5/5 - (2 bình chọn)

Tài liệu tiếng Trung thương mại cơ bản online miễn phí

Giáo án tiếng Trung thương mại cơ bản Bài 2, tài liệu tiếng Trung thương mại hôm nay Thầy Vũ chia sẻ cho chúng ta sẽ giúp các bạn có thêm vốn từ vựng và ngữ pháp quan trọng trong lĩnh vực này. Kiến thức tiếng Trung rất phong phú, nhưng chúng ta cần lựa chọn chính xác nguồn tài liệu chuẩn để tự luyện tập tại nhà và đạt hiệu quả cao. Chúng ta có thể truy cập vào hệ thống ChineMaster để học tiếng Trung miễn phí mỗi ngày với chủ đề đa dạng như tiếng Trung giao tiếp, tiếng Trung HSK, tiếng Trung thương mại… Nguồn tài liệu Thầy Vũ chia sẻ được chọn lọc một cách kĩ càng, giúp chúng ta có thể áp dụng kiến thức vào thực tế linh hoạt hơn. Ngay từ bây giờ chúng ta hãy theo dõi những bài giảng bổ ích của trung tâm ChineMaster nhé.

Để có thêm kiến thức mới bổ ích trong lĩnh vực tiếng Trung thương mại chúng ta hãy nhanh chóng ấn vào link bên dưới và sở hữu ngay cho bản thân bộ tài liệu này có thể tự luyện tập miễn phí tại nhà nhé.

Sách giáo trình tiếng Trung thương mại mới Thầy Vũ

Hiện nay trung tâm ChineMaster đã mở rộng cơ sở và có mặt tại hai thành phố lớn nhất nhì cả nước đó là TPHCM và Hà Nội, các bạn học viên đang học tập và sinh sống tại hai thành phố này có thể tham khảo chi tiết các khóa học tại trung tâm ở link bên dưới và đăng ký ngay cho mình một slot phù hợp.

Trung tâm tiếng Trung ChineMaster CS1 Quận Thanh Xuân Hà Nội

Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 TPHCM

Bên dưới là toàn bộ tài liệu tiếng Trung do Th.s Nguyễn Minh Vũ tự tay biên soạn và chia sẻ cho chúng ta những kiến thức cần thiết giúp các bạn nâng cao trình độ tiếng Trung hơn trong khía cạnh thương mại.

Bộ tài liệu tiếng Trung thương mại online ChineMaster

Với tình hình dịch bệnh đang diễn biến vô cùng phức tạp, các bạn học viên hãy lựa chọn ngay cho mình một khóa học tiếng Trung online thông qua Skype uy tín của trung tâm ChineMaster theo thông tin cụ thể ở link sau.

Khóa học tiếng Trung online thông qua Skype

Nếu các bạn học viên muốn bổ sung thêm kiến thức tiếng Trung thương mại với chủ đề đa dạng và sát thực dễ dàng áp dụng vào thực tiễn thì hãy ấn ngay vào link bên dưới để tham khảo hoàn toàn miễn phí nhé.

Giáo trình tiếng Trung thương mại bổ ích

Trước khi vào bài mới các bạn hãy ấn vào link bên dưới để ôn lại kiến thức cũ nhé.

Giáo án tiếng Trung thương mại cơ bản Bài 1

Toàn bộ nội dung bài giảng hôm nay các bạn hãy nhớ theo dõi và ghi chép đầy đủ vào vở nhé.

Chuyên đề giáo án tiếng Trung thương mại cơ bản Bài 2

Các bạn hãy tập trung luyện tập theo bài giảng Giáo án tiếng Trung thương mại cơ bản Bài 2 của Thầy Vũ nhé.

Giáo án tiếng Trung thương mại cơ bản Bài 2 tiếp tục bài giảng hôm qua Thầy Vũ đào tạo trực tuyến trên website học tiếng Trung online miễn phí của Trung tâm tiếng Trung thương mại ChineMaster Hà Nội TP HCM Sài Gòn. Các bạn muốn học theo các video bài giảng đào tạo trực tuyến của Thầy Vũ chuyên đề tiếng Trung thương mại cơ bản nâng cao thì cần chuẩn bị đầy đủ bộ sách giáo trình tiếng Trung thương mại ChineMaster 8 tập nhé. Trong đó 4 tập đầu tiên là bộ cơ bản và 4 tập tiếp theo là dành cho các bạn học viên muốn học nâng cao. Nội dung kiến thức bài giảng hôm nay rất quan trọng, các bạn chú ý lắng nghe và ghi chép nội dung bài học trên lớp nhé.

对于许多员工来说,他们回来后办公室将扮演不同的角色。

许多公司正在采用混合工作模式,员工在办公室和家中分配时间。员工和他们的经理应该期待适应这种新的工作方式需要一些时间。

Forrester 首席分析师凯蒂泰南说:“这并不奇怪,这很困难,有点奇怪,需要大量的思考过程。”她补充说,员工在开始新的混合模式后可能需要 6 到 12 个月的时间来适应。

面对面的互动对于建立关系很重要,但在混合环境中并不是每个人都会一直在身边,所以你必须更加主动地协调办公室的日子和安排会议,以确保你在办公室必要时与您的经理或您的同事同时进行。

“与您需要与之建立更深层次关系的人面对面交流,”《下一步行动,最佳行动:过渡到您会喜欢的职业》一书的作者金伯利·卡明斯 (Kimberly Cummings) 说。

