5/5 - (4 bình chọn)

Khóa học tiếng Trung thương mại online cơ bản

Học tiếng Trung thương mại online bài 5 tiếp tục chương trình giảng dạy trực tuyến khóa học tiếng Trung thương mại cơ bản nâng cao và lớp tiếng Trung thương mại xuất nhập khẩu của ThS Nguyễn Minh Vũ đào tạo theo lộ trình cực kỳ bài bản chuyên nghiệp chỉ duy nhất có trong HỆ SINH THÁI học tiếng Trung online uy tín chất lượng TOP 1 Việt Nam.

Video khóa học tiếng Trung thương mại online bài 5 Thầy Vũ livestream

Video clip bài giảng trực tuyến Thầy Vũ livestream trên kênh youtube facebook telegram của trung tâm tiếng Trung ChineMaster chuyên đề Học tiếng Trung thương mại online bài 5 theo giáo trình thương mại xuất nhập khẩu của Tác giả Nguyễn Minh Vũ.

Bạn nào chưa xem lại kiến thức thương mại chuyên ngành tiếng Trung bài giảng 1 đến bài giảng 4 thì xem lại ngay trong các link video bài giảng dưới đây nhé.

Học tiếng Trung thương mại online bài 1

Học tiếng Trung thương mại online bài 2

Học tiếng Trung thương mại online bài 3

Học tiếng Trung thương mại online bài 4

Các bạn học viên theo dõi video bài giảng của Thầy Vũ mà gặp phần kiến thức nào chưa hiểu bài thì hãy đăng ngay câu hỏi trong forum diễn đàn tiếng Trung hoctiengtrungonline.org nhé.

Diễn đàn tiếng Trung uy tín

Các bạn học viên cần lưu tâm điểm này, chính là nhiệm vụ học từ vựng tiếng Trung thương mại mỗi ngày thông qua việc tập viết chữ Hán và luyện tập gõ tiếng Trung thương mại online cùng Thầy Vũ theo video bài giảng của khóa học tiếng Trung thương mại cơ bản nâng cao này.

Bạn nào chưa có file cài đặt bộ gõ tiếng Trung sogou pinyin thì hãy tải xuống trong link bên dưới nhé.

Download sogou

Các lớp tiếng Trung thương mại liên tục khai giảng thêm các khóa mới do Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ chủ nhiệm lớp và phụ trách chất lượng tiếp thu kiến thức của học viên. Thông tin chi tiết khóa đào tạo tiếng Trung thương mại này các bạn xem chi tiết trong phần bên dưới nhé.

Khóa học tiếng Trung Thương mại

Sau đây là bài tập luyện dịch tiếng Trung thương mại ứng dụng thực tế Thầy Vũ thiết kế cho bài giảng lớp Học tiếng Trung thương mại online bài 5 ngày 28/10/2022 các bạn chú ý xem và làm xong thì gửi bài tập lên forum diễn đàn tiếng Trung ChineMaster nhé.

这位世界首富完成了对社交媒体服务的重磅收购,将 Twitter 推向了一个新时代。

经过几个月的胡扯、诉讼、口头上的诽谤和一次全面审判的差点失败,埃隆·马斯克现在拥有了 Twitter。

三位知情人士说,周四晚上,马斯克完成了以 440 亿美元收购社交媒体服务的交易。

他还开始打扫房子,周四至少有四名 Twitter 高管——包括首席执行官和首席财务官——被解雇。马斯克于周三抵达 Twitter 旧金山总部,会见了工程师和广告主管。

在马斯克改变了收购该公司的想法后,经过数月的戏剧性和法律挑战,该交易的完成让 Twitter 走上了一条不确定的道路。

自称“言论自由绝对主义者”的马斯克先生曾表示,他希望让社交媒体平台成为一个更随心所欲地发表各种评论的地方,他将“撤销对前总统唐纳德·J·特朗普的永久禁令”。特朗普从服务。

