5/5 - (1 bình chọn)

Học tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề

Học tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề bài 6 tiếp tục chương trình giảng dạy chuyên biệt của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ trong hệ thống trung tâm tiếng Trung ChineMaster Hà Nội TPHCM Sài Gòn. Hôm nay các bạn sẽ thu hoạch được rất nhiều kiến thức quan trọng và thú vị. Chúng ta hãy cùng theo dõi thật kỹ video livestream của Thầy Vũ ngày 8 tháng 9 năm 2022 được phát sóng trực tiếp trên kênh youtube facebook telegram của Thầy Vũ nhé.

Trước khi học sang bài mới thì các bạn hãy chú ý ôn tập lại thật nhanh kiến thức ngữ pháp tiếng Trung giao tiếp cơ bản và từ vựng tiếng Trung giao tiếp cơ bản trong các bài giảng hôm trước ngay tại link dưới nhé.

Học tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề bài 1

Học tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề bài 2

Học tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề bài 3

Học tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề bài 4

Học tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề bài 5

Các bạn có bất kỳ câu hỏi gì hay là thắc mắc ngữ pháp tiếng Trung thì hãy dăng câu hỏi lên forum diễn đàn tiếng Trung ChineMaster nhé.

Diễn đàn tiếng Trung hoctiengtrungonline.org

Diễn đàn tiếng Trung ChineMaster

Forum diễn đàn tiếng Trung ChineMaster

Các bạn học viên cần chú ý ôn tập lại thật kỹ từ vựng tiếng Trung nhé. Cách tốt nhất để học từ vựng tiếng Trung chính là luyện tập gõ tiếng Trung trên máy tính mỗi ngày bằng bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin các bạn nhé.

Download bộ gõ tiếng Trung

Ngay sau đây chúng ta sẽ đi vào phần chính của giáo án bài giảng hôm nay lớp Học tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề bài 6 bao gồm video Học tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề bài 6 và tài liệu Học tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề bài 6 của ThS Nguyễn Minh Vũ.

Video giáo án giảng dạy tiếng Trung giao tiếp cơ bản Thầy Vũ livestream khóa Học tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề bài 6 theo bộ sách giáo trình tiếng Trung chuyên biệt và độc quyền của Tác giả Nguyễn Minh Vũ.

Các bạn cần làm thêm một số bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK ứng dụng thực tế sau đây và bài tập luyện dịch tiếng Trung thương mại online để bổ trợ thêm kiến thức cho bài giảng Học tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề bài 6 nhé.

苹果公司在周三的新闻发布会上推出了新的 iPhone 14 系列,以及三款新的 Apple Watch 机型、对其广受欢迎的 AirPods 产品线的更新,以及在手机服务不可用时可以挽救生命的功能。

在加利福尼亚州库比蒂诺总部举行的一场备受瞩目的活动中,Apple 展示了四款新智能手机,其中包括一款更大的 6.7 英寸 iPhone 14 Plus 机型和一款重新思考备受诟病的 iPhone 14 Pro 的更新版。以典型的 Apple 方式,这些设备还提供比前一年更好的电池寿命和相机功能。

然而,最大的惊喜可能是价格:iPhone 14 和 14 Plus 的起价分别为 799 美元和 899 美元,与去年机型的起价相同。 iPhone 14 Pro 和 Pro Max 的起价分别为 999 美元和 1099 美元,也与去年持平。分析师普遍预测,苹果将把高端机型的价格提高 100 美元。

CCS Insight 联网设备首席分析师 Leo Gebbie 表示:“令人印象深刻的是,Apple 在美国与新款 iPhone 14 设备保持了同比定价。” “我们曾预计,通货膨胀、生产和零部件成本增加以及其他费用(例如更昂贵的运费)会导致苹果提高零售价。”

对于苹果来说,说服客户升级设备的赌注总是很高,尤其是 iPhone,它仍然是其核心产品。由于更广泛的经济不安,包括对迫在眉睫的衰退的担忧,今年这项任务可能会变得更加困难。

