Học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài giảng 11

Học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài giảng 11 là bài giảng mới nhất hôm nay của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ được chia sẻ trên website của trung tâm tiếng Trung giao tiếp ChineMaster Quận Thanh Xuân Phường Khương Trung Hà Nội.

0
292
Học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài giảng 11
Học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài giảng 11
5/5 - (3 bình chọn)

Khóa học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài giảng 11 Thầy Vũ

Học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài giảng 11 là bài giảng mới nhất hôm nay của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ được chia sẻ trên website của trung tâm tiếng Trung giao tiếp ChineMaster Quận Thanh Xuân Phường Khương Trung Hà Nội. Các bạn hãy chú ý xem thật kỹ video livestream này nhé, đoạn nào các bạn xem mà chưa hiểu bài thì cần nhanh chóng trao đổi ngay cùng Thầy Vũ trong forum diễn đàn tiếng Trung hoctiengtrungonline.org nhé.

Diễn đàn tiếng Trung support forum

Bạn nào muốn được trang bị toàn diện kiến thức ngữ pháp tiếng Trung giao tiếp HSK sơ trung cấp HSK cao cấp một cách bài bản theo lộ trình huấn luyện đặc biệt của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ thì hãy đăng ký khóa học tiếng Trung giao tiếp HSK theo link bên dưới nhé.

Khóa học tiếng Trung giao tiếp HSK Quận Thanh Xuân Thầy Vũ

Bạn nào đang ở Hà Nội thì hãy tham khảo các chương trình đào tạo chuyên sâu có chất lượng giảng dạy tốt nhất TOP 1 Việt Nam theo link dưới nhé.

Khóa học tiếng Trung Hà Nội Thầy Vũ

Bạn nào đang ở Quận Thanh Xuân hay là những khu vực lân cận trong nội thành Hà Nội thì hãy đăng ký theo link bên dưới nhé.

Khóa học tiếng Trung Quận Thanh Xuân Thầy Vũ

Bên dưới là video bài giảng Thầy Vũ livestream toàn bộ nội dung giáo án bài giảng khóa học tiếng Trung công sở giao tiếp văn phòng dành cho nhân viên tiếng Trung.

Lớp học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài giảng 11 Thầy Vũ livestream đào tạo miễn phí trên kênh youtube học tiếng Trung online của trung tâm tiếng Trung online ChineMaster các bạn nhé.
Toàn bộ nội dung giáo án mà Thầy Vũ livestream đồng thời cũng được chia sẻ trên kênh dailymotion học tiếng Trung online ChineMaster của trung tâm tiếng Trung ChineMaster các bạn nhé.

Để củng cố lại toàn bộ kiến thức trọng điểm ngữ pháp tiếng Trung cơ bản và từ vựng tiếng Trung theo chủ đề thì các bạn cần ôn tập lại trọng điểm kiến thức từ bài giảng 1 đến bài giảng 10 trong các link video livestream dưới đây nhé.

Học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài giảng 1

Học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài giảng 2

Học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài giảng 3

Học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài giảng 4

Học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài giảng 5

Học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài giảng 6

Học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài giảng 7

Học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài giảng 8

Học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài giảng 9

Học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài giảng 10

Bạn nào chưa tải bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin để hỗ trợ soạn thảo văn bản tiến Trung trên máy tính windows hay là macbook thì hãy download sogou về máy tính theo link dưới.

Download sogou

Để bổ trợ thêm kiến thức ngữ pháp HSK và từ vựng HSK trong phạm vi đề cương ôn tập HSK 9 cấp thì hãy tăng cường làm thêm một số bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK ứng dụng thực tế trong phần bên dưới nhé. Như vậy thì các bạn mới có thể phát triển và mở rộng thêm kiến thức cho bài giảng lớp học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài giảng 11 này.

佛罗里达州州长罗恩·德桑蒂斯 (Ron DeSantis) 将寻求将迪士尼的特别行政区置于国家直接控制之下,以结束这家娱乐巨头与阳光之州长达数十年的安排。

DeSantis 预计将任命一个新的董事会来控制 Reedy Creek,该自治区目前实际上由华特迪士尼公司运营,并允许其维护自己的基础设施和公共服务。

该地区创建于 1967 年,还允许迪士尼提高税收和发行债券,为华特迪士尼世界度假村运营服务所需的费用提供资金。

“企业王国已经走到尽头,”DeSantis 的传播总监 Taryn Fenske 在一份声明中说。“根据拟议的立法,迪士尼将不再控制自己的政府,将与其他所有人一样生活在同样的法律之下, 对他们的未偿债务负责,并将支付他们应得的税款。”

