cízhí, xuéyuàn jìnzhǐ tā cānjiā àosīkǎ bānjiǎng diǎnlǐ 10 nián. Shǐmìsī réngrán yǒu zīgé huòdé gāi jiǎngxiàng de tímíng.

Zài “jiěfàng” zhōng, shǐmìsī bànyǎn yī gè táowáng de núlì, zài lùyìsī ān nàzhōu de zhǎozé zhōng xúnzhǎo tā de jiārén. Píngguǒ gōngsī zài diànyǐng yùgào piàn de tóngshí xuānbùle shàngyìng rìqí.

Jù yúlè méitǐ bàodào, zhè bù diànyǐng zài shàng zhōumò zài guóhuì hēirén hé xīn xiǎozǔ jījīn huì dì 51 jiè niándù lìfǎ huìyì qíjiān jìnxíngle yù fàngyìng hòu, dédàole jījí xiǎngyìng.

Đáp án bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng thực tế và bài tập luyện dịch tiếng Trung thương mại xuất nhập khẩu của bài giảng khóa học Tiếng Trung giao tiếp cơ bản bài 1 Thầy Vũ chia sẻ ngay bên dưới. Các bạn xem và tham khảo rồi trao đổi với Thầy Vũ trong forum diễn đàn tiếng Trung ChineMaster nhé.

Kim Kardashian đã đồng ý trả hơn 1 triệu đô la để giải quyết các khoản phí của SEC vì đã không tiết lộ khoản thanh toán mà cô nhận được khi chào hàng một tài sản tiền điện tử trên Instagram.

Cô ấy cũng đồng ý không quảng cáo tài sản tiền điện tử trong ba năm và sẽ hợp tác với một cuộc điều tra đang diễn ra.

Kardashian đã nhận được nhiệt từ các nhà quản lý và nhà đầu tư qua bài đăng vào tháng 6 năm 2021.

Vụ thất bại liên quan đến tiền điện tử của Kim Kardashian đã khiến cô ấy chìm trong nước sôi lửa bỏng với các cơ quan quản lý liên bang.

Siêu sao truyền hình thực tế và người có ảnh hưởng đã giải quyết các cáo buộc của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch rằng cô ấy không tiết lộ khoản thanh toán mà cô ấy nhận được khi chào hàng tài sản tiền điện tử trên nguồn cấp dữ liệu Instagram của mình, cơ quan này thông báo vào sáng thứ Hai.

“Trường hợp này là một lời nhắc nhở rằng, khi những người nổi tiếng hoặc những người có ảnh hưởng xác nhận các cơ hội đầu tư, bao gồm cả chứng khoán tài sản tiền điện tử, điều đó không có nghĩa là các sản phẩm đầu tư đó phù hợp với tất cả các nhà đầu tư”, Gary Gensler, chủ tịch của SEC, cho biết trong một thông cáo báo chí. .

Gensler cho biết vụ việc cũng như một lời nhắc nhở rằng luật pháp yêu cầu những người nổi tiếng và những người khác tiết lộ thời gian và số tiền họ được trả để thúc đẩy đầu tư vào chứng khoán.

Tuy nhiên, Kardashian, người đã xây dựng một đế chế truyền thông và phong cách sống, không thừa nhận cũng không phủ nhận những phát hiện của cơ quan quản lý, SEC cho biết.

Trong một tuyên bố, luật sư của Kardashian cho biết cô rất vui vì đã giải quyết được vấn đề.

“Kardashian hoàn toàn hợp tác với SEC ngay từ đầu và cô ấy vẫn sẵn sàng làm bất cứ điều gì có thể để hỗ trợ SEC trong vấn đề này. Cô muốn giải quyết vấn đề này sau lưng mình để tránh một cuộc tranh cãi kéo dài. Thỏa thuận mà cô ấy đạt được với SEC cho phép cô ấy làm điều đó để cô ấy có thể tiến lên với nhiều mục tiêu kinh doanh khác nhau của mình, ”tuyên bố cho biết.

Theo luật sư Duncan Levin, luật sư Duncan Levin, người đã đại diện cho kẻ lừa đảo bị kết án Anna Sorokin, hay còn gọi là Anna Delvey, việc dàn xếp đã giúp Kardashian tránh được một quá trình xâm nhập nhiều hơn. Nó cũng cho SEC một cơ hội để làm một ví dụ về một ngôi sao, ông nói.