她建议与您的团队成员、经理、导师和赞助商联系,以安排面对面的时间。

“如果你走进办公室,只希望事情顺利,你就不会充分利用你的时间,”她说。 “你必须安排事情。”

卡明斯建议,保留与经理的办公室沟通,以便进行更深入的对话,而不是提供有关您正在处理的任务的一般更新。

“如果你有一个复杂的项目,你需要集思广益并与你的领导更深入地讨论,利用这段时间,或者更深入的职业对话。”

在办公室可以更轻松地完成某些任务。

“家非常适合安静的个人工作,”斯坦福大学经济学教授尼克·布鲁姆说。 “阅读、撰写报告、发送电子邮件、费用报告,这些东西最好都留在家里。”

在办公室的日子里,他建议专注于需要与他人合作的任务——尤其是大型团队——并建立人际关系。

“很明显,对于个人任务或结构化的一对一会议,在家工作可能更好,”布鲁姆说。 “不好的是非结构化的社交时间。”

当每个人都在同一个房间时,有些会议会更好地工作。
“变焦疲劳是真实存在的,当我们做远程和虚拟的事情时,我们的大脑确实会在某种程度上感到疲倦,而当我们在做面对面的事情时,他们不会,”泰南说。 “我可能会让自己在办公室召开更多会议,而不是在家里。”

但是您不想在办公室里整天忙于开会。

卡明斯建议使用面对面会议来提出新想法,或者在尝试与新人建立融洽关系时。

在视频会议中阅读房间并获取非语言提示往往更难。

Bloom 表示,较大的小组会议在面对面会议时效果更好,而两到四人的会议通常更适合进行视频通话。

“视频通话非常适合事务性会议,”他说,就像当您想要讨论文档或拥有想要通过的 PowerPoint 时一样。

不要进入办公室并整天躲起来。

“亲自到场的很多好处是可以进行自发会议,”布鲁姆说。 “坐在开放式区域是最好的选择。”

我们在同事之间建立的社交关系可能在过去一年半中受到侵蚀——利用在办公室的时间重新建立联系,让人们看到你并停下来聊天。
并且不要羞于设置咖啡运行或午餐。

“可以明确指出这是 45 分钟的社交时间,”布鲁姆说。 “混合已经不是过去的方式了,所以我们将不得不更加慎重地安排办公室的社交时间。”

萨尔瓦多采用比特币作为法定货币可能是加密货币的分水岭。但在美国,即使你可以使用加密货币来买卖产品或服务,也不要想一分钟让它像现金一样——至少如果你想避免与美国国税局的麻烦的话。

当您出售虚拟货币时,它们会作为财产或投资征税。更令人困惑的是,使用它们购买东西在技术上算作销售。

另一方面,如果您以比特币或其他加密货币获得报酬,这将被视为您的应税收入。

事实上,几乎每笔交易都可能需要纳税并且应该报告。

虽然比特币和其他加密货币可能是虚拟的,但它们具有非常现实的税收后果。如果您未能缴纳所欠税款,您将面临利息和罚款,在某些情况下甚至会受到刑事起诉。

没有法律要求的第三方报告加密交易或多种类型的加密支付。但如果《基础设施投资和就业法》颁布,这种情况可能很快就会改变。如果它被颁布,那么像 Coinbase 这样的交易所将不得不报告你的交易。该法案已在参议院获得通过,并等待本月在众议院进行投票。

与此同时——尤其是如果法案没有通过——美国国税局将通过多种方式评估你是否参与了应税加密交易。

例如,Wolters Kluwer Tax & Accounting 首席联邦税务分析师 Mark Luscombe 表示,任何向非员工支付超过 600 美元或向员工支付工资的企业都必须向 IRS 报告该收入。

此外,1040 表格顶部的每个联邦纳税申报人都必须如实回答关于他们在纳税年度是否收到、出售、发送、交换或以其他方式获得任何虚拟货币的任何财务利益的问题。

这并不意味着美国国税局将简单地依赖荣誉制度。 Luscombe 说:“他们认为从事虚拟货币交易的人数比报告的回报要多得多。”

因此,与美国司法部一起,税务机构正在以多种方式积极寻求合规。

它已经开始了一项“虚拟货币合规运动”,其中将包括公众宣传和“检查”。这可能意味着审计。

此外,美国国税局在 2019 年夏天向 10,000 人发送了信件,提醒他们对虚拟货币的纳税义务,并敦促他们在欠税、利息和罚款的情况下审查和修改过去的纳税申报表。

其中一项努力:美国国税局正在通过合法传票从加密货币公司那里寻求客户名单。

“司法部将继续与美国国税局合作,以确保加密货币所有者支付公平份额的税款,”司法部在 4 月份的一份声明中表示。

美国国税局还有一个刑事调查网络犯罪部门,负责扼杀虚拟货币交易中的非法活动。

您必须报告因出售您的加密货币而产生的任何资本收益或资本损失。这将取决于您购买时支付的金额与出售时收到的金额之间的差异(以美元计)。

如果您持有该投资一年或更短时间,并且在您出售时其价值已经升值,您的收益将作为普通收入征税。如果持有时间超过一年,则需缴纳资本利得税。

Luscombe 说,如果你在出售中亏本,你可以用你的资本损失来抵消你在其他投资中产生的任何资本收益。

可能,但你应该看看你的州收入部门在这个问题上是怎么说的。

Luscombe 说:“大多数州都没有专门解决虚拟货币问题,这意味着大多数征收所得税的州将遵循联邦的做法。”

您从加密投资或收入支付中赚取的任何资金都将计入您的联邦调整后总收入。大多数州都以您的联邦 AGI 作为起点。

Luscombe 说,两个州——内华达州和怀俄明州,都没有征收所得税——确实明确规定他们不会对虚拟货币交易征收州财产税。

大流行让每个人都非常清楚,生活并没有按计划进行。

这也是一个令人振奋的提醒,我们可能会比预期更快地死去。这意味着你可能会不经意间让你爱的人陷入困境。

这将我们带到了最不受欢迎但相关的主题之一:人寿保险。谁需要它?你什么时候需要它?你应该得到多少?会花多少钱?你应该从哪里得到它?

