5/5 - (3 bình chọn)

Học tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề cùng Thầy Vũ

Học tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề bài 11 tiếp tục hệ thống giảng dạy bài bản và chuyên nghiệp của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ tại trung tâm tiếng Trung ChineMaster Hà Nội TPHCM Sài Gòn. Các bạn hãy chuẩn bị đầy đủ bộ sách giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển và bộ sách giáo trình tiếng Trung thương mại xuất nhập khẩu của Tác giả Nguyễn Minh Vũ nhé.

Các bạn hãy chú ý ôn tập lại kiến thức quan trọng từ bài 1 đến bài 10 trong các link sau đây nhé.

Học tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề bài 1

Học tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề bài 2

Học tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề bài 3

Học tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề bài 4

Học tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề bài 5

Học tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề bài 6

Học tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề bài 7

Học tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề bài 8

Học tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề bài 9

Học tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề bài 10

Các bạn học viên xem giáo án giảng bài trên lớp Thầy Vũ livestream mà có chỗ nào chưa hiểu bài thì hãy đặt câu hỏi ở ngay trong forum diễn đàn tiếng Trung hoctiengtrungonline.org nhé.

Diễn đàn tiếng Trung ChineMaster

Các bạn nên trang bị thêm kiến thức về mảng tiếng Trung thương mại xuất nhập khẩu, tiếng Trung thương mại đàm phán, tiếng Trung thương mại giao tiếp, tiếng Trung thương mại văn phòng trong công ty và công xưởng trong chuyên mục bên dưới nhé.

Học tiếng Trung thương mại

Trước khi lên lớp thì các bạn cần kiểm tra xem máy tính đã được cài đặt bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin chưa nhé. Bạn nào chưa có phần mềm gõ tiếng Trung sogou pinyin thì hãy nhanh chóng tải xuống ngay tại link sau.

Download bộ gõ tiếng Trung

Oke ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau khám phá nội dung giáo án video Thầy Vũ livestream hôm nay ngày 22 tháng 9 năm 2022 bao gồm video Học tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề bài 11 và tài liệu Học tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề bài 11 được trình bày chi tiết bên dưới.

Thầy Vũ livestream lớp Học tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề bài 11 trên kênh youtube facebook telegram của trung tâm tiếng Trung giao tiếp ChineMaster Hà Nội TP HCM Sài Gòn chuyên đào tạo các khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản nâng cao và luyện thi chứng chỉ tiếng Trung HSK 9 cấp cùng với chứng chỉ tiếng Hoa TOCFL 6 cấp.

Các bạn cần tăng cường bổ sung thêm kiến thức ngữ pháp tiếng Trung giao tiếp và từ vựng tiếng Trung theo chủ đề cho bài giảng lớp Học tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề bài 11 thông qua các bài tập luyện dịch tiếng Trung thương mại xuất nhập khẩu, bài tập luyện dịch tiếng Trung thương mại ứng dụng thực tế, bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 9 cấp được thiết kế chuyên sâu bởi ThS Nguyễn Minh Vũ.

为了继续遏制高通胀,美联储周三将隔夜银行贷款利率上调至 3% 至 3.25% 的范围。

这是美联储六个月内第五次加息,也是连续第三次加息 75 个基点,这将给整个经济体的其他利率带来上行压力。

对于消费者而言,美联储的举措将再次引发这样一个问题:将储蓄存入何处以获得最佳回报,以及如何将借贷成本降至最低。

“信用卡利率是 1995 年以来的最高水平,抵押贷款利率是 2008 年以来的最高水平,汽车贷款利率是 2012 年以来的最高水平。随着利率的进一步加息,浮动利率家庭的预算将进一步紧张Bankrate.com 首席财务分析师 Greg McBride 表示: “积极的一面是,储户看到的高收益储蓄账户和存款证达到了 2009 年的水平。”