马斯克在 Twitter 上公开发表言论可能会加剧长期酝酿的有毒内容和错误信息问题,从而影响世界各地的政治辩论。

早期的考验将在几天之内到来,届时巴西将选举其总统,美国选民将于 11 月 8 日参加中期选举的投票。 Twitter 表示将禁止有关投票和选举结果的误导性声明,但那是在马斯克拥有它之前。

“他的领导力可能会对现实世界产生影响,”加州大学欧文分校法学教授大卫凯伊在谈到特朗普时说。

马斯克对 Twitter 的所有权。 “如果世界领导人看到他们拥有这个空间并且没有节制,他们可以推动看看他们能走多远。”

一些共和党人庆祝了这次收购,他们认为 Twitter 审查了保守派的观点。

研究人员表示,Twitter 的规则对于打击在线仇恨言论和虚假信息至关重要。一些广告商担心让他们的品牌出现在有争议的推文旁边。

2019 年离开公司的 Twitter 前全球公共政策主管科林·克劳威尔 (Colin Crowell) 表示:“这是对 2010 年左右内容规则的‘回到未来’的回归,但忽略了过去十年的生活经验。” 。 “

人们最终意识到,狂野西部需要一位治安官,既要确保公民的安全,又要提高商业前景。”

马斯克先生还承诺在 Twitter 进行其他全面变革,包括新的领导层、裁员和寻求新的赚钱方式。

Twitter 总部位于旧金山,拥有 7,500 多名员工,在持续发展其广告业务和吸引新用户方面遇到了困难。周四解雇公司高管表明马斯克打算迅速采取行动。

现年 51 岁的马斯克将重塑 Twitter,而不必每隔几个月披露它的表现。通过将公司私有化,他不需要定期回复股东,并且可以在公众窥探的情况下对服务进行更改。

同时经营电动汽车制造商特斯拉和火箭公司 SpaceX 的马斯克没有立即回应置评请求。

完成这笔交易是 Twitter 董事会的胜利。 4 月,当马斯克同意以每股 54.20 美元的价格收购该公司时,Twitter 因接受过低的价格而受到批评。

但是,随着随后几个月全球经济步履蹒跚,Twitter 股价下跌,交易价格似乎对股东有利,董事会试图迫使马斯克遵守协议。

推特发言人没有立即回应置评请求。

周四被解雇的 Twitter 高管包括首席执行官 Parag Agrawal; Ned Segal,首席财务官; Vijaya Gadde,最高法律和政策执行官;总法律顾问肖恩·埃奇特(Sean Edgett)表示,两名知情人士表示。他们说,至少有一名被解雇的高管被护送出了 Twitter 的办公室。

马斯克是 Twitter 最活跃的用户之一,拥有超过 1.09 亿粉丝,今年开始增持该公司的股份。

4 月,他达成了以 440 亿美元收购该公司的交易,并表示他将取消 Twitter 的内容审核政策,消除垃圾邮件,添加新功能,并提高用于推广内容的算法的透明度。

“Twitter 具有巨大的潜力——我期待与公司和用户社区合作来解锁它,”他在 4 月份的一份声明中说。

Chú thích phiên âm cho bài tập luyện dịch tiếng Trung thương mại xuất nhập khẩu, tiếng Trung thương mại ứng dụng thực tế của bài giảng lớp Học tiếng Trung thương mại online bài 5 các bạn xem bên dưới nhé.

Zhè wèi shìjiè shǒufù wánchéngle duì shèjiāo méitǐ fúwù de zhòng bàng shōugòu, jiāng Twitter tuī xiàngle yīgè xīn shídài.

Jīngguò jǐ gè yuè de húchě, sùsòng, kǒutóu shàng de fěibàng hé yīcì quánmiàn shěnpàn de chàdiǎn shībài, āi lóng·mǎ sīkè xiànzài yǒngyǒule Twitter.