不是每个人都需要人寿保险,但许多人会在他们生命中的某些阶段受益。

北卡罗来纳州威尔明顿的注册理财规划师梅根·科普卡 (Megan Kopka) 说:“谁需要它?任何有他们所爱或关心的人依赖他们肌萎缩侧索硬化症,通常称为 ALS 或 Lou Gehrig

可以这样想:“谁会在您去世时遭受经济损失?”LLIS 总裁兼首席执行官马克·毛雷尔 (Mark Maurer) 说,LLIS 是一家总部位于佛罗里达州坦帕的保险机构,专门与收费财务顾问合作。

Giáo án giảng dạy tiếng Trung thương mại cơ bản bài học số 2 Thầy Vũ đưa vào khá nhiều cấu trúc ngữ pháp tiếng Trung thương mại và các thuật ngữ tiếng Trung thương mại chuyên ngành vào Giáo án tiếng Trung thương mại cơ bản Bài 2.

Duìyú xǔduō yuángōng lái shuō, tāmen huílái hòu bàngōngshì jiāng bànyǎn bùtóng de juésè.

Xǔduō gōngsī zhèngzài cǎiyòng hùnhé gōngzuò móshì, yuángōng zài bàngōngshìhé jiāzhōng fēnpèi shíjiān. Yuángōng hé tāmen de jīnglǐ yīnggāi qídài shìyìng zhè zhǒng xīn de gōngzuò fāngshì xūyào yīxiē shíjiān.

Forrester shǒuxí fēnxī shī kǎi dì tài nán shuō:“Zhè bìng bù qíguài, zhè hěn kùnnán, yǒudiǎn qíguài, xūyào dàliàng de sīkǎo guòchéng.” Tā bǔchōng shuō, yuángōng zài kāishǐ xīn de hùnhé móshì hòu kěnéng xūyào 6 dào 12 gè yuè de shíjiān lái shìyìng.

Miànduìmiàn de hùdòng duìyú jiànlì guānxì hěn zhòngyào, dàn zài hùnhé huánjìng zhōng bìng bùshì měi gèrén dūhuì yīzhí zài shēnbiān, suǒyǐ nǐ bìxū gèngjiā zhǔdòng dì xiétiáo bàngōngshì de rìzi hé ānpái huìyì, yǐ quèbǎo nǐ zài bàngōngshì bìyào shí yǔ nín de jīnglǐ huò nín de tóngshì tóngshí jìnxíng.

“Yǔ nín xūyào yǔ zhī jiànlì gēngshēn céngcì guānxì de rén miànduìmiàn jiāoliú,”“xià yībù xíngdòng, zuì jiā xíngdòng: Guòdù dào nín huì xǐhuān de zhíyè” yī shū de zuòzhě jīnbólì·kǎ míng sī (Kimberly Cummings) shuō.

Tā jiànyì yǔ nín de tuánduì chéngyuán, jīnglǐ, dǎoshī hé zànzhù shāng liánxì, yǐ ānpái miànduìmiàn de shíjiān.

“Rúguǒ nǐ zǒu jìn bàngōngshì, zhǐ xīwàng shìqíng shùnlì, nǐ jiù bù huì chōngfèn lìyòng nǐ de shíjiān,” tā shuō. “Nǐ bìxū ānpái shìqíng.”

Kǎ míng sī jiànyì, bǎoliú yǔ jīnglǐ de bàngōngshì gōutōng, yǐbiàn jìnxíng gēng shēnrù de duìhuà, ér bùshì tígōng yǒuguān nín zhèngzài chǔlǐ de rènwù de yībān gēngxīn.

“Rúguǒ nǐ yǒu yīgè fùzá de xiàngmù, nǐ xūyào jísīguǎngyì bìng yǔ nǐ de lǐngdǎo gēng shēnrù dì tǎolùn, lìyòng zhè duàn shíjiān, huòzhě gēng shēnrù de zhíyè duìhuà.”

Zài bàngōngshì kěyǐ gèng qīngsōng de wánchéng mǒu xiē rènwù.

“Jiā fēichángshìhé ānjìng de gèrén gōngzuò,” sītǎnfú dàxué jīngjì xué jiàoshòu níkè·bù lǔ mǔ shuō. “Yuèdú, zhuànxiě bàogào, fāsòng diànzǐ yóujiàn, fèiyòng bàogào, zhèxiē dōngxī zuì hǎo dōuliú zàijiālǐ.”

Zài bàngōngshì de rìzi lǐ, tā jiànyì zhuānzhù yú xūyào yǔ tārén hézuò de rènwù——yóuqí shì dàxíng tuánduì——bìng jiànlì rénjì guānxì.

“Hěn míngxiǎn, duìyú gèrén rènwù huò jiégòu huà de yī duì yī huǐ yì, zài jiā gōngzuò kěnéng gèng hǎo,” bù lǔ mǔ shuō. “Bù hǎo de shìfēi jiégòu huà de shèjiāo shíjiān.”