在整个活动期间,Apple 似乎在将其产品套件作为让我们过上最好的生活的工具和避免在不确定的世界中可能发生在客户身上的任何疾病之间交替,从车祸到被困在野外。

Apple 宣布了几款新的 Apple Watch 型号,包括售价 799 美元的高端版本,旨在满足少数户外爱好者的需求。它还为其手表添加了一个选项,以检测用户何时发生车祸,以及手机的卫星连接功能,旨在帮助人们在手机服务不工作时进行通信。

Luyện dịch tiếng Trung HSK 6 bài tập 1

苹果推出了四款新智能手机,包括配备 6.1 英寸屏幕的新款 iPhone 14 和配备更大 6.7 英寸屏幕的 iPhone 14 Plus。

Luyện dịch tiếng Trung HSK 2 bài tập 1

新款 iPhone 14 配备 12 MP 主摄像头,像素更大,光圈更快,传感器也得到改进。它还使用与去年的 iPhone 13 Pro 型号(A15)相同的芯片,这是多年来首次重复使用芯片。

然而,新的前置摄像头首次具有自动对焦功能,使其能够在弱光下在多个距离处对焦,以获得更好的个人和集体自拍。它还具有一种新的动作模式,可让用户在移动时保持视频稳定。

Apple 的新 Pro 系列具有永远在线的显示屏,并且能够通过公司所谓的“动态岛”接收通知和活动,手机顶部的两极分化现在被认为是一项功能。 Pro 系列还配备了 iPhone 上的第一款 48 MP 摄像头。

一个显着的转变是,iPhone 14 系列也不再需要物理 SIM 卡,而是使用数字“e-SIM”卡。现在,用户可以在同一台设备上存储多个 e-SIM,并在同一部手机上拥有多个蜂窝计划和电话号码。如果您的 iPhone 丢失或被盗,它还可以防止其他人移除物理 SIM 卡。苹果表示,所有美国型号的 iPhone 都将不再配备 SIM 卡托。

iPhone 14 和 iPhone 14 Pro 将提供五种颜色:午夜、星光、蓝色、紫色和红色。

Apple 在此次活动中推出了三款新的智能手表:Series 8、SE 和 Ultra。

在高端,Ultra 模型旨在帮助用户跟踪耐力训练、水肺潜水冒险和铁人三项。该设备一次充电可使用约 36 小时,更防水,并拥有可在夜间、海洋和其他条件下工作的增强型指南针。

在低端,Apple 将 SE 更新为比之前的版本快 20%。 GPS 型号起价为 249 美元,蜂窝型号起价为 299 美元。

中间是 Series 8 型号,起价 399 美元。与 Apple 智能手表的早期版本一样,Series 8 旨在激励用户保持活跃和健康。苹果还强调了 Watch 的女性健康功能,改进了可以预测排卵的经期周期跟踪工具。据该公司称,跟踪数据保存在每台设备上,只能通过密码或面部 ID 访问。 Apple 没有加密数据的密钥,因此未经您的明确许可,它无法访问它。

该公告发布之际,在最高法院决定推翻 Roe v. Wade 案之后,女性的数据安全已成为一个主要热点。

Chú thích phiên âm cho bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK ứng dụng thực tế và bài tập luyện dịch tiếng Trung thương mại online của giáo án lớp Học tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề bài 6 các bạn hãy tra cứu trong phần bên dưới nhé.

Píngguǒ gōngsī zài zhōusān de xīnwén fābù huì shàng tuīchūle xīn de iPhone 14 xìliè, yǐjí sān kuǎn xīn de Apple Watch jī xíng, duì qí guǎng shòu huānyíng de AirPods chǎnpǐn xiàn de gēngxīn, yǐjí zài shǒujī fúwù bùkě yòngshí kěyǐ wǎnjiù shēngmìng de gōngnéng.