Sān wèi zhīqíng rénshì shuō, zhōu sì wǎnshàng, mǎ sīkè wánchéngle yǐ 440 yì měiyuán shōugòu shèjiāo méitǐ fúwù de jiāoyì.

Tā hái kāishǐ dǎsǎo fángzi, zhōu sì zhìshǎo yǒu sì míng Twitter gāo guǎn——bāokuò shǒuxí zhíxíng guān hé shǒuxí cáiwù guān——bèi jiěgù. Mǎ sīkè yú zhōusān dǐdá Twitter jiùjīnshān zǒngbù, huìjiànle gōngchéngshī hé guǎnggào zhǔguǎn.

Zài mǎ sīkè gǎibiànle shōugòu gāi gōngsī de xiǎngfǎ hòu, jīngguò shù yuè de xìjùxìng hé fǎlǜ tiǎozhàn, gāi jiāoyì de wánchéng ràng Twitter zǒu shàngle yītiáo bù quèdìng de dàolù.

Zìchēng “yánlùn zìyóu juéduì zhǔyì zhě” de mǎ sīkè xiānshēng céng biǎoshì, tā xīwàng ràng shèjiāo méitǐ píngtái chéngwéi yīgè gèng suíxīnsuǒyù de fābiǎo gè zhǒng pínglùn dì dìfāng, tā jiāng “chèxiāo duì qián zǒngtǒng tángnàdé·J·tè lǎng pǔ de yǒngjiǔ jìnlìng”. Tè lǎng pǔ cóng fúwù.

Mǎ sīkè zài Twitter shàng gōngkāi fābiǎo yánlùn kěnéng huì jiājù chángqí yùnniàng de yǒudú nèiróng hé cuòwù xìnxī wèntí, cóng’ér yǐngxiǎng shìjiè gèdì de zhèngzhì biànlùn.

Zǎoqí de kǎoyàn jiàng zài jǐ tiān zhī nèi dàolái, jièshí bāxī jiāng xuǎnjǔ qí zǒngtǒng, měiguó xuǎnmín jiāng yú 11 yuè 8 rì cānjiā zhōngqí xuǎnjǔ de tóupiào. Twitter biǎoshì jiāng jìnzhǐ yǒuguān tóupiào hé xuǎnjǔ jiéguǒ de wùdǎo xìng shēngmíng, dàn nà shì zài mǎ sīkè yǒngyǒu tā zhīqián.

“Tā de lǐngdǎo lì kěnéng huì duì xiànshí shìjiè chǎnshēng yǐngxiǎng,” jiāzhōu dàxué ōuwén fēnxiào fǎxué jiàoshòu dà wèi kǎi yī zài tán dào tè lǎng pǔ shí shuō.

Mǎ sīkè duì Twitter de suǒyǒuquán. “Rúguǒ shìjiè lǐngdǎo rén kàn dào tāmen yǒngyǒu zhège kōngjiān bìngqiě méiyǒu jiézhì, tāmen kěyǐ tuīdòng kàn kàn tāmen néng zǒu duō yuǎn.”

Yīxiē gònghédǎng rén qìngzhùle zhè cì shōugòu, tāmen rènwéi Twitter shěnchále bǎoshǒu pài de guāndiǎn.

Yánjiū rényuán biǎoshì,Twitter de guīzé duìyú dǎjí zàixiàn chóuhèn yánlùn hé xūjiǎ xìnxī zhì guān zhòngyào. Yīxiē guǎnggào shāng dānxīn ràng tāmen de pǐnpái chūxiàn zài yǒu zhēngyì de tuī wén pángbiān.