Dāng měi gèrén dōu zài tóng yīgè fángjiān shí, yǒuxiē huìyì huì gèng hǎo dì gōngzuò.
“Biànjiāo píláo shì zhēnshí cúnzài de, dāng wǒmen zuò yuǎnchéng hé xūnǐ de shìqíng shí, wǒmen de dànǎo quèshí huì zài mǒu zhǒng chéngdù shàng gǎndào píjuàn, ér dāng wǒmen zài zuò miànduìmiàn de shìqíng shí, tāmen bù huì,” tài nán shuō. “Wǒ kěnéng huì ràng zìjǐ zài bàngōngshì zhàokāi gèng duō hui yì, ér bùshì zài jiālǐ.”

Dànshì nín bùxiǎng zài bàngōngshì lǐ zhěng tiān mángyú kāihuì.

Kǎ míng sī jiànyì shǐyòng miànduìmiàn huìyì lái tíchū xīn xiǎngfǎ, huòzhě zài cháng shì yǔ xīnrén jiànlì róngqià guānxì shí.

Zài shìpín huìyì zhōng yuèdú fángjiān bìng huòqǔ fēi yǔyán tíshì wǎngwǎng gèng nán.

Bloom biǎoshì, jiào dà de xiǎozǔ huìyì zài miànduìmiàn huìyì shí xiàoguǒ gèng hǎo, ér liǎng dào sì rén de huìyì tōngcháng gèng shìhé jìnxíngshìpín tōnghuà.

“Shìpín tōnghuà fēicháng shì hé shìwù xìng huìyì,” tā shuō, jiù xiàng dāng nín xiǎng yào tǎolùn wéndàng huò yǒngyǒu xiǎng yào tōngguò de PowerPoint shí yīyàng.

Bùyào jìnrù bàngōngshì bìng zhěng tiān duǒ qǐlái.

“Qīnzì dàochǎng de hěnduō hǎochù shì kěyǐ jìnxíng zìfā huìyì,” bù lǔ mǔ shuō. “Zuò zài kāifàng shì qūyù shì zuì hǎo de xuǎnzé.”

Wǒmen zài tóngshì zhī jiān jiànlì de shèjiāo guānxì kěnéng zài guòqù yī nián bàn zhōng shòudào qīnshí——lìyòng zài bàngōngshì de shíjiān chóngxīn jiànlì liánxì, ràng rénmen kàn dào nǐ bìng tíng xiàlái liáotiān.
Bìngqiě bùyào xiū yú shèzhì kāfēi yùnxíng huò wǔcān.

“Kěyǐ míngquè zhǐchū zhè shì 45 fēnzhōng de shèjiāo shíjiān,” bù lǔ mǔ shuō. “Hùnhé yǐjīng bùshì guòqù de fāngshìle, suǒyǐ wǒmen jiāng bùdé bù gēng jiā shènzhòng dì ānpái bàngōngshì de shèjiāo shíjiān.”

Sà’ěrwǎduō cǎiyòng bǐtè bì zuòwéi fǎdìng huòbì kěnéng shì jiāmì huòbì de fēnshuǐlǐng. Dàn zài měiguó, jíshǐ nǐ kěyǐ shǐyòng jiāmì huòbì lái mǎimài chǎnpǐn huò fúwù, yě bùyào xiǎng yī fēnzhōng ràng tā xiàng xiànjīn yīyàng——zhìshǎo rúguǒ nǐ xiǎng bìmiǎn yǔ měiguó guóshuì jú de máfan dehuà.

Dāng nín chūshòu xūnǐ huòbì shí, tāmen huì zuòwéi cáichǎn huò tóuzī zhēng shuì. Gèng lìng rén kùnhuò de shì, shǐyòng tāmen gòumǎi dōngxī zài jìshù shàng suàn zuò xiāoshòu.

Lìng yī fāngmiàn, rúguǒ nín yǐ bǐtè bì huò qítā jiāmì huòbì huòdé bàochóu, zhè jiāng bèi shì wéi nín de yìng shuìshōurù.

Shìshí shàng, jīhū měi bǐ jiāoyì dōu kěnéng xūyào nàshuì bìngqiě yīnggāi bàogào.

Suīrán bǐtè bì hé qítā jiāmì huòbì kěnéng shì xūnǐ de, dàn tāmen jùyǒu fēicháng xiànshí de shuì shōu hòuguǒ. Rúguǒ nín wèi néng jiǎonà suǒ qiàn shuì kuǎn, nín jiāng miànlín lìxí hé fákuǎn, zài mǒu xiē qíngkuàng xià shènzhì huì shòudào xíng shì qǐsù.

Méiyǒu fǎlǜ yāoqiú de dì sānfāng bàogào jiāmì jiāoyì huò duō zhǒng lèixíng de jiāmì zhīfù. Dàn rúguǒ “jīchǔ shèshī tóuzī hé jiùyè fǎ” bānbù, zhè zhǒng qíngkuàng kěnéng hěn kuài jiù huì gǎibiàn. Rúguǒ tā bèi bānbù, nàme xiàng Coinbase zhèyàng de jiāoyì suǒ jiāng bùdé bù bàogào nǐ de jiāoyì. Gāi fǎ’àn yǐ zài cānyìyuàn huòdé tōngguò, bìng děngdài běn yuè zài zhòngyìyuàn jìnxíng tóupiào.