Fenske 补充说,一个国家控制的委员会还将确保邻近的奥兰治县不能利用 Reedy Creek 相关问题“作为对奥兰治县居民增税的借口”。

福克斯新闻首先报道了周五的事态发展,引用了德桑蒂斯办公室的消息来源。 在与奥兰治县和 Reedy Creek 接壤的奥西奥拉县 (Osceola County) 网站上发布的一份文件中,通知指出,拟议的立法将不会对 Reedy Creek 的任何现状保持原状。

佛罗里达州立法者已经在去年的特别会议上投票决定在 2023 年 6 月之前解散佛罗里达州 Reedy Creek 等所有特区。目前尚不清楚早先的投票将如何影响新提案。

德桑蒂斯与迪士尼的争执源于该公司去年决定权衡州长禁止在幼儿园至三年级的学校讨论性别和性取向的提议。 作为回应,德桑蒂斯和他在佛罗里达州立法机构的盟友宣布,他们将寻求终止迪士尼通过特区享有的特权。

Nội dung kiến thức trong bài giảng lớp học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài giảng 11 này bao gồm khá nhiều cấu trúc ngữ pháp HSK giao tiếp và từ vựng HSK các bạn nhé.

据说,迪士尼卷入政治斗争的看法在前首席执行官鲍勃·查佩克 (Bob Chapek) 被罢免和前长期首席执行官鲍勃·艾格 (Bob Iger) 回归的过程中发挥了作用。 艾格在重新掌舵后不久与迪士尼员工举行的市政厅会议上表示,他不希望看到迪士尼卷入争议。

“长期以来,佛罗里达州对我们非常重要,我们对佛罗里达州也非常重要,”艾格上个月表示。

Trader Joe’s 在诉讼中被指控销售铅和镉含量有害的黑巧克力,误导和危害购物者。

该诉讼由一群专门从事集体诉讼案件的律师事务所代表纽约消费者提起,指控这家杂货连锁店没有警告消费者注意其黑巧克力产品中的重金属。

“食品中高含量的铅和镉对合理的消费者来说很重要,因为这些化学物质会造成严重的健康风险,即使是小剂量,”纽约州拿骚县的原告 Thomas Ferrante 说。

Trader Joe’s 的诉讼是在同一家律师事务所宣布对 Hershey’s 采取类似行动的一周后提起的。 这两起诉讼都遵循《消费者报告》12 月的一项研究,该研究测试了流行的黑巧克力棒的重金属含量。 该出版物以加利福尼亚州的最大允许剂量水平 (MADL) 作为基准,表示只有五种流行的黑巧克力棒含有可接受水平的铅和/或镉,而近两打则没有。

根据《消费者报告》的测试,Trader Joe’s Dark Chocolate 72% Cacao 的铅含量很高,其 The Dark Chocolate Lover’s Chocolate 85% Cacao 产品的铅和镉含量也很高。

Trader Joe’s 没有回应置评请求。

在一封电子邮件中,美国糖果协会 (NCA) 的发言人拒绝就这些诉讼发表评论,但表示《消费者报告》在其测试中使用的加州允许剂量基准“不是食品安全标准”。

NCA 说:“巧克力和可可可以安全食用,并且可以像几个世纪以来一样享受,”并补充说,“本研究中引用的产品符合严格的质量和安全要求。”

在 12 月就业报告和经济活动调查显示通胀可能正在降温的迹象后,美国股市周五上涨,表明美联储加息正在产生预期效果。

Các bạn làm xong bài tập dịch HSK của bài giảng lớp học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài giảng 11 thì hãy gửi lên forum diễn đàn tiếng Trung hoctiengtrungonline.org nhé.

道琼斯工业平均指数上涨 700.53 点,或 2.13%,收于 33,630.61 点。 标准普尔 500 指数收盘上涨 86.98 点,或 2.28%,至 3,895.08 点。 纳斯达克综合指数上涨 2.6%,相当于 264.05 点,收于 10,569.29 点。

这是道琼斯指数和标准普尔 500 指数自 11 月 30 日以来表现最好的一天,也是纳斯达克指数自 12 月 29 日以来表现最好的一天。周五道指的所有成分股均上涨。

周五的反弹帮助股市在今年第一周收高。

Chú thích phiên âm cho bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 9 cấp ứng dụng thực tế Thầy Vũ thiết kế cho video bài giảng khóa học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài giảng 11 các bạn xem chi tiết trong phần dưới nhé.