这里有一些方法可以让您的资金到位,这样您就可以从利率上升中受益,并保护自己免受其不利影响。

当隔夜银行贷款利率(也称为联邦基金利率)上升时,银行向其客户提供的各种贷款利率往往会随之上涨。

最佳建议:如果您的信用卡上有余额(通常具有高浮动利率),请考虑将它们转移到零利率余额转移卡上,该卡将零利率锁定 12 到 21 个月。

“这使你免受 [未来] 加息的影响,它为你提供了一条清晰的跑道,可以一劳永逸地偿还债务,”麦克布赖德说。 “减少债务和增加储蓄将使您能够更好地应对利率上升,如果经济恶化,这尤其有价值。”

请务必找出您必须支付的费用(例如,余额转账费或年费),以及如果您在零利率期间逾期付款或错过付款,将会受到什么处罚时期。最好的策略始终是在零利率期结束之前尽可能多地偿还现有余额 – 并每月按时这样做。否则,如果利率继续上升,任何剩余余额都将受到新利率的影响,该利率可能高于您之前的利率。

如果您不转移到零利率余额卡,另一种选择可能是获得相对较低的固定利率个人贷款。

过去一年,抵押贷款利率一直在上升,涨幅超过三个百分点。

根据房地美的数据,截至 9 月 15 日的一周,30 年期固定利率抵押贷款的平均利率为 6.02%,高于前一周的 5.89%。这是去年 9 月中旬 (2.86%) 的两倍多,并且明显高于今年年初的水平 (3.22%)。

抵押贷款利率可能会进一步攀升。

因此,如果您即将买房或再融资,请尽快锁定您可用的最低固定利率。

也就是说,“不要仅仅因为利率可能会上涨而购买不适合您的大宗商品。急于购买不符合您预算的房屋或汽车等大件物品无论未来利率如何,这都是麻烦的根源,”德克萨斯州的注册理财规划师 Lacy Rogers 说。

如果您已经是拥有可变利率房屋净值信贷额度的房主,并且您使用其中的一部分来进行家庭装修项目,McBride 建议您询问您的贷方是否可以确定您未偿余额的利率,从而有效地创造固定利率的房屋净值贷款。假设您有 50,000 美元的信用额度,但只使用了 20,000 美元进行装修。您会要求对 20,000 美元应用固定费率。

麦克布赖德建议,如果这不可能,请考虑通过与另一家贷方以较低促销率购买 HELOC 来偿还余额。

麦克布赖德说,如果你一直将现金存放在几乎没有为储蓄账户和存款证支付利息的大银行,不要指望这种情况会因为美联储加息而改变。

那是因为大银行正在大量存款,不需要担心吸引新客户。

根据 Bankrate.com 9 月 14 日对机构的每周调查,由于大玩家的利率微不足道,银行平均储蓄率现在仅为 0.13%,高于 1 月份的 0.06%。截至 9 月 19 日,一年期 CD 的平均利率现在为 0.77%,高于年初的 0.14%。

但麦克布赖德说,在线银行和信用合作社正在寻求吸引更多存款来满足他们蓬勃发展的贷款业务。因此,他们提供的利率要高得多,并且随着基准利率的提高而不断提高。

所以货比三家。今天,一些在线储蓄账户支付了超过 2% 的费用。最高收益的一年期 CD 提供高达 2.50% 的收益。但是,如果您想进行转换,请务必只选择那些有联邦保险的在线银行和信用合作社。

Chú thích phiên âm cho bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK 9 cấp ứng dụng thực tế và bài tập luyện dịch tiếng Trung thương mại xuất nhập khẩu của bài giảng lớp Học tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề bài 11 các bạn hãy xem chi tiết ngay bên dưới nhé.

Wèile jìxù èzhì gāo tōngzhàng, měiliánchǔ zhōusānjiāng géyè yínháng dàikuǎn lìlǜ shàngdiào zhì 3% zhì 3.25% De fànwéi.

Zhè shì měiliánchǔ liù gè yuè nèi dì wǔ cì jiā xī, yěshì liánxù dì sān cì jiā xī 75 gè jīdiǎn, zhè jiāng gěi zhěnggè jīngjì tǐ de qítā lìlǜ dài lái shàngxíng yālì.

Duìyú xiāofèi zhě ér yán, měiliánchǔ de jǔcuò jiāng zàicì yǐnfā zhèyàng yīgè wèntí: Jiāng chúxù cún rù hé chùyǐ huòdé zuì jiā huíbào, yǐjí rúhé jiāng jièdài chéngběn jiàng zhì zuìdī.