2019 Nián líkāi gōngsī de Twitter qián quánqiú gōnggòng zhèngcè zhǔguǎn kē lín·kè láo wēi ěr (Colin Crowell) biǎoshì:“Zhè shì duì 2010 nián zuǒyòu nèiróng guīzé de ‘huí dào wèilái’ de huíguī, dàn hūlüèle guòqù shí nián de shēnghuó jīngyàn.”. “

Rénmen zuìzhōng yìshí dào, kuáng yě xībù xūyào yī wèi zhì’ān guān, jì yào quèbǎo gōngmín de ānquán, yòu yào tígāo shāngyè qiánjǐng.”

Mǎ sīkè xiānshēng huán chéngnuò zài Twitter jìnxíng qítā quánmiàn biàngé, bāokuò xīn de lǐngdǎo céng, cáiyuán hé xúnqiú xīn de zhuànqián fāngshì.

Twitter zǒngbù wèiyú jiùjīnshān, yǒngyǒu 7,500 duō míng yuángōng, zài chíxù fāzhǎn qí guǎnggào yèwù hé xīyǐn xīn yònghù fāngmiàn yù dàole kùnnán. Zhōu sì jiěgù gōngsī gāo guǎn biǎomíng mǎ sīkè dǎsuàn xùnsù cǎiqǔ xíngdòng.

Xiànnián 51 suì de mǎ sīkè jiāng chóng sù Twitter, ér bùbì měi gé jǐ gè yuè pīlù tā de biǎoxiàn. Tōngguò jiāng gōngsī sīyǒu huà, tā bù xūyào dìngqí huífù gǔdōng, bìngqiě kěyǐ zài gōngzhòng kuītàn de qíngkuàng xià duì fúwù jìnxíng gēnggǎi.

Tóngshí jīngyíng diàndòng qìchē zhìzào shāng tè sī lā hé huǒjiàn gōngsī SpaceX de mǎ sīkè méiyǒulìjí huíyīng zhì píng qǐngqiú.

Wánchéng zhè bǐ jiāoyì shì Twitter dǒngshìhuì de shènglì. 4 Yuè, dāng mǎ sīkè tóngyì yǐ měi gǔ 54.20 Měiyuán de jiàgé shōugòu gāi gōngsī shí,Twitter yīn jiēshòuguò dī de jiàgé ér shòudào pīpíng.

Dànshì, suízhe suíhòu jǐ gè yuè quánqiú jīngjì bùlǚ pánshān,Twitter gǔjià xiàdié, jiāoyì jiàgé sìhū duì gǔdōng yǒu lì, dǒngshìhuì shìtú pòshǐ mǎ sīkè zūnshǒu xiéyì.

Tuī tè fāyán rén méiyǒu lìjí huíyīng zhì píng qǐngqiú.

Zhōu sì bèi jiěgù de Twitter gāo guǎn bāokuò shǒuxí zhíxíng guān Parag Agrawal; Ned Segal, shǒuxí cáiwù guān; Vijaya Gadde, zuìgāo fǎlǜ hé zhèngcè zhíxíng guān; zǒng fǎlǜ gùwèn xiào ēn·āi qítè (Sean Edgett) biǎoshì, liǎng míng zhīqíng rénshì biǎoshì. Tāmen shuō, zhìshǎo yǒuyī míng bèi jiěgù de gāo guǎn bèi hùsòng chūle Twitter de bàngōngshì.

Mǎ sīkè shì Twitter zuì huóyuè de yònghù zhī yī, yǒngyǒu chāoguò 1.09 Yì fěnsī, jīnnián kāishǐ zēng chí gāi gōngsī de gǔfèn.

4 Yuè, tā dáchéngle yǐ 440 yì měiyuán shōugòu gāi gōngsī de jiāoyì, bìng biǎoshì tā jiāng qǔxiāo Twitter de nèiróng shěnhé zhèngcè, xiāochú lèsè yóujiàn, tiānjiā xīn gōngnéng, bìng tígāo yòng yú tuīguǎng nèiróng de suànfǎ de tòumíngdù.