Fóluólǐdá zhōu zhōuzhǎng luō ēn·dé sāng dì sī (Ron DeSantis) jiāng xúnqiú jiāng díshìní de tèbié xíngzhèngqū zhì yú guójiā zhíjiē kòngzhì zhī xià, yǐ jiéshù zhè jiā yúlè jùtóu yǔ yángguāng zhī zhōuzhǎng dá shù shí nián de ānpái.

DeSantis yùjì jiāng rènmìng yīgè xīn de dǒngshìhuì lái kòngzhì Reedy Creek, gāi zìzhìqū mùqián shíjì shang yóu huá tè díshìní gōngsī yùnyíng, bìng yǔnxǔ qí wéihù zìjǐ de jīchǔ shèshī hé gōnggòng fúwù.

Gāi dìqū chuàngjiàn yú 1967 nián, hái yǔnxǔ díshìní tígāo shuìshōu hé fāxíng zhàiquàn, wèi huá tè díshìní shìjiè dùjiàcūn yùnyíng fúwù suǒ xū de fèiyòng tígōng zījīn.

“Qǐyè wángguó yǐjīng zǒu dào jìntóu,”DeSantis de chuánbò zǒngjiān Taryn Fenske zài yī fèn shēngmíng zhōng shuō.“Gēnjù nǐyì de lìfǎ, díshìní jiāng bù zài kòngzhì zìjǐ de zhèngfǔ, jiāng yǔ qítā suǒyǒu rén yīyàng shēnghuó zài tóngyàng de fǎlǜ zhī xià, duì tāmen de wèi cháng zhài wù fùzé, bìng jiāng zhīfù tāmen yīng dé de shuì kuǎn.”

Fenske bǔchōng shuō, yīgè guójiā kòngzhì de wěiyuánhuì hái jiāng quèbǎo línjìn de ào lán zhì xiàn bùnéng lìyòng Reedy Creek xiāngguān wèntí “zuòwéi duì ào lán zhì xiàn jūmín zēng shuì de jièkǒu”.

Fúkèsī xīnwén shǒuxiān bàodàole zhōu wǔ de shìtài fāzhǎn, yǐnyòngle dé sāng dì sī bàngōngshì de xiāoxī láiyuán. Zài yǔ ào lán zhì xiàn hé Reedy Creek jiērǎng de àoxī ào lā xiàn (Osceola County) wǎngzhàn shàng fābù de yī fèn wénjiàn zhōng, tōngzhī zhǐchū, nǐyì de lìfǎ jiāng bù huì duì Reedy Creek de rènhé xiànzhuàng bǎochí yuánzhuàng.

Toàn bộ nội dung giáo án bài giảng lớp học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài giảng 11 đều được lưu trữ trong forum diễn đàn tiếng Trung của trung tâm tiếng Trung Thầy Vũ các bạn nhé.

Fóluólǐdá zhōu lìfǎ zhě yǐjīng zài qùnián de tèbié huìyì shàng tóupiào juédìng zài 2023 nián 6 yuè zhīqián jiěsàn fóluólǐdá zhōu Reedy Creek děng suǒyǒu tèqū. Mùqián shàng bù qīngchǔ zǎoxiān de tóupiào jiàng rúhé yǐngxiǎng xīn tí’àn.

Dé sāng dì sī yǔ díshìní de zhēngzhí yuán yú gāi gōngsī qùnián juédìng quánhéng zhōuzhǎng jìnzhǐ zài yòu’éryuán zhì sān niánjí de xuéxiào tǎolùn xìngbié hé xìng qǔxiàng de tíyì. Zuòwéi huíyīng, dé sāng dì sī hé tā zài fóluólǐdá zhōu lìfǎ jīgòu de méngyǒu xuānbù, tāmen jiāng xúnqiú zhōngzhǐ díshìní tōngguò tèqū xiǎngyǒu de tèquán.

Jùshuō, díshìní juàn rù zhèngzhì dòuzhēng de kànfǎ zài qián shǒuxí zhíxíng guān bào bó·chá pèi kè (Bob Chapek) bèi bàmiǎn hé qián chángqí shǒuxí zhíxíng guān bào bó·àigé (Bob Iger) huíguī de guòchéng zhōng fāhuīle zuòyòng. Àigé zài chóngxīn zhǎngduò hòu bùjiǔ yǔ díshìní yuángōng jǔxíng de shìzhèng tīng huìyì shàng biǎoshì, tā bù xīwàng kàn dào díshìní juàn rù zhēngyì.