“Xìnyòngkǎ lìlǜ shì 1995 nián yǐlái de zuìgāo shuǐpíng, dǐyā dàikuǎn lìlǜ shì 2008 nián yǐlái de zuìgāo shuǐpíng, qìchē dàikuǎn lìlǜ shì 2012 nián yǐlái de zuìgāo shuǐpíng. Suízhe lìlǜ de jìnyībù jiā xī, fúdòng lìlǜ jiātíng de yùsuàn jiāng jìnyībù jǐnzhāng Bankrate.Com shǒuxí cáiwù fēnxī shī Greg McBride biǎoshì: “Jījí de yīmiàn shì, chúhù kàn dào de gāo shōuyì chúxù zhànghù hé cúnkuǎn zhèng dádàole 2009 nián de shuǐpíng.”

Zhè li yǒu yīxiē fāngfǎ kěyǐ ràng nín de zījīn dàowèi, zhèyàng nín jiù kěyǐ cóng lìlǜ shàngshēng zhōng shòuyì, bìng bǎohù zìjǐ miǎn shòu qí bùlì yǐngxiǎng.

Dāng géyè yínháng dàikuǎn lìlǜ (yě chēng wèi liánbāng jījīn lìlǜ) shàngshēng shí, yínháng xiàng qí kèhù tígōng de gè zhǒng dàikuǎn lìlǜ wǎngwǎng huì suí zhī shàngzhǎng.

Zuì jiā jiànyì: Rúguǒ nín de xìnyòngkǎ shàng yǒu yú’é (tōngcháng jùyǒu gāo fúdòng lìlǜ), qǐng kǎolǜ jiāng tāmen zhuǎnyí dào líng lìlǜ yú’é zhuǎnyí kǎ shàng, gāi kǎ jiāng líng lìlǜ suǒdìng 12 dào 21 gè yuè.

“Zhè shǐ nǐ miǎn shòu [wèilái] jiā xī de yǐngxiǎng, tā wèi nǐ tígōngle yītiáo qīngxī de pǎodào, kěyǐ yīláoyǒngyì de chánghuán zhàiwù,” màikè bù lài dé shuō. “Jiǎnshǎo zhàiwù hé zēngjiā chúxù jiāng shǐ nín nénggòu gèng hǎo dì yìngduì lìlǜ shàngshēng, rúguǒ jīngjì èhuà, zhè yóuqí yǒu jiàzhí.”

Qǐng wùbì zhǎo chū nín bìxū zhīfù de fèiyòng (lìrú, yú’é zhuǎnzhàng fèi huò nián fèi), yǐjí rúguǒ nín zài líng lìlǜ qíjiān yúqí fùkuǎn huò cuòguò fùkuǎn, jiāng huì shòudào shénme chǔfá shíqí. Zuì hǎo de cèlüè shǐzhōng shì zài líng lìlǜ qí jiéshù zhīqián jǐn kěnéng duō de chánghuán xiàn yǒu yú’é – bìng měi yuè ànshí zhèyàng zuò. Fǒuzé, rúguǒ lìlǜ jìxù shàngshēng, rènhé shèngyú yú’é dōu jiāng shòudào xīn lìlǜ de yǐngxiǎng, gāi lìlǜ kěnéng gāo yú nín zhīqián de lìlǜ.

Rúguǒ nín bù zhuǎnyí dào líng lìlǜ yú’é kǎ, lìng yī zhǒng xuǎnzé kěnéng shì huòdé xiāngduì jiào dī de gùdìng lìlǜ gèrén dàikuǎn.

Guòqù yī nián, dǐyā dàikuǎn lìlǜ yīzhí zài shàngshēng, zhǎngfú chāoguò sān gè bǎifēndiǎn.

Gēnjù fáng dì měi de shùjù, jiézhì 9 yuè 15 rì de yīzhōu,30 nián qí gùdìng lìlǜ dǐyā dàikuǎn de píngjūn lìlǜ wèi 6.02%, Gāo yú qián yīzhōu de 5.89%. Zhè shì qùnián 9 yuè zhōngxún (2.86%) De liǎng bèi duō, bìngqiě míngxiǎn gāo yú jīnnián niánchū de shuǐpíng (3.22%).