Yǔ cǐ tóngshí——yóuqí shì rúguǒ fǎ’àn méiyǒu tōngguò——měiguó guóshuì jú jiāng tōngguò duō zhǒng fāngshì pínggū nǐ shìfǒu cānyùle yìng shuì jiāmì jiāoyì.

Lìrú,Wolters Kluwer Tax& Accounting shǒuxí liánbāng shuìwù fēnxī shī Mark Luscombe biǎoshì, rènhé xiàng fēi yuángōng zhīfù chāoguò 600 měiyuán huò xiàng yuángōng zhīfù gōngzī de qǐyè dōu bìxū xiàng IRS bàogào gāi shōurù.

Cǐwài,1040 biǎogé dǐngbù de měi gè liánbāng nàshuì shēnbào rén dōu bìxū rúshí huídá guānyú tāmen zài nàshuì niándù shìfǒu shōu dào, chūshòu, fāsòng, jiāohuàn huò yǐ qítā fāngshì huòdé rènhé xūnǐ huòbì de rènhé cáiwù lìyì de wèntí.

Zhè bìng bù yìwèizhe měiguó guóshuì jú jiāng jiǎndān de yīlài róngyù zhìdù. Luscombe shuō:“Tāmen rènwéi cóngshì xūnǐ huòbì jiāoyì de rénshù bǐ bàogào de huíbào yào duō dé duō.”

Yīncǐ, yǔ měiguó sīfǎ bù yīqǐ, shuìwù jīgòu zhèngzài yǐ duō zhǒng fāngshì jījí xúnqiú hé guī.

Tā yǐjīng kāishǐle yī xiàng “xūnǐ huòbì hé guī yùndòng”, qízhōng jiàng bāokuò gōngzhòng xuānchuán hé “jiǎnchá”. Zhè kěnéng yìwèizhe shěnjì.

Cǐwài, měiguó guóshuì jú zài 2019 nián xiàtiān xiàng 10,000 rén fà sòng le xìnjiàn, tíxǐng tāmen duì xūnǐ huòbì de nàshuì yìwù, bìng dūncù tāmen zài qiàn shuì, lìxí hé fákuǎn de qíngkuàng xià shěnchá hé xiūgǎi guòqù de nàshuì shēnbào biǎo.

Qízhōng yī xiàng nǔlì: Měiguó guóshuì jú zhèngzài tōngguò héfǎ chuánpiào cóng jiāmì huòbì gōngsī nàlǐ xúnqiú kèhù míngdān.

“Sīfǎ bù jiāng jìxù yǔ měiguó guóshuì jú hézuò, yǐ quèbǎo jiāmì huòbì suǒyǒu zhě zhīfù gōngpíng fèn’é de shuì kuǎn,” sīfǎ bù zài 4 yuèfèn de yī fèn shēngmíng zhōng biǎoshì.

Měiguó guóshuì jú hái yǒu yīgè xíngshì diàochá wǎngluò fànzuì bùmén, fùzé èshā xūnǐ huòbì jiāoyì zhōng de fēifǎ huódòng.

Nín bìxū bàogào yīn chūshòu nín de jiāmì huòbì ér chǎnshēng de rènhé zīběn shōuyì huò zīběn sǔnshī. Zhè jiāng qǔjué yú nín gòumǎi shí zhīfù de jīn’é yǔ chūshòu shí shōu dào de jīn’é zhī jiān de chāyì (yǐ měiyuán jì).

Rúguǒ nín chí yǒu gāi tóuzī yī nián huò gèng duǎn shíjiān, bìngqiě zài nín chūshòu shí qí jiàzhí yǐjīng shēngzhí, nín de shōuyì jiāng zuòwéi pǔtōng shōurù zhēng shuì. Rúguǒ chí yǒu shíjiān chāoguò yī nián, zé xū jiǎonà zīběn lìdé shuì.

Luscombe shuō, rúguǒ nǐ zài chūshòu zhōng kuīběn, nǐ kěyǐ yòng nǐ de zīběn sǔnshī lái dǐxiāo nǐ zài qítā tóuzī zhōng chǎnshēng de rènhé zīběn shōuyì.

Kěnéng, dàn nǐ yīnggāi kàn kàn nǐ de zhōu shōurù bùmén zài zhège wèntí shàng shì zěnme shuō de.

Luscombe shuō:“Dà duōshù zhōudōu méiyǒu zhuānmén jiějué xūnǐ huòbì wèntí, zhè yìwèizhe dà duōshù zhēngshōu suǒdéshuì de zhōu jiāng zūnxún liánbāng de zuòfǎ.”

Nín cóng jiāmì tóuzī huò shōurù zhīfù zhōng zhuàn qǔ de rènhé zījīn dōu jiāng jì rù nín de liánbāng tiáozhěng hòu zǒng shōurù. Dà duōshù zhōudōu yǐ nín de liánbāng AGI zuòwéi qǐdiǎn.

Luscombe shuō, liǎng gè zhōu——nèihuádá zhōu hé huái’émíng zhōu, dōu méiyǒu zhēngshōu suǒdéshuì——quèshí míngquè guīdìng tāmen bù huì duì xūnǐ huòbì jiāoyì zhēngshōu zhōu cáichǎn shuì.

Dà liúxíng ràng měi gèrén dōu fēicháng qīngchǔ, shēnghuó bìng méiyǒu àn jìhuà jìnxíng.