“Chángqí yǐlái, fóluólǐdá zhōu duì wǒmen fēicháng zhòngyào, wǒmen duì fóluólǐdá zhōu yě fēicháng zhòngyào,” àigé shàng gè yuè biǎoshì.

Trader Joe’s zài sùsòng zhōng pī zhǐkòng xiāoshòu qiān hé gé hánliàng yǒuhài de hēi qiǎokèlì, wùdǎo hé wéihài gòuwù zhě.

Gāi sùsòng yóu yīqún zhuānmén cóngshì jítǐ sùsòng ànjiàn de lǜshī shìwù suǒ dàibiǎo niǔyuē xiāofèi zhě tíqǐ, zhǐkòng zhè jiā záhuò liánsuǒdiàn méiyǒu jǐnggào xiāofèi zhě zhùyì qí hēi qiǎokèlì chǎnpǐn zhōng de zhòngjīnshǔ.

“Shípǐn zhōnggāo hánliàng de qiān hé gé duì hélǐ de xiāofèi zhě lái shuō hěn zhòngyào, yīnwèi zhèxiē huàxué wùzhí huì zàochéng yánzhòng de jiànkāng fēngxiǎn, jíshǐ shì xiǎo jìliàng,” niǔyuē zhōu ná sāo xiàn de yuángào Thomas Ferrante shuō.

Trader Joe’s de sùsòng shì zài tóngyī jiā lǜshī shìwù suǒ xuānbù duì Hershey’s cǎiqǔ lèisì xíngdòng de yīzhōu hòu tíqǐ de. Zhè liǎng qǐ sùsòng dōu zūnxún “xiāofèi zhě bàogào”12 yuè de yī xiàng yánjiū, gāi yánjiū cèshìle liúxíng de hēi qiǎokèlì bàng de zhòngjīnshǔ hánliàng. Gāi chūbǎn wù yǐ jiālìfúníyǎ zhōu de zuìdà yǔnxǔ jìliàng shuǐpíng (MADL) zuòwéi jīzhǔn, biǎoshì zhǐyǒu wǔ zhǒng liúxíng de hēi qiǎokèlì bàng hányǒu kě jiēshòu shuǐpíng de qiān hé/huò gé, ér jìn liǎng dǎ zé méiyǒu.

Gēnjù “xiāofèi zhě bàogào” de cèshì,Trader Joe’s Dark Chocolate 72% Cacao de qiān hánliàng hěn gāo, qí The Dark Chocolate Lover’s Chocolate 85% Cacao chǎnpǐn de qiān hé gé hánliàng yě hěn gāo.

Từ vựng tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề trong bài giảng lớp học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài giảng 11 được Thầy Vũ bổ sung thêm rất nhiều, các bạn chú ý học ngay nhé.

Trader Joe’s méiyǒu huíyīng zhì píng qǐngqiú.

Zài yī fēng diànzǐ yóujiàn zhōng, měiguó tángguǒ xiéhuì (NCA) de fǎ yán rén jùjué jiù zhèxiē sùsòng fābiǎo pínglùn, dàn biǎoshì “xiāofèi zhě bàogào” zài qí cèshì zhōng shǐyòng de jiāzhōu yǔnxǔ jìliàng jīzhǔn “bùshì shípǐn ānquán biāozhǔn”.

NCA shuō:“Qiǎokèlì hàn kěkě kěyǐ ānquán shíyòng, bìngqiě kěyǐ xiàng jǐ gè shìjì yǐlái yīyàng xiǎngshòu,” bìng bǔchōng shuō,“běn yánjiū zhōng yǐnyòng de chǎnpǐn fúhé yángé de zhìliàng hé ānquán yāoqiú.”

Zài 12 yuè jiùyè bàogào hé jīngjì huódòng tiáo chá xiǎnshì tōngzhàng kěnéng zhèngzài jiàngwēn de jīxiàng hòu, měiguó gǔshì zhōu wǔ shàngzhǎng, biǎomíng měiliánchǔ jiā xī zhèngzài chǎnshēng yùqí xiàoguǒ.

Dàoqióngsī gōngyè píngjūn zhǐshù shàngzhǎng 700.53 Diǎn, huò 2.13%, Shōu yú 33,630.61 Diǎn. Biāozhǔn pǔ’ěr 500 zhǐshù shōupán shàngzhǎng 86.98 Diǎn, huò 2.28%, Zhì 3,895.08 Diǎn. Nà sī dá kè zònghé zhǐshù shàngzhǎng 2.6%, Xiāngdāng yú 264.05 Diǎn, shōu yú 10,569.29 Diǎn.