Dǐyā dàikuǎn lìlǜ kěnéng huì jìnyībù pānshēng.

Yīncǐ, rúguǒ nín jíjiāng mǎifáng huò zài róngzī, qǐng jǐnkuài suǒdìng nín kěyòng de zuìdī gùdìng lìlǜ.

Yě jiùshì shuō,“bùyào jǐnjǐn yīnwèi lìlǜ kěnéng huì shàngzhǎng ér gòumǎi bù shìhé nín de dàzōng shāngpǐn. Jíyú gòumǎi bù fúhé nín yùsuàn de fángwū huò qìchē děng dà jiàn wùpǐn wúlùn wèilái lìlǜ rúhé, zhè dōu shì máfan de gēnyuán,” dé kè sà sī zhōu de zhùcè lǐcái guīhuà shī Lacy Rogers shuō.

Rúguǒ nín yǐjīng shì yǒngyǒu kě biàn lìlǜ fángwū jìngzhí xìndài édù de fáng zhǔ, bìngqiě nín shǐyòng qízhōng de yībùfèn lái jìn háng jiātíng zhuāngxiū xiàngmù,McBride jiànyì nín xúnwèn nín de dàifāng shìfǒu kěyǐ quèdìng nín wèi cháng yú’é de lìlǜ, cóng’ér yǒuxiào de chuàngzào gùdìng lìlǜ de fángwū jìngzhí dàikuǎn. Jiǎshè nín yǒu 50,000 měiyuán de xìnyòng édù, dàn zhǐ shǐyòngle 20,000 měiyuán jìnxíng zhuāngxiū. Nín huì yāoqiú duì 20,000 měiyuán yìngyòng gùdìng fèi lǜ.

Màikè bù lài dé jiànyì, rúguǒ zhè bù kěnéng, qǐng kǎolǜ tōngguò yǔ lìng yījiā dàifāng yǐ jiào dī cùxiāo lǜ gòumǎi HELOC lái chánghuán yú’é.

Màikè bù lài dé shuō, rúguǒ nǐ yīzhí jiāng xiànjīn cúnfàng zài jīhū méiyǒu wéi chúxù zhànghù hé cúnkuǎn zhèng zhīfù lìxí de dà yínháng, bùyào zhǐwàng zhè zhǒng qíngkuàng huì yīnwèi měiliánchǔ jiā xī ér gǎibiàn.

Nà shì yīn wéi dà yínháng zhèngzài dàliàng cúnkuǎn, bù xūyào dānxīn xīyǐn xīn kèhù.

Gēnjù Bankrate.Com 9 yuè 14 rì duì jīgòu de měi zhōu diàochá, yóuyú dà wánjiā de lìlǜ wēibùzúdào, yínháng píngjūn chúxù lǜ xiànzài jǐn wèi 0.13%, Gāo yú 1 yuèfèn de 0.06%. Jiézhì 9 yuè 19 rì, yī nián qí CD de píngjūn lìlǜ xiànzài wèi 0.77%, Gāo yú niánchū de 0.14%.

Dàn màikè bù lài dé shuō, zàixiàn yínháng hé xìnyòng hézuòshè zhèngzài xúnqiú xīyǐn gèng duō cúnkuǎn lái mǎnzú tāmen péngbó fāzhǎn de dàikuǎn yèwù. Yīncǐ, tāmen tígōng de lìlǜ yào gāo dé duō, bìngqiě suízhe jīzhǔn lìlǜ de tígāo ér bùduàn tígāo.

Suǒyǐ huò bǐ sān jiā. Jīntiān, yīxiē zàixiàn chúxù zhànghù zhīfùle chāoguò 2% de fèiyòng. Zuìgāo shōuyì de yī nián qí CD tígōng gāodá 2.50% De shōuyì. Dànshì, rúguǒ nín xiǎng jìn háng zhuǎnhuàn, qǐng wùbì zhǐ xuǎnzé nàxiē yǒu liánbāng bǎoxiǎn de zàixiàn yínháng hé xìnyòng hézuòshè.