“Twitter jùyǒu jùdà de qiánlì——wǒ qídài yǔ gōngsī hé yònghù shèqū hézuò lái jiěsuǒ tā,” tā zài 4 yuèfèn de yī fèn shēngmíng zhōng shuō.

Bên dưới là đáp án bài tập luyện dịch tiếng Trung HSK ứng dụng thực tế và bài tập luyện dịch tiếng Trung thương mại online Thầy Vũ thiết kế cho giáo án bài giảng lớp Học tiếng Trung thương mại online bài 5 các bạn xem bên dưới tham khảo nhé.

Người đàn ông giàu nhất thế giới đã hoàn tất việc mua dịch vụ truyền thông xã hội bom tấn của mình, đẩy Twitter vào một kỷ nguyên mới.

Sau nhiều tháng lăn lộn, kiện tụng, nói xấu và suýt chút nữa bị xét xử, Elon Musk giờ đã sở hữu Twitter.

Vào tối thứ Năm, ông Musk đã chốt thỏa thuận trị giá 44 tỷ đô la để mua dịch vụ truyền thông xã hội, ba người có kiến ​​thức về tình hình cho biết.

Ông cũng bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, với ít nhất bốn giám đốc điều hành hàng đầu của Twitter – bao gồm cả giám đốc điều hành và giám đốc tài chính – bị sa thải vào thứ Năm. Ông Musk đã đến trụ sở chính của Twitter tại San Francisco vào thứ Tư và gặp gỡ các kỹ sư và giám đốc điều hành quảng cáo.

Việc kết thúc thỏa thuận, kéo theo nhiều tháng kịch tính và thách thức pháp lý khi ông Musk thay đổi quyết định mua lại công ty, đặt Twitter vào một lộ trình không chắc chắn.

Ông Musk, một người tự cho mình là “người theo chủ nghĩa tự do ngôn luận”, đã nói rằng ông muốn biến nền tảng truyền thông xã hội trở thành một nơi tự do hơn cho tất cả các loại bình luận và rằng ông sẽ “đảo ngược lệnh cấm vĩnh viễn” của cựu Tổng thống Donald J. Trump từ dịch vụ.

Cách tiếp cận cởi mở của ông Musk đối với bài phát biểu trên Twitter có thể làm trầm trọng thêm các vấn đề âm ỉ kéo dài về nội dung độc hại và thông tin sai lệch, ảnh hưởng đến các cuộc tranh luận chính trị trên khắp thế giới.

Các cuộc kiểm tra sớm sẽ diễn ra trong vòng vài ngày tới, khi Brazil bầu cử tổng thống và cử tri Mỹ đi bỏ phiếu vào ngày 8 tháng 11 cho cuộc bầu cử giữa kỳ. Twitter cho biết họ sẽ cấm các tuyên bố gây hiểu lầm về việc bỏ phiếu và kết quả của cuộc bầu cử, nhưng đó là trước khi ông Musk sở hữu nó.

David Kaye, giáo sư luật tại Đại học California, Irvine, người đã làm việc với Liên Hợp Quốc về các vấn đề tự do ngôn luận, nói về Mr.

Quyền sở hữu Twitter của Musk. “Trong phạm vi mà các nhà lãnh đạo thế giới thấy rằng họ có không gian này và nó chưa được kiểm duyệt, họ có thể thúc đẩy xem mình có thể đi được bao xa.”

Việc mua lại đã được một số đảng viên Cộng hòa tôn vinh, những người cho rằng Twitter đã kiểm duyệt các quan điểm bảo thủ.

Các nhà nghiên cứu cho biết các quy tắc của Twitter là rất cần thiết để chống lại lời nói căm thù và thông tin sai lệch trực tuyến. Một số nhà quảng cáo đã lo lắng về việc cho phép thương hiệu của họ xuất hiện bên cạnh những dòng tweet gây tranh cãi.