Zhè shì dàoqióngsī zhǐshù hé biāozhǔn pǔ’ěr 500 zhǐshù zì 11 yuè 30 rì yǐlái biǎoxiàn zuì hǎo de yītiān, yěshì nà sī dá kè zhǐshù zì 12 yuè 29 rì yǐlái biǎoxiàn zuì hǎo de yītiān. Zhōuwǔdào zhǐ de suǒyǒu chéngfèn gǔ jūn shàngzhǎng.

Zhōu wǔ de fǎntán bāngzhù gǔshì zài jīnnián dì yī zhōu shōu gāo.

Đáp án bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK ứng dụng thực tế HSK 9 cấp Thầy Vũ bổ sung thêm cho bài giảng lớp học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài giảng 11 chúng ta cùng xem và tham khảo ngay trong phần bên dưới.

Thống đốc Florida Ron DeSantis sẽ tìm cách đưa quận quản lý đặc biệt của Disney dưới sự kiểm soát trực tiếp của nhà nước nhằm chấm dứt thỏa thuận kéo dài nhiều thập kỷ của gã khổng lồ giải trí với Bang Sunshine.

DeSantis dự kiến sẽ bổ nhiệm một hội đồng quản trị mới để kiểm soát Reedy Creek, khu vực tự trị hiện đang được điều hành trên thực tế bởi Công ty Walt Disney, đồng thời cho phép công ty này duy trì cơ sở hạ tầng và dịch vụ công cộng của riêng mình.

Được thành lập vào năm 1967, khu này cũng cho phép Disney tăng thuế và phát hành trái phiếu để tài trợ cho các chi phí cần thiết để vận hành các dịch vụ cho khu nghỉ dưỡng Walt Disney World.

Giám đốc truyền thông của DeSantis, Taryn Fenske, cho biết trong một tuyên bố: “Vương quốc công ty đã kết thúc. Theo luật được đề xuất, Disney sẽ không còn kiểm soát chính phủ của mình nữa, sẽ sống theo luật giống như mọi người khác, sẽ chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán của họ và sẽ trả phần thuế hợp lý của họ.”

Fenske nói thêm rằng một hội đồng do nhà nước kiểm soát cũng sẽ đảm bảo rằng Quận Cam lân cận không thể sử dụng các vấn đề liên quan đến Reedy Creek “như một cái cớ để tăng thuế đối với cư dân Quận Cam.”

Fox News lần đầu tiên đưa tin về diễn biến hôm thứ Sáu, trích dẫn các nguồn tin trong văn phòng của DeSantis. Trong một tài liệu được đăng trên trang web của Quận Osceola, nơi cũng giáp ranh với Quận Cam và Reedy Creek, thông báo được đưa ra rằng luật được đề xuất sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ khía cạnh hiện tại nào của Reedy Creek.

Các bạn hãy luyện tập gõ tiếng Trung trên máy tính toàn bộ nội dung bài tập dịch HSK này của bài giảng lớp học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài giảng 11 nhé.

Các nhà lập pháp Florida đã bỏ phiếu trong một phiên họp đặc biệt vào năm ngoái để giải tán tất cả các đặc khu như Reedy Creek ở Florida trước tháng 6 năm 2023. Hiện chưa rõ cuộc bỏ phiếu sớm đó sẽ tác động như thế nào đến đề xuất mới.

Tranh chấp của DeSantis với Disney bắt nguồn từ quyết định của công ty vào năm ngoái nhằm cân nhắc đề xuất của thống đốc về việc cấm thảo luận về giới tính và khuynh hướng tình dục trong các trường học từ mẫu giáo đến lớp ba. Đáp lại, DeSantis và các đồng minh của ông trong cơ quan lập pháp Florida tuyên bố họ sẽ tìm cách chấm dứt những đặc quyền mà Disney được hưởng thông qua đặc khu.

Nhận thức rằng Disney đã bước vào một cuộc chiến chính trị được cho là đã đóng một vai trò trong việc lật đổ cựu Giám đốc điều hành Bob Chapek và sự trở lại của cựu Giám đốc điều hành lâu năm Bob Iger. Trong một cuộc họp tại tòa thị chính với các nhân viên của Disney ngay sau khi trở lại vị trí lãnh đạo, Iger nói rằng ông không muốn thấy Disney bị lôi kéo vào các cuộc tranh cãi.