Đáp án bài tập luyện dịch tiếng Trung thương mại xuất nhập khẩu và bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK ứng dụng thực tế HSK 9 cấp kết hợp với rất nhiều bài tập luyện dịch tiếng Trung theo chủ đề Thầy Vũ thiết kế giáo án bài giảng cho lớp Học tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề bài 11 các bạn hãy xem ngay trong phần bên dưới nhé.

Trong nỗ lực tiếp tục ngăn chặn lạm phát cao, Cục Dự trữ Liên bang hôm thứ Tư đã tăng lãi suất cho vay qua đêm của ngân hàng lên phạm vi từ 3% đến 3,25%.

Đây là lần tăng thứ năm của ngân hàng trung ương Hoa Kỳ trong sáu tháng và lần thứ ba liên tiếp tăng 75 điểm cơ bản, điều này sẽ gây áp lực tăng lên các lãi suất khác trong toàn bộ nền kinh tế.

Đối với người tiêu dùng, động thái của Fed sẽ lại thúc đẩy câu hỏi về việc gửi tiền tiết kiệm của họ vào đâu để có lợi nhuận tốt nhất và làm thế nào để giảm thiểu chi phí đi vay của họ.

“Lãi suất thẻ tín dụng cao nhất kể từ năm 1995, lãi suất thế chấp cao nhất kể từ năm 2008 và lãi suất cho vay mua ô tô cao nhất kể từ năm 2012. Với việc tiếp tục tăng lãi suất, sẽ gây căng thẳng hơn nữa đối với ngân sách của các hộ gia đình với tỷ lệ thay đổi. Greg McBride, giám đốc phân tích tài chính tại Bankrate.com, cho biết nợ như dòng vốn chủ sở hữu nhà và thẻ tín dụng. “Trên một lưu ý tích cực, những người gửi tiết kiệm đang nhìn thấy các tài khoản tiết kiệm có lợi suất cao và chứng chỉ tiền gửi ở mức được thấy lần cuối vào năm 2009.”

Dưới đây là một số cách để xác định vị trí tiền của bạn để bạn có thể hưởng lợi từ tỷ giá tăng và bảo vệ bản thân khỏi những mặt trái của chúng.

Khi lãi suất cho vay qua đêm của ngân hàng – còn được gọi là lãi suất huy động vốn – tăng lên, các mức lãi suất cho vay khác nhau mà các ngân hàng cung cấp cho khách hàng của họ có xu hướng tuân theo.

Lời khuyên tốt nhất: Nếu bạn đang mang số dư trên thẻ tín dụng của mình – thường có lãi suất thay đổi cao – hãy cân nhắc chuyển chúng sang thẻ chuyển số dư có lãi suất bằng 0 khóa lãi suất bằng 0 trong khoảng thời gian từ 12 đến 21 tháng.

McBride nói: “Điều đó giúp bạn tránh khỏi những đợt tăng lãi suất [trong tương lai] và nó mang lại cho bạn một con đường rõ ràng để trả hết nợ một lần và mãi mãi”. “Nợ ít hơn và tiết kiệm nhiều hơn sẽ cho phép bạn chống chọi tốt hơn với lãi suất tăng và đặc biệt có giá trị nếu nền kinh tế suy thoái.”

Chỉ cần nhớ tìm hiểu những khoản phí, nếu có, bạn sẽ phải trả (ví dụ: phí chuyển số dư hoặc phí hàng năm) và hình phạt sẽ như thế nào nếu bạn thanh toán chậm hoặc bỏ lỡ một khoản thanh toán trong thời gian lãi suất bằng không Giai đoạn. Chiến lược tốt nhất là luôn trả hết số dư hiện có của bạn – và làm như vậy đúng hạn hàng tháng – trước khi giai đoạn lãi suất bằng không kết thúc. Nếu không, bất kỳ số dư còn lại nào sẽ phải chịu mức lãi suất mới có thể cao hơn mức bạn đã có trước đó nếu lãi suất tiếp tục tăng.

Nếu bạn không chuyển sang thẻ số dư lãi suất 0, một lựa chọn khác có thể là nhận một khoản vay cá nhân có lãi suất cố định tương đối thấp.

Tỷ lệ thế chấp đã tăng trong năm qua, tăng hơn ba điểm phần trăm.