Levin, người cũng từng là công tố viên liên bang và là người đứng đầu vụ cưỡng đoạt tài sản trên tờ New Văn phòng luật sư quận York.

Kardashian đã cảm thấy sức nóng về quy định đối với quảng cáo EthereumMax của cô ấy, mà cô ấy đã đăng trên Instagram vào tháng 6 năm ngoái. Cô ấy bắt đầu bài đăng bằng cách hỏi khoảng 250 triệu người theo dõi Instagram của mình, “BẠN CÓ VÀO CRYPTO ??? ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ LỜI KHUYÊN VỀ TÀI CHÍNH NHƯNG CHIA SẺ ĐIỀU BẠN BÈ CỦA TÔI CHỈ CHO TÔI BIẾT VỀ ETHEREUM MAX TOKEN. ”

Các nhà đầu tư đã kiện cô ấy, cựu ngôi sao NBA Paul Pierce và võ sĩ quyền anh siêu sao Floyd Mayweather Jr vào đầu năm nay về các quảng cáo của họ cho EthereumMax, cáo buộc họ thổi phồng giá trị tài sản một cách giả tạo.

SEC hôm thứ Hai cho biết Kardashian đã không thông báo rằng cô ấy đã được EthereumMax trả 250.000 đô la, thông qua một trung gian, để xuất bản một bài đăng về mã thông báo EMAX, một tài sản tiền điện tử được cung cấp bởi EthereumMax. Cơ quan quản lý cho biết thêm, bài đăng có thẻ bắt đầu bằng # “#ad”, bao gồm một liên kết đến trang web EthereumMax, cung cấp cho người dùng hướng dẫn về cách mua mã thông báo.

SEC cho biết việc cô không tiết lộ khoản thanh toán là vi phạm luật chứng khoán liên bang. Cơ quan này cho biết thêm, cô đồng ý trả 260.000 đô la, bao gồm khoản thanh toán mà cô nhận được, cộng với lãi suất, bên cạnh khoản tiền phạt 1 triệu đô la.

“Quốc hội đã thông qua một đạo luật cách đây nhiều thập kỷ có tên là Đạo luật Chứng khoán, và nó nhằm bảo vệ công chúng,” Gensler nói với CNBC’s “Squawk Box” vào sáng thứ Hai. “Một phần của luật đó nói rằng nếu bạn chào bán một cổ phiếu, bạn phải tiết lộ liệu bạn có được trả tiền hay không.”

Bộ phim sắp tới của Will Smith “Emancipation” sẽ ra rạp vào ngày 2 tháng 12 và trên Apple TV + một tuần sau đó vào ngày 9 tháng 12.

Đây là dự án đầu tiên của Smith kể từ lễ trao giải Oscar, nơi anh ấy gây chú ý khi tát người dẫn chương trình Chris Rock trên sân khấu.

Smith sau đó đã từ chức Học viện Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh, và Học viện đã cấm anh tham dự lễ trao giải Oscar trong 10 năm.

Đây là dự án đầu tiên của Smith kể từ lễ trao giải Oscar, nơi anh ấy gây chú ý khi tát người dẫn chương trình Chris Rock trên sân khấu và giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho vai diễn chính trong “King Richard”.

Smith sau đó đã từ chức Học viện Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh, và Học viện đã cấm anh tham dự lễ trao giải Oscar trong 10 năm. Smith vẫn đủ điều kiện để được đề cử cho các giải thưởng.

Trong “Emancipation”, Smith đóng vai một nô lệ chạy trốn tìm kiếm gia đình của mình trong đầm lầy của Louisiana. Apple đã công bố ngày phát hành cùng với một đoạn giới thiệu cho bộ phim.

Bộ phim đã nhận được phản hồi tích cực sau buổi chiếu trước được tổ chức trong Hội nghị lập pháp thường niên lần thứ 51 của Tổ chức Da đen Caucus Foundation vào cuối tuần vừa qua, theo báo cáo của các phương tiện truyền thông giải trí.

Vậy là xong rồi, chúng ta đã được trang bị toàn bộ kiến thức của bài giảng hôm nay trong lớp Tiếng Trung giao tiếp cơ bản bài 1 vào ngày 4 tháng 10 năm 2022 trên website của trung tâm tiếng Trung ChineMaster Hà Nội TP HCM Sài Gòn.