Zài jiālìfúníyǎ zhōu kù bǐ dì nuò zǒngbù jǔxíng de yī chǎng bèi shòu zhǔmù dì huódòng zhōng,Apple zhǎnshìle sì kuǎn xīn zhìnéng shǒujī, qízhōng bāokuò yī kuǎn gèng dà de 6.7 Yīngcùn iPhone 14 Plus jī xíng hé yī kuǎn chóngxīn sīkǎo bèi shòu gòubìng de iPhone 14 Pro de gēngxīn bǎn. Yǐ diǎnxíng de Apple fāngshì, zhèxiē shèbèi hái tígōng bǐ qián yī nián gèng hǎo de diànchí shòumìng hé xiàngjī gōngnéng.

Rán’ér, zuìdà de jīngxǐ kěnéng shì jiàgé:IPhone 14 hé 14 Plus de qǐjià fēnbié wèi 799 měiyuán hé 899 měiyuán, yǔ qùnián jī xíng de qǐjià xiāngtóng. IPhone 14 Pro hé Pro Max de qǐjià fēnbié wèi 999 měiyuán hé 1099 měiyuán, yě yǔ qùnián chípíng. Fēnxī shī pǔbiàn yùcè, píngguǒ jiāng bǎ gāoduān jī xíng de jiàgé tígāo 100 měiyuán.

CCS Insight liánwǎng shèbèi shǒuxí fēnxī shī Leo Gebbie biǎoshì:“Lìng rén yìnxiàng shēnkè de shì,Apple zài měiguó yǔ xīnkuǎn iPhone 14 shèbèi bǎochíle tóngbǐ dìngjià.” “Wǒmen céng yùjì, tōnghuò péngzhàng, shēngchǎn hé líng bùjiàn chéngběn zēngjiā yǐjí qítā fèiyòng (lìrú gèng ángguì de yùnfèi) huì dǎozhì píngguǒ tígāo língshòu jià.”

Duìyú píngguǒ lái shuō, shuōfú kèhù shēngjí shèbèi de dǔzhù zǒng shì hěn gāo, yóuqí shì iPhone, tā réngrán shì qí héxīn chǎnpǐn. Yóuyú gèng guǎngfàn de jīngjì bú ān, bāokuò duì pòzàiméijié de shuāituì de dānyōu, jīnnián zhè xiàng rènwù kěnéng huì biàn dé gèngjiā kùnnán.

Zài zhěnggè huódòng qíjiān,Apple sìhū zài jiāng qí chǎnpǐn tàojiàn zuòwéi ràng wǒmenguò shàng zuì hǎo de shēnghuó de gōngjù hé bìmiǎn zài bù quèdìng de shìjiè zhōng kěnéng fāshēng zài kèhù shēnshang de rènhé jíbìng zhī jiān jiāotì, cóng chēhuò dào bèi kùn zài yěwài.

Apple xuānbùle jǐ kuǎn xīn de Apple Watch xínghào, bāokuò shòu jià 799 měiyuán de gāoduān bǎnběn, zhǐ zài mǎnzú shǎoshù hùwài àihào zhě de xūqiú. Tā hái wéi qí shǒubiǎo tiānjiāle yīgè xuǎnxiàng, yǐ jiǎncè yònghù hé shí fāshēng chēhuò, yǐjí shǒujī de wèixīng liánjiē gōngnéng, zhǐ zài bāngzhù rénmen zài shǒujī fúwù bù gōngzuò shí jìnxíng tōngxìn.

Píngguǒ tuīchūle sì kuǎn xīn zhìnéng shǒujī, bāokuò pèibèi 6.1 Yīngcùn píngmù de xīnkuǎn iPhone 14 hé pèibèi gèng dà 6.7 Yīngcùn píngmù de iPhone 14 Plus.

Xīnkuǎn iPhone 14 pèibèi 12 MP zhǔ shèxiàngtóu, xiàngsù gèng dà, guāngquān gèng kuài, chuángǎnqì yě dédào gǎijìn. Tā hái shǐyòng yǔ qùnián de iPhone 13 Pro xínghào (A15) xiāngtóng de xīnpiàn, zhè shì duōnián lái shǒucì chóngfù shǐyòng xīnpiàn.