Freddie Mac cho biết, khoản thế chấp có lãi suất cố định trong 30 năm đạt trung bình 6,02% trong tuần kết thúc vào ngày 15 tháng 9, tăng từ 5,89% của tuần trước. Con số này cao hơn gấp đôi so với hồi giữa tháng 9 năm ngoái (2,86%), và cao hơn đáng kể so với mức bắt đầu trong năm nay (3,22%).

Và lãi suất thế chấp có thể còn tăng cao hơn nữa.

Vì vậy, nếu bạn sắp mua nhà hoặc tái cấp vốn, hãy chốt tỷ giá cố định thấp nhất có sẵn cho bạn càng sớm càng tốt.

Điều đó nói rằng, “đừng nhảy vào một giao dịch mua lớn không phù hợp với bạn chỉ vì lãi suất có thể tăng lên. Vội vàng mua một món hàng có giá trị lớn như nhà hoặc xe hơi không phù hợp với túi tiền của bạn là một công thức cho rắc rối, bất kể lãi suất sẽ làm gì trong tương lai, “nhà hoạch định tài chính được chứng nhận có trụ sở tại Texas, Lacy Rogers cho biết.

Nếu bạn đã là chủ nhà với hạn mức tín dụng vốn chủ sở hữu nhà có tỷ lệ thay đổi và bạn đã sử dụng một phần trong số đó để thực hiện dự án cải thiện nhà, McBride khuyên bạn nên hỏi người cho vay của bạn xem có thể cố định tỷ lệ trên số dư chưa thanh toán của bạn hay không, tạo hiệu quả một khoản vay mua nhà có lãi suất cố định. Giả sử bạn có hạn mức tín dụng 50.000 đô la nhưng chỉ được sử dụng 20.000 đô la để cải tạo. Bạn sẽ yêu cầu áp dụng một tỷ giá cố định cho 20.000 đô la.

Nếu không thể, hãy xem xét thanh toán số dư đó bằng cách rút HELOC với một người cho vay khác với mức khuyến mại thấp hơn, McBride đề xuất.

McBride cho biết, nếu bạn đang gửi tiền mặt tại các ngân hàng lớn mà không phải trả lãi suất cho các tài khoản tiết kiệm và chứng chỉ tiền gửi, đừng hy vọng điều đó sẽ thay đổi chỉ vì Fed đang tăng lãi suất, McBride nói.

Đó là bởi vì các ngân hàng lớn đang bơi trong tiền gửi và không cần phải lo lắng về việc thu hút khách hàng mới.

Theo khảo sát hàng tuần của Bankrate.com vào ngày 14 tháng 9 về các tổ chức, tỷ lệ tiết kiệm ngân hàng trung bình hiện chỉ là 0,13%, tăng so với mức 0,06% vào tháng 1 nhờ mức lãi suất thấp của những người chơi lớn. Lãi suất trung bình trên CD kỳ hạn một năm hiện là 0,77% vào ngày 19 tháng 9, tăng từ 0,14% vào đầu năm.

Tuy nhiên, các ngân hàng trực tuyến và công đoàn tín dụng đang tìm cách thu hút nhiều tiền gửi hơn để nuôi các doanh nghiệp cho vay đang phát triển mạnh của họ, McBride nói. Do đó, họ đang cung cấp tỷ lệ cao hơn nhiều và đang tăng chúng khi tỷ lệ chuẩn ngày càng cao.

Vì vậy, hãy mua sắm xung quanh. Ngày nay, một số tài khoản tiết kiệm trực tuyến đang trả trên 2%. Và các đĩa CD một năm có năng suất cao nhất cung cấp tới 2,50%. Tuy nhiên, nếu bạn muốn chuyển đổi, hãy đảm bảo chỉ chọn những ngân hàng trực tuyến và công đoàn tín dụng được liên bang bảo hiểm.

Vậy là hôm nay chúng ta đã học xong toàn bộ kiến thức của giáo án lớp Học tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề bài 11 rồi. Các bạn xem video livestream này còn chỗ nào chưa hiểu bài thì hãy đăng câu hỏi lên forum diễn đàn tiếng Trung hoctiengtrungonline.org để được hỗ trợ trực tuyến giải đáp thắc mắc trong thời gian nhanh nhất nhé.