Zhè yěshì yīgè lìng rén zhènfèn de tíxǐng, wǒmen kěnéng huì bǐ yùqí gèng kuài dì sǐqù. Zhè yìwèizhe nǐ kěnéng huì bùjīngyì jiān ràng nǐ ài de rén xiànrù kùnjìng.

Zhè jiāng wǒmen dài dàole zuì bù shòu huānyíng dàn xiāngguān de zhǔtí zhī yī: Rénshòu bǎoxiǎn. Shéi xūyào tā? Nǐ shénme shíhòu xūyào tā? Nǐ yīnggāi dédào duōshǎo? Huì huā duōshǎo qián? Nǐ yīnggāi cóng nǎlǐ dédào tā?

Bùshì měi gèrén dōu xūyào rénshòu bǎoxiǎn, dàn xǔduō rén huì zài tāmen shēngmìng zhòng de mǒu xiē jiēduàn shòuyì.

Běi kǎluóláinà zhōu wēi ěr míng dùn de zhùcè lǐcái guīhuà shī méi gēn·kēpǔ kǎ (Megan Kopka) shuō:“Shéi xūyào tā? Rènhé yǒu tāmen suǒ ài huò guānxīn de rén yīlài tāmen jī wěisuō cè suǒ yìnghuà zhèng, tōngcháng chēng wèi ALS huò Lou Gehrig bìng.

Kěyǐ zhèyàng xiǎng:“Shéi huì zài nín qùshì shí zāoshòu jīngjì sǔnshī?”LLIS zǒngcái jiān shǒuxí zhíxíng guān mǎkè·máo léi ěr (Mark Maurer) shuō,LLIS shì yījiā zǒngbù wèiyú fóluólǐdá zhōu tǎn pà de bǎoxiǎn jīgòu, zhuānmén yú shōufèi cáiwù gùwèn hézuò.

Giáo án học tiếng Trung thương mại online cơ bản của bài giảng hôm nay Giáo án tiếng Trung thương mại cơ bản Bài 2 Thầy Vũ thiết kế bài tập luyện dịch tiếng Trung thương mại để hướng dẫn học viên biết cách vận dụng linh hoạt và hiệu quả kiến thức vừa học được vào trong ứng dụng thực tế.

Đối với nhiều người lao động, văn phòng sẽ đóng một vai trò khác khi họ trở về.

Nhiều công ty đang áp dụng mô hình làm việc kết hợp, nơi nhân viên phân chia thời gian của họ giữa văn phòng và nhà. Và nhân viên và người quản lý của họ nên mong đợi rằng sẽ mất một thời gian để điều chỉnh với cách làm việc mới này.

Katy Tynan, nhà phân tích chính của Forrester, cho biết: “Không nên cảm thấy ngạc nhiên khi việc này khó và hơi kỳ lạ và đòi hỏi nhiều quá trình suy nghĩ. Cô nói thêm rằng có thể sẽ mất từ sáu đến 12 tháng để nhân viên điều chỉnh sau khi bắt đầu một mô hình hybrid mới.

Tương tác trực tiếp rất quan trọng để xây dựng các mối quan hệ, nhưng không phải ai cũng sẽ ở bên cạnh mọi lúc trong một môi trường hỗn hợp, vì vậy bạn phải chủ động hơn trong việc điều phối các ngày ở văn phòng và lên lịch họp để đảm bảo rằng bạn đang ở trong văn phòng. đồng thời với quản lý của bạn hoặc đồng nghiệp của bạn khi cần thiết.

Kimberly Cummings, tác giả của cuốn sách “Bước đi tiếp theo, Bước đi tốt nhất: Chuyển sang nghề nghiệp mà bạn sẽ yêu thích” cho biết: “Hãy dành thời gian gặp gỡ với những người bạn cần để phát triển mối quan hệ sâu sắc hơn”.

Cô ấy đề xuất liên hệ với các thành viên trong nhóm, người quản lý, người cố vấn và nhà tài trợ của bạn để thiết lập thời gian trực tiếp.

“Bạn sẽ không tận dụng hết thời gian của mình nếu bạn bước vào văn phòng và chỉ hy vọng mọi việc diễn ra suôn sẻ,” cô nói. “Bạn phải lên lịch cho mọi thứ.”

Hãy lưu lại thông tin liên lạc tại văn phòng với người quản lý của bạn để có các cuộc trò chuyện chuyên sâu hơn thay vì đưa ra một bản cập nhật chung về các nhiệm vụ bạn đang thực hiện, Cummings khuyến nghị.

“Nếu bạn có một dự án phức tạp và bạn cần động não và đi sâu hơn với lãnh đạo của mình, hãy sử dụng thời gian đó cho việc đó hoặc các cuộc trò chuyện sâu hơn về nghề nghiệp.”

Một số nhiệm vụ có thể được thực hiện dễ dàng hơn trong văn phòng.

Nick Bloom, giáo sư kinh tế tại Đại học Stanford cho biết: “Ở nhà thực sự tuyệt vời cho những công việc cá nhân, yên tĩnh. “Đọc, viết báo cáo, thực hiện email, báo cáo chi phí, tất cả những thứ đó là tốt nhất để ở nhà.”

Đối với những ngày làm việc tại văn phòng, anh ấy đề nghị tập trung vào các nhiệm vụ yêu cầu làm việc với những người khác – đặc biệt là các nhóm lớn – và tạo kết nối giữa các cá nhân.

Bloom nói: “Rõ ràng là đối với các nhiệm vụ cá nhân hoặc đối với các cuộc họp một đối một được cấu trúc, làm việc tại nhà có lẽ tốt hơn. “Những gì không hoạt động tốt là thời gian xã hội không có cấu trúc.”