“Bang Florida đã rất quan trọng đối với chúng tôi trong một thời gian dài và chúng tôi cũng rất quan trọng đối với bang Florida,” Iger cho biết vào tháng trước.

Trader Joe’s bị cáo buộc trong một vụ kiện lừa dối và gây nguy hiểm cho người mua hàng bằng cách bán sô cô la đen có chứa hàm lượng chì và cadmium có hại.

Đơn kiện do một nhóm công ty luật chuyên về các vụ kiện tập thể đệ trình thay mặt cho người tiêu dùng New York, cáo buộc chuỗi cửa hàng tạp hóa không cảnh báo người tiêu dùng về kim loại nặng trong các sản phẩm sô cô la đen của họ.

Nguyên đơn, Thomas Ferrante ở Nassau County, N.Y.

Vụ kiện của Trader Joe được đệ trình chỉ một tuần sau khi chính công ty luật đó thông báo hành động tương tự chống lại Hershey’s. Cả hai vụ kiện đều tuân theo một nghiên cứu vào tháng 12 của Consumer Reports đã kiểm tra hàm lượng kim loại nặng của các thanh sô cô la đen phổ biến. Sử dụng mức liều tối đa cho phép (MADL) của California làm tiêu chuẩn, ấn phẩm cho biết chỉ năm thanh sô cô la đen phổ biến có chứa hàm lượng chì và/hoặc cadmium chấp nhận được, trong khi gần hai thanh thì không.

Theo thử nghiệm của Consumer Reports, sản phẩm Sôcôla đen 72% Cacao của Trader Joe’s được phát hiện có chứa hàm lượng chì cao và sản phẩm Sô cô la đen 85% Cacao của Trader Joe’s có hàm lượng chì và cadmium cao.

Trader Joe’s đã không trả lời yêu cầu bình luận.

Trong quá trình làm bài tập dịch HSK 9 cấp này của bài giảng lớp học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài giảng 11 mà các bạn gặp khó khăn phần nào thì hãy trao đổi ngay với Thầy Vũ nhé.

Trong một email, người phát ngôn của Hiệp hội Bánh kẹo Quốc gia (NCA) từ chối bình luận về các vụ kiện, nhưng cho biết tiêu chuẩn liều lượng cho phép có trụ sở tại California mà Báo cáo Người tiêu dùng sử dụng trong thử nghiệm của mình “không phải là tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.”

NCA cho biết: “Sô cô la và ca cao an toàn để ăn và có thể được thưởng thức như những món ăn vặt trong nhiều thế kỷ,” và nói thêm, “Các sản phẩm được trích dẫn trong nghiên cứu này tuân thủ các yêu cầu nghiêm ngặt về chất lượng và an toàn.”

Chứng khoán Mỹ tăng vào thứ Sáu sau báo cáo việc làm tháng 12 và một cuộc khảo sát hoạt động kinh tế cho thấy các dấu hiệu cho thấy lạm phát có thể hạ nhiệt, báo hiệu rằng việc tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang đang có tác dụng như mong đợi.

Chỉ số Dow Jones Industrial Average tăng 700,53 điểm, tương đương 2,13%, đóng cửa ở mức 33.630,61. S&P 500 tăng 86,98 điểm, tương đương 2,28%, lên 3.895,08. Nasdaq Composite tăng 2,6%, tương đương 264,05, kết thúc ở mức 10.569,29.

Đó là ngày tốt nhất đối với chỉ số Dow và S&P 500 kể từ ngày 30 tháng 11 và là ngày tốt nhất đối với Nasdaq kể từ ngày 29 tháng 12. Mọi thành phần của Dow đều kết thúc vào thứ Sáu.

Cuộc biểu tình hôm thứ Sáu đã giúp chứng khoán kết thúc ở vùng tích cực trong tuần, đây là tuần đầu tiên trong năm.

Vậy là vừa rồi chúng ta đã được trang bị đầy đủ kiến thức của bài giảng hôm nay lớp học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài giảng 11 rồi.

Bạn nào còn câu hỏi nào thắc mắc nữa về bài giảng lớp học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài giảng 11 thì hãy để lại câu hỏi trong chuyên mục hỏi đáp của forum diễn đàn tiếng Trung ChineMaster nhé.

Nếu như không còn bạn nào nêu câu hỏi về bài giảng của khóa học tiếng Trung cho người mới bắt đầu bài giảng 11 này thì Thầy Vũ sẽ kết thúc buổi đào tạo này tại đây và hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai nhé.