Rán’ér, xīn de qián zhì shèxiàngtóu shǒucì jùyǒu zìdòng duìjiāo gōngnéng, shǐ qí nénggòu zài ruò guāng xià zài duō gè jùlí chù duìjiāo, yǐ huòdé gèng hǎo de gèrén hé jítǐ zìpāi. Tā hái jùyǒu yī zhǒng xīn de dòngzuò móshì, kě ràng yònghù zài yídòng shí bǎochí shìpín wěndìng.

Apple de xīn Pro xìliè jùyǒu yǒngyuǎn zàixiàn de xiǎnshì píng, bìngqiě nénggòu tōngguò gōngsī suǒwèi de “dòngtài dǎo” jiēshōu tōngzhī hé huódòng, shǒujī dǐngbù de liǎngjí fèn huà xiànzài bèi rènwéi shì yī xiàng gōngnéng. Pro xìliè hái pèibèile iPhone shàng de dì yī kuǎn 48 MP shèxiàngtóu.

Yīgè xiǎnzhe de zhuǎnbiàn shì,iPhone 14 xìliè yě bù zài xūyào wùlǐ SIM kǎ, ér shì shǐyòng shùzì “e-SIM” kǎ. Xiànzài, yònghù kěyǐ zài tóngyī tái shèbèi shàng cúnchú duō gè e-SIM, bìng zài tóngyī bù shǒujī shàng yǒngyǒu duō gè fēngwō jìhuà hé diànhuà hàomǎ. Rúguǒ nín de iPhone diūshī huò bèi dào, tā hái kěyǐ fángzhǐ qítā rén yí chú wùlǐ SIM kǎ. Píngguǒ biǎoshì, suǒyǒu měiguó xínghào de iPhone dōu jiāng bù zài pèibèi SIM kǎ tuō.

IPhone 14 hé iPhone 14 Pro jiāng tígōng wǔ zhǒng yánsè: Wǔyè, xīngguāng, lán sè, zǐsè hé hóngsè.

Apple zài cǐ cì huódòng zhōng tuīchūle sān kuǎn xīn de zhìnéng shǒubiǎo:Series 8,SE hé Ultra.

Zài gāoduān,Ultra móxíng zhǐ zài bāngzhù yònghù gēnzōng nàilì xùnliàn, shuǐ fèi qiánshuǐ màoxiǎn hé tiěrén sān xiàng. Gāi shèbèi yīcì chōngdiàn kě shǐyòng yuē 36 xiǎoshí, gèng fángshuǐ, bìng yǒngyǒu kě zài yèjiān, hǎiyáng hé qítā tiáojiàn xià gōngzuò de zēngqiáng xíng zhǐnánzhēn.

Zài dī duān,Apple jiāng SE gēngxīn wéi bǐ zhīqián de bǎnběn kuài 20%. GPS xínghào qǐjià wèi 249 měiyuán, fēngwō xínghào qǐjià wèi 299 měiyuán.

Zhōngjiān shì Series 8 xínghào, qǐjià 399 měiyuán. Yǔ Apple zhìnéng shǒubiǎo de zǎoqí bǎnběn yīyàng,Series 8 zhǐ zài jīlì yònghù bǎochí huóyuè hé jiànkāng. Píngguǒ hái qiángdiàole Watch de nǚxìng jiànkāng gōngnéng, gǎijìnle kěyǐ yùcè páiluǎn de jīngqí zhōuqí gēnzōng gōngjù. Jù gāi gōngsī chēng, gēnzōng shùjù bǎocún zài měi tái shèbèi shàng, zhǐ néng tōngguò mìmǎ huò miànbù ID fǎngwèn. Apple méiyǒu jiāmì shùjù de mì yào, yīncǐ wèi jīng nín de míngquè xǔkě, tā wúfǎ fǎngwèn tā.