Một số cuộc họp chỉ hoạt động tốt hơn khi mọi người ở trong cùng một phòng.
Tynan cho biết: “Sự mệt mỏi khi phóng to là một điều có thật, bộ não của chúng ta sẽ mệt mỏi theo cách nào đó khi chúng ta làm những thứ từ xa và ảo mà chúng không thực hiện được khi chúng ta làm những việc trực tiếp. “Tôi có thể cho phép mình có nhiều cuộc họp ở văn phòng hơn là nếu tôi ở nhà.”

Nhưng bạn không muốn dành cả ngày trong văn phòng để mắc kẹt trong các cuộc họp.

Cummings khuyên bạn nên sử dụng các cuộc họp trực tiếp để trình bày một ý tưởng mới hoặc khi cố gắng xây dựng mối quan hệ với những người mới.

Đọc phòng và tìm hiểu các tín hiệu không lời có xu hướng khó hơn trong các cuộc họp video.

Theo Bloom, các cuộc họp nhóm lớn hơn cũng hoạt động tốt hơn trực tiếp, trong khi các cuộc họp với hai đến bốn người thường phù hợp hơn cho một cuộc gọi điện video.

Ông nói: “Cuộc gọi điện video rất tốt cho các cuộc họp giao dịch, chẳng hạn như khi bạn muốn thảo luận về một tài liệu hoặc có một PowerPoint mà bạn muốn xem qua.

Đừng vào văn phòng và trốn tránh cả ngày.

Bloom cho biết: “Rất nhiều lợi ích khi có mặt trực tiếp cho các cuộc họp tự phát. “Ngồi trong các khu vực có kế hoạch mở là điều tốt nhất nên làm.”

Các mối quan hệ xã hội mà chúng tôi đã xây dựng giữa các đồng nghiệp có thể đã bị xói mòn trong một năm rưỡi qua – hãy sử dụng thời gian ở văn phòng để thiết lập lại các kết nối, cho phép mọi người nhìn thấy bạn và ghé qua trò chuyện.
Và đừng ngại thiết lập các buổi chạy cà phê hoặc ăn trưa.

Bloom nói: “Rõ ràng đây là 45 phút bắt kịp thời gian xã hội. “Lai không phải là cách mà mọi thứ đã từng xảy ra và vì vậy chúng tôi sẽ phải cân nhắc nhiều hơn về việc sắp xếp thời gian xã hội trong văn phòng.”

Việc El Salvador chấp nhận bitcoin như một cuộc đấu thầu hợp pháp có thể là một bước ngoặt đối với tiền điện tử. Nhưng ở Hoa Kỳ, mặc dù bạn có thể sử dụng tiền điện tử để mua và bán sản phẩm hoặc dịch vụ, nhưng đừng nghĩ một phút nào đó khiến nó giống như tiền mặt – ít nhất là không nếu bạn muốn tránh rắc rối với IRS.

Tiền ảo bị đánh thuế như tài sản hoặc một khoản đầu tư khi bạn bán chúng. Để làm cho vấn đề trở nên khó hiểu hơn, việc sử dụng chúng để mua thứ gì đó về mặt kỹ thuật được coi là bán.

Mặt khác, nếu bạn được thanh toán bằng bitcoin hoặc tiền điện tử khác, thì khoản đó sẽ được coi là thu nhập chịu thuế đối với bạn.

Thật vậy, hầu hết mọi giao dịch đều có thể bị đánh thuế và phải được báo cáo.

Mặc dù bitcoin và các loại tiền điện tử khác có thể là ảo, nhưng chúng có hậu quả về thuế trong thế giới thực. Nếu bạn không trả khoản thuế mà bạn nợ, bạn sẽ phải chịu lãi suất và tiền phạt, thậm chí có thể bị truy tố hình sự trong một số trường hợp.

Không có yêu cầu pháp lý của bên thứ ba báo cáo về giao dịch tiền điện tử hoặc nhiều loại thanh toán tiền điện tử. Nhưng điều đó có thể sớm thay đổi nếu Đạo luật Việc làm và Đầu tư Cơ sở hạ tầng được ban hành. Nếu nó được ban hành, thì các sàn giao dịch như Coinbase sẽ phải báo cáo các giao dịch của bạn. Dự luật đã được Thượng viện thông qua và đang chờ một cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện trong tháng này.

Trong thời gian chờ đợi – và đặc biệt nếu dự luật không được ban hành – có nhiều cách IRS sẽ đánh giá xem bạn có tham gia vào các giao dịch tiền điện tử chịu thuế hay không.

Ví dụ, bất kỳ doanh nghiệp nào trả hơn 600 đô la cho một người không phải là nhân viên hoặc trả lương cho một nhân viên phải báo cáo thu nhập đó cho IRS, Mark Luscombe, nhà phân tích thuế liên bang chính của Wolters Kluwer Tax & Accounting cho biết.

Ngoài ra, mọi người nộp thuế liên bang ở đầu biểu mẫu 1040 của họ phải trả lời trung thực một câu hỏi về việc liệu họ đã nhận, bán, gửi, trao đổi hoặc có được bất kỳ khoản lãi tài chính nào bằng bất kỳ loại tiền ảo nào trong năm tính thuế hay không.

Điều đó không có nghĩa là IRS sẽ chỉ đơn giản dựa vào một hệ thống danh dự. “Họ có nhận thức rằng có nhiều người tham gia vào các giao dịch tiền ảo hơn là được báo cáo về lợi nhuận,” Luscombe nói.