Colin Crowell, cựu giám đốc chính sách công toàn cầu của Twitter, người đã rời công ty vào năm 2019, cho biết: “Đó là sự đảo ngược ‘trở lại tương lai’ đối với các quy tắc nội dung vào khoảng năm 2010, nhưng lại bỏ qua kinh nghiệm sống trong thập kỷ qua. . “

Mọi người cuối cùng nhận ra rằng miền Tây hoang dã cần một cảnh sát trưởng, vừa để đảm bảo sự an toàn của công dân mà còn để tăng cường triển vọng cho thương mại ”.

Ông Musk cũng đã hứa hẹn về những thay đổi sâu rộng khác tại Twitter, bao gồm lãnh đạo mới, cắt giảm việc làm và theo đuổi những cách kiếm tiền mới.

Twitter, có trụ sở tại San Francisco và sử dụng hơn 7.500 người, đã gặp khó khăn khi liên tục phát triển hoạt động kinh doanh dựa trên quảng cáo và thu hút người dùng mới. Những lời khai của các giám đốc điều hành công ty hàng đầu vào thứ Năm là một dấu hiệu cho thấy ông Musk có ý định di chuyển nhanh chóng.

Ông Musk, 51 tuổi, sẽ làm lại Twitter mà không cần phải tiết lộ cách nó hoạt động vài tháng một lần. Bằng cách coi công ty là tư nhân, anh ta không cần phải thường xuyên trả lời các cổ đông và có thể thực hiện các thay đổi đối với dịch vụ tránh khỏi con mắt tò mò của công chúng.

Ông Musk, người cũng điều hành nhà sản xuất ô tô điện Tesla và công ty tên lửa SpaceX, đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.

Hoàn thành thỏa thuận là một chiến thắng cho hội đồng quản trị của Twitter. Khi ông Musk đồng ý trả 54,20 USD một cổ phiếu cho công ty vào tháng 4, Twitter đã vấp phải chỉ trích vì chấp nhận mức giá quá thấp.

Tuy nhiên, khi nền kinh tế toàn cầu suy thoái trong những tháng tiếp theo và cổ phiếu của Twitter giảm, giá thỏa thuận dường như có lợi cho các cổ đông và hội đồng quản trị đã tìm cách buộc Musk phải tuân theo thỏa thuận.

Một phát ngôn viên của Twitter đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.

Các giám đốc điều hành Twitter đã bị sa thải vào thứ Năm bao gồm Parag Agrawal, giám đốc điều hành; Ned Segal, giám đốc tài chính; Vijaya Gadde, nhà điều hành chính sách và pháp lý hàng đầu; và Sean Edgett, cố vấn chung, cho biết hai người có kiến ​​thức về vấn đề này. Họ cho biết ít nhất một trong số các giám đốc điều hành bị sa thải đã bị hộ tống ra khỏi văn phòng của Twitter.

Ông Musk, một trong những người dùng tích cực nhất của Twitter và có hơn 109 triệu người theo dõi, đã bắt đầu tích lũy cổ phần của công ty trong năm nay.

Vào tháng 4, anh ấy đã đạt được thỏa thuận mua lại công ty với giá 44 tỷ đô la và cho biết anh ấy sẽ dỡ bỏ các chính sách kiểm duyệt nội dung của Twitter, loại bỏ spam, thêm các tính năng mới và cung cấp sự minh bạch hơn về các thuật toán được sử dụng để quảng cáo nội dung.

“Twitter có tiềm năng to lớn – tôi mong muốn được hợp tác với công ty và cộng đồng người dùng để mở khóa nó,” ông nói trong một tuyên bố vào tháng 4.

Trên đây là tất cả kiến thức mà các bạn học viên được Thầy Vũ truyền thụ từ bài giảng khóa Học tiếng Trung thương mại online bài 5 vào ngày 28 tháng 10 năm 2022 trên website của trung tâm chuyên đào tạo thương mại tiếng Trung online ChineMaster uy tín chất lượng TOP 1 Việt Nam.