Gāi gōnggào fābù zhī jì, zài zuìgāo fǎyuàn juédìng tuīfān Roe v. Wade àn zhīhòu, nǚxìng de shùjù ānquán yǐ chéngwéi yīgè zhǔyào rèdiǎn.

Đáp án bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK ứng dụng thực tế và bài tập luyện dịch tiếng Trung thương mại online của giáo án bài giảng khóa Học tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề bài 6 Thầy Vũ chia sẻ ngay trong phần bên dưới nhé.

Apple đã công bố dòng sản phẩm iPhone 14 mới của mình tại một sự kiện báo chí vào thứ Tư, cùng với ba mẫu Apple Watch mới, bản cập nhật cho dòng sản phẩm AirPods phổ biến và một tính năng có thể cứu mạng khi không có dịch vụ di động.

Tại một sự kiện được theo dõi chặt chẽ từ trụ sở chính ở Cupertino, California, Apple đã giới thiệu 4 chiếc điện thoại thông minh mới, bao gồm một mẫu iPhone 14 Plus 6,7 inch lớn hơn và một chiếc iPhone 14 Pro được cập nhật có thiết kế lại phần tai thỏ. Theo phong cách điển hình của Apple, các thiết bị này cũng cung cấp thời lượng pin và tính năng camera tốt hơn so với năm trước.

Tuy nhiên, điều ngạc nhiên lớn nhất có thể là giá bán: iPhone 14 và 14 Plus sẽ có giá khởi điểm lần lượt là 799 USD và 899 USD, bằng với giá khởi điểm của các mẫu năm ngoái. IPhone 14 Pro và Pro Max có giá khởi điểm lần lượt là $ 999 và $ 1099, cũng không thay đổi so với năm trước. Các nhà phân tích dự đoán Apple sẽ tăng giá các mẫu cao cấp thêm 100 USD.

Leo Gebbie, nhà phân tích chính về các thiết bị kết nối tại CCS Insight cho biết: “Thật ấn tượng khi Apple đã duy trì mức giá ngang bằng hàng năm trên các thiết bị iPhone 14 mới ở Mỹ. “Chúng tôi đã dự đoán rằng lạm phát, chi phí sản xuất và linh kiện tăng và các chi phí khác như vận chuyển đắt hơn sẽ khiến Apple phải tăng giá bán lẻ của mình.”

Đối với Apple, tiền đặt cọc luôn cao để thuyết phục khách hàng nâng cấp thiết bị, và đặc biệt là iPhone, sản phẩm trung tâm của hãng. Nhiệm vụ đó có thể trở nên khó khăn hơn trong năm nay bởi những lo lắng về kinh tế rộng lớn hơn, bao gồm cả những lo ngại về một cuộc suy thoái kinh tế đang rình rập.

Trong suốt sự kiện, Apple dường như xen kẽ giữa việc giới thiệu bộ sản phẩm của mình như những công cụ để chúng ta sống cuộc sống tốt nhất và cũng để tránh mọi tệ nạn có thể xảy ra với khách hàng trong một thế giới không chắc chắn, từ tai nạn xe hơi đến mắc kẹt trong tự nhiên.

Apple đã công bố một số mẫu Apple Watch mới, bao gồm cả phiên bản cao cấp hơn có giá 799 USD và được thiết kế để hỗ trợ nhu cầu của một nhóm hiếm hoi những người đam mê hoạt động ngoài trời. Nó cũng bổ sung một tùy chọn cho đồng hồ của mình để phát hiện khi người dùng bị tai nạn ô tô, cũng như tính năng kết nối vệ tinh cho điện thoại, nhằm giúp mọi người liên lạc khi dịch vụ di động của họ không hoạt động.

Apple đã công bố 4 điện thoại thông minh mới, bao gồm iPhone 14 mới với màn hình 6,1 inch và iPhone 14 Plus với màn hình 6,7 inch lớn hơn.