Vì vậy, cùng với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, cơ quan thuế đang tích cực tìm kiếm sự tuân thủ theo một số cách.

Nó đã bắt đầu một “chiến dịch tuân thủ tiền ảo” sẽ bao gồm tiếp cận công chúng nhưng cũng “kiểm tra”. Điều đó có thể có nghĩa là kiểm toán.

Ngoài ra, IRS đã gửi thư vào mùa hè năm 2019 cho 10.000 người cảnh báo họ về nghĩa vụ thuế của họ liên quan đến tiền ảo và thúc giục họ xem xét và sửa đổi các tờ khai trước đây nếu họ nợ thuế, lãi suất và tiền phạt.

Một trong những nỗ lực như vậy: IRS đang tìm kiếm danh sách khách hàng từ các công ty tiền điện tử thông qua lệnh triệu tập hợp pháp.

“Bộ Tư pháp sẽ tiếp tục làm việc với IRS để đảm bảo rằng các chủ sở hữu tiền điện tử đang trả phần thuế hợp lý của họ”, DOJ cho biết trong một tuyên bố vào tháng Tư.

IRS cũng có Đơn vị điều tra tội phạm mạng, bị buộc tội đánh lén hoạt động bất hợp pháp trong các giao dịch tiền ảo.

Bạn phải báo cáo bất kỳ khoản lãi hoặc lỗ vốn nào từ việc bán tiền điện tử của mình. Điều đó sẽ được xác định bởi sự khác biệt – tính bằng đô la Mỹ – giữa số tiền bạn trả khi mua chúng và số tiền bạn nhận được khi bán chúng.

Nếu bạn nắm giữ khoản đầu tư trong một năm hoặc ít hơn và nó đã tăng giá trị vào thời điểm bạn bán nó, khoản thu nhập của bạn sẽ bị đánh thuế như thu nhập thông thường. Nếu bạn nắm giữ nó lâu hơn một năm, thì nó sẽ phải chịu thuế suất lợi tức vốn.

Luscombe cho biết, nếu bạn thua lỗ khi bán, bạn có thể sử dụng khoản lỗ vốn của mình để bù đắp bất kỳ khoản lãi vốn nào mà bạn phát sinh trong các khoản đầu tư khác.

Có thể, nhưng bạn nên xem bộ phận thu ngân sách nhà nước của bạn đã nói gì về vấn đề này.

Luscombe cho biết: “Hầu hết các bang đã không đề cập cụ thể đến tiền ảo, có nghĩa là phần lớn các bang có thuế thu nhập sẽ tuân theo sự dẫn dắt của liên bang,” Luscombe nói.

Bất kỳ khoản tiền nào bạn kiếm được từ các khoản đầu tư tiền điện tử hoặc các khoản thanh toán thu nhập sẽ được tính vào tổng thu nhập được điều chỉnh liên bang của bạn. Và hầu hết các tiểu bang sử dụng AGI liên bang của bạn làm điểm khởi đầu.

Hai tiểu bang – Nevada và Wyoming, không có thuế thu nhập – đã nêu rõ họ sẽ không chịu các giao dịch tiền ảo đối với thuế tài sản của tiểu bang, Luscombe nói.

Đại dịch đã cho mọi người thấy rất rõ rằng cuộc sống không diễn ra như kế hoạch.

Đó cũng là một lời nhắc nhở tinh thần rằng chúng ta có thể chết sớm hơn dự kiến. Và điều đó có nghĩa là bạn có thể vô tình bỏ rơi những người bạn yêu thương.

Điều này đưa chúng ta đến một trong những chủ đề ít phổ biến nhất nhưng có liên quan: bảo hiểm nhân thọ. Ai cần nó? Khi nào bạn cần nó? Bạn nên nhận được bao nhiêu? Nó sẽ có giá bao nhiêu? Và bạn nên lấy nó ở đâu?

Không phải ai cũng cần bảo hiểm nhân thọ, nhưng nhiều người sẽ được hưởng lợi từ việc có nó vào những thời điểm nhất định trong cuộc đời của họ.

Megan Kopka, một nhà lập kế hoạch tài chính được chứng nhận ở Wilmington, North Carolina, cho biết: “Ai cần nó? Bất cứ ai có người mà họ yêu thương hoặc quan tâm, ai cũng phụ thuộc vào họ” bệnh xơ cứng teo cơ bên, thường được gọi là ALS hoặc bệnh Lou Gehrig.

Hãy nghĩ về nó theo cách này: “Ai sẽ bị thiệt hại tài chính khi bạn qua đời?”, Mark Maurer, chủ tịch và giám đốc điều hành của LLIS, một cơ quan bảo hiểm có trụ sở tại Tampa, Florida, chỉ làm việc với các cố vấn tài chính chỉ thu phí cho biết.

Nội dung bài giảng Giáo án tiếng Trung thương mại cơ bản Bài 2 của chúng ta tìm hiểu hôm nay đến đây là kết thúc. Mong rằng các bạn học viên sẽ có được những trải nghiệm thật thú vị và bổ ích cùng trung tâm ChineMaster, bên cạnh đó các bạn học viên có thể cùng trung tâm luyện tập thêm thật nhiều chuyên đề khác trên website ChineMaster hoàn toàn miễn phí.

Hẹn gặp lại các bạn học viên ở tiết học tiếp theo vào ngày mai nhé !