IPhone 14 mới có camera chính 12 MP với điểm ảnh lớn hơn, khẩu độ nhanh hơn và cảm biến được cải thiện. Nó cũng sử dụng chip tương tự như mẫu iPhone 13 Pro năm ngoái (A15), lần đầu tiên nó lặp lại một con chip trong nhiều năm.

Tuy nhiên, lần đầu tiên, camera trước mới có tính năng tự động lấy nét, cho phép nó lấy nét ở nhiều khoảng cách trong điều kiện ánh sáng yếu để có những bức ảnh selfie nhóm và cá nhân đẹp hơn. Nó cũng có một chế độ hành động mới cho phép người dùng giữ video ổn định trong khi di chuyển.

Dòng Pro mới của Apple có màn hình luôn bật và khả năng nhận thông báo và hoạt động thông qua cái mà công ty gọi là “hòn đảo động”, phần notch phân cực nhiều ở trên cùng của điện thoại hiện được coi là một tính năng. Dòng Pro cũng đi kèm với camera 48 MP đầu tiên trên iPhone.

Trong một sự thay đổi đáng chú ý, dòng sản phẩm iPhone 14 cũng loại bỏ sự cần thiết của thẻ SIM vật lý và thay vào đó sử dụng thẻ “e-SIM” kỹ thuật số. Giờ đây, người dùng có thể lưu trữ nhiều e-SIM trên cùng một thiết bị và có nhiều gói di động và số điện thoại trên cùng một điện thoại. Nó cũng ngăn người khác tháo thẻ SIM vật lý nếu iPhone của bạn bị mất hoặc bị đánh cắp. Apple cho biết tất cả các mẫu iPhone tại Mỹ sẽ không còn khay SIM.

IPhone 14 và iPhone 14 Pro sẽ có 5 màu: nửa đêm, ánh sao, xanh lam, tím và đỏ.

Apple đã công bố ba chiếc đồng hồ thông minh mới tại sự kiện: Series 8, SE và Ultra.

Ở phân khúc cao cấp, mẫu Ultra được thiết kế để giúp người dùng theo dõi quá trình rèn luyện sức bền, các cuộc phiêu lưu lặn với bình dưỡng khí và ba môn phối hợp. Thiết bị sử dụng được khoảng 36 giờ cho một lần sạc, có khả năng chống nước tốt hơn và tự hào có la bàn nâng cao có thể hoạt động vào ban đêm, trong đại dương và các điều kiện khác.

Ở cấp thấp, Apple đã cập nhật SE để nhanh hơn tới 20% so với phiên bản trước. Nó bắt đầu từ $ 249 cho các mô hình GPS và $ 299 cho các mô hình di động.

Và ở giữa là mô hình Series 8, có giá bắt đầu từ 399 đô la. Giống như các phiên bản trước của đồng hồ thông minh của Apple, Series 8 nhằm thúc đẩy người dùng luôn năng động và phù hợp. Apple cũng nhấn mạnh các tính năng của Đồng hồ đối với sức khỏe phụ nữ, với các công cụ theo dõi chu kỳ kinh nguyệt được cải tiến để có thể dự đoán ngày rụng trứng. Dữ liệu theo dõi được lưu giữ trên mỗi thiết bị và chỉ có thể truy cập thông qua mật mã hoặc ID khuôn mặt, theo công ty. Apple không có chìa khóa cho dữ liệu được mã hóa và vì vậy họ không thể truy cập nó nếu không có sự cho phép rõ ràng của bạn.

Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh bảo mật dữ liệu dành cho phụ nữ đã trở thành một điểm nhấn quan trọng sau quyết định của Tòa án Tối cao về việc lật lại vụ án Roe kiện Wade.

Vậy là trên đây chúng ta đã học xong toàn bộ kiến thức của giáo án lớp Học tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề bài 6 rồi. Thầy Vũ sẽ kết thúc video bà giảng khóa Học tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề bài 6 này tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong tuần tới nhé.